Nauki o Ziemi

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Piknik urodzinowy dinozaura Dyzia

We wrześniu tego roku opierzony dinozaur Dyzio, który mieszka w Muzeum Geologicznym, kończy 21 lat i serdecznie zaprasza na swoją imprezę urodzinową!
Zapraszamy wszystkich 23 września do Muzeum Geologicznego PIG-PIB na rodzinny piknik .

W programie:

- spotkanie z paleontologami
- wykłady popularnonaukowe
- pokazy zdjęć z wykopalisk paleontologicznych
- mini-wykopaliska dla najmłodszych
- gry i zabawy edukacyjne
- warsztaty plastyczne
- rozpoznawanie skał i skamieniałości
- geologiczne i paleontologiczne konkursy z nagrodami

................. i wiele wiele innych

Nauki o Ziemi
 • ndz., 2018-09-23 10:00
Spotkanie festiwalowe Surowce mineralne w życiu społeczeństwa i jednostki

Rozwój cywilizacyjny człowieka jest możliwy tylko z wykorzystaniem zasobów naturalnych Ziemi. Eksploatacja surowców była prowadzona od tysięcy lat, o czym świadczą liczne znaleziska archeologiczne. Przechodzenie na coraz wyższe poziomy rozwoju powodowało lawinowy wzrost zapotrzebowania na surowce. Z kolei pojawienie się potrzeb estetycznych u człowieka spowodowało, że zaczęto wykorzystywać surowce również do produkcji ozdób (biżuteria), zdobienia ciała i wykonywania malowideł naskalnych (farby mineralne). Czy możemy sobie wyobrazić nasze funkcjonowanie bez surowców mineralnych? Rozglądnijmy się dookoła: wszystko co nas otacza, a jest wytworem człowieka, jest zbudowane z przetworzonych surowców mineralnych. Paradoksem natomiast jest to, że o wiele większą wagę przywiązujemy do ochrony odnawialnych elementów przyrody niż jej elementów nieodnawialnych, jakimi są złoża surowców mineralnych.

Nauki o Ziemi
 • pon., 2018-09-24 16:00
Spotkanie festiwalowe Agatofizy permskie z Nowego Kościoła - tajemnicze struktury produktem procesów agatogenzy

Agaty z Nowego Kościoła są częstym elementem naszych polskich kolekcji geologicznych. To buły agatowe zwane agatofizami, w których komory i pustki wypełnione są  kolorowymi, wstęgowanymi chalcedonami i związkami żelaza. Trofeum kopacza agatów przecinamy biegunowo lub równikowo, dążąc do uzyskania maksymalnej powierzchni. Połówki poddajemy obróbce szlifowania i polerowaniu. Ukazuje się nam ciekawy, niepowtarzalny obraz, jakby namalowany miliony lat temu ręką przyrody, dokumentujący wiele procesów geochemicznych. Rekonstrukcja tych procesów agatogenezy to niezakończony proces badawczy dla współczesnej nauki. Każdy zgład ma strefę ciasta skalnego i strefę agatową. W strefie matriksu  obserwujemy makroskopowo koncentryczne naprzemianległe jasne i ciemne smugi, obszary leukoporfiru, a nawet smoliste pseudomorfozy po kalcytach. W strefie agatowej wyróżniamy m.in. struktury monocentryczne, horyzontalnie stratyfikowane, deformacyjne np. ujścia. Przy dokładniejszym oglądzie agatofiz z Nowego Kościoła, pomimo sloganu, że każdy agat jest inny, odnajdujemy podobieństwa do agatofiz z setek innych lokalizacji światowych. Podobne są powierzchnie zewnętrzne jak i też też struktury wewnętrzne widoczne na zgładach jako owocnie (guziki), sierpy, kowadła, atole, motyle, rybie ogony czy odwrócone omegi. Można wydzielić rodziny i typy agatofiz wg. dominującej cechy. Struktura owocni objęta "omegą z dziubkiem" przybliża nas do odpowiedzi, jak powstały litofizy. Obrazy pod mikroskopem, tajemnicze bioślady i kolorowe pigmenty to odrębny cudowny mikrokosmos. Pomimo wielu prób agatów  nie udało się wyhodować w laboratoriach i nadal pozostają tajemniczymi przyjacielskimi geoobiektami. A o tym usłyszycie Państwo na spotkaniu.

Nauki o Ziemi
 • pon., 2018-09-24 17:30
Spotkanie festiwalowe Wychyl się poza Warszawę

Zastanowimy się, w jaki sposób ogień, woda, wiatr i lód tworzyły krajobrazy różnych części Polski. Spróbujemy znaleźć związki między geologiczną przeszłością regionów a ich historią i kulturą, np. czy lodowiec miał wpływ na powstanie państwa polskiego.

Nauki o Ziemi
 • pon., 2018-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Z mineralogią za pan brat

Wykład będzie zawierał informacje o rozwoju mineralogii na przestrzeni dziejów, poruszy zagadnienia związane z definicją minerału, jego cechami i znaczeniem oraz przybliży wybrane minerały.

Nauki o Ziemi
 • wt., 2018-09-25 16:00
Spotkanie festiwalowe Podróż geologa przez Układ Słoneczny

Podczas wykładu zostanie przedstawione okiem geologa autorskie spojrzenie na dane uzyskane  z misji międzyplanetarnych sond kosmicznych podróżujących w różne zakątki Układu Słonecznego. Dzięki tym misjom kosmicznym otrzymaliśmy  informację o ukształtowaniu powierzchni terenu i budowie geologicznej niektórych planet i księżyców. Uzyskane dane wielu badaczom planetarnym umożliwiły badanie rozwoju  procesów  wulkanicznych i tektonicznych planet. Jednocześnie analizowano wysokorozdzielcze satelitarne dane pod kątem mineralogii skał, rozwoju procesów eolicznych,  występowania wody oraz identyfikacji przejawów ruchów masowych (np. osuwisk). W rezultacie otrzymano kompleksową, często spektakularną informację na temat procesów geologicznych zachodzących na innych ciałach niebieskich. Jest to szczególnie intrygujący problem badawczy w dobie odkrywania nowych układów planetarnych wokół innych gwiazd.

Nauki o Ziemi
 • wt., 2018-09-25 17:30
Spotkanie festiwalowe Mieszkać i modlić się wśród kamieni

Zapraszam do odwiedzin kamiennych budowli – najstarszych, starych i trochę młodszych, które ludzie wznosili dla potrzeb materialnych i duchowych. Poznamy zwłaszcza te dość mało znane obiekty z różnych kontynentów i niektórych wysp.

Nauki o Ziemi
 • wt., 2018-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe Złoto jest wszędzie Nauki o Ziemi
 • śr., 2018-09-26 18:00
Spotkanie festiwalowe O tym, jak zielona sieć opanowuje miasto - słów kilka o Nature Based Solution

Przemiany jakie zachodzą na całym świecie wymagają od nas radykalnych zmian w naszym codziennym funkcjonowaniu oraz w otaczającej nas przestrzeni. Z roku na rok, dla coraz większej liczby ludzi, naturalnym środowiskiem życia stają się miasta. Miasta, które jak wykazują liczne badania, najbardziej przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska oraz globalnego wzrostu temperatury. Prowadzi to do dynamicznych zmian klimatu, za którymi stoją liczne katastrofy (fale upałów, powodzie, silne wiatry itp.), którym ludzie na całym świecie muszą stawiać czoła każdego dnia. Aby zwiększyć standard życia ludzi, a także minimalizować negatywny wpływ miast na naturalne środowisko, zaczęto promować ideę zazieleniania miast, wprowadzając w jego struktury tzw. zieloną infrastrukturę. Zielona infrastruktura w aglomeracjach miejskich spełnia wiele istotnych funkcji ekosystemowych, ale jest również ważnym elementem modernizacji miast w kierunku ich adaptacji do zmian klimatu. Wykład zostanie poświecony omówieniu pojęcia, czym jest zielona infrastruktura, przedstawione zostaną również korzyści, jakie wynikają dla miast z jej wprowadzenia w miejskie struktury, jak również zostanie wyjaśnione pojęcie usługi ekosystemowej. Pokrótce przedstawione zostaną zasady kształtowania ZI, a także przykłady realizacji tego typu inwestycji powstające obecnie na całym świecie. Po zakończeniu wykładu zapraszam do dyskusji na temat możliwości wprowadzania tego typu rozwiązań na terenie polskich miast. 

Nauki o Ziemi
 • czw., 2018-09-27 16:00
Spotkanie festiwalowe Gdyby Chile było bliżej

Zapraszamy na spotkanie z Chile, jego zwariowaną geografią i różnorodną przyrodą, krajem niesamowitych krajobrazów w cieniu drzemiących wulkanów. Poznamy jedne z najstarszych drzew i lasów świata oraz żyjące w ich cieniu najmniejsze zwierzęta. 

Nauki o Ziemi
 • czw., 2018-09-27 17:30
Spotkanie festiwalowe Czy mniej lub bardziej szlachetne kamienie mogą uzdrawiać?

Wielokrotnie w dziejach powracało przekonanie, że piękne minerały (kamienie szlachetne) mają moc uzdrawiania – zastanowimy się, czy jest ono prawdziwe. Poznamy też minerały – źródła pierwiastków niezbędnych do życia i rolę tych pierwiastków w nas.

Nauki o Ziemi
 • czw., 2018-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe W kamień zamienione

Od 700 000 lat rzeźbiono figurki kobiece, często w kamieniu. Poznamy najpiękniejsze z nich, zobaczymy portrety modelek Wenus z Willendorf lub Kostionek, zobaczymy, jak na styl prehistorycznych rzeźb pań wpływał rodzaj użytego kamienia. (Treść wykładu od 16 lat)

Nauki o Ziemi
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Z ziemi i z powietrza płynie samo zdrowie

Sudeckie uzdrowiska pokażą swą historię, ujawnią, co w nich uzdrawia i poprawia nastrój oraz jakie czynniki geologiczne na to wpływają. Zajrzymy do sal kąpielowych, gabinetów borowinowych, przyjrzymy się zabytkowym budynkom i krajobrazom.

Nauki o Ziemi
 • sob., 2018-09-29 18:00
Spotkanie festiwalowe XI Piknik Geologiczny

Zapraszamy na Piknik Geologiczny, aby wspólnie, wraz z wieloma zaproszonymi gośćmi, odkrywać fascynujące tajemnice Ziemi. Poznamy historię jej powstania i zmiany, jakie zaszły na przestrzeni milionów lat. Zajrzymy do wnętrza skał i odkryjemy ich tajemnice.

Podróżując palcem po mapie, poznamy bogactwa naturalne Polski, ich genezę i obecne wykorzystanie, a także bogatą historię polskiego górnictwa. Dowiemy się, czy warto wykorzystywać niekonwencjonalne źródła energii i czy są one naszą przyszłością.

Dowiemy się, dlaczego ożywają wulkany i będziemy podziwiać spektakularne wybuchy, lepić swoje własne naczynia i tworzyć prehistoryczne arcydzieła sztuki, a także podziwiać niesamowite tempo wzrostu kryształów.

Zaprosimy najmłodszych do wspólnej zabawy w strefie malucha, a starszych do udziału w grach i konkursach, oczywiście z nagrodami.

Piknik Geologiczny to nauka i zabawa dla każdego.

Nauki o Ziemi
 • ndz., 2018-09-30 11:00