wykład

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Jak Maria Skłodowska-Curie odkrywała rad, czyli promieniotwórczość wokół nas

Maria Skłodowska-Curie, polska uczona wszechczasów, dwukrotna noblistka, która zajmowała się badaniami nad promieniotwórczością polonu i radu. Poznamy ciekawostki i anegdoty dotyczące Marii oraz zanalizujemy aktualne korzyści i zagrożenia, które niesie promieniotwórczość.

 • pon., 2018-09-24 12:00
Lekcja festiwalowa Jak zostać nietoperzem (a w każdym razie spróbować)?

Wszyscy słyszeli o tym, że nietoperze potrafią sobie poradzić w całkowitych ciemnościach dzięki temu, że nasłuchują echa wydawanych przez siebie dźwięków. A jakby to było, gdybyśmy my musieli sobie poradzić, mając do dyspozycji tylko słuch? Czy w ogóle się do tego nadajemy? Czy echo może być dla nas czymś więcej niż tylko zabawnym zjawiskiem, urozmaicającym nam leśne czy górskie wędrówki? Spróbujemy doświadczyć na własnej skórze, jak to jest, gdy trzeba "widzieć uszami", dowiemy się nieco o tym, jak zwierzęta wykorzystują dźwięk do orientowania się w przestrzeni - no i przekonamy się, na ile potrafimy wziąć z nich przykład. 

 • pon., 2018-09-24 10:00
 • pon., 2018-09-24 12:00
 • pon., 2018-09-24 14:00
 • wt., 2018-09-25 10:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • wt., 2018-09-25 14:00
Lekcja festiwalowa Literatura i geografia. Okolice Moskwy oczyma pisarzy doby Oświecenia (cz. 1 )

Celem wykładów jest przedstawienie oświeceniowej wizji okolic Moskwy w oparciu o rosyjski materiał literacki (proza i poezja) i publicystyczny (zawartość czasopism społeczno-kulturalnych) oraz z szerokim wykorzystaniem materiałów ikonograficznych (malarstwo, grafika, ilustracje książkowe). Ramy czasowe obejmują drugą połowę XVIII i początek XIX wieku. Materiał ikonograficzny XVIII-XIX wieku zostanie zestawiony ze współczesnym, co stworzy możliwość odtworzenia zmian w wyglądzie miejsc i obiektów oraz porównania ich wyglądu dawnego z obecnym wraz z zaznaczeniem ich roli w dawnym i współczesnym życiu kulturalnym Rosji (muzea, zespoły pałacowo-parkowe). Określenie „okolice Moskwy” należy rozumieć w odniesieniu do XVIII wieku, tzn. przedmiotem zainteresowania staną się także miejsca i obiekty znajdujące się w granicach współczesnej Moskwy (np. Carycyno, Klasztor Simonowski). Wykłady prezentują wyniki badań nad tzw. „tekstem podmiejskim”, zainspirowane studiami Władimira Toporowa o Petersburgu i tekście petersburskim, a także założeniami geopoetyki.

Problematyka cz. 1 wykładu:

1. Geopoetyka, geokulturologia, geohumanistyka.

2. Nikołaj Karamzin o okolicach Moskwy. Klasztor Simonowski i fenomen Biednej Lizy. Zawartość „podróżnicza” czasopisma „Wiestnik Jewropy” – opisy klasztorów. Ostafiewo w dziejach powstania Historii państwa rosyjskiego.

 • pon., 2018-09-24 12:00
Lekcja festiwalowa Ręka – język –mózg czyli rola gestów i ruchu w nauce języka obcego

Płynność wypowiedzi jest ważna kiedy mówimy w  języku obcym. Nie zawsze jednak formułowanie myśli i mówienie przebiega tak sprawnie i płynnie, jak życzyłby sobie tego mówiący, który próbuje porozumiewać się w języku obcym. Jednym z wielu elementów wpływających na dynamikę  wypowiedzi są gesty i ruch. Gesty są nie tylko ruchową ilustracją tego co mówimy, ale odgrywają również znaczącą rolę w komunikacji, na przykład wspomagają komunikację, ponieważ są pomocne w przywołaniu słów, których w danym momencie nie możemy sobie przypomnieć, czy też pomagają w sprawniejszym docieraniu do słów o niższej częstotliwości używania. Gesty i ruch mają również wartość dydaktyczną i są pomocne w procesie nauczania i uczenia się języków obcych. W kontekście nauki języka gesty są najczęściej kojarzone z techniką reagowania całym ciałem, która służy do wprowadzania słownictwa czy funkcji językowych, szczególnie wśród młodszych uczniów. Na tym jednak rola gestów i ruchu nie kończy się.  Podczas tego interaktywnego wykładu  postaramy się odpowiedzieć między innymi na następujące pytania: Czym są gesty? Jaka jest ich funkcja poznawcza? Czy gesty pomagają przyswajać wiedzę?  Jaką rolę odgrywają na różnych etapach nauki języka obcego? Czy gestykulujący nauczyciel przyczynia się do postępów w nauce dokonywanych przez jego uczniów? Czy gestykulujący uczeń języka obcego uczy się szybciej?

 • pon., 2018-09-24 12:00
Lekcja festiwalowa Rosja i niepodległość Polski, część I

Część I – Rosja carska i niepodległość Polski

I wojna światowa sprawiła, iż wszystkie państwa biorące udział w rozbiorach musiały ustosunkować się do dążeń Polaków do niepodległości. W I części wykładu postaram się pokazać ewolucję rosyjskiego podejścia do polskiej niepodległości: od Katarzyny II do Mikołaja II. Główną uwagę skupię na okresie I wojny światowej. Pokażę, jak różnił się stosunek Cesarstwa Rosyjskiego, Rządu Tymczasowego oraz Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich.

 • pon., 2018-09-24 12:00
Lekcja festiwalowa Ugryź ten minerał

Wiemy, że w naszym pożywieniu są składniki mineralne. Zastanowimy się, z jakich minerałów one pochodzą. Prześledzimy, jaką rolę pełnią w naszych organizmach, co im zawdzięczamy, jakie dolegliwości powoduje ich brak.

 • pon., 2018-09-24 12:00
Lekcja festiwalowa Co ma wspólnego medycyna z płynami?

Fascynującym zjawiskiem związanym z mechaniką płynów jest przędzenie elektrostatyczne nano- i mikrowłókien. Mogą one naśladować lub zastępować naturalne włókna kolagenu (lub celulozy), dzięki którym otaczające nas zwierzęta i rośliny mają taki (lub inny) kształt. Stąd już tylko krok do tworzenia sztucznych tkanek lub nawet organów.

 • pon., 2018-09-24 12:30
Lekcja festiwalowa Moja rodzina jest… antyczna

Moja rodzina jest antyczna … Uczniowie przeniesieni są do świata starożytnej Grecji, Rzymu, Syrii-Palestyny, w którym żyły rodziny zamieszkujące tereny będące cywilizacyjną kolebką Europy. Wykład dotyczy prezentacji źródeł antycznych na temat rodziny, podziału ról wewnątrz rodziny, organizacji społeczeństw w oparciu o rodzinę, kontraktów małżeńskich, płodności, dzietności, adopcji, spadków, praw karnych, obowiązków dzieci względem rodziców.

Podczas wędrówki śladami starożytnych rodzin uczniowie mają sposobność odkryć antyczne wzory życia rodzinnego, którymi posługują się ich własne rodziny.

Uczniowie zaproszeni są do podjęcia analizy tematu życia rodzinnego na przykładzie sztuki.

 • pon., 2018-09-24 12:30
Lekcja festiwalowa Dieta geniusza, czyli jak omega 3 poprawiają pamięć i koncentrację

Na zajęciach zostaną poruszone zagadnienia związane z żywieniem oraz jego oddziaływaniem na zdrowie. Kluczowym tematem będzie wpływ kwasów tłuszczowych omega-3 na organizm, pamięć i koncentrację oraz podkreślenie ich roli w poprawie efektywności uczenia się. Uczestnicy poznają korzystne funkcje oraz najbogatsze źródła, a także zaskakujące fakty i mity.

 • pon., 2018-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Dorian Gray spotyka hrabiego Draculę. O XIX wiecznych strachach i współczesnych horrorach

Ilustrowana slajdami opowieść o 5 głównych motywach w filmach grozy, które mają początek w słynnych tekstach brytyjskich z końca XIX wieku oraz dyskusja ze słuchaczami na temat ich własnych lektur /filmów, które widzieli /gier, które lubią.

 • pon., 2018-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Języki obce – strategicznie i cyfrowo

Świadomość strategiczna i umiejętność stosowania wielu strategii przez uczących się języka obcego ma kluczowe znaczenie dla osiągniecia sukcesu językowego, czyli opanowania języka na poziomie umożliwiającym bezproblemowe porozumienie się z innymi oraz używanie go w różnych obszarach życia – dla przyjemności, edukacji, w życiu zawodowym i publicznym. Dlatego uczestnicy zostaną zaznajomieni ze strategiami uczenia się języków obcych. Strategie bezpośrednie to są strategie pamięciowe, kognitywne i kompensacyjne, dotyczą one bezpośrednio przyswajania języka. Strategie pośrednie nie odnoszą się do przyswajanego języka, ale także wpływają na jego przyswajanie. Są to strategie metakognitywne emocjonalne i społeczne. Następnie krótko zostaną przedstawione wyniki badań nad stosowaniem strategii uczenia się języków w środowisku cyfrowym przeprowadzonych wśród studentów lingwistyki stosowanej i licealistów w całej Polsce. Potem uczestnicy poznają przykłady strategii uczenia się języków w środowisku cyfrowym, będą mogli zobaczyć, które strategie są wśród nich bardziej lub mniej popularne. Spotkanie zakończy kwiz sprawdzający umiejętność przypisania zadania językowego do używanej w nim strategii wykonany z wykorzystaniem urządzeń mobilnych uczestników.

 • pon., 2018-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Literatura i geografia. Okolice Moskwy oczyma pisarzy doby Oświecenia (cz. 2)

Celem wykładów jest przedstawienie oświeceniowej wizji okolic Moskwy w oparciu o rosyjski materiał literacki (proza i poezja) i publicystyczny (zawartość czasopism społeczno-kulturalnych) oraz z szerokim wykorzystaniem materiałów ikonograficznych (malarstwo, grafika, ilustracje książkowe). Ramy czasowe obejmują drugą połowę XVIII i początek XIX wieku. Materiał ikonograficzny XVIII-XIX wieku zostanie zestawiony ze współczesnym, co stworzy możliwość odtworzenia zmian w wyglądzie miejsc i obiektów oraz porównania ich wyglądu dawnego z obecnym wraz z zaznaczeniem ich roli w dawnym i współczesnym życiu kulturalnym Rosji (muzea, zespoły pałacowo-parkowe). Określenie „okolice Moskwy” należy rozumieć w odniesieniu do XVIII wieku, tzn. przedmiotem zainteresowania staną się także miejsca i obiekty znajdujące się w granicach współczesnej Moskwy (np. Carycyno, Klasztor Simonowski). Wykłady prezentują wyniki badań nad tzw. „tekstem podmiejskim”, zainspirowane studiami Władimira Toporowa o Petersburgu i tekście petersburskim, a także założeniami geopoetyki.

Problematyka cz. 2 wykładu:

1. Geografia i historia.

2. „Tekst podmiejski” w literaturze zachodnioeuropejskiej.

2. Piotr Szalikow o okolicach Moskwy. Zawartość „podróżnicza” czasopism „Wiestnik Jewropy” i „Damskij żurnał” – opisy Carycyna i Archangielskiego.

 • pon., 2018-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Rosja i niepodległość Polski, część II

Część II Rosja bolszewicka i niepodległość Polski

W II części wykładu przedstawię stosunek bolszewików do II Rzeczpospolitej w latach 1917-1921. „Sprawa polska” w Rosji okresu wojny domowej była ważną kwestią, choćby ze względu na tysiące Polaków powracających ze wschodu do odzyskanej ojczyzny. Zupełnie inaczej na kwestię niepodległości Polski zapatrywali się „biali” i „czerwoni”, co zresztą wpłynęło na losy wojny domowej w Rosji. Dla bolszewików Polska była jednak także państwem efemerycznym. Najlepiej świadczy o tym komunistyczna propaganda w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

 • pon., 2018-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa „Złośliwość” spółgłosek angielskich – pułapki w wymowie

W inwentarzu spółgłosek angielskich są takie, których wymowa jest identyczna z odpowiednimi spółgłoskami polskimi. Niestety, nie jest to liczna grupa. Pozostałe spółgłoski angielskie albo w ogóle nie występują w języku polskim, albo są inaczej wymawiane (mają inne miejsce artykulacji). Uczeń świadomy tych różnic może pracować nad ulepszeniem swojej wymowy spółgłosek angielskich. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się, jakie spółgłoski angielskie nie występują w języku polskim, jak powinno się je wymawiać oraz w jakich popularnych słowach angielskich można je znaleźć. Następnie zidentyfikujemy te spółgłoski, które na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo jak odpowiednie spółgłoski polskie, jednak inaczej brzmią. Postaramy się zdefiniować różnice w ich artykulacji i wykonamy proste ćwiczenia artykulacyjne, by osiągnąć prawidłową wymowę. Tu również pojawią się przykłady popularnych słów angielskich z tymi spółgłoskami. Spotkanie będzie przeplatane krótkimi filmikami. Zaprezentują one zabawne ćwiczenia i łamańce językowe, które można wykorzystać w nauce prawidłowej wymowy omawianych spółgłosek angielskich.

 • pon., 2018-09-24 13:00
 • wt., 2018-09-25 13:00
Lekcja festiwalowa Jak zostać nietoperzem (a w każdym razie spróbować)?

Wszyscy słyszeli o tym, że nietoperze potrafią sobie poradzić w całkowitych ciemnościach dzięki temu, że nasłuchują echa wydawanych przez siebie dźwięków. A jakby to było, gdybyśmy my musieli sobie poradzić, mając do dyspozycji tylko słuch? Czy w ogóle się do tego nadajemy? Czy echo może być dla nas czymś więcej niż tylko zabawnym zjawiskiem, urozmaicającym nam leśne czy górskie wędrówki? Spróbujemy doświadczyć na własnej skórze, jak to jest, gdy trzeba "widzieć uszami", dowiemy się nieco o tym, jak zwierzęta wykorzystują dźwięk do orientowania się w przestrzeni - no i przekonamy się, na ile potrafimy wziąć z nich przykład. 

 • pon., 2018-09-24 10:00
 • pon., 2018-09-24 12:00
 • pon., 2018-09-24 14:00
 • wt., 2018-09-25 10:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • wt., 2018-09-25 14:00
Lekcja festiwalowa Zagadki pamięci przestrzennej

Wykład poświęcony zagadnieniom formowania i wykorzystywania pamięci przestrzennej. Jak rozpoznajemy i zapamiętujemy przestrzeń wokół nas? Jak trafiamy tam, gdzie chcemy? Dlaczego warto ćwiczyć pamięć? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

 • pon., 2018-09-24 14:00
Lekcja festiwalowa Na pograniczu lingwistyki i filozofii, czyli czym zajmuje się współczesna lingwistyka formalna

W czasie spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia, którymi zajmuje się współczesna lingwistyka teoretyczna. Omówione zostaną niektóre tematy, które sytuują się na pograniczu lingwistyki i filozofii. W trakcie lekcji będą przedstawiane różnorodne przykłady, które będziemy wspólnie omawiać.

 • pon., 2018-09-24 14:30
Spotkanie festiwalowe Czy istnieje zbrodnia doskonała?

Prezentacja najważniejszych osiągnięć techniki kryminalistycznej, np. badania wariograficzne, ujawnianie śladów użycia materiałów wybuchowych; prezentacja nowych technik śledczych połączona z demonstracją sprzętu.

Nauki prawne
 • pon., 2018-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe Innowacje nie gryzą

Podczas zajęć zastanowimy się, czym są innowacje i dlaczego świat nie może się bez nich rozwijać. Pokażemy przykłady innowacji (produktów i usług). Przedstawimy, jak metody pobudzania kreatywności mogą pomóc w tworzeniu innowacji i niektóre z nich przećwiczymy w praktyce.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2018-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe Kanabinoidy – zastosowanie w terapii różnych schorzeń – za i przeciw

 

Obecnie coraz więcej pojawia się doniesień naukowych dotyczących prób zastosowania kanabinoidów zarówno pochodzenia naturalnego (wyizolowanych z konopii), jak i syntetycznych  jako środków uśmierzających ból, a także w chorobach neurodegeneracyjnych oraz w innych schorzeniach związanych z układem nerwowym, tj. chorobie Parkinsona, Alzheimera i Huntingtona, zespole Touretta, nerwobólach, migrenie czy autyzmie. Ze względu jednak na skomplikowany oraz nie do końca poznany mechanizm działania kanabinoidów, nie można jednoznacznie ocenić, czy zastosowanie takich preparatów jest zupełnie bezpieczne. Dlatego przed zastosowaniem produktów pozyskanych z konopi czy też syntetycznych kanabinoidów ważna jest racjonalna ocena korzyści i zagrożeń wynikających z ich stosowania.

Nauki biologiczne
 • pon., 2018-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe Sieć 2.0 a literatura. Hiperfikcja, literatura współdzielona oraz webkomiksy

Technologia wpływała na literaturę od początku dziejów. Przykładem jest rewolucyjny wynalazek Johannesa Gutenberga - druk. Natomiast bardziej współczesnym przykładem technologii wpływającej na literaturę są komputery, Internet, a także współczesne strony internetowe należące do tzw. Sieci 2.0. Ukształtowanie się Sieci 2.0, czyli serwisów internetowych kładących nacisk na treść tworzoną przez użytkowników internetowych, otworzyło nowe możliwości przed autorami. Zaczęła powstawać literatura cyfrowa, która głównie się rozwinęła w anglojęzycznych krajach. Była ona błyskawicznie publikowana, interaktywna, niezależna i elastyczna; autor mógł korzystać z jakichkolwiek cech danej strony internetowej lub programu, aby stworzyć nietuzinkowy literacki eksperyment - czasem bardziej udany, a czasem mniej. Mimo wyzwań, autorzy nadal chętnie korzystają z nowych mediów i Sieci 2.0, aby stworzyć różne typy literatury cyfrowej. Niniejszy wykład przedstawi zarys trzech konkretnych typów literatury cyfrowej, a mianowicie: hiperfikcji, literatury współdzielonej oraz webkomiksów. Hiperfikcja opiera się na wykorzystaniu hiperłączy w celu stworzenia nielinearnej fabuły, a także umożliwienia czytelnikowi bezpośredniej interakcji z dziełem. Natomiast literatura współdzielona wykorzystuje natychmiastowość portali społecznościowych i systemów komentowania w Internecie, aby tworzyć dzieła wieloautorskie. Z kolei webkomiksy to komiksy tworzone i publikowane na stronach internetowych, wykorzystujące dźwięk, animację, elementy interaktywne i unikalne formaty, a także odnoszące się do niecodziennych tematów. Poza odniesieniem się do konkretnych przykładów, podczas wykładu zostanie również poruszona kwestia tego, co może oznaczać taka literacka twórczość dla przyszłości literatury w XXI wieku.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe Techniki dzielenia sekretu

Co to jest dzielenie sekretów? Czy istnieje związek między kryptografią a rakietami? Czy można podzielić sekret na 4 części tak, aby każde 3 dawały całość? Wyjaśnimy, dlaczego metody dzielenia sekretu są tak ważne w dzisiejszym świecie. O jakich sekretach mowa? Poznamy szyfry i ich zastosowania oraz przyjrzymy się zabezpieczeniom systemów nuklearnych... Jak sprytnie zakodować możliwość otwarcia sejfu?

Wykład z cyklu realizowanego przez Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Matematycznym PAN.

Nauki matematyczne
 • pon., 2018-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe Żywienie emocjonalne, czyli jak emocje kierują zachowaniami żywieniowymi człowieka

Żywienie emocjonalne stanowi jedno z poważnych wyzwań nie tylko współczesnej dietetyki czy psychologii, ale także zdrowia publicznego. Przyczynia się ono do zwiększonej ilości konsumowanej żywności, a tym samym rozwoju otyłości. Celem wykładu będzie zapoznanie uczestników z najczęstszymi powodami podejmowania żywienia emocjonalnego oraz z rozpoznawaniem tych mechanizmów psychologicznych u siebie samego.

Nauki medyczne
 • pon., 2018-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe „Złośliwość” spółgłosek angielskich – pułapki w wymowie

W inwentarzu spółgłosek angielskich są takie, których wymowa jest identyczna z odpowiednimi spółgłoskami polskimi. Niestety, nie jest to liczna grupa. Pozostałe spółgłoski angielskie albo w ogóle nie występują w języku polskim, albo są inaczej wymawiane (mają inne miejsce artykulacji). Uczeń świadomy tych różnic może pracować nad ulepszeniem swojej wymowy spółgłosek angielskich. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się, jakie spółgłoski angielskie nie występują w języku polskim, jak powinno się je wymawiać oraz w jakich popularnych słowach angielskich można je znaleźć. Następnie zidentyfikujemy te spółgłoski, które na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo, jak odpowiednie spółgłoski polskie, jednak inaczej brzmią. Postaramy się zdefiniować różnice w ich artykulacji i wykonamy proste ćwiczenia artykulacyjne, by osiągnąć prawidłową wymowę. Tu również pojawią się przykłady popularnych słów angielskich z tymi spółgłoskami. Spotkanie będzie przeplatane krótkimi filmikami. Zaprezentują one zabawne ćwiczenia i łamańce językowe, które można wykorzystać w nauce prawidłowej wymowy omawianych spółgłosek angielskich.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 15:00
 • wt., 2018-09-25 15:00
Spotkanie festiwalowe Surowce mineralne w życiu społeczeństwa i jednostki

Rozwój cywilizacyjny człowieka jest możliwy tylko z wykorzystaniem zasobów naturalnych Ziemi. Eksploatacja surowców była prowadzona od tysięcy lat, o czym świadczą liczne znaleziska archeologiczne. Przechodzenie na coraz wyższe poziomy rozwoju powodowało lawinowy wzrost zapotrzebowania na surowce. Z kolei pojawienie się potrzeb estetycznych u człowieka spowodowało, że zaczęto wykorzystywać surowce również do produkcji ozdób (biżuteria), zdobienia ciała i wykonywania malowideł naskalnych (farby mineralne). Czy możemy sobie wyobrazić nasze funkcjonowanie bez surowców mineralnych? Rozglądnijmy się dookoła: wszystko co nas otacza, a jest wytworem człowieka, jest zbudowane z przetworzonych surowców mineralnych. Paradoksem natomiast jest to, że o wiele większą wagę przywiązujemy do ochrony odnawialnych elementów przyrody niż jej elementów nieodnawialnych, jakimi są złoża surowców mineralnych.

Nauki o Ziemi
 • pon., 2018-09-24 16:00
Spotkanie festiwalowe Zrozumieć science fiction

KLUB "KULTURA POPULARNA"

Apokaliptyczne powodzie, galaktyczne imperia i podejrzani obcy: rzecz o tym, jak science fiction nie mówi nic o przyszłości, a wszystko o teraźniejszości,

Pod koniec drugiej dekady XXI wieku science fiction to już nie tyle gatunek, co kultura sama w sobie. Jej szerokie spektrum obejmuje liczne konwencje, media i formy, zaś we współczesnej kulturze nie ma innego dyskursu, który tak konsekwentnie i dogłębnie skupia się na praktycznie wszystkich problemach, lękach i nadziejach naszego świata. Mimo to przez wiele osób science fiction jest wciąż postrzegana jako literatura lekka, łatwa i przyjemna, której głównym atutem jest ucieczka od codzienności. A tymczasem sf od zawsze traktuje o tu i teraz - tyle, że używa do tego repertuaru fantastycznych metafor. Galaktyczne imperia, cudowne wynalazki, postacie cyborgów i obcych nie przepowiadają, nie przewidują i nie planują - są stylistycznymi figurami, eksperymentami myślowymi, filozoficznymi narzędziami pozwalającymi na myślenie nieobarczone obowiązkiem prawdopodobieństwa. W czasie wykładu skupimy się na tym, co i jak science fiction mówi o szeroko rozumianej polityce: konfliktach społecznych, późnym kapitalizmie i zmianie klimatycznej. Omówimy, jak działają jej fantastyczne metafory oraz przyjrzymy się wybranym filmom, powieściom i komiksom. Czy faktycznie patrzą one śmiało w przyszłość? A może pod płaszczykiem futuryzmu przemycają anachroniczne myślenie o świecie i naszym w nim miejscu? Wykład wskaże, jak szukać odpowiedzi na te i inne pytania.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 16:00
Spotkanie festiwalowe Jak płynąca krew wspomaga gojenie się ran?

Aby z rany powstałej wskutek skaleczenia nie wypłynęło zbyt dużo krwi, w miejscu zranienia powstaje skrzep złożony między innymi z fibryny oraz komórek krwi. Ponieważ skrzep tworzy się w obecności przepływającej krwi, która wywiera na niego ciągły nacisk, musi on posiadać wysoką wytrzymałość oraz elastyczność, aby nie ulec przedwczesnemu zerwaniu. Właściwości te zapewnia skrzepowi obecność w nim sieci fibrynowej. Sieć ta może samoistnie zwiększyć swoją sztywność do tysiąca razy, jeśli zostanie poddana działaniu sił, a jej pojedyncze włókna mogą zostać rozciągnięte czterokrotnie, bez większego uszkodzenia. W trakcie 30 minutowego spotkania zaprezentuję Państwu proces tworzenia sieci fibrynowej w warunkach laboratoryjnych, jej obrazowania mikroskopowego w warunkach statycznych oraz w obecności przepływu, wytłumaczę także mechanizmy, dzięki którym sieć ta jest w stanie wytrzymać nacisk przepływającej krwi.

Nauki biologiczne
 • pon., 2018-09-24 16:30
Spotkanie festiwalowe O grach, dzięki którym dowiadujemy się czegoś o sobie

Zgoda buduje, a niezgoda rujnuje... zupełnie dosłownie. Przeanalizujemy kilka prostych gier, w których gracze przekonują się, że próba wyśrubowania indywidualnego zysku prowadzi do strat całej społeczności i każdego z osobna. Okaże się, że wprowadzenie podatku może paradoksalnie wzbogacić podatników, zamknięcie drogi - zredukować korki, a wprowadzenie możliwości karania łamiących zasady społeczne - doprowadzić do spirali przemocy. Całość jest na tyle prosta, że pozwala brać udział już gimnazjalistom - starsi docenią natomiast klarowność matematycznego opisu za pomocą pojęć teorii gier.

Nauki matematyczne
 • pon., 2018-09-24 16:30
Spotkanie festiwalowe Podglądamy sekrety życia społecznego myszy - Eco-HAB

Myszy są często stosowane jako modele zaburzeń interakcji społecznych, które mają odzwierciedlać problemy w tym zakresie obserwowane u ludzi, np. w autyzmie. Jednak ocena zachowań społecznych tych gryzoni nie jest łatwa. Myszy są bardzo wrażliwe na obecność człowieka czy izolację od znanego środowiska i innych osobników. Reagują silnym stresem, który zaburza ich normalne zachowanie. Dlatego zbudowaliśmy zautomatyzowany system Eco-HAB, który pozwala na obserwację zachowania zwierząt w warunkach zbliżonych do naturalnych i bez obecności eksperymentatora. System ten pozwala nam obserwować zachowanie zwierząt w sposób dla nich przyjazny i zbierać informacje na przykład o tym, jak często i z kim najchętniej myszy wchodzą w interakcję, kto jest liderem w grupie i jakie to ma znaczenie dla niego jak i pozostałych zwierząt, jak myszy zarażają się emocjami innych osobników, itp. W czasie wykładu opowiem, jak i dlaczego obserwujemy zachowania społeczne myszy, a także jak możemy wykorzystywać opracowany przez nas system do testowania nowych terapii zaburzeń zachowań społecznych.

Nauki biologiczne
 • pon., 2018-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Słowa roku w Polsce i za granicą

Wykład poświęcony jest wyborom 'słowa roku' w Polsce, a także m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, we Francji, krajach bałtyckich, krajach niemieckojęzycznych. Wyjaśnienie i omówienie pojęcia kluczowości słowa i metody jej określania. Idea słowa charakteryzującego cały rok, zasady plebiscytów, porównanie wyborów i zwięzły komentarz.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Technorewolucje a filozofia, czyli najnowocześniejsza z nauk w działaniu

Czasy najnowsze charakteryzuje coraz szybsze tempo rozwoju technologicznego. Razem z nowymi technologiami pojawiają się dotychczas niesłychane możliwości i zagrożenia, a wraz z nimi pytania, których nigdy wcześniej nie musieliśmy sobie zadawać. Od broni nuklearnej po media społecznościowe, kolejne możliwe do przewidzenia na kilka lat wcześniej wynalazki zastawały nasze rządy, społeczeństwa i nas samych zupełnie nieprzygotowanymi na etyczne i społeczne konsekwencje ich wdrożenia. Sama sprawność technologiczna czy inżynieryjna nie niesie jeszcze ze sobą zdolności sprawnej i rygorystycznej analizy hipotetycznych scenariuszy w celu dostrzeżenia, diagnozy i rozwiązania pojawiających się na horyzoncie przyszłości dylematów. Te umiejętności są domeną filozofii, dyscypliny praktycznej i nieodzownej w okresie rewolucyjnych zmian.

            Wykład zaprezentuje Słuchaczom szereg poważnych problemów związanych z rozwojem jednej tylko dziedziny współczesnej technologii – robotyki i Sztucznej Inteligencji – pokazując, jak filozofia stara się je dostrzec, zrozumieć i rozbroić, dostarczając praktycznych wskazówek postępowania z nimi. Czy możemy tworzyć maszyny inteligentniejsze od nas i jak je okiełznać? Czy możemy zlecić wojnę robotom? Czy powinniśmy chronić ludzkie miejsca pracy przed konkurencją maszyn? Czy pojawienie się seks robotów to oznaka upadku czy postępu moralnego? Na te i inne pytania postaramy się spojrzeć z otwartością, dystansem i rozsądkiem, charakteryzującymi porządnie uprawianą filozofię.

 

Nauki humanistyczne
 • pon., 2018-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Teoria gier. Od dylematu więźnia do konfliktów nuklearnych

Jak radzić sobie w sytuacji konfliktu interesów? Na to pytanie odpowiada teoria gier, której najciekawsze elementy będą tematem przewodnim wykładu. Przyjrzymy się, jak pozwala ona poradzić sobie w codziennych sytuacjach, takich jak organizacja przyjęcia, jak i tych o znaczeniu globalnym, takich jak zapobieganie konfliktom nuklearnym.

Wykład z cyklu realizowanego przez Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Matematycznym PAN.

Nauki matematyczne
 • pon., 2018-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Agatofizy permskie z Nowego Kościoła - tajemnicze struktury produktem procesów agatogenzy

Agaty z Nowego Kościoła są częstym elementem naszych polskich kolekcji geologicznych. To buły agatowe zwane agatofizami, w których komory i pustki wypełnione są  kolorowymi, wstęgowanymi chalcedonami i związkami żelaza. Trofeum kopacza agatów przecinamy biegunowo lub równikowo, dążąc do uzyskania maksymalnej powierzchni. Połówki poddajemy obróbce szlifowania i polerowaniu. Ukazuje się nam ciekawy, niepowtarzalny obraz, jakby namalowany miliony lat temu ręką przyrody, dokumentujący wiele procesów geochemicznych. Rekonstrukcja tych procesów agatogenezy to niezakończony proces badawczy dla współczesnej nauki. Każdy zgład ma strefę ciasta skalnego i strefę agatową. W strefie matriksu  obserwujemy makroskopowo koncentryczne naprzemianległe jasne i ciemne smugi, obszary leukoporfiru, a nawet smoliste pseudomorfozy po kalcytach. W strefie agatowej wyróżniamy m.in. struktury monocentryczne, horyzontalnie stratyfikowane, deformacyjne np. ujścia. Przy dokładniejszym oglądzie agatofiz z Nowego Kościoła, pomimo sloganu, że każdy agat jest inny, odnajdujemy podobieństwa do agatofiz z setek innych lokalizacji światowych. Podobne są powierzchnie zewnętrzne jak i też też struktury wewnętrzne widoczne na zgładach jako owocnie (guziki), sierpy, kowadła, atole, motyle, rybie ogony czy odwrócone omegi. Można wydzielić rodziny i typy agatofiz wg. dominującej cechy. Struktura owocni objęta "omegą z dziubkiem" przybliża nas do odpowiedzi, jak powstały litofizy. Obrazy pod mikroskopem, tajemnicze bioślady i kolorowe pigmenty to odrębny cudowny mikrokosmos. Pomimo wielu prób agatów  nie udało się wyhodować w laboratoriach i nadal pozostają tajemniczymi przyjacielskimi geoobiektami. A o tym usłyszycie Państwo na spotkaniu.

Nauki o Ziemi
 • pon., 2018-09-24 17:30
Spotkanie festiwalowe Grafy losowe - od kombinatoryki do modelowania sieci społecznych

Grafy są jednym z najprostszych obiektów matematycznych - poznajemy je już w szkole podstawowej. Niemniej lista ich zastosowań obejmuje wiele zagadnień, od informatyki poprzez nauki fizyczne i biologiczne do nauk społecznych, gdzie używane są m. in. do opisu sieci relacji międzyludzkich. Grafy, które pojawiają się w tych zastosowaniach, mogą zmieniać się w czasie, a ich struktura często zależy od czynników losowych. Właściwy opis losowości ma zatem istotne znaczenie dla zrozumienia zjawisk opisywanych przez graf. Podczas wykładu omówię podstawowe modele grafów losowych i ich zastosowania, koncentrując się na wpływie losowego mechanizmu tworzenia grafu na jego strukturę.

Nauki matematyczne
 • pon., 2018-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Physics, Math and Puzzles - wykład z cyklu Zapytaj Fizyka Nauki fizyczne
 • pon., 2018-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Wychyl się poza Warszawę

Zastanowimy się, w jaki sposób ogień, woda, wiatr i lód tworzyły krajobrazy różnych części Polski. Spróbujemy znaleźć związki między geologiczną przeszłością regionów a ich historią i kulturą, np. czy lodowiec miał wpływ na powstanie państwa polskiego.

Nauki o Ziemi
 • pon., 2018-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Data Science w programie R

We współczesnej gospodarce, opartej na wiedzy, informacji i Big Data, wykorzystanie statystyki i ekonometrii w opisywaniu zjawisk politycznych, ekonomicznych czy biznesowych jest powszechnie przyjętym standardem. Analityk danych (data scientist) jest wymieniany wśród 10 najbardziej intratnych zawodów przyszłości. Efektywne zarządzanie informacją wymaga użycia specjalistycznego oprogramowania, które pozwala  jednocześnie na wygodną pracę, wykorzystanie zaawansowanych algorytmów statystycznych i automatyzację pracy. Na wykładzie omówimy najnowocześniejsze pakiety do anlizy danych, które umożliwią automatyzację i przyśpieszenie pracy – szczególnie tej cyklicznej. Następnie zostaną omówione podstawowe zasady prezentowania wyników analiz statystycznych za pomocą zrozumiałych dla przeciętnego odbiorcy wykresów. Według kanonów sztuki tworzenia wykresów wizualizacje powinny być oszczędne (elementy nieprzekazujące informacji powinny być ograniczone do minimum lub zupełnie usunięte), ale również atrakcyjne dla ich adresata – opowiadać wciągającą historię i pokazywać ciekawe zależności pomiędzy zmiennymi. Pogodzenie ze sobą obydwu aspektów – prostoty i oryginalności jest kluczem do sukcesu w pracy statystyka. Zapraszamy na wykład poświęcony analizie danych za pomocą programu R – obecnie najpopularniejszego narzędzia do wykonywania zaawansowanych analiz danych ilościowych.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2018-09-24 19:00
Lekcja festiwalowa Dorastanie w sieci a prywatność
 • wt., 2018-09-25 09:00
Lekcja festiwalowa Nie tylko jajko ma białko

Lekcja przybliży dzieciom cudowny świat białek - molekuł, które laikom kojarzą się z jednym białkiem - jaja kurzego. Tymczasem każdy żywy organizm zawiera ich tysiące. Białka mają unikalną strukturę przestrzenną, która umożliwia im pełnienie różnorodnych funkcji (np. transportu innych molekuł, budowania naszego ciała,  przyspieszania reakcji chemicznych).  Wyznaczenie struktury białek stało się możliwe dzięki rozwojowi nowoczesnych technik biofizycznych.  Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się, czym są białka dla biofizyków, czego chcieliby, a czego mogą dowiedzieć się o ich strukturze, jak wrażliwa na czynniki fizyczne (np. temperaturę, pH) jest struktura białek i poznają świecące na zielono białko, które umożliwia biologom oświetlenie wnętrza komórek.

 • wt., 2018-09-25 09:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Sekty destrukcyjne, nowe ruchy religijne, współczesna duchowość – pułapki, zagrożenia, manipulacja

Zapoznamy się ze zjawiskiem sekt destrukcyjnych, nowych ruchów religijnych i innych grup o charakterze parareligijnym, paranaukowym, paramedycznym i parapsychologicznym. Na spotkaniu przekazana będzie wiedza dotycząca powstawania oraz funkcjonowania wyżej wymienionych grup oraz analiza potrzeb psychologicznych ich członków, zaspokajanych przez udział w wyżej wymienionych grupach. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi metodami werbunku i sposobami uzależnienia jednostki od lidera oraz innych współwyznawców.

 • wt., 2018-09-25 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • czw., 2018-09-27 11:30
Lekcja festiwalowa Banki kontra "skarpety" - czyli bankowość w pigułce

Adepci finansów zostaną wdrożeni w świat bankowości. W prosty sposób zobrazowana zostanie działalność banków. Wyjaśnione zostaną takie pojęcia jak depozyty oraz kredyty bankowe. Uczniowie dowiedzą się również, na czym tak naprawdę zarabiają banki oraz jakimi cechami powinien kierować się dobry bankier.

 • wt., 2018-09-25 09:30
Lekcja festiwalowa Geografia i biologia w przyrodzie

Położenie geograficzne Polski na kontynencie europejskim decyduje o warunkach klimatycznych naszego kraju, które mają bezpośrednie znaczenie dla kształtu środowiska przyrodniczego organizmów zamieszkujących nasz kraj.

Czynniki klimatyczne (temperatura, nasłonecznienie, wiatr, opady) i geologiczne ukształtowanie terenu (wysokość nad poziom morza, typ gleby na danym terenie) mają decydujące znaczenie dla kształtującej się struktury szaty roślinnej i funkcjonowania zwierząt w danych warunkach lokalnego środowiska przyrodniczego. Na terenie Polski wytyczone zostały granice występowania wielu gatunków roślin, między innymi takich jak: buk, jodła i świerk.

Istotne różnice dla przeżywania gatunków drzew leśnych dotyczą terminu rozpoczynania wzrostu (rozwoju liści) i zapadania w okres spoczynku zimowego, a przede wszystkim decydują o ich możliwościach wytwarzania nasion i zachowaniu ciągłości życia gatunku.

Dlatego leśnicy w trosce o zachowanie naturalnych ekotypów przyrodniczych najważniejszych gatunków drzew leśnych w Polsce wypracowali system Regionalizacji Nasiennej, który chroni występowanie naturalnej różnorodności biologicznej drzew w Polsce i stwarza podstawy selekcji drzew o cechach hodowlanych najbardziej pożądanych w praktyce.

 • wt., 2018-09-25 09:30
Lekcja festiwalowa "Mała święta" - Elżbieta Krajewska, autorka rozważań pawiackiej „Drogi Krzyżowej”

Elżbieta Krajewska urodziła się 27 stycznia 1923 roku w Skoraczewie pow. Jarocin. Na jej postawę życiową niewątpliwy wpływ – obok wychowania w rodzinie ziemiańskiej – miał również system oświaty II RP. W przededniu wybuchu wojny Elżbieta Krajewska ukończyła gimnazjum sióstr Sacré-Coeur w Polskiej Wsi koło Pleszewa. Z tej szkoły wyniosła głęboką wiarę, czemu dała wyraz w rozważaniach „Drogi Krzyżowej” napisanej na Pawiaku w październiku 1943 roku. Po wybuchu wojny rodzina została wysiedlona do Warszawy, gdzie w 1942 roku ukończyła konspiracyjne Liceum Zofii Kurmanowej. Wówczas najprawdopodobniej wstąpiła do Armii Krajowej. Niestety ten etap jej życia zawiódł ją na al. Szucha, gdzie przez dwa dni była poddawana ciężkiemu przesłuchaniu. Mimo tego zachowała niezłomną postawę…

 • wt., 2018-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Czy aktywność fizyczna może być szkodliwa dla naszej psychiki? Uzależnienie od ćwiczeń fizycznych

Wyniki badań naukowych jak i doświadczenie osób aktywnych fizycznie wskazują na wiele korzyści psychicznych płynących z systematycznych ćwiczeń fizycznych. Są one szczególnie dobrze widoczne w sferze emocjonalnej i obrazie własnej osoby. Ćwiczenia fizyczne poprawiają nastrój, zmniejszają ryzyko depresji. Osoby aktywne fizycznie mają bardziej pozytywny obraz własnego ciała niż niećwiczące. Istnieje jednak druga strona medalu - przekraczające granice zdrowia ćwiczenia fizyczne mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, także w sferze zdrowia psychicznego. Jednym z nich jest uzależnienie od ćwiczeń fizycznych, traktowane współcześnie jako uzależnienie od czynności. Zjawisko to zostało po raz pierwszy opisane w latach 70. ubiegłego wieku. Słuchacze zostaną zapoznani z objawami tego uzależnienia. Będą mogli ocenić, czy są nim zagrożeni, wypełniając Skalę Uzależnienia od Ćwiczeń Fizycznych i obliczając jej wyniki. Poznają fizjologiczne i psychologiczne mechanizmy, które prowadzą do tego uzależnienia. Dowiedzą się, kto jest najbardziej na nie narażony i jakie czynniki pozwalają przewidywać ryzyko uzależnienia. Przedstawione zostaną różnice między uzależnieniem pierwotnym i wtórnym, ich związek z zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami obrazu własnego ciała. Słuchacze poznają objawy dysmorfii mięśniowej, nazywanej potocznie bigoreksją, która także prowadzi do nadmiernych, zagrażających zdrowiu ćwiczeń fizycznych. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie co robić, by uniknąć uzależnienia i maksymalizować korzyści psychiczne płynące z systematycznych ćwiczeń fizycznych.

 • wt., 2018-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Jak zostać nietoperzem (a w każdym razie spróbować)?

Wszyscy słyszeli o tym, że nietoperze potrafią sobie poradzić w całkowitych ciemnościach dzięki temu, że nasłuchują echa wydawanych przez siebie dźwięków. A jakby to było, gdybyśmy my musieli sobie poradzić, mając do dyspozycji tylko słuch? Czy w ogóle się do tego nadajemy? Czy echo może być dla nas czymś więcej niż tylko zabawnym zjawiskiem, urozmaicającym nam leśne czy górskie wędrówki? Spróbujemy doświadczyć na własnej skórze, jak to jest, gdy trzeba "widzieć uszami", dowiemy się nieco o tym, jak zwierzęta wykorzystują dźwięk do orientowania się w przestrzeni - no i przekonamy się, na ile potrafimy wziąć z nich przykład. 

 • pon., 2018-09-24 10:00
 • pon., 2018-09-24 12:00
 • pon., 2018-09-24 14:00
 • wt., 2018-09-25 10:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • wt., 2018-09-25 14:00
Lekcja festiwalowa Po co nam to bagno?

Czy bagna są brzydkie i nieużyteczne? Dostrzeżmy ich urok, wielką rolę środowiskową i pożytki praktyczne. Sprawdźmy, dlaczego powstają, co na nich rośnie i jakie zwierzęta znajdują w nich schronienie.

 • wt., 2018-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Świat jest mały. Zmiany klimatyczne i interes narodowy w czasach sieci społecznościowych

Jakie znaczenie ma odległość? Zależy od naszych celów. Jeśli chcemy się przemieszczać, znaczenie ma dystans fizyczny oraz środki transportu, którymi się posługujemy. Jeśli chcemy się z kimś skomunikować, znaczenie mają z kolei nasze relacje z tą osobą. Podczas wykładu zobaczymy, jak można odpowiadać na trudne pytania dotyczące skomplikowanych zjawisk dzięki wykorzystaniu teorii sieci.

 • pon., 2018-09-24 09:00
 • wt., 2018-09-25 10:00
 • śr., 2018-09-26 11:30
 • czw., 2018-09-27 09:00
Lekcja festiwalowa Węgiel - ważny surowiec energetyczny

Wyobraźcie sobie rozległe podmokłe tereny, pełne bagnisk i torfowisk, które porastały gigantyczne rośliny. Czy uwierzycie, że tak właśnie wyglądała Polska ok. 350 i 20 mln lat temu? Gigantyczne karbońskie paprocie, widłaki i skrzypy porastały rozległe bagna, a ciepły i wilgotny klimat sprzyjał bujnemu rozwojowi roślin zarodnikowych. Na miejscu ogromnych torfowisk po wielu milionach lat powstały złoża węgla kamiennego - największego bogactwa karbonu.

Podobne warunki zapanowały w miocenie, kiedy to w rejonie m. in. dzisiejszego Bełchatowa wokół jeziora rozwinęły się bagniska i torfowiska oraz lasy iglaste. Wody znosiły do jeziora materię organiczną, która z czasem zamieniła się w znany nam węgiel brunatny.

Węgiel jest ważnym surowcem energetycznym, na którym w dużej mierze opiera się Polska gospodarka. Węgiel brunatny w Polsce jest prawie w całości wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ogrzewania. Węgiel kamienny jest szeroko stosowany w energetyce, ale również w przemyśle i życiu codziennym

Na lekcji nauczysz się odróżniać sigilarię od lepidodendrona, dowiesz się, jakie są rodzaje węgla, jak powstały i gdzie dziś w Polsce można je znaleźć.

 

 • wt., 2018-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa YouTube, blogi, reklamy. Oto dlaczego warto tworzyć jakościowe treści

Wykład o tym, że jakościowe, dostosowane do grupy docelowej treści (zarówno teksty, jak i materiały wideo) są o niebo skuteczniejsze niż standardowe treści reklamowe

 • wt., 2018-09-25 10:00
 • wt., 2018-09-25 11:30
Lekcja festiwalowa Zderzenia planetoid z Ziemią - co było 100 lat temu i co będzie za 100 lat?

W swej historii Ziemia wielokrotnie była bombardowana przez inne ciała kosmiczne. W zależności od rozmiarów ciała efekty zderzenia mogą być niewielkie albo katastrofalne. Dlatego chcemy wiedzieć, ile i jak dużych planetoid może być w przestrzeni kosmicznej, zwłaszcza tych zagrażających Ziemi. Dziś jesteśmy w stanie to dobrze ocenić w przypadku obiektów kilometrowych lub większych - ocenia się, że znamy większość tak dużych obiektów.

Obecnie główną troską badaczy są znacznie liczniejsze, a nieznane jeszcze obiekty rzędu 100 m. Takie mogą skutkować zniszczeniami podobnymi do tych, jakie przyniósł obiekt, który wytworzył krater Barringera w Arizonie.

Dziś znanych jest ponad 700 tysięcy planetoid, z czego prawie 20 tysięcy to tzw. Planetoidy Bliskie Ziemi. To wśród nich znajduje się ta najbardziej zagrażająca Ziemi podgrupa obiektów nazywana Planetoidami Zagrażającymi Ziemi. Im głównie będzie poświęcony wykład, w którym zostanie wyjaśnione, na czym polega badanie ewolucji orbit już znanych obiektów oraz jak ocenia się, kiedy są albo staną się niebezpieczne. Pokazane będzie, czy można precyzyjnie wyliczyć tor każdej z już znanych planetoid na najbliższe 100 lat.

 • wt., 2018-09-25 10:00