Druga tura losowania

Dzisiaj, 13 września o godzinie 10, przebiegła druga tura losowania. Lekcje nie potwierdzone w pierwszej turze zostały odebrane i ponownie brały udział w losowaniu. Proszę potwierdzić lekcje do 16 września do północy . 

Nie potwierdzone lekcje zostaną odebrane i 17 września o godzinie 10:00 pojawi się informacja o wszystkich lekcjach, które nie zostały wybrane lub potwierdzone i dalej są dostępne, będzie można je wybrać automatycznie, już bez procedury losowania.