Zebranie Rady Programowej

W dniu 26 lutego 2018r odbędzie się spotkanie Rady Programowej, na której zostaną ustalone tematy debat głównych oraz tematów przewodnich.