Nauki humanistyczne

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Goldszmitowie w Warszawie

„Winienem wiele miejsca poświęcić ojcu, realizuję w życiu to, do czego on dążył […]. Jestem i matką i ojcem. Wiem i wiele dzięki temu rozumiem” – pisał Janusz Korczak w Pamiętniku. Prezentowana wystawa planszowa jest jednym z dowodów na zasadność tego wyznania. Jej tematem jest działalność przodków Korczaka w Warszawie. Kluczowymi postaciami są tu dwaj bracia Józef i Jakub Goldszmitowie, ojciec i stryj Starego Doktora. Ci „Warszawianie z wyboru”, piórem walczący o równość praw dla wszystkich obywateli żyjących w Polsce, niezależnie od wyznania czy pochodzenia byli w swoim społecznikowskim zaangażowaniu w oświatę prekursorami w myśleniu o misji inteligencji późniejszego wybitnego pedagoga. Na dziesięciu planszach w dwu wersjach językowych, polskiej i angielskiej, zaprezentowano unikalne dokumenty, fragmenty tekstów i zdjęcia, w tym dwie jedyne fotografie z albumu rodzinnego Korczaka. Są to wizerunki stryja Jakuba – jeden gimnazjalisty, drugi prawdopodobnie z przełomu XIX i XX wieku. 

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-22 09:00
Spotkanie festiwalowe Najważniejsze dokonania edytorskie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Edytorstwo naukowe to fascynująca dziedzina i zadanie dla dociekliwych uczonych, którzy odnajdują radość w kompetentnym pośredniczeniu między nieobecnymi już autorami i żyjącymi czytelnikami, rozumiejąc potrzebę służenia w ten sposób narodowej kulturze w zmieniającym się świecie. Ważną częścią działań Instytutu Badań Literackich PAN,  w obliczu niespotykanego dotąd zniszczenia substancji kulturowej kraju w wyniku II wojny światowej, a także w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne  i badawcze rozwijającej się humanistyki, stało się opracowywanie nowoczesnych komentowanych wydań zarówno unikatowych zabytków najdawniejszego piśmiennictwa polskiego, narażonych na zniszczenie, jak i rozpowszechnionych dzieł najważniejszych klasyków, narażonych na błędne odczytanie i niezrozumienie. Na przykładzie dokonań edytorskich IBL PAN można prześledzić, jak wstępne instytutowe koncepcje trzech typów wydań naukowych przeznaczonych dla różnych czytelników interesująco zmieniały się w spotkaniu z potrzebami odbiorców, prowadząc do wykształcenia się nowych form wydań autorów epoki staropolskiej i oświecenia. W Instytucie kstałtowały się też zasady wydawania zarówno pełnych korpusów dzieł literackich wybitnych pisarzy romantyzmu, pozytywizmu i modernizmu, jak i korespondencji i literatury dokumentu osobistego – obszarów piśmiennictwa coraz bardziej interesujących dla współczesnych czytelników. W najnowszych czasach edytorzy naukowi stają też wobec nowych problemów dostosowania sposobów utrwalania i rozpowszechniania tekstów w środowisku cyfrowym, dającym nowe szanse wielowarstwowego udostępniania i opracowania tekstu. Od „Bogurodzicy” do wirtualnych „dzieł w toku” –  badacze związani z Instytutem od lat tworzą nowe standardy edytorstwa wszystkich gatunków literatury wszystkich epok.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-22 09:00
Spotkanie festiwalowe Polska Bibliografia Literacka: 70 lat tradycji

W 1948 roku pod kierownictwem prof. Stefana Vrtela-Wierczyńskiego powstała w Poznaniu Pracownia Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem zespołu autorskiego PBB stało się opracowywanie serii „Polskiej Bibliografii Literackiej”. Tak oto został przerzucony bibliograficzny most łączący Poznań z Warszawą!

 

„Polska Bibliografia Literacka” gromadzi informacje o literaturze, teatrze i filmie. Zawarte w naszej bazie zapisy bibliograficzne wraz z adnotacjami tworzą panoramę polskiej kultury literackiej w Polsce i na świecie. PBL to 45 roczników, obejmujących materiał z lat 1944/45-1988 (1,8 mln zapisów) oraz 700 000 rekordów w bazie danych za lata 1989-2003. Razem mamy ponad 2,5 mln danych bibliograficznych!

 

Z okazji jubileuszu zapraszamy na wystawę zatytułowaną Polska Bibliografia Literacka: 70 lat tradycji – 40 000 stron bibliografii – 2,5 mln danych o kulturze poświęconą historii Pracowni Bibliografii Bieżącej oraz losom „Polskiej Bibliografii Literackiej”. Opowiemy o twórcach bibliografii, zaprezentujemy dokonane przeobrażenia w pracy bibliograficznej od fiszek po nowoczesną bazę danych oraz pokażemy unikatowe pamiątki związane z Pracownią.

 

Rok 2018 to również rocznica zaistnienia bibliograficznej bazy danych PBL w Internecie. Z tej okazji mamy dla Państwa niespodziankę. Zapraszamy na prapremierę nowego portalu PBL! W niedzielę, 30 IX o godzinie 15.00 zaprezentujemy nową odsłonę portalu i odpowiemy na wszelkie pytania.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-22 09:00
Spotkanie festiwalowe Muzealne zabawy z Marią

Podczas spotkania osoby chętne zapoznają się z postacią i dokonaniami naukowymi Marii Skłodowskiej-Curie. Dzieci wezmą udział w zwiedzaniu muzeum i dyskusji o sławnej uczonej. Quizy i zabawy edukacyjne pomogą najmłodszym uczestnikom utrwalić zdobytą wiedzę. Zajęcia zakończymy prostym eksperymentem chemicznym, który każdy uczestnik wykona samodzielnie.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-22 10:00
 • sob., 2018-09-22 12:00
Spotkanie festiwalowe Jak językoznawca ogląda film, czyli polszczyzna kresowa w "Wołyniu" Smarzowskiego

Akcja filmu Wojciecha Smarzowskiego rozgrywa się na Kresach Południowych, a jego bohaterowie posługują się różnymi kodami językowymi (polszczyzną kresową, gwarami ukraińskimi, językiem niemieckim, jidysz, rosyjskim).

Podczas wykładu zaprezentowana zostanie wieloetapowość kształtowania warstwy językowej filmu oraz wieloautorskość omawianego procesu. Analizie zostaną poddane: ścieżka dźwiękowa filmu, udostępniony przez W. Smarzowskiego scenariusz oraz stanowiący pierwowzór literacki scenariusza zbiór opowiadań Stanisława Srokowskiego "Nienawiść".

Prezentacja wyników badań ankietowych dotyczących polszczyzny kresowej.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-22 12:00
Spotkanie festiwalowe Kaligraficzne projektowanie zaproszeń

Wystawa czasowa „Inwitacje. Zaproszenia z kolekcji Muzeum Drukarstwa” – to prezentacja najciekawszych obiektów wybranych spośród 2000. Eksponowane zaproszenia obejmują przeróżne rodzaje i typy zaproszeń, określanych przez ich przeznaczenie, rolę jaką mają spełniać i styl. Od zaproszeń z lat 50. XX w. dotyczących wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych do współczesnych. 

Uczestnicy zapoznają się z wystawą jako inspiracją do stworzenia własnego, pisanego ręcznie zaproszenia. Prowadzący zapoznaje uczestników z narzędziami kaligraficznymi – od tych najdawniejszych (trzcinka, pióro gęsie) po współczesne, także te nowoczesne. Opowie, jak zmieniały się w czasie kształty liter i z czego to wynikało. Uczestnicy poznają podstawy jednego z krojów pisma kaligraficznego i sami będą pisać wybranym narzędziem zaproszenie. Warsztaty stanowią również szansę na rozwijanie sprawności ręki, uczą cierpliwości, kształtują linię pisma.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-22 12:00
Spotkanie festiwalowe Muzealne zabawy z Marią

Podczas spotkania osoby chętne zapoznają się z postacią i dokonaniami naukowymi Marii Skłodowskiej-Curie. Dzieci wezmą udział w zwiedzaniu muzeum i dyskusji o sławnej uczonej. Quizy i zabawy edukacyjne pomogą najmłodszym uczestnikom utrwalić zdobytą wiedzę. Zajęcia zakończymy prostym eksperymentem chemicznym, który każdy uczestnik wykona samodzielnie.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-22 10:00
 • sob., 2018-09-22 12:00
Spotkanie festiwalowe Światopogląd Marii Skłodowskiej-Curie w perspektywie wybranych kontekstów społeczno-kulturowych

Wykład stanowi próbę prezentacji elementów światopoglądu pierwszej kobiety laureatki Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie. Punkt odniesienia stanowią wybrane konteksty społeczno-kulturowe, w tym idee obecne w domu rodzinnym Skłodowskich. To między innymi wizja świata wpisana w romantyczne lektury okresu dzieciństwa noblistki. Narracja prowadzona jest w sposób chronologiczny, odzwierciedlając tendencje intelektualne współczesne życiu Marii, charakteryzujące w szczególności inteligencję polską drugiej połowy XIX oraz początku XX wieku. Zainteresowani będą mogli obejrzeć belgijskie wydanie "Nędzników" Wiktora Hugo z roku 1862, pochodzące z biblioteki Władysława Skłodowskiego, ojca uczonej.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-22 12:00
Spotkanie festiwalowe Wpływ różnic systemowych na język prawa i polityki z perspektywy tłumacza

Zapożyczenia – dobre czy złe rozwiązanie? Nazwy własne – tłumaczyć czy nie? Jak poradzić sobie z tłumaczeniem nazw zawodów związanych z prawem i polityką oraz zwrotów grzecznościowych? – to pytania, które często nurtują tłumacza stojącego w obliczu nie tylko tekstów specjalistycznych. Źródłem powstania tych dylematów, jest fakt, że systemy prawne i polityczne mają wpływ na język, a w szczególności na związaną z nimi terminologię. Podczas zajęć omówionych zostanie wiele ciekawych zagadnień z zakresu przekładoznawstwa (np. ekwiwalencja, nieprzetłumaczalność, teoria skoposu, egzotyzacja i udomowienie). Słuchacze będą mogli aktywnie włączyć się w poszukiwanie najlepszych rozwiązań językowych na podstawie wcześniej przedstawionych metod, technik i procedur tłumaczeniowych. Dwa terminy uznawane za ekwiwalentne mogą mieć w rzeczywistości odmienne cechy semantyczne, przez co będą wywoływać inne skojarzenia u odbiorcy.

Podczas kursu omówiony zostanie także temat systemów prawnych i politycznych na świecie w kontekście ich wpływu na język i percepcję rzeczywistości. Słuchacze dowiedzą się, czym jest prawo relatywizmu językowego i dlaczego tłumacz zawsze powinien poznać profil odbiorcy tekstu docelowego.

Prezentowane podczas kursu przykłady zostaną zaczerpnięte nie tylko z dokumentów formalnych, lecz także z szeroko pojętych źródeł medialnych i literackich, dzięki czemu słuchacze będą mogli przekonać się o aktualności omawianych zagadnień.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zajmujących się tłumaczeniem tekstów o tematyce prawnej i politycznej, jak również osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu lingwistyki i translatoryki.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-22 12:00
Spotkanie festiwalowe O folklorze Wysp Brytyjskich słów kilka

Na kształtowanie się kulturowego dziedzictwa Wysp Brytyjskich miały wpływy celtyckie i germańskie, czego rezultatem są złożone i często zlokalizowane wierzenia, podania i legendy. Wierzenia ludowe cechowała też różnorodność przedstawień świata nadnaturalnego, choć były również i podobieństwa sprawiające, że rzeczywiście można mówić o ujednoliconym folklorze tego zakątka Europy. Z tego powodu wykład, na który zapraszam, ma charakter poglądowy – na podstawie przykładów z różnych regionów, w tym Szkocji, Anglii, Walii, Irlandii i Orkadów, przybliżymy genezę popularnych podań i legend. Nie przeoczymy też, rzecz jasna, barwnych bohaterów tych legend i dowiemy się, kim były selkie, jak rozpoznać (i unikać) kelpie, a także dlaczego nie chcemy usłyszeć płaczu banshee. Po wykładzie przewidziany jest czas na pytania i dyskusję. Zapraszam!

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-22 13:00
Spotkanie festiwalowe Kobiety pracujące. O losach robotnic w powojennej Warszawie

"Krem i czekolada" to wystawa poświęcona historiom dawnych pracownic praskich fabryk E. Wedel (Zakładów 22 lipca) oraz Pollena-Uroda. Spotkanie będzie okazją zarówno do aktywnego zwiedzenia wystawy, jak i zapoznania się z szerszym kontekstem historycznym dotyczącym udziału kobiet w tworzeniu polskiego społeczeństwa po 1945 roku. 

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-22 14:00
Spotkanie festiwalowe Jak wyśpiewać tłumaczenie? O problemach z przekładem tekstów utworów wokalnych

Podczas wykładu przedstawione zostaną kluczowe zagadnienia dotyczące tłumaczenia tekstów utworów wokalnych. Przekład dzieł operowych czy pieśniarskich uwikłany jest w szereg zależności związanych z materią muzyczną. Tłumacz, by stworzyć przekład spełniający wymogi tekstu przeznaczonego do śpiewania, musi jako tekst źródłowy traktować nie tylko tekst literacki, ale również warstwę muzyczną. Powinien także mieć on na względzie techniczne wymogi wykonania wokalnego. Do najważniejszych kwestii związanych z przekładem oper, pieśni i innych form wokalnych należą zgodność prozodii tekstu z przebiegiem frazy, dobór głosek oraz zagadnienia związane z odzwierciedleniem za pomocą środków muzycznych znaczenia śpiewanego tekstu. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną przykłady z klasycznego repertuaru wokalnego, jak np. Dydony i Eneasza Henry’ego Purcella czy Czarodziejskiego fletu Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ponadto w zarysie przedstawiony zostanie opis współpracy tłumacza i konsultanta muzycznego podczas pracy nad angielską wersją Czterech sonetów miłosnych Tadeusza Bairda skomponowanych do polskiego przekładu sonetów Williama Shakespeare’a autorstwa Macieja Słomczyńskiego.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Niepodległość - szanse i zagrożenia. Problemy narodowościowe, społeczne i gospodarcze

Dyskusja o problemach społecznych, gospodarczych i narodowościowych w odradzającej się w 1918 r. Rzeczypospolitej.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-22 18:00
Spotkanie festiwalowe Inwitacje. Zaproszenia z kolekcji Muzeum Drukarstwa - zwiedzanie z przewodnikiem

„Inwitacje. Zaproszenia z kolekcji Muzeum Drukarstwa” wystawa prezentowana w siedzibie Oddziału od maja do listopada 2018 roku – to wybór najciekawszych spośród niemal 2000 obiektów.

Eksponowane zaproszenia obejmują przeróżne rodzaje i typy zaproszeń, określanych przez ich przeznaczenie, rolę jaką maja spełniać i styl. Od zaproszeń z  lat 50. XX w. dotyczących wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych do współczesnych. Pokazujemy, jak zmieniała się grafika – jej przemiany na przestrzeni lat, jak również tematycznie – druki zaangażowane politycznie i propagandowo za czasów PRL, druki o tematyce związanej z drukarstwem i książką, rozwiązania graficzne i typograficzne z lat 50., 60.,70., 80., 90., 2000, a także autorskie - wyjątkowe, ciekawe graficznie; satyryczne, druki solidarnościowe, związane z historią Warszawy, o tematyce powstańczej, politycznej. Foldery i zaproszenia teatralne, zaproszenia na wystawy grafiki, malarstwa, zaproszenia na wystawy znanych autorów, zaproszenia na wystawy w muzeach, galeriach.

Wybrana przez nas część zaproszeń umieszczona będzie nie tylko na planszach za szybą, ale w szklanych, otwartych kubikach. Ten sposób eksponowania daje możliwość publiczności bezpośredniego kontaktu z zaproszeniami. Umożliwia zapoznanie się z treścią, układem graficznym i typograficznym – szczególnie ważne, gdy zaproszenia są dwustronne lub typu karnet, składanka.

Oddzielny fragment ekspozycji stanowią zaproszenia o tematyce niepodległościowej. Zaproszenia na kolejne rocznice odzyskania niepodległości – szczególnie tzw. okrągłe; na wydarzenia upamiętniające drogę do niepodległości, m. in. powstania listopadowe, wielkopolskie.

Podczas zwiedzania wystawy będzie można wykonać pamiątkowy druk specjalnie typog

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2018-09-23 12:00
 • ndz., 2018-09-23 13:00
 • ndz., 2018-09-23 14:00
Spotkanie festiwalowe Metafory w polityce

Skuteczny komunikat polityczny niemal z założenia buduje uproszczoną wizję świata, w której tylko nieliczne aspekty życia odgrywają istotną rolę. Aby zamknąć politycznego przeciwnika bądź wyborcę w tym uproszczonym świecie, twórca komunikatu często używa języka metaforycznego. Jeden polityk powie, że państwo to samochód, który potrzebuje sprawnego silnika i doświadczonego kierowcy, by wozić pasażerów-obywateli. Inny opisze państwo jako dom, w którym stereotypowa matka i ojciec reprezentują kolejno instytucje opieki społecznej i aparat przymusu. Siła obrazów zawartych w metaforach jest na tyle duża, że gdy dyskusja polityczna raz zostanie do nich sprowadzona, bardzo trudno jest ją przełamać. Nasz umysł naturalnie skłania się, by wykorzystać zawężoną logikę oddziałujących na nas metafor i w ten sposób uporządkować chaos politycznych realiów. Metafory są jednak zawsze otwarte na interpretacje, rządzą się więc własną dynamiką i mogą zostać wykorzystane przez wszystkich uczestników dyskusji, często na przekór ich pierwotnemu autorowi.

            Warsztaty poświęcone będą wykorzystaniu metafor w propagandzie i agitacji politycznej. Dowiemy się, jaki jest mechanizm działania metafory i jaka jest jej rola w budowaniu sensu wypowiedzi. Nauczymy się rozpoznawać metafory w kontekście politycznym i zobaczymy, z czego wynika ich manipulacyjny potencjał. W trakcie warsztatów posłużymy się konkretnymi przykładami z politycznych kampanii, konferencji i debat. Wspólnie analizując wypowiedzi polityków, spróbujemy rozpoznać ich metafory i ocenić ich skuteczność. Na koniec zastanowimy się nad sposobami obrony przed manipulacją polityczną.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2018-09-23 12:00
Spotkanie festiwalowe „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu“- oprowadzanie kuratorskie i warsztaty edukacyjne

Dokumenty prezentowane na wystawie "Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu" tworzą tzw. Podziemne Archiwum Getta Warszawy, którego inicjatorem był Emanuel Ringelblum, historyk i działacz społeczny. Powołał działającą w konspiracji grupę współpracowników (nazwali się Oneg Szabat, hebr. Radość Soboty) dokumentujących życie, a następnie śmierć getta Warszawy. Kiedy wiedzieli już, że getto zostanie zlikwidowane, a oni – wraz z innymi – wywiezieni do obozu Zagłady, zakopali dokumenty w piwnicy szkoły Borochowa przy ul. Nowolipki 68. Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie i warsztaty edukacyjne poświęcone twórcom i losom Podziemnego Archiwum Getta Warszawy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na: rezerwacja@jhi.pl

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2018-09-23 12:00
Spotkanie festiwalowe Inwitacje. Zaproszenia z kolekcji Muzeum Drukarstwa - zwiedzanie z przewodnikiem

„Inwitacje. Zaproszenia z kolekcji Muzeum Drukarstwa” wystawa prezentowana w siedzibie Oddziału od maja do listopada 2018 roku – to wybór najciekawszych spośród niemal 2000 obiektów.

Eksponowane zaproszenia obejmują przeróżne rodzaje i typy zaproszeń, określanych przez ich przeznaczenie, rolę jaką maja spełniać i styl. Od zaproszeń z  lat 50. XX w. dotyczących wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych do współczesnych. Pokazujemy, jak zmieniała się grafika – jej przemiany na przestrzeni lat, jak również tematycznie – druki zaangażowane politycznie i propagandowo za czasów PRL, druki o tematyce związanej z drukarstwem i książką, rozwiązania graficzne i typograficzne z lat 50., 60.,70., 80., 90., 2000, a także autorskie - wyjątkowe, ciekawe graficznie; satyryczne, druki solidarnościowe, związane z historią Warszawy, o tematyce powstańczej, politycznej. Foldery i zaproszenia teatralne, zaproszenia na wystawy grafiki, malarstwa, zaproszenia na wystawy znanych autorów, zaproszenia na wystawy w muzeach, galeriach.

Wybrana przez nas część zaproszeń umieszczona będzie nie tylko na planszach za szybą, ale w szklanych, otwartych kubikach. Ten sposób eksponowania daje możliwość publiczności bezpośredniego kontaktu z zaproszeniami. Umożliwia zapoznanie się z treścią, układem graficznym i typograficznym – szczególnie ważne, gdy zaproszenia są dwustronne lub typu karnet, składanka.

Oddzielny fragment ekspozycji stanowią zaproszenia o tematyce niepodległościowej. Zaproszenia na kolejne rocznice odzyskania niepodległości – szczególnie tzw. okrągłe; na wydarzenia upamiętniające drogę do niepodległości, m. in. powstania listopadowe, wielkopolskie.

Podczas zwiedzania wystawy będzie można wykonać pamiątkowy druk specjalnie typog

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2018-09-23 12:00
 • ndz., 2018-09-23 13:00
 • ndz., 2018-09-23 14:00
Spotkanie festiwalowe Inwitacje. Zaproszenia z kolekcji Muzeum Drukarstwa - zwiedzanie z przewodnikiem

„Inwitacje. Zaproszenia z kolekcji Muzeum Drukarstwa” wystawa prezentowana w siedzibie Oddziału od maja do listopada 2018 roku – to wybór najciekawszych spośród niemal 2000 obiektów.

Eksponowane zaproszenia obejmują przeróżne rodzaje i typy zaproszeń, określanych przez ich przeznaczenie, rolę jaką maja spełniać i styl. Od zaproszeń z  lat 50. XX w. dotyczących wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych do współczesnych. Pokazujemy, jak zmieniała się grafika – jej przemiany na przestrzeni lat, jak również tematycznie – druki zaangażowane politycznie i propagandowo za czasów PRL, druki o tematyce związanej z drukarstwem i książką, rozwiązania graficzne i typograficzne z lat 50., 60.,70., 80., 90., 2000, a także autorskie - wyjątkowe, ciekawe graficznie; satyryczne, druki solidarnościowe, związane z historią Warszawy, o tematyce powstańczej, politycznej. Foldery i zaproszenia teatralne, zaproszenia na wystawy grafiki, malarstwa, zaproszenia na wystawy znanych autorów, zaproszenia na wystawy w muzeach, galeriach.

Wybrana przez nas część zaproszeń umieszczona będzie nie tylko na planszach za szybą, ale w szklanych, otwartych kubikach. Ten sposób eksponowania daje możliwość publiczności bezpośredniego kontaktu z zaproszeniami. Umożliwia zapoznanie się z treścią, układem graficznym i typograficznym – szczególnie ważne, gdy zaproszenia są dwustronne lub typu karnet, składanka.

Oddzielny fragment ekspozycji stanowią zaproszenia o tematyce niepodległościowej. Zaproszenia na kolejne rocznice odzyskania niepodległości – szczególnie tzw. okrągłe; na wydarzenia upamiętniające drogę do niepodległości, m. in. powstania listopadowe, wielkopolskie.

Podczas zwiedzania wystawy będzie można wykonać pamiątkowy druk specjalnie typog

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2018-09-23 12:00
 • ndz., 2018-09-23 13:00
 • ndz., 2018-09-23 14:00
Spotkanie festiwalowe Mniejszości narodowe wobec niepodległej Polski

Debata z udziałem wybitnych znawców dziejów głównych mniejszości narodowych zamieszkujących II RP skoncentruje się na problemach związanych z recepcją odrodzonej Polski wśród przedstawicieli Ukraińców, Żydów, Niemców i Białorusinów. Osnową będzie kwestia nadziei i obaw, jakie żywione były wobec nowopowstałych struktur państwowych. W tle pozostaną pytania o to, co II RP mogła i chciała zaoferować mniejszościom narodowym ją zamieszkującym. Bez wątpienia istotnym elementem dyskusji będzie także kwestia alternatywnych od przyjętych rozwiązań, jakie postulowały niektóre środowiska mniejszościowe.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2018-09-23 17:00
Spotkanie festiwalowe Sieć 2.0 a literatura. Hiperfikcja, literatura współdzielona oraz webkomiksy

Technologia wpływała na literaturę od początku dziejów. Przykładem jest rewolucyjny wynalazek Johannesa Gutenberga - druk. Natomiast bardziej współczesnym przykładem technologii wpływającej na literaturę są komputery, Internet, a także współczesne strony internetowe należące do tzw. Sieci 2.0. Ukształtowanie się Sieci 2.0, czyli serwisów internetowych kładących nacisk na treść tworzoną przez użytkowników internetowych, otworzyło nowe możliwości przed autorami. Zaczęła powstawać literatura cyfrowa, która głównie się rozwinęła w anglojęzycznych krajach. Była ona błyskawicznie publikowana, interaktywna, niezależna i elastyczna; autor mógł korzystać z jakichkolwiek cech danej strony internetowej lub programu, aby stworzyć nietuzinkowy literacki eksperyment - czasem bardziej udany, a czasem mniej. Mimo wyzwań, autorzy nadal chętnie korzystają z nowych mediów i Sieci 2.0, aby stworzyć różne typy literatury cyfrowej. Niniejszy wykład przedstawi zarys trzech konkretnych typów literatury cyfrowej, a mianowicie: hiperfikcji, literatury współdzielonej oraz webkomiksów. Hiperfikcja opiera się na wykorzystaniu hiperłączy w celu stworzenia nielinearnej fabuły, a także umożliwienia czytelnikowi bezpośredniej interakcji z dziełem. Natomiast literatura współdzielona wykorzystuje natychmiastowość portali społecznościowych i systemów komentowania w Internecie, aby tworzyć dzieła wieloautorskie. Z kolei webkomiksy to komiksy tworzone i publikowane na stronach internetowych, wykorzystujące dźwięk, animację, elementy interaktywne i unikalne formaty, a także odnoszące się do niecodziennych tematów. Poza odniesieniem się do konkretnych przykładów, podczas wykładu zostanie również poruszona kwestia tego, co może oznaczać taka literacka twórczość dla przyszłości literatury w XXI wieku.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe Unia Europejska a język polski - poszukiwanie brukselizmów

Wpływ języków obcych na język polski stanowi od wielu lat przedmiot zainteresowania polskich językoznawców. Temat wydaje się obecnie szczególnie interesujący ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej, która skupia obecnie 28 państw członkowskich i aż 24 języki urzędowe. Aby Polska mogła przystąpić do Unii Europejskiej, musiała dostosować swoje prawo do prawa wspólnotowego. Przeniesienie na grunt polski wielu nowych rozwiązań gospodarczych i politycznych wiązało się z koniecznością nazywania nowych zjawisk, a co za tym idzie, ukucia licznych neologizmów. Podczas godzinnego spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z korpusami językowymi oraz specjalistycznym oprogramowaniem i narzędziami do analizy polszczyzny pod kątem elementów obcych. Część praktyczna warsztatów pozwoli uczestnikom zamienić się choć na chwilę w badaczy brukselizmów. Część praktyczną poprzedzi dwudziestominutowy wstęp teoretyczny na temat najnowszych kontaktów językowych polszczyzny z przedstawieniem konkretnych przykładów z różnych gatunków (od prawa unijnego w języku polskim do wywiadów z popularnych telewizji). Warsztaty odbędą się w sali komputerowej.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe „Złośliwość” spółgłosek angielskich – pułapki w wymowie

W inwentarzu spółgłosek angielskich są takie, których wymowa jest identyczna z odpowiednimi spółgłoskami polskimi. Niestety, nie jest to liczna grupa. Pozostałe spółgłoski angielskie albo w ogóle nie występują w języku polskim, albo są inaczej wymawiane (mają inne miejsce artykulacji). Uczeń świadomy tych różnic może pracować nad ulepszeniem swojej wymowy spółgłosek angielskich. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się, jakie spółgłoski angielskie nie występują w języku polskim, jak powinno się je wymawiać oraz w jakich popularnych słowach angielskich można je znaleźć. Następnie zidentyfikujemy te spółgłoski, które na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo, jak odpowiednie spółgłoski polskie, jednak inaczej brzmią. Postaramy się zdefiniować różnice w ich artykulacji i wykonamy proste ćwiczenia artykulacyjne, by osiągnąć prawidłową wymowę. Tu również pojawią się przykłady popularnych słów angielskich z tymi spółgłoskami. Spotkanie będzie przeplatane krótkimi filmikami. Zaprezentują one zabawne ćwiczenia i łamańce językowe, które można wykorzystać w nauce prawidłowej wymowy omawianych spółgłosek angielskich.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 15:00
 • wt., 2018-09-25 15:00
Spotkanie festiwalowe Poprawnie po polsku: ortografia nie taka trudna

Supercena na co dzień, walentynki wszech czasów - czy na pewno wiemy, jak poprawnie zapisać te formy? Zajęcia przybliżą najważniejsze zasady ortograficzne, zwłaszcza dotyczące wyrazów, które niedawno pojawiły się w języku, i pozwolą przećwiczyć tę wiedzę w praktyce.
 

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 16:00
Spotkanie festiwalowe Zrozumieć science fiction

KLUB "KULTURA POPULARNA"

Apokaliptyczne powodzie, galaktyczne imperia i podejrzani obcy: rzecz o tym, jak science fiction nie mówi nic o przyszłości, a wszystko o teraźniejszości,

Pod koniec drugiej dekady XXI wieku science fiction to już nie tyle gatunek, co kultura sama w sobie. Jej szerokie spektrum obejmuje liczne konwencje, media i formy, zaś we współczesnej kulturze nie ma innego dyskursu, który tak konsekwentnie i dogłębnie skupia się na praktycznie wszystkich problemach, lękach i nadziejach naszego świata. Mimo to przez wiele osób science fiction jest wciąż postrzegana jako literatura lekka, łatwa i przyjemna, której głównym atutem jest ucieczka od codzienności. A tymczasem sf od zawsze traktuje o tu i teraz - tyle, że używa do tego repertuaru fantastycznych metafor. Galaktyczne imperia, cudowne wynalazki, postacie cyborgów i obcych nie przepowiadają, nie przewidują i nie planują - są stylistycznymi figurami, eksperymentami myślowymi, filozoficznymi narzędziami pozwalającymi na myślenie nieobarczone obowiązkiem prawdopodobieństwa. W czasie wykładu skupimy się na tym, co i jak science fiction mówi o szeroko rozumianej polityce: konfliktach społecznych, późnym kapitalizmie i zmianie klimatycznej. Omówimy, jak działają jej fantastyczne metafory oraz przyjrzymy się wybranym filmom, powieściom i komiksom. Czy faktycznie patrzą one śmiało w przyszłość? A może pod płaszczykiem futuryzmu przemycają anachroniczne myślenie o świecie i naszym w nim miejscu? Wykład wskaże, jak szukać odpowiedzi na te i inne pytania.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 16:00
Spotkanie festiwalowe Impresja o Dzielnicy Północnej na 1809 kroków - spacer edukacyjny

Dzielnica Północna, na której zgliszczach, spalonych cegłach oraz popiele wybudowano po wojnie socrealistyczne osiedle Muranów, jest jednym z najbardziej bogatych w historię miejsc współczesnej Warszawy. To właśnie w Dzielnicy Północnej, i to nie tylko w jej bijącym sercu na słynnych Nalewkach, w dwudziestoleciu międzywojennym kwitło życie żydowskie, zarówno handel, jak i kultura. To również tutaj, w czasie okupacji niemieckiej, znajdowało się tzw. duże getto, na terenie którego trwały walki w czasie powstania w 1943 roku. W czasie spaceru zostanie przypomniana przedwojenna historia dzielnicy, jak również ostatni akt istnienia jej i jej mieszkańców. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na: rezerwacja@jhi.pl.

 

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Metafory w polityce

Skuteczny komunikat polityczny niemal z założenia buduje uproszczoną wizję świata, w której tylko nieliczne aspekty życia odgrywają istotną rolę. Aby zamknąć politycznego przeciwnika bądź wyborcę w tym uproszczonym świecie, twórca komunikatu często używa języka metaforycznego. Jeden polityk powie, że państwo to samochód, który potrzebuje sprawnego silnika i doświadczonego kierowcy, by wozić pasażerów - obywateli. Inny opisze państwo jako dom, w którym stereotypowa matka i ojciec reprezentują kolejno instytucje opieki społecznej i aparat przymusu. Siła obrazów zawartych w metaforach jest na tyle duża, że gdy dyskusja polityczna raz zostanie do nich sprowadzona, bardzo trudno jest ją przełamać. Nasz umysł naturalnie skłania się, by wykorzystać zawężoną logikę oddziałujących na nas metafor i w ten sposób uporządkować chaos politycznych realiów. Metafory są jednak zawsze otwarte na interpretacje, rządzą się więc własną dynamiką i mogą zostać wykorzystane przez wszystkich uczestników dyskusji, często na przekór ich pierwotnemu autorowi.

            Warsztaty poświęcone będą wykorzystaniu metafor w propagandzie i agitacji politycznej. Dowiemy się, jaki jest mechanizm działania metafory i jaka jest jej rola w budowaniu sensu wypowiedzi. Nauczymy się rozpoznawać metafory w kontekście politycznym i zobaczymy z czego wynika ich manipulacyjny potencjał. W trakcie warsztatów posłużymy się konkretnymi przykładami z politycznych kampanii, konferencji i debat. Wspólnie analizując wypowiedzi polityków, spróbujemy rozpoznać ich metafory i ocenić ich skuteczność. Na koniec zastanowimy się nad sposobami obrony przed manipulacją polityczną.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Moralność jest skutkiem ewolucji?

Miłość macierzyńska, nepotyzm, altruizm - kultura czy natura? A przemoc, okrucieństwo, podporządkowanie wodzowi - polityka czy biologia? Ewolucja i zachowanie. Prof. Krzysztof Dołowy, biofizyk, SGGW, autor książki „Wbrew Bogom. Od magii do metody naukowej i z powrotem” porozmawia na ten temat z dr Marią Pawłowską, IBL PAN, absolwentką biologii na Uniwersytetach w Brystolu i Cambridge, dr hab. Pawłem Boguszewskim, neurobiologiem z Instytutu Nenckiego w Warszawie, zajmującym się neurobiologicznymi podstawami zachowania i emocji.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Słowa roku w Polsce i za granicą

Wykład poświęcony jest wyborom 'słowa roku' w Polsce, a także m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, we Francji, krajach bałtyckich, krajach niemieckojęzycznych. Wyjaśnienie i omówienie pojęcia kluczowości słowa i metody jej określania. Idea słowa charakteryzującego cały rok, zasady plebiscytów, porównanie wyborów i zwięzły komentarz.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Technorewolucje a filozofia, czyli najnowocześniejsza z nauk w działaniu

Czasy najnowsze charakteryzuje coraz szybsze tempo rozwoju technologicznego. Razem z nowymi technologiami pojawiają się dotychczas niesłychane możliwości i zagrożenia, a wraz z nimi pytania, których nigdy wcześniej nie musieliśmy sobie zadawać. Od broni nuklearnej po media społecznościowe, kolejne możliwe do przewidzenia na kilka lat wcześniej wynalazki zastawały nasze rządy, społeczeństwa i nas samych zupełnie nieprzygotowanymi na etyczne i społeczne konsekwencje ich wdrożenia. Sama sprawność technologiczna czy inżynieryjna nie niesie jeszcze ze sobą zdolności sprawnej i rygorystycznej analizy hipotetycznych scenariuszy w celu dostrzeżenia, diagnozy i rozwiązania pojawiających się na horyzoncie przyszłości dylematów. Te umiejętności są domeną filozofii, dyscypliny praktycznej i nieodzownej w okresie rewolucyjnych zmian.

            Wykład zaprezentuje Słuchaczom szereg poważnych problemów związanych z rozwojem jednej tylko dziedziny współczesnej technologii – robotyki i Sztucznej Inteligencji – pokazując, jak filozofia stara się je dostrzec, zrozumieć i rozbroić, dostarczając praktycznych wskazówek postępowania z nimi. Czy możemy tworzyć maszyny inteligentniejsze od nas i jak je okiełznać? Czy możemy zlecić wojnę robotom? Czy powinniśmy chronić ludzkie miejsca pracy przed konkurencją maszyn? Czy pojawienie się seks robotów to oznaka upadku czy postępu moralnego? Na te i inne pytania postaramy się spojrzeć z otwartością, dystansem i rozsądkiem, charakteryzującymi porządnie uprawianą filozofię.

 

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Co Ty wiesz o napisach filmowych?

Spotkanie rozpocznie krótki wykład wprowadzający uczestników w tajniki opracowywania tłumaczenia w formie napisów filmowych. Dalsza część będzie miała charakter warsztatowy – każdy z uczestników samodzielnie opracuje polskie tłumaczenie do krótkiego klipu filmowego w języku angielskim przy użyciu profesjonalnego programu do tworzenia napisów EZTitles.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2018-09-25 15:00
Spotkanie festiwalowe Ludowa bojowa kultura fizyczna Słowian

Wykład będzie poświęcony zagadnieniu ludowej kultury fizycznej Słowian w jej bojowych odmianach: pojedynków i bójek ludowych oraz walk, ich korzeniom, tradycjom, obrzędowości towarzyszącej (pojedynki podczas starosłowiańskiej Tryzny, „kułaczki”, „najazdy” „kawalerki” podczas zabaw i odpustów), formom urastającym niekiedy do całych domorosłych systemów sztuk walki, ale czasem stanowiącym po prostu jedyny sposób na rozładowanie emocji, ich roli w kształtowaniu tożsamości grupy oraz wpływu na obyczajowość, mentalność Rusinów, Kozaków, Mazurów czy Kurpiów. To właśnie na obszarach zamieszkiwanych przez owe grupy etniczne spotykamy najwięcej przykładów prezentowanej bojowej ludowej kultury fizycznej.

Ponadto naświetlone zostanie zagadnienie gier i zabaw militarnych, które szczególnie w kulturze kozackiej stanowiły tradycyjny sposób spędzania wolnego czasu i były jednocześnie metodą socjalizacji, uczyły dyscypliny i nawyków bojowych. Wykład ukazuje wieloaspektowy obraz tematu: od zwykłej awanturniczej „draki” do całego kompleksu militarnej kultury ludowej. W ten sposób zostaną także skonfrontowane sposoby życia „człowieka wojennego” – Kozaka, którego żywot wypełniała ciągła gotowość bojowa, oraz awanturnika – Mazura, wciąż poszukującego okazji do „zwady”.

Wykład zostanie uzupełniony materiałami multimedialnymi.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2018-09-25 15:00
Spotkanie festiwalowe „Złośliwość” spółgłosek angielskich – pułapki w wymowie

W inwentarzu spółgłosek angielskich są takie, których wymowa jest identyczna z odpowiednimi spółgłoskami polskimi. Niestety, nie jest to liczna grupa. Pozostałe spółgłoski angielskie albo w ogóle nie występują w języku polskim, albo są inaczej wymawiane (mają inne miejsce artykulacji). Uczeń świadomy tych różnic może pracować nad ulepszeniem swojej wymowy spółgłosek angielskich. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się, jakie spółgłoski angielskie nie występują w języku polskim, jak powinno się je wymawiać oraz w jakich popularnych słowach angielskich można je znaleźć. Następnie zidentyfikujemy te spółgłoski, które na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo, jak odpowiednie spółgłoski polskie, jednak inaczej brzmią. Postaramy się zdefiniować różnice w ich artykulacji i wykonamy proste ćwiczenia artykulacyjne, by osiągnąć prawidłową wymowę. Tu również pojawią się przykłady popularnych słów angielskich z tymi spółgłoskami. Spotkanie będzie przeplatane krótkimi filmikami. Zaprezentują one zabawne ćwiczenia i łamańce językowe, które można wykorzystać w nauce prawidłowej wymowy omawianych spółgłosek angielskich.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 15:00
 • wt., 2018-09-25 15:00
Spotkanie festiwalowe Pisarz i zabójca: Arthur Conan Doyle i Kuba Rozpruwacz

Seria 60 tekstów o przygodach Sherlocka Holmesa i Johna Watsona powstawała na przestrzeni 40 lat (1887-1927), jednak Arthur Conan Doyle nie pokusił się o opowieść nawiązującą do wydarzeń z jesieni 1888, kiedy to w londyńskim Whitechapel grasował nieznany dotąd morderca. Wiemy, że pisarz interesował się tą sprawą, widział list podpisany „Jack the Ripper”, odwiedził miejsca zbrodni i miał swoją teorię odnośnie zabójcy. Wiemy też, że interesował się innymi prawdziwymi przestępstwami nie tylko jako czytelnik relacji prasowych, ale też angażował się w rozwiązanie kilku z nich – najbardziej znaną jest sprawa George’a Edalji.

W kilku opowiadaniach o najsłynniejszym detektywie można znaleźć echa sprawy Kuby Rozpruwacza, ale najwyraźniej dla fanów Sherlocka Holmesa to za mało. Kultura popularna świetnie sobie radzi z uzupełnianiem tego „braku” w holmesowskim kanonie; co więcej, jej twórcy idą o krok dalej i oferują nam samego Doyle’a jako detektywa na tropie Rozpruwacza, a czasem nawet przedstawiają go w dość nieoczekiwanej roli… Jakiej? O(d)powiem na spotkaniu.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2018-09-25 16:00
Spotkanie festiwalowe Współczesny western europejski

Western jako gatunek filmowy ma w Europie historię niemal tak samo długą jak western amerykański, aczkolwiek – z wyjątkiem spektakularnego epizodu westernów spaghetti – objawił się jako zjawisko w ograniczonej skali. Obecnie westerny europejskie raczej sytuują się w niszy, ale jak na gatunek niszowy zaskakują rozmaitością form. Owe zróżnicowane formy oraz ich uzależnione od kontekstu znaczenia będą przedmiotem naszej dyskusji. Uczestnicy spotkania proszeni są o wcześniejsze obejrzenie następujących filmów: Wendeta (2016, reż. Martin Koolhoven), Mroczna dolina (2014, reż Andreas Prochaska), Aferim! (2015, reż. Radu Jude) i Pokot (2017, reż. Agnieszka Holland).

Nauki humanistyczne
 • wt., 2018-09-25 16:00
Spotkanie festiwalowe Zrozumieć powieść kryminalną

KLUB "KULTURA POPULARNA"

Nieodzowna towarzyszka podróży, kąpieli w wannie, letnich wypoczynków, do niedawna wstydliwa przyjemnostka, a teraz jedna z najlepiej sprzedających się na rynku – powieść kryminalna to potęga komercyjna, ale też literacka, a nawet – jak twierdzą niektórzy – fabuła par excellence. Tylko czy prócz rozrywki czytelnikom, a zarobków twórcom i twórczyniom oraz całemu literackiemu przemysłowi, wnosi ona coś do naszego rozumienia świata?

W perspektywie literaturoznawczej proza gatunkowa weszła w obszar zainteresowań badaczy i badaczek dopiero niedawno, głównie dzięki rozwojowi podejść narratologicznych, czyli takich, które zajmują się mechanizmami działania struktur fabularnych. Wcześniej powieść kryminalna czy szerzej, gatunkowa, była widziana jako niegodna naukowego zastanowienia, bo była wszak tylko rozrywką. Dopiero zwrot kulturoznawczy i jego wpływ na literaturoznawstwo sprawił, że to co rozrywkowe zostało uznane za równie poznawczo wartościowe, co kanon światowej literatury. Co więcej, wraz z rozwojem namysłu nad powieścią kryminalną okazało się, że wiele ugruntowanych w kulturze jako wielkie dzieła pozycji literackich można odczytać na nowo, gdy patrzy się na nie jak na przykład powieści gatunkowej, a szczególnie kryminalnej.

Podczas wykładu, posiłkując się przykładami anglosaskiej powieści kryminalnej, zastanowimy się nad tym, jak i dlaczego badać powieści kryminalne i co takie badania dają. Zapoznamy się również z zarysem typologii tego gatunku, jak również zakwestionujemy pewne utarte schematy myślenia o kryminale i sprawdzimy, na ile fabuła kryminalna może być odzwierciedleniem bardziej uniwersalnych mechanizmów działania i myślenia.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2018-09-25 16:00
Spotkanie festiwalowe Gimnastyka języka

Warsztaty, podczas których uczestnicy poznają i przetrenują kilka prostych ćwiczeń oddechowych, które pozwolą poprawić warunki głosowe, mówić bez wysiłku i zmęczenia, brzmieć pięknie.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2018-09-25 16:30
Spotkanie festiwalowe Autonomiczne maszyny - już nie science fiction

Autonomiczne samochody, maszyny wojenne i inne urządzenia sterowane algorytmami opartymi na machine learning. Porozmawiają o tym: dr Łukasz Kowalczyk, radca prawny, Artes Liberales UW, prowadzi konwersatorium dotyczące zagadnień prawnych związanych z zastosowaniem robotów w przestrzeni publicznej, Zuzanna Warso, prawniczka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, dr  Jacek Szejda i Gabriel Buchała, prezes Aptiv Polska, firmy odpowiedzialnej m.in. za pierwszy autonomiczny samochód, który przemierzył Stany Zjednoczone.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2018-09-25 17:00
Spotkanie festiwalowe Sztuka dyskutowania

Dyskusja to uporządkowana wymiana myśli, zmierzająca do rozwiązania jakiegoś problemu: do ustalenia, jak się rzeczy mają – lub do przekonania kogoś, że rzeczy mają się tak, a nie inaczej. Z dyskusjami spotykamy się na każdym kroku – zarówno w nauce, w polityce, jak i w życiu codziennym. Nie każda jednak dyskusja spełnia wymogi logiczne i, jak się je nazywa, parlamentarne.

W części teoretycznej warsztatów powiemy o elementach i kryteriach dobrej dyskusji, a w szczególności o tym, jaki powinna mieć przebieg, jakimi argumentami wolno się w niej posługiwać i z kim w ogóle warto dyskutować. W części praktycznej uczestnicy zaaranżują dyskusję na wybrany temat, aby sprawdzić swoje umiejętności w tym zakresie i utrwalić wiedzę zdobytą w części teoretycznej.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2018-09-25 17:00
Spotkanie festiwalowe Czy drag jest feministyczny?

Na spotkaniu będziemy rozmawiać o drag queens, czyli mężczyznach przebierających się za kobiety w celach rozrywkowych. Spojrzymy na to zjawisko z perspektywy feministycznej i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy te przedstawienia mają charakter mizoginistyczny, pokazując mocno przerysowany i oparty na stereotypach obraz kobiecości, czy może ich nastawienie na przełamywanie konwencji płciowych świadczy o ich rewolucyjnym, feministycznym charakterze. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o dragu w kulturze amerykańskiej, ale porównania z naszą rodzimą sceną będą również mile widziane

Nauki humanistyczne
 • wt., 2018-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe Czy liczba reklam w naszym otoczeniu powinna być regulowana?

Etyka jest zazwyczaj inspiracją i motorem prawa. Dzięki etycznym rozważaniom na temat prywatności odbiorców reklam mamy dziś RODO. Również względy etyczne powodują, że regulacjom prawnym podlegają np. takie reklamy, które wprowadzają w błąd. Logicznym jest więc, że aby kwestia ilości i wszędobylskości reklam zaczęła być regulowana w bardziej namacalny sposób, niezbędna jest refleksja etyczna na ten temat. To ona ma szansę dostarczyć legislatorom powodów do dalszego działania na korzyść odbiorców reklamy. Przyjrzymy się wspólnie, jakie względy etyczne przemawiają dziś za potrzebą regulacji ilościowego aspektu przekazu reklamowego, a więc co etyka mówi o negatywnym wpływie jaki ilość i wszędobylskość reklam wywiera na nasze funkcjonowanie.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2018-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe Zrozumieć (folk) horror

KLUB "KULTURA POPULARNA"

Chociaż horror nie cieszy się zbyt dobrą opinią krytyczek kultury wysokiej, to właśnie opowieści o tym, czego się boimy, mówią bardzo dużo o tym, kim jesteśmy i kim (nie) chcielibyśmy być. Jednym z ciekawszych gatunkow kina grozy jest folk horror, w którym mieszkańcy wsi bezlitośnie rozprawiają się z nadętymi mieszczuchami, a wszechmocna natura wyśmiewa ludzką wiarę w postęp. Folk horror to przede wszystkim zemsta. Zemsta przedchrześcijańskiej Europy i przedkolonialnej Ameryki Północnej na swoich kolonizatorach, zemsta świata naturalnego na toksycznej cywilizacji, zemsta zwartej społeczności na niedopasowanej jednostce. Podczas wykładu przyjrzymy się zarówno współczesnym folk horrorom, takim jak „Rytuał” („The Ritual”, 2017), „We are still here” (2015) i „Czarownica: Baśń ludowa z Nowej Anglii” („The Witch: A New England Folktale”, 2015), jak i klasykom z lat 60. i 70.: „Kult” („The Wicker Man”, 1973) i „Pogromca czarownic” („Witchfinder General”, 1968). Zastanowimy się nad tym, jak przedchrześcijańska przeszłość nawiedza teraźniejszość i podważa racjonalne „ja”. Przyjrzymy się narracjom, w których natura buntuje się przeciw ludzkim fantazjom o absolutnej kontroli nad światem. Wreszcie przyjrzymy się temu, jak zamknięte społeczności ustanawiają swoje granice poprzez wykluczanie osób uznawanych za obce, niechciane, inne.

Nauki humanistyczne
 • śr., 2018-09-26 16:00
Spotkanie festiwalowe Czy polityka może być racjonalna?

Wykład będzie dotyczył problemu racjonalności w polityce. Odwołując się do kilku najbardziej popularnych obecnie doktryn politycznych (liberalizm, republikanizm, demokracja deliberatywna), omówione zostaną odmienne sposoby ujmowania przez nie racjonalności politycznej. Przedstawienie tego, na czym polega „racjonalność” na gruncie tych doktryn zostanie zaprezentowane w formie porównania odpowiedzi, jakich udzielają one m.in. na następujące pytania: czym powinna charakteryzować się racjonalna władza?; jak powinno wyglądać zestaw praw i obowiązków obywatelskich?; na czym polega sprawiedliwa relacja między władzą a obywatelami?; jakie normatywne racje stoją za określonymi rozwiązaniami ustrojowymi? itp. Dzięki takiemu zabiegowi będzie można odsłonić normatywne założenia stojące u podstaw „racjonalności politycznej” każdej z tych doktryn oraz pokazać konsekwencje z nich wynikające. Co więcej, wzajemnie porównanie ze sobą odmiennych modeli racjonalności pozwoli na bardziej wyraziste ujawnienie istniejących między nimi podobieństw i różnic.

Nauki humanistyczne
 • śr., 2018-09-26 17:00
Spotkanie festiwalowe Jak pisano w średniowieczu?

Podczas wykładu cofniemy się w czasie i oczami średniowiecznego pisarza obejrzymy jego pracownię. Prześledzimy, czym, na czym i jak wówczas pisano. Odkryjemy, jak radzono sobie z uszkodzeniami książek, i co w średniowieczu spełniało zadania markera, korektora czy nawet… punktu ksero. Przyjrzymy się podobiznom próbek średniowiecznego pisma oraz zdjęciom wyjątkowo barwnych i ozdobnych rękopisów. Zastanowimy się również, czy dawne pismo jest nam zupełnie obce, i na ile średniowieczne rękopisy różnią się od dzisiejszych książek, a na ile są do nich podobne.

Nauki humanistyczne
 • śr., 2018-09-26 17:00
Spotkanie festiwalowe Kto jest normalny, a kto nie - i dlaczego?

Czym jest norma w życiu społecznym i indywidualnym? Skąd wiemy, co jest normalne, a co wręcz przeciwnie?  Tomasz Stawiszyński porozmawia o tym z prof. Małgorzatą Jacyno z Instytutu Socjologii UW.

Nauki humanistyczne
 • śr., 2018-09-26 17:00
Spotkanie festiwalowe Niebiańscy bogowie Jakutów. Neoszamanizm na Syberii

Przed kilkoma laty Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Sacha (Jakucja) w Federacji Rosyjskiej wydało zgodę na oficjalną rejestrację pierwszej wspólnoty tzw. religii ajyy, przez jej zwolenników uznawanej za rodzimą jakucką religię o pradawnych korzeniach. Dziś w Jakucji działa już kilka podobnych grup religijnych. Z szerokiego wachlarza tradycyjnych wierzeń opartych między innymi na kultach przyrody i szamanizmie, jakuccy działacze wybrali pojedyncze elementy, takie jak postacie tzw. białych szamanów oraz zapomniana wśród zwyczajnych Jakutów wiedza o panteonie niebiańskich bogów ajyy. Ze strzępów tradycji próbują stworzyć spójną doktrynę religii, która ma według nich stanowić duchową ochronę przed naporem rosyjskiego prawosławia i masowej kultury czasów globalizacji.              

Nauki humanistyczne
 • śr., 2018-09-26 17:00
Spotkanie festiwalowe Niepodległość Ukrainy a język ukraiński

Mieszanie się języka rosyjskiego oraz ukraińskiego  spowodowało utworzenie nowego socjolektu mieszanego, nazywanego surżykiem. Chodzi o sztuczne połączenie obu języków bez zachowania jakiejkolwiek normy. Obecnie ukraińskie społeczeństwo coraz rzadziej przyznaje się do posługiwania się surżykiem, chociaż w momencie zmiany kodów z rosyjskiego na ukraiński, mowa owych osób często przypomina surżyk. Język ukraiński zyskał status języka państwowego dopiero po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę. Przez kolejne lata, aż do początku Rewolucji Godności jest językiem użytkowym najczęściej na zachodzie Ukrainy, natomiast w Kijowie i reszcie państwa pełni funkcję symboliczno-dekoratywną, a językiem użytkowym pozostaje język rosyjski. Za czasów Janukowycza w życie została wprowadzona ustawa Kolisniczenka-Kiwałowa, która zakładała możliwość nadania statusu języka regionalnego innemu językowi. Ponad dziesięć obwodów Ukrainy ustawodawczo wprowadziło język rosyjski jako język regionalny, co miało negatywny wpływ na kształtowanie się języka ukraińskiego. Po Rewolucji Godności zwiększa się liczba migrantów z Ukrainy do Polski, którzy przyjeżdżają często ze swoimi rodzinami i mają zamiar osiedlić się w Polsce na stałe. Obecność języka ukraińskiego w polskich miastach staje się coraz bardziej widoczna. Język ukraiński dopiero teraz zaczyna funkcjonować jako język państwowy i urzędowy i zaczyna być popularny w świecie. Szanse i zagrożenia dla rozwijającego się języka ukraińskiego będą swoistą konkluzją naszego spotkania.

Nauki humanistyczne
 • śr., 2018-09-26 18:30
Spotkanie festiwalowe Afrykańska muzyka elektroniczna. Źródła stylistyk i rytmy przyszłości

W ostatnich latach muzyka afrykańska coraz mniej kojarzy się z folklorem, a coraz bardziej z elektronicznymi rytmami i brzmieniami. Coraz szersze kręgi zataczają takie style jak kuduro, gqom, afrobeats czy singeli. Dr Piotr Cichocki z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej i wytwórni płytowej 1000HZ opowie o tym, jak historycznie powstawała afrykańska elektronika, jaką rolę pełni dzisiaj i jakie polityczne wizje przyszłości zawiera. Skąd biorą się inspiracje, instrumenty i sample? Czy "muzyka tradycyjna" również się digitalizuje? Jakie metody pracy w studiach nagraniowych stosują innowacyjni realizatorzy? Wykład zilustrują dźwiękowe i wizualne dokonania lokalnych producentów, a materiał będzie pochodził w dużej mierze z Afryki Wschodniej, gdzie autor prowadzi badania terenowe dotyczące współczesnej dźwiękosfery. Malawijskie i tanzańskie style muzyki elektronicznej stanowią przy tym według krytyków nowy nurt muzyczny, któremu wróży się wielką światową karierę.

 

Nauki humanistyczne
 • czw., 2018-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Argument z analogii

W trakcie spotkania będziemy analizować przykłady argumentów z analogii. Będziemy starali się znaleźć ich słabe punkty lub je wzmocnić.

 

 

.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2018-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Czy wielojęzyczność będzie (jeszcze) potrzebna i do czego?

Czy wielojęzyczność jest zjawiskiem wyjątkowym, czy uniwersalnym? Czy w globalnym świecie, w którym dominuje angielski, poznawanie innych języków ma sens? I czemu może służyć, jeśli nie (tylko) komunikacji? Wykład poświęcony będzie różnego rodzaju dyskursom wokół wielojęzyczności: naukowym, komercyjnym, edukacyjnym, aktywistycznym. Przyjrzymy się, jak wielojęzyczność jest prezentowana przez badaczy, którzy zajmują się różnorodnością językową świata i badaniem języków zagrożonych; sprawdzimy, w jaki sposób jest wykorzystywana przez korporacje, które na niej mnożą zyski; zastanowimy się, czy sposób nauczania języków w dzisiejszym szkolnictwie rzeczywiście prowadzi do wielojęzyczności? Wreszcie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy angielski będzie wkrótce jedynym językiem świata, czy też nowe technologie umożliwią posługiwanie się na równi różnymi językami.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2018-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Heglowska filozofia przyzwyczajenia

Pojęcie przyzwyczajenia odegrało ważną rolę w nowożytnej filozofii przede wszystkim za sprawą Davida Hume'a, który właśnie w przyzwyczajeniu widział źródło koniecznego powiązania zjawisk, a zatem także źródło kategorii przyczynowości. W Hume'owskiej stylizacji rozum stawał się jednak przez to niewolnikiem utartego porządku rzeczy. W przeciwieństwie do tego, G.W.F. Hegel w swej Encyklopedii nauk filozoficznych, a dokładniej: w przedstawionej tam antropologii, interpretuje przyzwyczajenie jako drogę wiodąca ku wolności. Aby nabrać dystansu do własnych potrzeb i pragnień, dusza musi – zdaniem Hegla – przyzwyczaić się do własnych form działania i opanować je aż do uzyskania swoistego automatyzmu. To właśnie dzięki przyzwyczajeniu dusza „bierze w posiadanie” swoje własne „treści”; w ten sposób staje się stopniowo wolna od własnych określeń, jest w stanie nad nimi zapanować. Za pośrednictwem „powtarzania” i „ćwiczenia” swych umiejętności, w duszy rozwija się stopniowo jej „mechanizm poczucia samej siebie”. W wykładzie pprześledzone zostanie i wyjaśnione zaskakujące powiązanie przez Hegla przyzwyczajenia z indywidualną wolnością. 

Nauki humanistyczne
 • czw., 2018-09-27 17:00