warsztaty

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Warstwowa budowa lasu

Las to miejsce, gdzie żyje obok siebie wiele gatunków roślin i zwierząt. Roślinność układa się w mniej lub bardzie wyróżnione warstwy, a każda z nich zamieszkiwana jest przez określoną grupę zwierząt, roślin i zwierząt, które znajdują tu odpowiednie warunki do życia.

Zdobyte wiadomości i nabyte umiejętności przez uczniów:

 • znają pojęcia: las, rodzaje lasu (iglasty, liściasty i mieszany),
 • potrafią wymienić poszczególne warstwy roślinności w lesie,
 • wymieniają i potrafią określić warstwy lasu (pnie i korony drzew, podrost, podszyt, runo i ściółka leśna),
 • rozpoznają charakterystyczne gatunki żyjących tam roślin i zwierząt, potrafią przyporządkować je do poszczególnych warstw,
 • rozpoznają drzewa po liściach i owocach,
 • potrafią ułożyć łańcuch pokarmowy z organizmów występujących w lesie,
 • znają zasady prawidłowego zachowania się w lesie.
 • pt., 2018-09-28 09:30
Lekcja festiwalowa Żywność - jak powstaje?

Omówienie cyklu życia produktu oraz metody projektowania produktów w oparciu o Design Thinking. Praca w grupach dotycząca zaprojektowania produktu lub rozwoju określonego produktu. Zaprezentowanie kilku przykładów "nowych", "niestandardowych" produktów żywnościowych.

 • pt., 2018-09-28 09:30
Lekcja festiwalowa Wielka Warszawa

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z przestrzenią miasta przed i po poszerzeniu granic w 1916 roku. Uczestnicy porównają dzisiejszy plan Warszawy z ówczesnym układem ulic, mostów oraz terenów zielonych. Odszukają miejsca związane z postaciami i wydarzeniami historycznymi na ekspozycji czasowej. Dowiedzą się, w jaki sposób działania wojenne wpłynęły na strukturę miasta i ważne punkty komunikacyjne. Będziemy szukać powiązań między wydarzeniami historycznymi, a funkcjonowaniem miasta i życiem codziennym mieszkańców Warszawy. 

 • wt., 2018-09-25 10:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • pt., 2018-09-28 10:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Wirtualna podróż z Google Earth

We współczesnym społeczeństwie coraz większe znaczenie odgrywa informacja, w tym informacja mająca charakter przestrzenny. Aplikacją, która w łatwy sposób pozwala dotrzeć do informacji przestrzennej, jest globus wirtualny Google Earth. Podstawowym jego zadaniem jest wizualizacja zdjęć satelitarnych na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej. Google Earth wykorzystuje te same zasoby zdjęć satelitarnych, z których korzystają Mapy Google, jednak aplikacja ta jest wyposażona dodatkowo w liczne narzędzia, jest także wzbogacona o kilkadziesiąt  warstw informacyjnych. Podczas warsztatów w sali komputerowej uczniowie poznają tajniki globusa wirtualnego GE, sposoby zarządzania warstwami informacyjnymi, zasady nawigacji. Wspólnie odbędziemy wirtualną podróż do kilka ciekawych miejsc.

 • pt., 2018-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Żywioł ognia w Warszawie

Zajęcia dotyczą roli ognia w życiu codziennym mieszkańców Starej Warszawy oraz sposobów walki z groźnym żywiołem w mieście. W jaki sposób mobilizowano mieszkańców do służby przeciwpożarowej? Jak wyglądały początki zorganizowanej służby pożarniczej? Uczestnicy dowiedzą się również, jak wykorzystywano ogień w życiu codziennym. Zajęcia dla klas V-VIII szkoły podstawowej.

 • wt., 2018-09-25 10:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • pt., 2018-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa „Bejt Tfila - Dom modlitwy” - warsztaty edukacyjne

Zapraszamy na warsztaty edukacyjne w przestrzeni ekspozycji „Bejt Tfila - Dom modlitwy”, które będą okazją do zobaczenia, jak wygląda przestrzeń synagogi i zapoznania się ze znaczeniem i lokalizacją tradycyjnych elementów jej wyposażenia. Wystawa jest wyjątkowym połączeniem aranżowanej z zabytkowych przedmiotów przestrzeni synagogi z nowoczesną formą minimalistycznego wystroju oraz interaktywnych możliwości działania odbiorców. Na wystawie prezentujemy podstawowe wyposażenie tradycyjnej synagogi. Pokazujemy ponad trzydzieści ocalonych z Zagłady zabytków pochodzących z polskich i niemieckich synagog. Wśród nich są zarówno obiekty rytualne (np. aron ha-kodesz, parochet, zwój Tory), jak i przedmioty codziennego użytku (np. klucze do bóżnicy). Najstarsze eksponaty pochodzą z XVIII i pierwszej połowy XIX wieku.

 • pt., 2018-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Hapu i Liwia w antycznej szkole

Chcemy przybliżyć wiedzę o antycznym świecie poprzez warsztaty, pogadanki, prezentacje multimedialne. Integralną częścią lekcji będzie możliwość oglądania, dotykania, przymierzania i korzystania z replik przedmiotów ilustrujących zagadnienia związane z nauką np. narzędzia piśmiennicze, przyrządy pomiarowe. Uczestnicy będą pisać, uczyć się sentencji greckich i rzymskich, rozwiązywać rebusy i zagadki, tak bardzo lubiane przez starożytnych młodych Egipcjan i Rzymian. Ponadto dowiedzą się, jakie możliwości zdobywania wiedzy miały dziewczęta i chłopcy, czy ówczesne szkoły przypominały dzisiejsze - były ławki, tablice, klasy, jakimi pomocami dydaktycznymi posługiwali się ówcześni nauczyciele? Karta zadań, praca z mapą oraz dbałość o szczegóły historyczne, począwszy od treści a skończywszy na prezentowanych artefaktach i ubiorze, to istotny element spotkania.

 • pt., 2018-09-28 09:00
 • pt., 2018-09-28 11:00
Lekcja festiwalowa Malarstwo epoki mamutów

Czy lew jaskiniowy miał grzywę a jeleń olbrzymi garb grzbietowy? Jak duże były rogi nosorożca włochatego? Czy mamuty żyły w południowej Francji i Hiszpanii? Na te i inne pytania odpowiemy podczas warsztatów. Ich uczestnicy będą mieli możliwość, niczym malarze epoki mamutów, narysować zwierzęta, o których dowiedzą się podczas prelekcji. Zamienią się również w paleontologów i odkopią a następnie zrekonstruują szkielet mamuta.

 • pt., 2018-09-28 11:00
Lekcja festiwalowa Dłutkiem, piórkiem, rysikiem - artystyczne techniki graficzne

Zajęcia warsztatowe poprzedzone wykładem o rodzajach technik graficznych. Uczestniczki i uczestnicy zapoznają się z rycinami ze zbiorów Muzeum Drukarstwa przedstawiającymi rzekę Wisłę. Ilustracje zostaną omówione pod względem techniki ich wykonania, sposobu ilustrowania oraz przekazu grafcznego. Następnie dzieci poznają technikę grafiki artystycznej – linoryt – i własnoręcznie wykonają ilustrację z wyobraźni lub inspirowaną oglądanymi ilustracjami. Obrazek zostanie własnoręcznie wytłoczony na zabytkowej prasie korektorskiej. 

 

 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Geoportale - informacja przestrzenna dla każdego

Geoportale to złożone aplikacje umożliwiające dostęp do informacji przestrzennej. Podczas warsztatów w sali komputerowej uczniowie poznają tajniki funkcjonowania geoportali. Korzystając z Geoportalu krajowego, odnajdą wybrane miejsca na kilkudziesięciu warstwach informacyjnych, dokonają pomiarów, nauczą się korzystać z danych udostępnianych w Internecie w technologii WMS. Korzystając z geoportalu M. st. Warszawy, zapoznają się z rozwojem terytorialnym miasta, mapą hałasu, zdjęciami historycznymi, na geoportalu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska sprawdzą rozmieszczenie form ochrony przyrody, sprawdzą, w jaki sposób jest opisany wybrany obiekt w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody.

 

 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Historia Getta Warszawy w dokumentach Oneg Szabat

Celem warsztatów jest uświadomienie uczniom, że historia Getta Warszawy jest integralną częścią historii okupowanej stolicy i okupowanej Polski. Uczestnicy zajęć dowiedzą się więcej na temat losu Żydów polskich pod okupacją niemiecką i będą mieli okazję do zastanowienia się nad tym, jakie znaczenie dla ludzi żyjących obecnie może mieć stworzone w czasie wojny Podziemne Archiwum Getta Warszawy.

 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Owocowe piątki dla Ninja i Mastera. Jak poszukiwać pracy, aby realizować swoje cele?

Genialne pomysły
Miliony, które czekają aż się po nie schylisz
Słomiany zapał
Łapanie kilku srok za ogon

To wszystko może Cię spotkać na drodze poszukiwania i realizowania pomysłów, które mogą stać się sposobem na wymarzoną pracę.

Olga i Karolina zapraszają Cię na spotkanie, podczas którego wspólnie zastanowimy się:

 • od czego warto zacząć,
 • jak odnaleźć pasję, na której da się zarobić,
 • o co warto zadbać, aby zwiększyć szanse na powodzenie w życiu zawodowym,
 • dlaczego niektóre pomysły wielkich biznesów upadają.

 

Karolina Suszek - doradczyni zawodowa i trener pracy z doświadczeniem w pracy w szkołach ponadgimnazjalnych, szkołach wyższych i organizacjach pozarządowych.
W Biurze Karier Uniwersytetu SWPS Inicjatorka wydarzeń łączących studentów z pracodawcami. W czasie wolnym tropi sztukę w przestrzeni miejskiej.
www.linkedin.com/in/suszekkarolina

Olga Kożuchowska - doradczyni zawodowa, trenerka z doświadczeniem pracy z różnymi grupami i dla różnych organizacji i instytucji. Organizuje szkolenia, spotkania wspierające studentów w rozwoju zawodowym, koordynuje projekty. Prywatnie wielbicielka kina.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kozuchowskaolga/

 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Polish Matura, IB DP or A-levels?

Spotkanie warsztatowe skierowane do uczniów klas 3 szkoły gimnazjalnej mające na celu zaprezentowanie trzech ścieżek edukacyjnych: polską (matura rozszerzona i dwujęzyczna), międzynarodową (IB DP) oraz brytyjską (A-levels). Uczestnicy w formie warsztatów przyjrzą się przykładowym egzaminom z języka angielskiego oraz uzyskają porady, jaka ścieżka najbardziej odpowiada im potrzebom. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim, wymagana jest więc znajomość języka na poziomie B2/C1.

 

Natalia Zajączkowska - English Language Arts Tutor at Akademeia High School and Akademeia Tutorial College in Warsaw, PL; preparing students for IGCSE, A-level and IB exams, conducting Essay Writing and ESL tutorials. PhD student at the University of Social Sciences and Humanities, Faculty of Arts and Social Sciences, Warsaw

 

 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Średniowieczny teatr szkół - lekcja w Gnieźnie 1207

Prezentacja średniowiecznego dialogu, w którym kilka chętnych osób będzie mogło zagrać w trybie czytanej próby teatralnej. Jest to przypowieść tłumacząca obrazowo, jak ważna w życiu społecznym jest równowaga wartości takich jak sprawiedliwość, prawda i miłosierdzie: jeśli nie ma między nimi zgody, niemożliwy jest pokój. Dialog wprowadza personifikacje tych wartości a ich spór inscenizuje jako kłótnię córek „pewnego ojca”. Utwór pochodzi z książki rękopiśmiennej (ok. 1200 r.),  przechowywanej w katedrze gnieźnieńskiej w księgozbiorze dawnej szkoły katedralnej. Tekst ma cechy konspektu nauczycielskiego i jest możliwe, że mógł być szkolną czytanką, którą uczniowie czytali i recytowali 800 lat temu.

Doniosły problem, wyrazisty podział ról, łatwość inscenizacji – wszystko to musiało ułatwiać zbiorowe memoryzowanie i odtwarzanie. Konspekt wprowadzał do ćwiczeń szkolnych. Ekspresywne dialogi sprawiają, że ktokolwiek chciałby odtwarzać tekst, musiałby pozwolić postaciom mówić i działać, musiałby także wprowadzić role, które wymagały masek. Tak pojawiłyby się na szkolnej scenie "potwory w maskach" – "monstra larvarum", wzmiankowane przez Innocentego w dekrecie z 1207 r., który należy do najwcześniejszych pośrednich dowodów działalności teatralnej w średniowieczu. List adresowany do arcybiskupa gnieźnieńskiego (Henryk Kietlicz) krytykuje urządzanie widowisk publicznych w kościołach.

Tekst dialogu i objaśnienie jego treści można znaleźć na blogu: https://www.salon24.pl/u/dabrowka/146076,litosc-z-prawda-sie-objely-spra...

Interpretacja historycznoliteracka tej problematyki zawarta jest w książce A. Dąbrówka, Średniowiecze. Korzenie (2005), rozdz. 9. Literatura i szkoły.

 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Wielka Warszawa

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z przestrzenią miasta przed i po poszerzeniu granic w 1916 roku. Uczestnicy porównają dzisiejszy plan Warszawy z ówczesnym układem ulic, mostów oraz terenów zielonych. Odszukają miejsca związane z postaciami i wydarzeniami historycznymi na ekspozycji czasowej. Dowiedzą się, w jaki sposób działania wojenne wpłynęły na strukturę miasta i ważne punkty komunikacyjne. Będziemy szukać powiązań między wydarzeniami historycznymi, a funkcjonowaniem miasta i życiem codziennym mieszkańców Warszawy. 

 • wt., 2018-09-25 10:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • pt., 2018-09-28 10:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Sekcja mózgu

W trakcie zajęć dokonamy sekcji mózgu. Dokonamy praktycznych przekrojów w różnych płaszczyznach. Poznamy różne jego rejony oraz funkcje, za które odpowiada.

 • pt., 2018-09-28 12:30
Lekcja festiwalowa Jak mówić do rodziców, by Cię lepiej rozumieli ?

Jak możesz odnaleźć się w nowej roli – zmienia się twoje ciało, głos, zmieniają się twoje poglądy, zaczynasz mówić głośno, co ci się nie podoba, czego potrzebujesz. Jak możesz sprawić, by rodzice zauważyli te zmiany? Jak pomóc im przestać traktować cię jak dziecko? W jaki sposób mówić do nich, byście na nowo odnaleźli wspólny język, byś zobaczył, że oni nadal są po twojej stronie, a nie – nagle przeistoczyli się w przybyszów z innej planety...

Warsztat pokaże ci metody usprawniające komunikację, sposoby wchodzenia w bardziej dojrzałą relację z rodzicami, pomoże uporządkować posiadaną wiedzę na temat samego siebie, tak byś potrafił jaśniej prezentować swoje potrzeby.

 

Agnieszka Koch – psycholog, psychoterapeutka, wieloletni pracownik Szpitala MSWiA w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, terapeutka systemowa i ericksonowska rekomendowana przez Polski Instytut Ericksonowski. Ukończyła wiele szkoleń w zakresie psychoterapii (między innymi 4-letni kurs psychoterapii systemowej, prowadzony przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie, Curriculum – całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii ericksonowskiej, prowadzone przez Polskie Instytut Ericksonowski, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia). Pracowała z młodzieżą i rodzinami jako psycholog szkolny w jednym z warszawskich liceów. Obecnie zajmuje się prywatną praktyką, gdzie prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i terapię par. Współpracuje z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS, gdzie prowadzi warsztaty i seminaria dla studentów Wydziału Psychologii.

 • pt., 2018-09-28 13:30
Lekcja festiwalowa Tajemnice Kaligrafii Chińskiej

Pismo chińskie składa się z około 50 000 znaków, wypracowanych w toku długiej ewolucji. W języku współczesnym ponad 95% objętości tekstów w codziennej prasie i popularnych książkach jest pisane przy użyciu 5-6 tysięcy najczęściej używanych znaków. Tyle wystarczy się nauczyć, żeby biegle czytać. Chińskie pismo jest systemem otwartym, co oznacza, że ciągle powstają nowe znaki. Pismo chińskie jest systemem złożonym. Ortografia pisma chińskiego obejmuje kształt oraz kolejność stawianych kresek, których wyróżnia się obecnie 12 rodzajów. Warsztat jest skonstruowany w ten sposób, aby przekazać uczestnikom podstawowe informacje na temat historii i ewolucji kaligrafii chińskiej. Pod koniec warsztatu uczestnicy będą mogli wziąć aktywny udział i samodzielnie napisać kilka chińskich znaków pod moim kierunkiem.

 

Dr Ting-Yu Lee - od wielu lat uczy języka chińskiego w Polsce. Jest absolwentką anglistyki Uniwersytetu TamKang, Tajpei (2004), posiada także certyfikat nauczania chińskiego jako obcego języka z renomowanego Uniwersytetu Chengch w Tajpej (2003). W latach 2004–2005 uzyskała drugie magisterium na Uniwersytecie Lancaster w Wielkiej Brytanii w zakresie socjologii (ze specjalizacją biznesu). Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz uzyskała stopień doktora w PAN w 2014 r. Lubi zapoznawać cudzoziemców z różnymi aspektami tradycji chińskiej.
 

 

 • pt., 2018-09-28 13:30
Lekcja festiwalowa Sekcja serca

W trakcie zajęć dokonamy sekcji serca. Dokonamy praktycznych przekrojów w różnych płaszczyznach. Poznamy różne jego rejony oraz funkcje różnych jego części, za które odpowiada.

 • pt., 2018-09-28 14:30
Spotkanie festiwalowe Na własne oczy – komórki macierzyste

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję odwiedzić pracownię hodowli komórek, a także własnoręcznie wykonają doświadczenie z wykorzystaniem komórek macierzystych. 
Na zakończenie przeprowadzimy quiz.

Nauki biologiczne
 • pt., 2018-09-28 15:00
 • pt., 2018-09-28 16:30
Spotkanie festiwalowe Podstawy projektowania i druku 3D

Zajęcia wprowadzające w świat projektowania i druku 3D. Uczestnicy poznają podstawowe praktyczne informacje o druku 3D i jego zastosowaniach w przemyśle, nauce i codziennym życiu. Nauczą się projektować w środowisku TinkerCAD, przygotowywać plik do wydruku oraz obsługiwać drukarkę 3D. Finałem zajęć będzie wydruk samodzielnie stworzonych modeli. Ze względu na długi czas trwania procesu druku 3D, wydruki będzie można odebrać kolejnego dnia.

Warsztaty odbęda się w przestrzeni Makerspace@UW - wspólnego projektu Wydziału Fizyki oraz Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego.

Nauki techniczne
 • pt., 2018-09-28 15:00
 • pt., 2018-09-28 17:30
Lekcja festiwalowa Ile serc i jak mocno mogą tętnić w jednej dafni?

Pokaz dotyczyć będzie behawioru rozwielitki (Daphnia magna) pod kątem obserwacji częstoskurczu serca matki i jej potomstwa w fazie rozwoju embrionalnego. Omówiona będzie budowa serca i układu krwionośnego bezkręgowców na przykładzie wybranego powyżej obiektu modelowego oraz ocena szkodliwości stresu chemicznego (barwniki) i fizycznego (zmian natężenia światła). Przeznaczenie pokazu: dla dzieci od lat 6 i młodzieży + opiekunów - i przede wszystkim dla przyszłych adeptów  kardiochirurgii i ginekologii.

 • pt., 2018-09-28 16:00
Spotkanie festiwalowe Na własne oczy – komórki macierzyste

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję odwiedzić pracownię hodowli komórek, a także własnoręcznie wykonają doświadczenie z wykorzystaniem komórek macierzystych. 
Na zakończenie przeprowadzimy quiz.

Nauki biologiczne
 • pt., 2018-09-28 15:00
 • pt., 2018-09-28 16:30
Spotkanie festiwalowe Warsztat literatury potencjalnej

Chcielibyśmy opowiedzieć o sposobach pisania eksperymentalnego i zachęcić uczestników do podążania śladami paryskich pisarzy związanych z Warsztatem Literatury Potencjalnej OuLiPo.

Przebieg spotkania: krótka historia grupy, pomysły pisarskie, wspólne przepracowanie kilku wybranych strategii. Przedstawienie (i szansa wygrania) książki Raymonda Queneau 'Ćwiczenia stylistyczne'. Tworzenie własnej wersji opowieści eksperymentalnej.

Nauki humanistyczne
 • pt., 2018-09-28 16:30
Spotkanie festiwalowe Noc biologa w Instytucie Nenckiego

Poznaj mózg i jego możliwości. Wystawa neuroanatomiczna. Miniskop - najmniejszy mikroskop świata. Co można pod nim obejrzeć? Fascynujący świat mrówek. Historia odkryć naukowych. I wiele innych.

Nauki biologiczne
 • pt., 2018-09-28 17:00
Spotkanie festiwalowe Podstawy projektowania i druku 3D

Zajęcia wprowadzające w świat projektowania i druku 3D. Uczestnicy poznają podstawowe praktyczne informacje o druku 3D i jego zastosowaniach w przemyśle, nauce i codziennym życiu. Nauczą się projektować w środowisku TinkerCAD, przygotowywać plik do wydruku oraz obsługiwać drukarkę 3D. Finałem zajęć będzie wydruk samodzielnie stworzonych modeli. Ze względu na długi czas trwania procesu druku 3D, wydruki będzie można odebrać kolejnego dnia.

Warsztaty odbęda się w przestrzeni Makerspace@UW - wspólnego projektu Wydziału Fizyki oraz Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego.

Nauki techniczne
 • pt., 2018-09-28 15:00
 • pt., 2018-09-28 17:30
Spotkanie festiwalowe Co dziś znaczy bycie przywódcą?

Przywódców można znaleźć w każdej sferze życia społecznego – w ekonomii, polityce, kulturze, nauce i technologii. Przywódcy potrafią angażować ludzi w osiąganie ważnych wspólnych celów. W czasach, kiedy zmiany zachodzą coraz szybciej i są coraz bardziej nieprzewidywalne, potrzeba przywództwa jest szczególnie duża. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, na czym polega przywództwo, jakie są jego źródła, jakie muszą być spełnione warunki, by pełnić rolę przywódcy i czy każdy z nas może nim się stać.

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Czy warto przebaczać przestępcom?

W tradycyjnym postępowaniu karnym, to pracownicy wymiaru sprawiedliwości nadają kształt temu, w jaki sposób sprawcy i ofiary przestępstw uczestniczą w procesie rozwiązywania konfliktu. Teoria sprawiedliwości naprawczej proponuje bezpośrednie spotkanie pomiędzy stronami konfliktu. Czy taka praktyka ma szansę powodzenia w wymiarze sprawiedliwości? Czy warto zatem przebaczać przestępcom?

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Które słowa lubią gesty?

W czasie spotkania wspólnie zbudujemy słowniczek polskich słów, których użyciu mogą towarzyszyć gesty. Zastanowimy się także, w jakich sytuacjach i z jakich powodów słowa łączymy z gestami.  

Nauki humanistyczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Migracje jutro, migracje pojutrze

Mamy rok 2000, właśnie zostałaś/zostałeś doradcą premiera Szwecji i masz za zadanie przedstawić prognozę imigracji do tego kraju na najbliższe 10 lat. To niełatwe zadanie, ale pomożemy – opowiemy, co i w jaki sposób wpływa na wielkość strumieni migracyjnych, pokażemy dane i wykresy, przedstawimy wyniki badań. Czy jednak okażesz się lepsza/lepszy od magicznej szklanej kuli?

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Psychologia miłości i bliskich związków

Bliskie związki, a w szczególności związki romantyczne, są jednym z ważniejszych obszarów naszego funkcjonowania społecznego. Jakość relacji partnerskich niejednokrotnie wyznacza nasze priorytety życiowe i w dużym stopniu decyduje o ocenie poziomu całego życia. Dla wielu osób duże znaczenie ma również jakość relacji rodzicielskich. Satysfakcjonujące związki mogą stać się motorem intensywnego rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego. Natomiast brak porozumienia z partnerem życiowym i/lub dziećmi może przyczynić się do obniżenia jakości życia, włącznie z pogorszeniem zdrowia fizycznego i psychicznego.
Celem warsztatu będzie przedstawienie psychologicznych mechanizmów powstawania, utrzymywania oraz rozpadu bliskich związków. Prowadząca omówi, na czym polega i kiedy kształtuje się styl przywiązania, który w znacznej mierze wyznacza jakość bliskich związków. Każdy uczestnik będzie miał możliwość sprawdzenia swojego własnego stylu przywiązania. Zostaną również poruszone wątki dotyczące dynamiki związków intymnych oraz chemii miłości.

 

dr Małgorzata Godlewska - Psycholog społeczny, wieloletni wykładowca Uniwersytetu SWPS, trener grupowy (Laboratorium Psychoedukacji), ekspert Centrum Prasowego Uniwersytetu SWPS (prasa, radio, telewizja) i coach rozwoju osobistego (Laboratorium Psychoedukacji). Szkoli menedżerów, uczniów i nauczycieli, m.in. jako trenerka w Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE/WSiP). 

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Wieczór z nauką w Międzynarodowym Instytucie

 D. Goś , P. Dołowy, 28 IX godz. 18, D, P, Wa, W,W, Zw  

Wieczór będzie miał autorski charakter kawiarni naukowych dla dorosłych i dzieci. Formuła ta oparta jest na zajęciach na te same tematy, lecz w różnych, dopasowanych do potrzeb każdej z grup formach.

Uwaga: Zapisy od 17 IX:www.iimcb.gov.pl

 

Nauki biologiczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Wieczór z nauką w Międzynarodowym Instytucie

Wieczór z nauką w Międzynorodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej będzie miał autorski charakter kawiarni naukowych dla dorosłych i dzieci. Chcemy zaproponować spotkania na te same tematy jednocześnie dorosłym i dzieciom, każdej z tych grup oddzielnie, proponując im formę specjalnie dla nich. W czasie, gdy dorośli uczestniczyć będą w pokazach, zwiedzaniu laboratorium i wykładach, dzieci wezmą udział w warsztatach/grze edukacyjnej zaproponowanej przez animatorów z BioCentrum Edukacji Naukowej.

Nauki biologiczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe YouTube, blogi, reklamy. Oto dlaczego warto tworzyć jakościowe treści

Celem wykładu jest przedstawienie, jak ważne są jakościowe treści dostosowane do grupy docelowej. Dotyczy  to zarówno tekstów, jak i materiałów wideo - mają one większą szansę na dotarcie do danej grupy.

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Projektowanie interakcji ucieleśnionej

Moc obliczeniowa ucieleśniona w przedmiotach codziennego użytku, w przestrzeni prywatnej i publicznej. Jakie możliwości daje nowy rodzaj materiału jakim jest połączenie techniki cyfrowej z fizyczną materią? Inteligentne przedmioty, obiekty reagujące na ruch, światło, dźwięk, dotyk, ciepło, poruszające się, unikające lub podążające, porozumiewające się z nami i środowiskiem. Prowokują do określonych działań, modyfikują nasze zachowanie, naturalne w użyciu, harmonijnie wkomponowane w środowisko i dostosowane do naszych potrzeb. Czy to świat bliższy niż może się dziś wydawać? Wiesław Bartkowski przedstawi w praktyce, jaki wpływ na projektowanie interakcji człowiek - nowa technologia ma poznawczy aspekt naszej cielesności i jaka jest waga kontekstu społecznego. 

 

mgr Wiesław Bartkowski - Projektant interakcji i badacz systemów złożonych. Specjalizuje się w prowadzeniu badań i realizacji projektów na pograniczu informatyki, nauk społecznych i designu. Symuluje komputerowo i analizuje systemy techno-społeczne. Naukowo zajmuje się complex systems. Realizował badania m.in. w programie „Future and emerging technologies”. Stworzył narzędzia wykorzystywane w ONZ i West Point. Jest twórcą pionierskich na polskim rynku edukacyjnym programów kształcenia łączących informatykę z naukami humanistycznymi i twórczym wykorzystaniem technologii. Jego wizualizacje naukowe i instalacje interaktywne prezentowane były m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Centrum Sztuki Współczesnej, Galerii BOZAR, Zachęcie i Teatrze Nowym.

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 19:30
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE - Studencki symulator lekkiego samolotu

Symulatory coraz częściej spotykane są w różnych dziedzinach życia. Szkolą się na nich kierowcy, operatorzy elektrowni czy też maszyniści. Symulatory odgrywają również bardzo ważną rolę w trakcie szkoleń lotniczych.

Symulator Cessny - SyMELator 4 uświadamia, jak istotne w lotnictwie są koncentracja oraz refleks. Uczeń pilot może pod okiem instruktora poznać swoje możliwości, ograniczenia i niedociągnięcia. Obraz jest wyświetlany na trzech ekranach ustawionych przed kokpitem. Dużym walorem są również wrażenia słuchowe, które pochodzą z pięciu ukrytych w konstrukcji głośników. Przed rozpoczęciem lotu pilot zakłada słuchawki, aby mieć stały kontakt z kontrolą lotów, by nadać jeszcze więcej realizmu...

Nauki techniczne
 • sob., 2018-09-29 09:00
Spotkanie festiwalowe Warsztat młodego konstruktora - silniki

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wyczerpywanie się złóż surowców naturalnych stawiają przed współczesnym przemysłem coraz większe wyzwania, którym coraz trudniej sprostać. Zajęcia zaczniemy od zbudowania prostego silnika elektrycznego, aby lepiej zrozumieć zjawisko wytwarzania prądu elektrycznego. Następnie zajmiemy się źródłami energii oraz metodami jej przetwarzania, by ostatecznie przybliżyć budowę i zasadę działania nietypowego urządzenie, jakim jest silnik Stirlinga, a więc napędu, który być może zrewolucjonizuje energetykę odnawialną.

Nauki techniczne
 • sob., 2018-09-29 09:00
 • sob., 2018-09-29 10:30
Spotkanie festiwalowe Bakterie mlekowe w naszym otoczeniu

Wszyscy na co dzień stykamy się z ogromną liczbą bakterii dobrych i takich, których nie lubimy. Czy wiesz, że dobre bakterie są spożywane praktycznie codziennie? Codziennie też spożywasz produkty powstałe dzięki nim – bakteriom mlekowym. Są to produkty mleczne, ale nie tylko. Podczas spotkania z nami dowiesz się, jakie bakterie pomagają ulepszać żywność i które produkty z Twojej lodówki dzięki nim powstają.

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Chmury

W ramach pokazu zaprezentowany i omówiony zostanie plakat z różnymi rodzajami chmur. Zadaniem słuchaczy będzie samodzielne wykonanie obrazka z chmurami za pomocą dostępnych materiałów (waty, farb, papieru) i opisanie go.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Emisja CO2 zależy od stylu życia - kalkulator śladu węglowego

Każdy z nas ma swój udział w emisji dwutlenku węgla – gazu, którego emisja powoduje zmiany klimatu. Siedząc w ciepłym pokoju, biorąc kąpiel, podróżując samochodem, pociągiem lub samolotem, robiąc zakupy – korzystamy z energii spalanych paliw kopalnych i przyczyniamy się do emisji dwutlenku węgla. Komputerowy kalkulator osobistych emisji CO2 pozwala określić, ile gazu dostaje się do atmosfery w wyniku nie tylko używania transportu czy mieszkania, ale również konsumpcji towarów przemysłowych, żywności, a także z wszystkich pozostałych sfer życia. Po wprowadzeniu, na przykładzie sposobu życia (niezupełnie statystycznie reprezentatywnego) Pana Kowalskiego, każdy będzie mógł obliczyć swój własny "odcisk węglowy".

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Festiwal Nauki Małego Człowieka

Festiwal Nauki Małego Człowieka odbędzie się tradycyjnie w ostatnią sobotę i niedzielę września tj. 29 i 30 września w godz. 10:00-16:00 na Wydziałach Fizyki oraz Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Warszawskie i pozawarszawskie uczelnie, instytucje, firmy i szkoły przygotowały dla najmłodszych liczne spotkania, które mają wzbudzać zainteresowania dzieci różnymi dziedzinami nauki i techniki, a przez zabawę rozwijać w nich ciekawość poznawczą.

 

Zabawki, proste interaktywne doświadczenia i ciekawe pokazy rozwijają wyobraźnię i tłumaczą podstawowe prawa natury. Zajęcia matematyczne stymulują rozwój myślenia twórczego, fizyczne i chemiczne pokazują fascynujące zjawiska, a biologiczne wzbogacają wiedzę o naszych organizmach i otaczającej nas przyrodzie. Imprezy techniczne oswajają z techniką - pomostem do przyszłości.

 

Wpiera nas Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha

 
 • sob., 2018-09-29 10:00
 • ndz., 2018-09-30 10:00
Spotkanie festiwalowe Kolorowa matematyka

Stoisko "Kolorowa matematyka" prezentuje w formie zagadek logicznych, kolorowanek i zabaw ruchowych całkiem poważne zagadnienia matematyczne:

1) Twierdzenie o czterech barwach, które mówi, że każdą mapę można tak pokolorować czterema barwami, że sąsiednie państwa są różnych kolorów.

2) Wstęgę Mobiusa, czyli kartkę papieru, która ma tylko jedną stronę (i kilka innych zdumiewających cech).

3) Problem komiwojażera, czyli zaskakująco trudne zadanie znalezienia najkrótszej drogi odwiedzającej zadane punkty na mapie.

4) Wieże Hanoi, czyli układankę, w której chodzi o to, żeby ją ułożyć, robiąc jak najmniej ruchów.

Nauki matematyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Lekcja praktyczna – sekcja owadów

Będziemy oglądać z bliska różne gatunki owadów hodowane w laboratorium Zakładu Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii UW, przyjrzymy się pod binokularem sekcji gąsienicy Spodoptera littoralis – sówki bawełnówki egipskiej, a wszystko to będzie  uzupełnione krótką pogadanką na temat anatomii i rozwoju owadów.

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Metoda naukowa w praktyce

Pokazy wprowadzające do metody naukowej. Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach praktycznych, dotyczących warsztatu pracy przyrodnika i będą mieli okazję sami poeksperymentować.

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Młodzi badacze na start!

W czasie zajęć dzieci w wieku 5-10 lat będą mogły stać się prawdziwymi eksperymentatorami. Najpierw opowiemy, co to są ładunki elektryczne i jakie mają własności. Podczas wykonywania doświadczeń fizycznych uczestnicy własnoręcznie naelektryzują różne przedmioty. Porozmawiamy o wyładowaniach elektrycznych, o tym jak powstaje burza. Każde dziecko będzie mogło dotknąć lampy plazmowej i stworzyć swój własny piorun. Dzieci w kilkuosobowych grupkach zbudują ogniwa z cytryn, jabłek i ziemniaków. Ogniwa posłużą do zasilenia diod. Przy okazji dzieci dowiedzą się, co to jest prąd i jak go uzyskujemy. Następnie, budując proste układy elektryczne z bateryjkami, sprawdzimy, czy każdy materiał przewodzi prąd. Uczestnicy dowiedzą się, co to jest opór elektryczny i czy każdy układ ma opór oraz czy zawsze w układach elektrycznych wydziela się ciepło (wspomnimy też o nadprzewodnikach). Na koniec uczestnicy będą mogli zapoznać się z działaniem „pradziadka” silnika elektrycznego (ramka poruszająca się pod wpływem zmian pola elektrycznego i magnetycznego) i dowiedzą się, gdzie takie silniki są wykorzystywane. Warsztaty prowadzone w dwóch ok. 20-osobowych grupach tworzonych w kolejności przyjścia.

 • sob., 2018-09-29 10:00
 • sob., 2018-09-29 11:00
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Od "Smyka" do lotnika

Odwiedzający hangar lotniczy Wydziału MEiL PW będą mogli wziąć udział w warsztatach budowy latającego modelu szybowca PW-5 "Smyk". Warsztaty polegają na samodzielnym złożeniu na miejscu modelu szybowca PW-5 „Smyk” z pianki depron. Po pomyślnym oblocie modelu wydawany będzie imienny certyfikat uczestnictwa w warsztatach, który zawiera opis i historię powstania szybowca. Uczestnicy budują swoje modele w miejscu, gdzie powstał szybowiec PW-5 „Smyk”, zwycięzca konkursu Międzynarodowej Federacji Lotniczej na szybowiec Klasy Światowej.

Nauki techniczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
 • ndz., 2018-09-30 10:00
Spotkanie festiwalowe Przygoda z chemią

Pokazy eksperymentów zatytułowane „Przygoda z chemią”, które odbędą się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w sobotę, 29 września 2018 roku, już po raz dwudziesty drugi, skierowane są do osób, które ukończyły 12 lat. Podczas trzech pokazów zaplanowanych na godziny: 10.00, 12.00 i 14.00 goście festiwalowi, ubrani w stroje ochronne, będą mogli obejrzeć kilkadziesiąt doświadczeń, wśród których znajdą się eksperymenty pirotechniczne, np. wulkan chemiczny, fajerwerki zapalane lodem, flary, grzyb atomowy oraz chemiluminescencyjne, np. zorza polarna, spirala światła, tlen singletowy, chemiczne latarki, a także oscylacyjne, np. bijące serce rtęciowe czy fale chemiczne. Goście będą mogli także aktywnie uczestniczyć w eksperymentowaniu w jednej z sal laboratoryjnych, „sadząc” ogród chemiczny, czyszcząc przedmioty wykonane ze srebra, ugniatając płyn nienewtonowski, pisząc prądem, syntetyzując niezwykłą superlepką ciecz, zanurzając róże w ciekłym azocie, produkując chemiczną oranżadę, zmieniając barwę kwiatów kobaltowych, wykorzystując ziemniak do produkcji tlenu, montując ogniwa z ogórków i cytryn, przeprowadzając chromatografię, czy pisząc i odczytując listy z wykorzystaniem atramentu sympatycznego.

Nauki chemiczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
 • sob., 2018-09-29 12:00
 • sob., 2018-09-29 14:00
Spotkanie festiwalowe Reaktor jądrowy w służbie medycyny i przemysłu

Zwiedzający będą mogli użyć zbudowanego przez nas manipulatora, wykorzystując go do spakowania próbek z reaktora do pojemników transportowych. W dalszej kolejności poznają dwa przykłady wykorzystania tych próbek. Z pomocą licznika promieniowania odszukają wewnętrzne defekty w rurociągu, a także promieniotwórczy farmaceutyk w ciele pacjenta-manekina.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Różne wartości, inne interesy… Rzecz o pięciu źródłach konfliktów

Konflikty to nieodłączna część naszej rzeczywistości. Mimo że spotykamy się z nimi na co dzień – w domu, w szkole, w pracy – nierzadko mamy trudności z tym, jak się z nimi uporać. Często wynika to z tego, że nie rozumiemy, co stanowiło iskrę zapalną i co sprawia, że pomimo naszych starań, mających na celu zażegnanie problemu, ten nierzadko zdaje się pogłębiać. Celem wykładu jest zatem omówienie pięciu podstawowych źródeł konfliktu oraz przyjrzenie się cechom charakterystycznym różnego typu sporów. Opierając się na modelu koła konfliktu, przyjrzymy się temu, czym charakteryzują się spory wynikające z różnic w wartościach, jakie są cechy konfliktów dotyczących danych oraz czym są spory związane z różnymi pozycjami. Ponadto poruszymy temat konfliktów struktury oraz interesów. Poszukamy również wspólnie sposobów na to, jak uporać się z każdym z typów konfliktu, odwołując się do konkretnych, sprawdzonych technik oraz korzystając z przykładów z życia codziennego. Chociaż spotkanie ma charakter wykładu, jego celem jest pobudzenie dyskusji. Będzie to zatem połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Spotkanie z geofizyką

Na naszych pokazach zaprezentujemy, jak rozchodzą się fale sejsmiczne, i wygenerujemy własne, miniaturowe trzęsienie ziemi.  Odpowiemy na pytanie „Dlaczego po trzęsieniu ziemi w Japonii niektóre budynki zapadają się w grunt?” i pokażemy, co to powoduje. Zaprezentujemy też, ile waży wiaderko z wodą na Ziemi i jakie masy odpowiadają mu na poszczególnych planetach Układu Słonecznego.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00