Wyróżnienie najlepszych wykładowców Festiwalu

Na wniosek prof. Fikus powracamy do tradycji wyróżnia najlepszych wykładowców festiwalu!
W tym roku komisja, w składzie prof. Fikus i dr Toeplitz, rozpatrzyła 13 zgłoszeń przysłanych przez koordynatorów instytucji.

 Zgłoszono:

 • Dr Anna Barczak – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Dr Paweł Boguszewski – Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
 • Bartosz Borkowski – PAN Archiwum w Warszawie 
 • Dr Anna Buncler – Katedra Hungarystyki UW
 • Dr Anna Domaszewska-Szostek – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Dr hab. Kamil Imbir – Wydział Psychologii UW
 • Mgr Arkadiusz Mroz - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Łukasz Niesiołowski-Spano – Wydział Historyczny UW
 • Dr Sylwia Noga - Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTCh
 • Dr Mariusz Panczyk - Wydział Nauki o Zdrowiu WUM
 • Dr hab. Krzysztof Piech – Wydział Ekonomii i Zarządzania Łazarski
 • Mateusz Salwa - Instytut Filozofii UW
 • Dr inż. Iga Wasiak – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Komisja wzięła pod uwagę:

      - tematykę imprezy
      - stopień naukowy wykładowcy
      - odbiór imprezy przez uczestników

Wyróżniono osoby:

 1. Dr Paweł Boguszewski – Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
 2. Dr inż. Iga Wasiak – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
 3. Bartosz Borkowski – PAN Archiwum w Warszawie 

Gratulujemy!