Spotkanie Rady Programowej

W dniu 13 marca 2017r odbędzie się spotkanie Rady Programowej. 

Ustalenie debat głównych.