XIX Festiwal Nauki w Warszawie, pod patronatem Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk, odbył się w dniach 19-27 września 2015 roku.

XIX Festiwal Nauki w Warszawie był wydarzeniem, w trakcie którego zaprezentowana została szerokiej publiczności praca naukowców, ich badania oraz osiągnięcia zarówno w skali polskiej jak i światowej. Zorganizowaliśmy wydarzenia z różnych dziedzin nauki, skierowane do wszystkich grup wiekowych. Poprzez prezentację badań naukowych w otwartej i przystępnej formie informujemy o znaczeniu nauki w budowaniu społeczeństwa wiedzy i dajemy uczestnikom narzędzia umożliwiające krytyczne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość.

O tym, że Festiwal Nauki w Warszawie jest ważnym wydarzeniem świadczy nie tylko liczba przygotowanych spotkań i liczba uczestników, ale też liczba artykułów, wywiadów i odniesień w mediach. Festiwal wpisał się już w kalendarz warszawskich imprez, ale przy tak dużym przedsięwzięciu nie sposób ograniczyć się do utartych schematów i korzystać jedynie z wytyczonych wcześniej ścieżek. Staramy się by tematy poruszane na Festiwalu nie tylko nadążały za współczesnością, ale też wykraczały w przyszłość. Dlatego w tym roku tak wiele debat głównych dotyczyło naszych perspektyw. „Znikający Polak” o problemie starzenia się społeczeństwa i wyludniania kraju; „Po co komu matematyka?” o przyszłości tej dziedziny i tego zawodu; „Polak Polakowi nierówny?” o tym jak radzić sobie z problemami nierówności społeczno-ekonomicznych; czy „Bezpieczeństwo w niesterowalnym świecie” – dyskusja dotycząca tego jak w najbliższych latach mogą rozkładać się siły światowych mocarstw i czy mamy odpowiednie narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa Polski, Europy, Świata. Opisane zostały tylko tematy poruszane w ramach debat głównych, a nie można zapominać, że w trakcie Festiwalu poruszane są jeszcze dziesiątki innych problemów. Festiwal stał się miejscem wymiany poglądów i zawsze staramy się oddać głos wszystkim zainteresowanym, ponieważ jak mówił dr Maciej Geller, pierwszy i wieloletni dyrektor FN: „W nauce krytyk moich poglądów jest moim współtowarzyszem na drodze do prawdy, a nie wrogiem, którego należy zwalczać”. Staramy się w naszych dyskusjach prezentować rożne poglądy i do debat główny zapraszamy osoby z różnych środowisk naukowych.

 

Podstawowe dane XIX Festiwalu Nauki w Warszawie:

 • 1066 – ogólna liczba wszystkich wydarzeń, uwzględniając tematy powtarzane w kilku terminach (952 tematy spotkań);
 • 45 000 – liczba wszystkich uczestników Festiwalu;
 • 12 500 – liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy wzięli udział w lekcjach festiwalowych;
 • 187 – liczba instytucji organizujących spotkania. Listę wszystkich instytucji stanowi Załącznik nr 1 Lista jednostek organizujących spotkania w ramach XIX Festiwalu Nauki w Warszawie. Przy przygotowaniu i realizacji XIX Festiwalu Nauki w Warszawie pracowało ok.1000 pracowników naukowych, którym pomagali studenci i pracownicy techniczni.

 

Wydarzenia zorganizowane w ramach XIX Festiwalu Nauki w Warszawie:

 • 7 debat głównych
  1. PROLOG XIX Festiwalu Nauki – Fizyka, ewolucja, życie, debata prowadzona przez prof. dr hab. Bogdana Lesynga z udziałem prof. dr hab. Marka Demiańskiego, prof. dr hab. Piotra Durki, prof. dr hab. Małgorzaty Kossut i prof. dr hab. Piotra Stępnia;
  2. INAUGURACJA XIX Festiwalu Nauki – Znikający Polak, debata prowadzona przez prof. dr hab. Janusza Czapińskiego z udziałem prof. dr hab. Ireny Kotowskiej, prof. dr hab. Marka Góry i prof. dr hab. Tomasza Szlendaka;
  3. Po co komu matematyka?, debata prowadzona przez prof. dr hab. Pawła Strzeleckiego z udziałem prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kołczyńskiej,
   dr hab. Bartosza Klina, prof. dr hab. Jacka Miękisza i dr inż. Anna Tofiluk;
  4. Polak Polakowi nierówny?, debata prowadzona przez dr Łukasza Pawłowskiego z udziałem prof. dr hab. Ryszarda Kokoszczyńskiego,
   dr hab. Michała Brzezińskiego, dr Michała Polakowskiego i dr hab. Adama Szulca;
  5. Czy pamięć jest w głowach czy pomiędzy ludźmi?, debata prowadzona przez prof. dr hab. Dariusza Stolę z udziałem prof. dr hab. Marcina Kuli dr hab. Katarzyny Radwańskiej, prof. dr hab. Jerzego Vetulaniego, prof. dr hab. Katarzyny Kaniowskiej;
  6. Bezpieczeństwo w niesterowalnym świecie, dyskusja z udziałem
   prof. dr hab. Adama Rotfelda i prof. dr hab. Andrzeja Mencwela;
  7. ZAKOŃCZENIE XIX Festiwalu Nauki – 100-lecie teorii względności – teoria, astrofizyka, praktyka, debata prowadzona przez dr Stanisława Bajtlika
   z udziałem prof. dr hab. Marka Demiańskiego, prof. dr hab. Jean-Pierre Lasoty i dr Waldemara Adamowicza.

 

 • Wykład specjalny laureata Nagrody Złotej Róży 2014

Dr Marek Grajek – Umysł przeciwko materii. Jak kryptolodzy zmieniali losy świata

 

 • Wykład specjalny z okazji obchodów Roku Jana Długosza

Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz – Polska w dziele Długosza

 

 • Wydarzenia przygotowane z okazji obchodów Międzynarodowego Roku Światła i Technologii Wykorzystujących Światło

 

 • 136 spotkań w ramach klubów

 

 • 234 spotkania weekendowe

 

 • 18 spotkań w ramach „Wieczoru z Nauką”

 

 • 42 spotkania dla dzieci

 

 • 138 spotkań w ramach Klubów Młodzieżowych

 

 • 375 lekcji festiwalowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów