dyskusja

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Patent na długowieczność

Żyjemy coraz dłużej. Jednakże wraz z wiekiem zmniejsza się sprawność organizmu i zwiększa zachorowalność na choroby związane z wiekiem, takie jak cukrzyca typu II, nowotwory, zwyrodnienia stawów, choroby neurodegeneracyjne i układu krążenia. U podłoża starzenia się organizmu leżą procesy metaboliczne, zmiany epigenetyczne, zaburzenia homeostazy białkowej, zmniejszona zdolność regeneracyjna komórek macierzystych, przewlekły sterylny stan zapalny, ograniczona odpowiedź na stres oraz uszkodzenia makrocząsteczek. Bardzo wiele już wiadomo na temat molekularnych i komórkowych mechanizmów starzenia, jednakże trudno jest ten proces „zmierzyć”. Z doświadczenia wiemy, że niektórzy nie wyglądają na swój wiek. Jedni młodziej, inni starzej. Wiek biologiczny często nie odpowiada wiekowi chronologicznemu. Wiedza na temat wieku biologicznego każdego człowieka jest niezwykle przydatna w celu określenia ryzyka zachorowania na choroby związane z wiekiem i może stanowić dogodny punkt wyjścia dla prewencyjnej medycyny wieku podeszłego. Patent Europejski, który powstał jako wynik badań prowadzonych przez międzynarodowe konsorcjum w ramach grantu europejskiego(Mark-Age),  dotyczy określenia wieku biologicznego na podstawie pomiaru konkretnych parametrów krwi, będących znacznikami starzenia.

Naukowcy metodami genetycznymi i farmakologicznymi potrafią już  cofnąć niekorzystne objawy starzenia się i  znacząco wydłużyć życie modelowych zwierząt. W jaki sposób to robią?  Jak blisko są wskazania bezpiecznego  „eliksiru młodości”, który wydłuży zdrowe życie każdego człowieka? Co to takiego senoterapia i czy jako metoda leczenia starzenia proponowana przez naukowców ma szanse powodzenia? Jak na razie możemy sobie sami pomóc w utrzymaniu dobrej kondycji.

 • śr., 2018-09-26 17:00
Spotkanie festiwalowe Odyseja europejska 2004

2004 rok to ważna data, która, co pokaże historia, zmieniła trwale polskie społeczeństwo pod wieloma względami. Mobilność międzynarodowa Polaków, uwolniona wówczas z wizowych restrykcji, wybuchła na nowo, a Polacy, tak rzadko widziani dotychczas w Londynie, Dublinie czy na samotnej Islandii, pojawili się tam na masową skalę. Czym cechowała się polska emigracja tego czasu? Czy była różna od tej historycznej i dlaczego?

Nauki społeczne
 • śr., 2018-09-26 18:00
Spotkanie festiwalowe Wstrząsająca historia odkrycia błysków gamma - najpotężniejszych wybuchów we Wszechświecie

Spotkanie z Laureatami Nagrody "Złota Róża" za 2017 rok za najlepszą książkę popularnonaukową napisaną po polsku .

Opowieść o wielkiej kontrowersji na temat najpotężniejszych wybuchów we Wszechświecie i o tym jak wielu fizyków nie chciało przyjąć do wiadomości wyników obserwacji oraz jak Jean-Pierre Lasota wyszedł po francusku. Wykład, będący fragmentem pisanej obecnie nowej książki, odbędzie się w formie korespondującej z książką "Czy Wielki Wybuch był głośny?", za którą wykładowcy zostali nagrodzeni "Złotą Różą". 

 • śr., 2018-09-26 18:00
Lekcja festiwalowa Co wpływa na cenę? Dlaczego to tyle kosztuje?

Na spotkaniu zostaną przedstawione zasady funkcjonowania mechanizmu rynkowego. Uczestnicy poznają pojęcia popytu i podaży, dowiedzą się, co na nie wpływa oraz w jaki sposób kształtują one ceny wszystkich towarów i usług.( Dlaczego ceny są zmienne? Kto i w jaki sposób je ustala? Czy mamy wpływ na ceny? Odpowiedzi na te pytania zostaną omówione w trakcie lekcji.

 

 

 

 • czw., 2018-09-27 09:30
Lekcja festiwalowa Warszawa - jaka była, jaka jest, jaka będzie

Warszawa to najszybciej rozwijające się miasto w Polsce. Ciekawi różnorodnością, przyciąga możliwościami. Czy zawsze taka była? Czy Pałac Kultury i Nauki zawsze był symbolem miasta? Czym mieszkańcy przemieszczali się po Warszawie przed wybudowaniem metra? Gdzie mieszkali i jak spędzali czas? Na te i inne pytania odpowiemy na warsztatach pod tytułem „Warszawa - jaka była, jak jest i jaka będzie”. Podczas spotkania porozmawiamy o najważniejszych funkcjach miasta – mieszkalnictwie, transporcie, handlu i rekreacji. Przedstawimy dawne i obecne symbole miasta. Chcemy również, aby dzieci także podzieliły się swoją wiedzą o mieście i sposobem postrzegania miasta. W ramach zajęć zorganizowany będzie quiz, dzięki któremu dzieci będą mogły sprawdzić swoją wiedzę o Warszawie oraz swoje wyobrażenia o dawnej Warszawie. Na koniec zajęć  przedstawimy wyobrażenia mieszkańców Warszawy dotyczące miasta, spisane w latach 60. ubiegłego wieku. Wspólnie z dziećmi ocenimy celność tych pomysłów, a dzieci przedstawią swoją wizję „Warszawy za 50 lat”.

 • czw., 2018-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Wielka Warszawa

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z przestrzenią miasta przed i po poszerzeniu granic w 1916 roku. Uczestnicy porównają dzisiejszy plan Warszawy z ówczesnym układem ulic, mostów oraz terenów zielonych. Odszukają miejsca związane z postaciami i wydarzeniami historycznymi na ekspozycji czasowej. Dowiedzą się, w jaki sposób działania wojenne wpłynęły na strukturę miasta i ważne punkty komunikacyjne. Będziemy szukać powiązań między wydarzeniami historycznymi, a funkcjonowaniem miasta i życiem codziennym mieszkańców Warszawy. 

 • wt., 2018-09-25 10:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • pt., 2018-09-28 10:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Żywioł ognia w Warszawie

Zajęcia dotyczą roli ognia w życiu codziennym mieszkańców Starej Warszawy oraz sposobów walki z groźnym żywiołem w mieście. W jaki sposób mobilizowano mieszkańców do służby przeciwpożarowej? Jak wyglądały początki zorganizowanej służby pożarniczej? Uczestnicy dowiedzą się również, jak wykorzystywano ogień w życiu codziennym. Zajęcia dla klas V-VIII szkoły podstawowej.

 • wt., 2018-09-25 10:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • pt., 2018-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy

Lekcja jest okazją do zapoznania uczestników z projektem "Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy", który jest realizowany w Muzeum Warszawskiej Pragi od 2015 roku. W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane materiały filmowe dokumentujące zainicjowaną przez muzeum współpracę między praskimi rzemieślnikami oraz młodymi projektantami z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Będą one punktem wyjścia do dyskusji na temat szans i zagrożeń wynikających z międzypokoleniowej współpracy, a także roli instutucji kultury w procesie rewitalizacji Pragi.

 • wt., 2018-09-25 10:30
 • śr., 2018-09-26 10:30
 • czw., 2018-09-27 10:30
 • pt., 2018-09-28 10:30
Lekcja festiwalowa Dłutkiem, piórkiem, rysikiem - artystyczne techniki graficzne

Zajęcia warsztatowe poprzedzone wykładem o rodzajach technik graficznych. Uczestniczki i uczestnicy zapoznają się z rycinami ze zbiorów Muzeum Drukarstwa przedstawiającymi rzekę Wisłę. Ilustracje zostaną omówione pod względem techniki ich wykonania, sposobu ilustrowania oraz przekazu grafcznego. Następnie dzieci poznają technikę grafiki artystycznej – linoryt – i własnoręcznie wykonają ilustrację z wyobraźni lub inspirowaną oglądanymi ilustracjami. Obrazek zostanie własnoręcznie wytłoczony na zabytkowej prasie korektorskiej. 

 

 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Wielka Warszawa

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z przestrzenią miasta przed i po poszerzeniu granic w 1916 roku. Uczestnicy porównają dzisiejszy plan Warszawy z ówczesnym układem ulic, mostów oraz terenów zielonych. Odszukają miejsca związane z postaciami i wydarzeniami historycznymi na ekspozycji czasowej. Dowiedzą się, w jaki sposób działania wojenne wpłynęły na strukturę miasta i ważne punkty komunikacyjne. Będziemy szukać powiązań między wydarzeniami historycznymi, a funkcjonowaniem miasta i życiem codziennym mieszkańców Warszawy. 

 • wt., 2018-09-25 10:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • pt., 2018-09-28 10:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
Spotkanie festiwalowe Ameryka w erze Trumpa: jak to się stało?

 

Półtora roku od zwycięstwa wyborczego Donalda Trumpa to okres szukania odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: 1) jak to się stało, że Donald Trump wygrał amerykańskie wybory prezydenckie?, 2) jak to możliwe, że amerykańskie (a za nimi światowe) media głównego nurtu oraz obserwatorzy amerykańskiego społeczeństwa nie zauważyli zawczasu, że zwycięstwo to nadchodzi? Im więcej pojawia się badań o zmianie społecznej w USA, o nastrojach wśród białej ludności dawnych regionów przemysłowych, o źródłach, z których wyborcy czerpią wiedzę o świecie; im więcej pojawia się informacji o wykorzystywaniu danych zbieranych na portalach społecznościowych, o zaangażowaniu innych państw i o reakcji władz amerykańskich na nie i im więcej budowanych jest na ich podstawie teorii, tym bliżej jesteśmy wyjaśnienia nie tylko przyczyn sukcesu wyborczego Donalda Trumpa, ale również zrozumienia tego, w jak wielkim stopniu uległy przekształceniu społeczeństwa państw najwyżej rozwiniętych, w tym Stanów Zjednoczonych. Celem tego wykładu jest przedstawienie społecznego i politycznego tła ostatnich amerykańskich wyborów prezydenckich jako próby wyjaśnienia ich przebiegu i wyników, a także zaprezentowania zmian jakie przechodzi Ameryka.

 • czw., 2018-09-27 15:00
Spotkanie festiwalowe O tym, jak zielona sieć opanowuje miasto - słów kilka o Nature Based Solution

Przemiany jakie zachodzą na całym świecie wymagają od nas radykalnych zmian w naszym codziennym funkcjonowaniu oraz w otaczającej nas przestrzeni. Z roku na rok, dla coraz większej liczby ludzi, naturalnym środowiskiem życia stają się miasta. Miasta, które jak wykazują liczne badania, najbardziej przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska oraz globalnego wzrostu temperatury. Prowadzi to do dynamicznych zmian klimatu, za którymi stoją liczne katastrofy (fale upałów, powodzie, silne wiatry itp.), którym ludzie na całym świecie muszą stawiać czoła każdego dnia. Aby zwiększyć standard życia ludzi, a także minimalizować negatywny wpływ miast na naturalne środowisko, zaczęto promować ideę zazieleniania miast, wprowadzając w jego struktury tzw. zieloną infrastrukturę. Zielona infrastruktura w aglomeracjach miejskich spełnia wiele istotnych funkcji ekosystemowych, ale jest również ważnym elementem modernizacji miast w kierunku ich adaptacji do zmian klimatu. Wykład zostanie poświecony omówieniu pojęcia, czym jest zielona infrastruktura, przedstawione zostaną również korzyści, jakie wynikają dla miast z jej wprowadzenia w miejskie struktury, jak również zostanie wyjaśnione pojęcie usługi ekosystemowej. Pokrótce przedstawione zostaną zasady kształtowania ZI, a także przykłady realizacji tego typu inwestycji powstające obecnie na całym świecie. Po zakończeniu wykładu zapraszam do dyskusji na temat możliwości wprowadzania tego typu rozwiązań na terenie polskich miast. 

Nauki o Ziemi
 • czw., 2018-09-27 16:00
Spotkanie festiwalowe Czy wielojęzyczność będzie (jeszcze) potrzebna i do czego?

Czy wielojęzyczność jest zjawiskiem wyjątkowym, czy uniwersalnym? Czy w globalnym świecie, w którym dominuje angielski, poznawanie innych języków ma sens? I czemu może służyć, jeśli nie (tylko) komunikacji? Wykład poświęcony będzie różnego rodzaju dyskursom wokół wielojęzyczności: naukowym, komercyjnym, edukacyjnym, aktywistycznym. Przyjrzymy się, jak wielojęzyczność jest prezentowana przez badaczy, którzy zajmują się różnorodnością językową świata i badaniem języków zagrożonych; sprawdzimy, w jaki sposób jest wykorzystywana przez korporacje, które na niej mnożą zyski; zastanowimy się, czy sposób nauczania języków w dzisiejszym szkolnictwie rzeczywiście prowadzi do wielojęzyczności? Wreszcie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy angielski będzie wkrótce jedynym językiem świata, czy też nowe technologie umożliwią posługiwanie się na równi różnymi językami.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2018-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Fundusze inwestycyjne- fakty i mity spotkanie

W trakcie spotkania Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się zasadami funkcjonowania Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) i zarządzania Funduszami Inwestycyjnymi.  Zaprezentowane zostaną tajniki inwestowania w różnego rodzaju fundusze będące w ofertach TFI.

Będziemy szukać odpowiedzi na pytania:

 1. Co to jest fundusz inwestycyjnych i jak działa?
 2. Jakie mamy rodzaje funduszy inwestycyjnych na rynku?
 3. Jaka jest przewaga funduszu inwestycyjnego nad inwestorem indywidualnym?
 4. Czy można bezpiecznie ulokować oszczędności w TFI?
 5. Jak i ile można zarobić z funduszem inwestycyjnym?
 6. Czy TFI to rozwiązanie zarezerwowane  dla najbogatszych?
 7. Czy inwestycja w TFI jest bezpieczniejsza od lokaty bankowej?
 8. Czy poza funduszami można TFI wykorzystać w inny sposób?
 9. Jak wybrać bezpieczną i efektywną formę inwestowania wśród kuszących ofert TFI oraz na co zwracać uwagę by nie dać się oszukać.
 • czw., 2018-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe New Metropolitan Mainstream - wirtualne mapowanie warszawskiej urbanizacji

New Metropolitan Mainstream to międzynarodowy projekt z pogranicza nauki i aktywizmu, badający - mapujący - nowe procesy urbanizacji w wybranych miastach globu. Pod egidą sieci INURA (International Network for Urban Research and Action) powstało już kilkadziesiąt map, pokazujących różne aspekty procesów metropolizacji. Począwszy od wykształcających się lokalnych centrów, przez obszary nieformalnej urbanizacji i degradacji środowiskowej, po enklawy biedy i luksusu oraz flagowe inwestycje - wszystkie te zjawiska trafiają na jedną, wirtualną mapę miasta. To nie tylko wielowarstwowa eksploracja przestrzeni Warszawy - pozwalająca spojrzeć na nowo nawet na znane miejsca - ale także rama pozwalająca porównać procesy urbanizacyjne w różnych ośrodkach.

Warszawska edycja New Metropolitan Mainstream powstała przy okazji tegorocznej konferencji sieci INURA w Warszawie, odbywającej się pod hasłem "Footloose Warsaw. Towards a walkable urban theory". Zespół badaczy i badaczek oraz aktywistów i aktywistek miejskich przygotował wirtualną mapę Warszawy jako otwarte kompendium wiedzy o tym mieście. Badania terenowe prowadzone we wszystkich dzielnicach pozwoliły m.in. na inwentaryzację osiedli zamkniętych i przestrzeni, w których nasilają się nierówności. Wyniki własnych badań zostały uzupełnione o dane rozsiane po różnych dokumentach - od ewidencji zreprywatyzowanych kamienic, po obszary narażone na podwyższony hałas od lotniska.

Na spotkaniu przedstawimy mapę - wynik badania, opowiemy o tym jak powstała i podyskutujemy o potencjale wirtualnego mapowania przestrzeni metropolitalnych i procesów metropolizacji.

Nauki społeczne
 • czw., 2018-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Zegary mózgu: życie w czasie i na czas

Wykład koncentruje się na zagadnieniu działania zegara mózgowego, który kontroluje sprawne działanie naszych umysłów.

Poszukiwać będziemy odpowiedzi na następujące pytania: Czy nasz mózg potrzebuje „zegara”? Czy zegar mózgowy tyka u wszystkich w jednakowym rytmie? Jakie są tu różnice indywidualne? A jeśli tak, to z czego wynikają?

Przedstawione zostaną dane osób zdrowych na przestrzeni od wczesnej młodości aż po późną starość. Dane te zilustrowane zostaną przykładami pacjentów z uszkodzonym mózgiem oraz osób z zaburzeniami neurorozwojowymi i neurodegeneracyjnymi. Zaprezentowane zostaną także możliwości  usprawniania umysłu człowieka w świetle najnowszych badań nad mózgiem, które koncentrują się na usprawnianiu zegara mózgowego.

W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania przedstawione zostaną wyniki badań prowadzonych w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN z zastosowaniem autorskiego, innowacyjnego programu komputerowego „Dr Neuronowski”. Program obejmuje zestaw atrakcyjnych gier komputerowych służących usprawnianiu działania umysłu, w tym pamięci, uwagi, mowy. Jest adresowany zarówno do dzieci, jak i dorosłych wykazujących różnego typu deficyty poznawcze (m.in. zmiany związane z procesem zdrowego starzenia się).

Nauki biologiczne
 • czw., 2018-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Gdyby Chile było bliżej

Zapraszamy na spotkanie z Chile, jego zwariowaną geografią i różnorodną przyrodą, krajem niesamowitych krajobrazów w cieniu drzemiących wulkanów. Poznamy jedne z najstarszych drzew i lasów świata oraz żyjące w ich cieniu najmniejsze zwierzęta. 

Nauki o Ziemi
 • czw., 2018-09-27 17:30
Spotkanie festiwalowe Migracje bez granic

Migracje wewnętrzne w Polsce, choć słyszymy o nich znacznie rzadziej, są ważnym rodzajem przemieszczeń ludności, które trwale zmieniają polski krajobraz i społeczeństwo. Jak często i dlaczego przemieszczamy się wewnątrz kraju? Czy chętniej wybieramy Londyn, czy Lądek Zdrój? Czy jesteśmy bardziej mobilni niż reszta świata, czy zdecydowanie mniej?

Nauki społeczne
 • czw., 2018-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Polak potrafi, czyli polski wkład w transformację Imperium Osmańskiego w nowoczesną Republikę Turcji

W historii przemian państwowości tureckiej, gdy z wielonarodowego imperium przekształcała się w republikę, istotną rolę odegrali nie tylko lokalni przedstawiciele grup religijno-etnicznych, ale także emigranci z Europy.  Ponoć to właśnie rzesze emigrantów z Polski i Węgier po 1848 roku przywiozły ze sobą idee, które przyczyniły się do rozwoju nowych ideologii w Turcji. Nowa „oświeceniowa” koncepcja narodowości oparta na obywatelstwie, a nie na kryteriach etnicznych, rozwinięta w Polsce z tradycji „arystokratycznego” republikanizmu, ukształtowanego w XVIII w., została przetransponowana na grunt Imperium przez polskiego emigranta Konstantego Borzęckiego - późniejszego Mustafę Dżelaleddina Paszę (1826-1876). Swoje koncepcje zawarł on w książce Les Turcs Anciens et Modernes (Konstantynopol,1869), uznanej za pionierską w dziedzinie turkologii, ale też kluczową w formowaniu się koncepcji języka i narodu w ideologii kemalistowskiej późniejszego  Atatürka, twórcy Republiki Tureckiej (1923). Podobną aktywną rolę odegrał były powstaniec styczniowy, generał Marian Langiewicz (Langi Bey, 1827 -1887), nie tylko osmański żołnierz, ale także organizator struktur liberalnego ruchu Młodych Osmanów, którego wiceprzewodniczącym-sygnatariuszem był także polski emigrant Władysław Plater (1808-1889). Z kolei Tadeusz Gasztowtt - Seyfeddin Bey (1881-1936), urodzony w Paryżu dziennikarz, dyplomata i osmański żołnierz-ochotnik, wspierał idee młodotureckiego Komitetu Jedności i Postępu, co ujął w swojej książce La Pologne et lIslam (Paris, 1907), podkreślając, że interesy Turcji i Polski zawsze były ze sobą powiązane.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2018-09-27 18:30
Lekcja festiwalowa Transformacja energetyczna na świecie, czyli dlaczego ma znaczenie skąd czerpiemy energię

Obecnie ogromna większość energii, której używamy do produkcji prądu, ciepła czy w transporcie, pochodzi ze spalania paliw kopalnych. Przed nami jednak rewolucja energetyczna związana z potrzebą ochrony środowiska, przede wszystkim zapobiegania zmianie klimatu. Jak to zrobić? Jakie są zagrożenia i szanse w tym procesie? Jakie technologie mogą nam w tym pomóc i jak zmienią one nasze codzienne życie?

 • pt., 2018-09-28 09:30
Lekcja festiwalowa Wielka Warszawa

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z przestrzenią miasta przed i po poszerzeniu granic w 1916 roku. Uczestnicy porównają dzisiejszy plan Warszawy z ówczesnym układem ulic, mostów oraz terenów zielonych. Odszukają miejsca związane z postaciami i wydarzeniami historycznymi na ekspozycji czasowej. Dowiedzą się, w jaki sposób działania wojenne wpłynęły na strukturę miasta i ważne punkty komunikacyjne. Będziemy szukać powiązań między wydarzeniami historycznymi, a funkcjonowaniem miasta i życiem codziennym mieszkańców Warszawy. 

 • wt., 2018-09-25 10:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • pt., 2018-09-28 10:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Żywioł ognia w Warszawie

Zajęcia dotyczą roli ognia w życiu codziennym mieszkańców Starej Warszawy oraz sposobów walki z groźnym żywiołem w mieście. W jaki sposób mobilizowano mieszkańców do służby przeciwpożarowej? Jak wyglądały początki zorganizowanej służby pożarniczej? Uczestnicy dowiedzą się również, jak wykorzystywano ogień w życiu codziennym. Zajęcia dla klas V-VIII szkoły podstawowej.

 • wt., 2018-09-25 10:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • pt., 2018-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy

Lekcja jest okazją do zapoznania uczestników z projektem "Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy", który jest realizowany w Muzeum Warszawskiej Pragi od 2015 roku. W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane materiały filmowe dokumentujące zainicjowaną przez muzeum współpracę między praskimi rzemieślnikami oraz młodymi projektantami z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Będą one punktem wyjścia do dyskusji na temat szans i zagrożeń wynikających z międzypokoleniowej współpracy, a także roli instutucji kultury w procesie rewitalizacji Pragi.

 • wt., 2018-09-25 10:30
 • śr., 2018-09-26 10:30
 • czw., 2018-09-27 10:30
 • pt., 2018-09-28 10:30
Lekcja festiwalowa Dłutkiem, piórkiem, rysikiem - artystyczne techniki graficzne

Zajęcia warsztatowe poprzedzone wykładem o rodzajach technik graficznych. Uczestniczki i uczestnicy zapoznają się z rycinami ze zbiorów Muzeum Drukarstwa przedstawiającymi rzekę Wisłę. Ilustracje zostaną omówione pod względem techniki ich wykonania, sposobu ilustrowania oraz przekazu grafcznego. Następnie dzieci poznają technikę grafiki artystycznej – linoryt – i własnoręcznie wykonają ilustrację z wyobraźni lub inspirowaną oglądanymi ilustracjami. Obrazek zostanie własnoręcznie wytłoczony na zabytkowej prasie korektorskiej. 

 

 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Wielka Warszawa

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z przestrzenią miasta przed i po poszerzeniu granic w 1916 roku. Uczestnicy porównają dzisiejszy plan Warszawy z ówczesnym układem ulic, mostów oraz terenów zielonych. Odszukają miejsca związane z postaciami i wydarzeniami historycznymi na ekspozycji czasowej. Dowiedzą się, w jaki sposób działania wojenne wpłynęły na strukturę miasta i ważne punkty komunikacyjne. Będziemy szukać powiązań między wydarzeniami historycznymi, a funkcjonowaniem miasta i życiem codziennym mieszkańców Warszawy. 

 • wt., 2018-09-25 10:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • pt., 2018-09-28 10:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
Spotkanie festiwalowe Wstęp do filozofii prawa. Dlaczego prawnicy potrzebują filozofów?

Wykład ma na celu przybliżyć jego uczestnikom przedmiot i znaczenie filozofii prawa. Podstawowe problemy tej dziedziny nauki zostaną zaprezentowane głównie na podstawie pracy pt. „Pojęcie prawa” autorstwa angielskiego, dwudziestowiecznego filozofa Herberta L. A. Harta, który streścił je w trzech pytaniach: „Czym przepisy prawa różnią się od rozkazów i gróźb i jak są z nimi związane? Jakie są związki prawa z moralnością i sprawiedliwością? Czym są reguły postępowania i jak odnosi się do nich prawo?”. Prowadzący zajęcia zarysuje trudności związane z odpowiedzią na te dylematy, odwołując się do zagadnień obejmujących m.in. etykę, język i wartości. W świetle tych pojęć omówi również kwestię władzy sędziego, porówna poglądy Harta z opiniami innych filozofów (R. Dworkin, G. Radbruch) oraz skontrastuje wyznawaną przez niego koncepcję pozytywizmu prawniczego z ideą prawa naturalnego, wyjaśniając różnice pomiędzy tymi dwoma stanowiskami. Wykład zostanie także wzbogacony o refleksję na temat miejsca prawa w kulturze i jego związków z filozofią na przestrzeni dziejów. Prelegent zademonstruje na odpowiednich przykładach, jak dzięki filozofom zmieniało się rozumienie i treść praw i jak refleksja nad nim potrafi przekształcać utrwalone instytucje prawne, podczas gdy jej brak może doprowadzić do ich skostnienia. Prowadzący spróbuje również wraz z uczestnikami zajęć rozstrzygnąć niektóre trudności i paradoksy filozofii prawa, które zilustruje przypadkami zaczerpniętymi z praktyki prawniczej, a także literatury i innych dzieł kultury.

Nauki prawne
 • pt., 2018-09-28 16:00
Spotkanie festiwalowe Wieczór z Rodziną Janusza Korczaka

Spotkanie poświęcone postaci wybitnego pedagoga i pisarza, Janusza Korczaka, i ostatnim odkryciom dotyczącym jego rodziny. Zaprezentowana zostanie kolekcja cyfrowa Korzenie Janusza Korczaka zawierająca m.in. interaktywne drzewo genealogiczne (ok. 60 osób) i dokumenty metrykalne jego najbliższych. Następnie odbędzie się dyskusja z udziałem badaczy stosunków polsko-żydowskich.

Dyskusja będzie się toczyć wokół podwójnej tożsamości Żydów wyemancypowanych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku. Ojciec i stryj Janusza Korczaka: Józef i Jakub Goldszmitowie należeli do tego środowiska. Ilustruje to wybór ich pism w wydanej niedawno książce O prawo do szacunku. Teksty tam zebrane odzwierciedlają główne tendencje tego ruchu  emancypacyjnego stanowiącego część naszej wspólnej kultury. Propagują integrację Żydów z Polakami oraz reformę  wewnętrzną żydowskiej społeczności. Mówią też o podwójnej tożsamość: więzi z polską kulturą i polskimi aspiracjami oraz poczuciu przynależenia do wspólnoty ojców. Tę tradycję przejął Janusz Korczak. Przez całe życie chciał być i Żydem, i Polakiem. Wierzył, że można pogodzić te dwa obszary - uczuciowo i intelektualnie. Dowodzi tego jego dzieło, mocno osadzone w dążeniach rodziny.

Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa planszowa zatytułowana Goldszmitowie w Warszawie prezentująca losy i działalność przodków Henryka Goldszmita w stolicy Królestwa Polskiego. 

Nauki humanistyczne
 • pt., 2018-09-28 17:00
Spotkanie festiwalowe Manipulacja w internecie - jak się bronić?

Jak sztuczna inteligencja może manipulować opinią publiczną? Kto ją do tego wykorzystuje? Jak działają sztuczne konta w mediach społecznościowych i po co są tworzone? Jak rozpoznać propagandę i manipulację? Wpływ internetowej propagandy na stan demokracji w różnych krajach na świecie. Wybory samorządowe w Polsce.

Udział biorą:

Grzegorz Małecki - były szef Agencji Wywiadu, obecnie ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Marcin Napiórkowski - Uniwersytet Warszawski

Sylwia Czubkowska - "Gazeta Wyborcza"

Piotr Przytuła - stowarzyszenie Miasto Ursynów

Kamil Basaj - fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

prowadzenie: Aleksandra Sobczak - redaktor naczelna "Gazety Stołecznej" i Warszawa.wyborcza.pl

 

 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Niepodległość w Muzeach

Panel dyskusyjny będzie poświęcony sposobom prezentacji najnowszej historii Polski we współczesnych muzeach. Wezmą w nim udział dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, kierownik działu Historii i Badań Naukowych  Muzeum Niepodległości Jolanta Załęczny, kierownik działu naukowego Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Michał Trębacz oraz były wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Piotr M. Majewski. Spotkanie moderować będzie prof. Marcin Zaremba z Instytutu Historycznego UW.

Tytułowe zagadnienie – niepodległość w muzeach – to przede wszystkim pytanie o misję tych instytucji, ich rolę edukacyjną i funkcje społeczne. Jakich muzeów i wystaw historycznych potrzebuje nowoczesna Polska? Jakimi środkami przekazu powinny się one posługiwać? Jak uczynić je atrakcyjnymi dla zwiedzających? Czy muzea historyczne skutecznie propagują wiedzę historyczną? W jakim stopniu mogą uczestniczyć w dialogu z innymi narodami, przezwyciężać urazy i stereotypy? Uczestnicy panelu będą również dyskutować o autonomii muzeów jako publicznych instytucji kultury oraz o problemie pluralizmu treści i interpretacji we współczesnym muzealnictwie historycznym.

Nauki humanistyczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Obserwacje zjawisk atmosferycznych i procesów klimatycznych

Seria 30-minutowych pokazów dla dzieci i dorosłych ilustrujących z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych Zakładu Fizyki Atmosfery różnorodne procesy atmosferyczne. Uczestnikom pokazu zademonstrujemy działanie ultraszybkiego termometru UFT do pomiarów temperatury w chmurach – unikalną i oryginalną konstrukcję Zakładu Fizyki Atmosfery. Pokażemy komorę chmurową, w której badamy procesy fizyczne zachodzące w małej skali, oraz shadowgraph do pomiaru pojedynczych kropel chmurowych i hydrometeorów. Przedstawimy techniki pomiarowe służące do obserwacji własności optycznych aerozoli atmosferycznych (w tym smogu) w oparciu o  pomiary teledetekcyjne prowadzone w Laboratorium Transferu Radiacyjnego. Pokażemy, jak działają: lidar aerozolowy, fotometr słoneczny oraz liczniki do badania smogu. Opowiemy o pomiarach z wykorzystaniem samolotów badawczych i dronów.

Nauki fizyczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Sekty destrukcyjne, nowe ruchy religijne, współczesna duchowość – pułapki, zagrożenia, manipulacja

Zapoznamy się  ze zjawiskiem sekt destrukcyjnych, nowych ruchów religijnych i innych grup o charakterze parareligijnym, paranaukowym, paramedycznym i parapsychologicznym. Na spotkaniu przekazana będzie wiedza dotycząca powstawania oraz funkcjonowania wyżej wymienionych grup oraz przeprowadzona analiza potrzeb psychologicznych ich członków, zaspokajanych przez udział w wyżej wymienionych grupach. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi metodami werbunku i sposobami uzależnienia jednostki od lidera oraz od innych współwyznawców.

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Wieczór z nauką w Międzynarodowym Instytucie

Wieczór z nauką w Międzynorodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej będzie miał autorski charakter kawiarni naukowych dla dorosłych i dzieci. Chcemy zaproponować spotkania na te same tematy jednocześnie dorosłym i dzieciom, każdej z tych grup oddzielnie, proponując im formę specjalnie dla nich. W czasie, gdy dorośli uczestniczyć będą w pokazach, zwiedzaniu laboratorium i wykładach, dzieci wezmą udział w warsztatach/grze edukacyjnej zaproponowanej przez animatorów z BioCentrum Edukacji Naukowej.

Nauki biologiczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Wieczór z nauką w Międzynarodowym Instytucie

 D. Goś , P. Dołowy, 28 IX godz. 18, D, P, Wa, W,W, Zw  

Wieczór będzie miał autorski charakter kawiarni naukowych dla dorosłych i dzieci. Formuła ta oparta jest na zajęciach na te same tematy, lecz w różnych, dopasowanych do potrzeb każdej z grup formach.

Uwaga: Zapisy od 17 IX:www.iimcb.gov.pl

 

Nauki biologiczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe YouTube, blogi, reklamy. Oto dlaczego warto tworzyć jakościowe treści

Celem wykładu jest przedstawienie, jak ważne są jakościowe treści dostosowane do grupy docelowej. Dotyczy  to zarówno tekstów, jak i materiałów wideo - mają one większą szansę na dotarcie do danej grupy.

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego Pan Bóg bardziej kocha Czechów? Sto lat temu i dzisiaj

Nie sposób przeoczyć, że w tym roku Polska obchodzi stulecie niepodległości. Tak się składa, że rok 1918 w podobny sposób zapisał się w historii jeszcze kilku krajów regionu, w tym Czechosłowacji. Po prawie trzystu latach powstało państwo niezależne od monarchii habsburskiej, która rozpadła się na skutek I wojny światowej. Na czele nowego kraju stanął naukowiec – profesor filozofii, Tomáš Garrigue Masaryk, który jeszcze całkiem niedawno nie był specjalnie lubiany przez rodaków. Enfant terrible polityki krajowej i zagranicznej, człowiek, którego Terry Pratchett mógłby opisać słowami, że to, co ważne, wcale nie znaczyło dla niego tego samego, co osobiste. Co jednak ma do tego wszystkiego Pan Bóg? I czy naprawdę można powiedzieć, że kocha Czechów, skoro to rzekomo najbardziej ateistyczny naród świata? W czasie wykładu zastanowimy się wspólnie nad tym, jak to właściwie jest z tymi Czechami, przywołując na plan pierwszy właśnie postać Masaryka. Zostając prezydentem, nie przestał on bowiem być filozofem, a jego idea przenikającej czeską historię myśli humanistycznej jest ciekawą wskazówką, jak radzić sobie z rzeczywistością, która niejednego w trudnych czasach przerasta. Dla Masaryka bowiem jedną z kluczowych zasad była otwartość: nie tylko w znaczeniu tolerancji wobec drugiego człowieka, ale także dopuszczenia możliwości istnienia siły wyższej, która prowadzi wydarzenia tak, by układały się w pewną logiczną całość. Na wykładzie nie zabraknie również odpowiedzi na pytania, jaki wpływ na czeską historię miała pewna niestabilna łódka w niemieckim Lipsku, dlaczego czasami warto w trakcie obiadu nie założyć krawata i czemu czasami pisanie anonimów jest jedyną możliwą metodą uprawiania polityki.

Nauki humanistyczne
 • pt., 2018-09-28 18:30
Spotkanie festiwalowe Jak powstaje miasto

Na warsztatach uczestnicy przyjrzą się Warszawie od początku jej istnienia. Zobaczą, że przestrzeń miasta jest wynikiem procesu ewolucyjnego. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, jak powstawały pierwsze miasta. Poprzez dyskusję i zabawę odkryją, z jakich części składało się średniowieczne miasto. Muzealne eksponaty pomogą małym odkrywcom i „opowiedzą”, czym zajmowali się pierwsi warszawscy mieszczanie. Zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Wyobraźnia socjologiczna – jak myśleć inaczej?

Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki poznają podstawowe pojęcia świata społecznego, takie jak: rola społeczna, norma społeczna, gender, naród. Następnie wspólnie spojrzymy na sytuacje z życia codziennego z perspektywy socjologicznej. Zastanowimy się, co daje nam takie spojrzenie i dlaczego warto na co dzień używać wyobraźni socjologicznej.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Wędrująca Afryka

Kontynent afrykański jest miejscem masowych przemieszczeń ludności, z których część stanowią te powodowane zmianami i ograniczeniami ze strony środowiska przyrodniczego. Na ile wynikają one ze zmian klimatu? Jaki wpływ mają na życie ludzi i w jakim stopniu determinują ich wybory dotyczące miejsca zamieszkania? Czy można żyć w ciągłym ruchu i co takie życie ułatwia, a co uniemożliwia?

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Labirynt Filozoficzny

Dowiedz się, czym jest filozofia i jak zadać pytanie, by uzyskać filozoficzną odpowiedź. Zmierz się z największymi filozofami, sprawdź, czy istnieją pytania, o których nie śniło się filozofom.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 12:30
Spotkanie festiwalowe ABC abecadła – skąd wzięły się alfabety?

W świecie pełnym nagłówków, SMS-ów i sloganów zaczynamy powoli doceniać na nowo komunikację, która nie wiąże się z używaniem liter. Dlatego sięgamy po emoji i pismo obrazkowe, które lepiej niż słowo pisane wyrażają nasze emocje. Historia zatacza krąg, warto zatem zastanowić się, co skłoniło ludzkość do używania pisma. W ramach wykładu odpowiemy na to pytanie, a także: Jakie są rodzaje alfabetów? Skąd wiadomo, że A jest pierwsze, a Z ostatnie? I od kiedy używamy alfabetu?

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Migracje bez granic

Migracje wewnętrzne w Polsce, choć słyszymy o nich znacznie rzadziej, są ważnym rodzajem przemieszczeń ludności, które trwale zmieniają polski krajobraz i społeczeństwo. Jak często i dlaczego przemieszczamy się wewnątrz kraju? Czy chętniej wybieramy Londyn, czy Lądek Zdrój? Czy jesteśmy bardziej mobilni niż reszta świata, czy zdecydowanie mniej?

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Młodzi innowatorzy

Młodzi Innowatorzy. Jest to już 7. edycja serii spotkań poświęconych prezentacji liderów ogólnopolskich konkursów dla młodych wynalazców; możliwość zapoznania się z barierami, na jakie natrafiają, oraz oczekiwaniami.

Spotkanie przedstawi inicjatywy społeczne pozwalające ich wspierać oraz możliwości wykorzystania modelu Osterwaldera i Pigneura do dostosowania rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych do potrzeb młodych talentów i rynku pracy, które łączyłyby młodych innowatorów, organizatorów konkursów i innowacyjnych pracodawców.

W spotkaniach brali udział m.in.: laureaci i organizatorzy ogólnopolskich konkursów dla młodych wynalazców i innowatorów takich jak: E(x)plory, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Naczelna Organizacja Techniczna, Smart up Adamed, Urząd Patentowy.

Uczestniczyli także przedstawiciele innowacyjnych pracodawców oraz centra co-workingowe Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Doradcy Przyszłości z Wrocławia i ReaktorWarsaw dla startupów technologicznych.

Nauki ekonomiczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Odyseja europejska 2004

2004 rok to ważna data, która, co pokaże historia, zmieniła trwale polskie społeczeństwo pod wieloma względami. Mobilność międzynarodowa Polaków, uwolniona wówczas z wizowych restrykcji, wybuchła na nowo, a Polacy, tak rzadko widziani dotychczas w Londynie, Dublinie czy na samotnej Islandii, pojawili się tam na masową skalę. Czym cechowała się polska emigracja tego czasu? Czy była różna od tej historycznej i dlaczego?

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 14:00
Spotkanie festiwalowe As easy as ABC? A tale of alphabet(s)

In the world full of headlines, text messages and slogans we’re slowly ditching letters altogether in favour of emojis and pictograms. They tend to express our emotions better than the written word. History comes full circle, which is the moment to think about why we started writing in the first place. During the lecture we will consider following issues: What kinds of alphabets are there? How do we know A comes first? Since when has the alphabet been around?

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 14:30
Spotkanie festiwalowe Z czym się je to GMO?

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć, co to właściwie jest GMO, porozmawiać o tym, z jakich względów może być pożyteczne, a jakie wiążą się z nim zagrożenia, czy też jaki może mieć wpływ na środowisko i społeczeństwo to zapraszamy serdecznie na kawiarnię naukową z udziałem biologa-genetyka prof. Pawła Golika i antropolożki dr Renaty Hryciuk z Uniwersytetu Warszawskiego. W swobodnej, kawiarnianej atmosferze podzielą się z Państwem swoją wiedzą, a także udzielą odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. Kawiarnia odbywa się w ramach realizowanego w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego projektu Wielki Piknik.
 

Nauki biologiczne
 • ndz., 2018-09-30 11:30