wykład

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Zrozumieć (folk) horror

KLUB "KULTURA POPULARNA"

Chociaż horror nie cieszy się zbyt dobrą opinią krytyczek kultury wysokiej, to właśnie opowieści o tym, czego się boimy, mówią bardzo dużo o tym, kim jesteśmy i kim (nie) chcielibyśmy być. Jednym z ciekawszych gatunkow kina grozy jest folk horror, w którym mieszkańcy wsi bezlitośnie rozprawiają się z nadętymi mieszczuchami, a wszechmocna natura wyśmiewa ludzką wiarę w postęp. Folk horror to przede wszystkim zemsta. Zemsta przedchrześcijańskiej Europy i przedkolonialnej Ameryki Północnej na swoich kolonizatorach, zemsta świata naturalnego na toksycznej cywilizacji, zemsta zwartej społeczności na niedopasowanej jednostce. Podczas wykładu przyjrzymy się zarówno współczesnym folk horrorom, takim jak „Rytuał” („The Ritual”, 2017), „We are still here” (2015) i „Czarownica: Baśń ludowa z Nowej Anglii” („The Witch: A New England Folktale”, 2015), jak i klasykom z lat 60. i 70.: „Kult” („The Wicker Man”, 1973) i „Pogromca czarownic” („Witchfinder General”, 1968). Zastanowimy się nad tym, jak przedchrześcijańska przeszłość nawiedza teraźniejszość i podważa racjonalne „ja”. Przyjrzymy się narracjom, w których natura buntuje się przeciw ludzkim fantazjom o absolutnej kontroli nad światem. Wreszcie przyjrzymy się temu, jak zamknięte społeczności ustanawiają swoje granice poprzez wykluczanie osób uznawanych za obce, niechciane, inne.

Nauki humanistyczne
 • śr., 2018-09-26 16:00
Spotkanie festiwalowe Centaur w cyfrowym świecie, czyli o zachowaniach konsumenckich w sieci

Czy zachowania konsumentów na świecie coraz bardziej się ujednolicają, czy wprost przeciwnie - coraz bardziej się różnicują? 

Nauki społeczne
 • śr., 2018-09-26 16:30
Spotkanie festiwalowe Czy można używać nawigacji w budynkach?

W ostatnich latach szeroko rozpowszechniły się aplikacje mobilne. Czy można je wykorzystywać do nawigacji w budynkach, w dużych centrach handlowych, na parkingach podziemnych czy biurowcach?

Nauki techniczne
 • śr., 2018-09-26 16:30
Spotkanie festiwalowe Mózg - prawdziwy i sztuczny. Neurocybernetyka

Mózg jest najwspanialszym i najbardziej skomplikowanym procesorem wszechświata. Może analizować naraz miliardy bitów i również miliardy bitów naraz wysyła w odpowiedzi.

Nic więc dziwnego, że staramy się go skopiować. A chociaż jego część. Np. popularne dziś sieci neuronalne są klasyczną kopią działań małego obszaru mózgu. 

Nasz wykład pokaże - bez tajemnic - i przybliży główne schematy działania mózgu: co z tego rozumiemy, co możemy i powinniśmy naśladować.  

Nauki medyczne
 • śr., 2018-09-26 16:30
Spotkanie festiwalowe Prawo w praktyce. Jak samodzielnie sporządzić pozew o alimenty

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom warsztatu wiedzy na temat obowiązku alimentacyjnego. Przybliżymy krąg osób uprawnionych i zobowiązanych oraz przesłanki jego wykonania. Umiejętnością praktyczną, jaką otrzymają uczestnicy, będzie umiejętność sporządzenia prostego pozwu o alimenty.

 • śr., 2018-09-26 16:30
Spotkanie festiwalowe Czy polityka może być racjonalna?

Wykład będzie dotyczył problemu racjonalności w polityce. Odwołując się do kilku najbardziej popularnych obecnie doktryn politycznych (liberalizm, republikanizm, demokracja deliberatywna), omówione zostaną odmienne sposoby ujmowania przez nie racjonalności politycznej. Przedstawienie tego, na czym polega „racjonalność” na gruncie tych doktryn zostanie zaprezentowane w formie porównania odpowiedzi, jakich udzielają one m.in. na następujące pytania: czym powinna charakteryzować się racjonalna władza?; jak powinno wyglądać zestaw praw i obowiązków obywatelskich?; na czym polega sprawiedliwa relacja między władzą a obywatelami?; jakie normatywne racje stoją za określonymi rozwiązaniami ustrojowymi? itp. Dzięki takiemu zabiegowi będzie można odsłonić normatywne założenia stojące u podstaw „racjonalności politycznej” każdej z tych doktryn oraz pokazać konsekwencje z nich wynikające. Co więcej, wzajemnie porównanie ze sobą odmiennych modeli racjonalności pozwoli na bardziej wyraziste ujawnienie istniejących między nimi podobieństw i różnic.

Nauki humanistyczne
 • śr., 2018-09-26 17:00
Spotkanie festiwalowe Mózg, klocki i gwiezdne wojny

Współczesne metody diagnostyczne, zarówno oparte o rejestrację bioelektrycznej czynności neuronów kory mózgowej, jak również wykorzystujące bogactwo i mnogość różnych form obrazowania medycznego, pozwalają coraz lepiej poznawać funkcje ludzkiego mózgu oraz odkrywać jego tajemnice. W trakcie wykładu będzie można dowiedzieć się, jak matematyka i jej narzędzia przydatne są w odkrywaniu działania i funkcjonowania naszego mózgu oraz co matematyka ma wspólnego z kontrolowaniem mocy znanym z kultowej sagi filmowej "Gwiezdne Wojny".

Nauki matematyczne
 • śr., 2018-09-26 17:00
Spotkanie festiwalowe Niebiańscy bogowie Jakutów. Neoszamanizm na Syberii

Przed kilkoma laty Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Sacha (Jakucja) w Federacji Rosyjskiej wydało zgodę na oficjalną rejestrację pierwszej wspólnoty tzw. religii ajyy, przez jej zwolenników uznawanej za rodzimą jakucką religię o pradawnych korzeniach. Dziś w Jakucji działa już kilka podobnych grup religijnych. Z szerokiego wachlarza tradycyjnych wierzeń opartych między innymi na kultach przyrody i szamanizmie, jakuccy działacze wybrali pojedyncze elementy, takie jak postacie tzw. białych szamanów oraz zapomniana wśród zwyczajnych Jakutów wiedza o panteonie niebiańskich bogów ajyy. Ze strzępów tradycji próbują stworzyć spójną doktrynę religii, która ma według nich stanowić duchową ochronę przed naporem rosyjskiego prawosławia i masowej kultury czasów globalizacji.              

Nauki humanistyczne
 • śr., 2018-09-26 17:00
Spotkanie festiwalowe Patent na długowieczność

Żyjemy coraz dłużej. Jednakże wraz z wiekiem zmniejsza się sprawność organizmu i zwiększa zachorowalność na choroby związane z wiekiem, takie jak cukrzyca typu II, nowotwory, zwyrodnienia stawów, choroby neurodegeneracyjne i układu krążenia. U podłoża starzenia się organizmu leżą procesy metaboliczne, zmiany epigenetyczne, zaburzenia homeostazy białkowej, zmniejszona zdolność regeneracyjna komórek macierzystych, przewlekły sterylny stan zapalny, ograniczona odpowiedź na stres oraz uszkodzenia makrocząsteczek. Bardzo wiele już wiadomo na temat molekularnych i komórkowych mechanizmów starzenia, jednakże trudno jest ten proces „zmierzyć”. Z doświadczenia wiemy, że niektórzy nie wyglądają na swój wiek. Jedni młodziej, inni starzej. Wiek biologiczny często nie odpowiada wiekowi chronologicznemu. Wiedza na temat wieku biologicznego każdego człowieka jest niezwykle przydatna w celu określenia ryzyka zachorowania na choroby związane z wiekiem i może stanowić dogodny punkt wyjścia dla prewencyjnej medycyny wieku podeszłego. Patent Europejski, który powstał jako wynik badań prowadzonych przez międzynarodowe konsorcjum w ramach grantu europejskiego(Mark-Age),  dotyczy określenia wieku biologicznego na podstawie pomiaru konkretnych parametrów krwi, będących znacznikami starzenia.

Naukowcy metodami genetycznymi i farmakologicznymi potrafią już  cofnąć niekorzystne objawy starzenia się i  znacząco wydłużyć życie modelowych zwierząt. W jaki sposób to robią?  Jak blisko są wskazania bezpiecznego  „eliksiru młodości”, który wydłuży zdrowe życie każdego człowieka? Co to takiego senoterapia i czy jako metoda leczenia starzenia proponowana przez naukowców ma szanse powodzenia? Jak na razie możemy sobie sami pomóc w utrzymaniu dobrej kondycji.

 • śr., 2018-09-26 17:00
Spotkanie festiwalowe Światełko w ciemności – białka fluorescencyjne w badaniach biologicznych

Białka fluorescencyjne, po uprzednim wzbudzeniu, są zdolne do emisji światła o różnych długościach fali, czyli do świecenia w różnych kolorach. Ich wielka kariera rozpoczęła się niepozornie od wyizolowania na początku lat sześćdziesiątych XX w. zielonego białka fluorescencyjnego  (GFP) z komórek stułbiopława Aequorea victoria. Od tego czasu została skonstruowana cała paleta różnokolorowych białek fluorescencyjnych, które stały się potężnym narzędziem w badaniach biologicznych, pozwalająca zobaczyć to, co wcześniej pozostawało niewidoczne. Dziś jednym z podstawowych zastosowań białek fluorescencyjnych jest używanie ich jako świecących znaczników. Dzięki dołączeniu takiego znacznika można analizować inne (nieświecące) białka bezpośrednio w komórkach, czyli tam, gdzie normalnie funkcjonują. W 2008 r. badania nad białkami fluorescencyjnymi zostały uhonorowane Nagrodą Nobla, którą otrzymali Osamu Shimomura, Martin Chalfie i Roger Y. Tsien. Na wykładzie będzie można usłyszeć o historii tych badań, o niezwykłej budowie GFP, która warunkuje jego szczególne właściwości oraz o zastosowaniu białek fluorescencyjnych w badaniach biologicznych na poziomie komórkowym.

Nauki biologiczne
 • śr., 2018-09-26 17:00
Spotkanie festiwalowe Zadania z ekstremalnością w tle

Zaprezentuję rozwiązania kilku kombinatoryczno-geometrycznych problemów, w których ważną rolę odgrywa pojęcie ekstremalności. Skoncentruję się na przykładach, w których ekstremalizowane obiekty nie pojawiają się explicite w sformułowaniu problemu, ale których wprowadzenie staje się narzędziem pozwalającym uchwycić i wykorzystać istotne elementy struktury problemu i w łatwy sposób prowadzą do jego rozwiązania. Osoby przyzwyczajone do algorytmicznych zadań znanych z licealnych lekcji matematyki będą mogły spojrzeć na królową nauk z nieco innej perspektywy. Matematyka nie jest przecież bynajmniej powielaniem schematów. Każdy z rozważanych podczas wykładu problemów żyje swym własnym życiem, ekstremalność jest tutaj jedynie ogólną metodą wymagającą czasem nie lada pomysłowości przy jej stosowaniu. Jednocześnie rozwiązania w ten sposób uzyskane są eleganckie, nietrudne do zrozumienia i mogą być z powodzeniem przyswojone przez zdolnych uczniów szkoły podstawowej.

Nauki matematyczne
 • śr., 2018-09-26 17:00
Spotkanie festiwalowe Interpretacje kombinatoryczne, czyli o tym, jak użyć królików doświadczalnych w matematyce

W wykładzie przedstawię technikę rozwiązywania równań przez interpretacje kombinatoryczne. Technika ta polega na opowiedzeniu prostej historii, która opisuje (interpretuje) skomplikowane wyrażenie matematyczne. Opowiedzenie tej samej historii inaczej pozwala często na przedstawienie tego samego wyrażenia w inny, prostszy sposób. Za elementarny przykład może nam posłużyć pokazanie, że współczynnik dwumianowy  jest równy współczynnikowi . Ten pierwszy możemy zinterpretować następująco: Załóżmy, że mamy w hodowli n królików. Współczynnik  odpowiada zatem liczbie różnych wyborów n-k królików, które wezmą udział w testach nowego szamponu do włosów. Każdy taki wybór n-k królików odpowiada wyborowi k królików, które nie wezmą udziału w testach. Natychmiastowym wnioskiem jest zatem fakt, że liczba różnych wyborów n-k królików musi odpowiadać liczbie różnych wyborów k królików, a zatem oba współczynniki są równe!

 

Nauki matematyczne
 • śr., 2018-09-26 18:00
Spotkanie festiwalowe Odyseja europejska 2004

2004 rok to ważna data, która, co pokaże historia, zmieniła trwale polskie społeczeństwo pod wieloma względami. Mobilność międzynarodowa Polaków, uwolniona wówczas z wizowych restrykcji, wybuchła na nowo, a Polacy, tak rzadko widziani dotychczas w Londynie, Dublinie czy na samotnej Islandii, pojawili się tam na masową skalę. Czym cechowała się polska emigracja tego czasu? Czy była różna od tej historycznej i dlaczego?

Nauki społeczne
 • śr., 2018-09-26 18:00
Spotkanie festiwalowe Złoto jest wszędzie Nauki o Ziemi
 • śr., 2018-09-26 18:00
Spotkanie festiwalowe Niepodległość Ukrainy a język ukraiński

Mieszanie się języka rosyjskiego oraz ukraińskiego  spowodowało utworzenie nowego socjolektu mieszanego, nazywanego surżykiem. Chodzi o sztuczne połączenie obu języków bez zachowania jakiejkolwiek normy. Obecnie ukraińskie społeczeństwo coraz rzadziej przyznaje się do posługiwania się surżykiem, chociaż w momencie zmiany kodów z rosyjskiego na ukraiński, mowa owych osób często przypomina surżyk. Język ukraiński zyskał status języka państwowego dopiero po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę. Przez kolejne lata, aż do początku Rewolucji Godności jest językiem użytkowym najczęściej na zachodzie Ukrainy, natomiast w Kijowie i reszcie państwa pełni funkcję symboliczno-dekoratywną, a językiem użytkowym pozostaje język rosyjski. Za czasów Janukowycza w życie została wprowadzona ustawa Kolisniczenka-Kiwałowa, która zakładała możliwość nadania statusu języka regionalnego innemu językowi. Ponad dziesięć obwodów Ukrainy ustawodawczo wprowadziło język rosyjski jako język regionalny, co miało negatywny wpływ na kształtowanie się języka ukraińskiego. Po Rewolucji Godności zwiększa się liczba migrantów z Ukrainy do Polski, którzy przyjeżdżają często ze swoimi rodzinami i mają zamiar osiedlić się w Polsce na stałe. Obecność języka ukraińskiego w polskich miastach staje się coraz bardziej widoczna. Język ukraiński dopiero teraz zaczyna funkcjonować jako język państwowy i urzędowy i zaczyna być popularny w świecie. Szanse i zagrożenia dla rozwijającego się języka ukraińskiego będą swoistą konkluzją naszego spotkania.

Nauki humanistyczne
 • śr., 2018-09-26 18:30
Spotkanie festiwalowe "Niegrzeczny" pies - najczęstsze przyczyny problemów

Pies powinien jeść, pić, spać i się wybiegać – o tym wie niemal każdy właściciel czworonoga. Jednak czy to aby na pewno wszystko? Wiele zwierzaków mimo wartościowej karmy sypanej codziennie do miski woli jeść śmieci z trawnika. Nadaktywne psy przechodzą niemal trening do maratonu, biegając przy rowerze, a mimo to wciąż mają wystarczająco dużo siły by wykopać dziurę w ogródku i pogonić samochody. Co jest zatem nie tak? Przyjdź i dowiedz się, jak w prosty sposób zapobiegać problemom z psim zachowaniem.

Nauki weterynaryjne
 • śr., 2018-09-26 19:00
Lekcja festiwalowa Oczami satelitów, czyli Ziemia widziana z kosmosu...

Co widzi satelita i dlaczego tak niesamowity jest świat widziany z kosmosu? Dlaczego satelita widzi inaczej niż człowiek? Co można zobaczyć z kosmosu? Młodzież pozna odpowiedź na te i inne pytania. W trakcie lekcji przedstawiony zostanie króki wykład wprowadzający, a następnie na podstawie danych lotniczych i satelitarnych młodzież wykona przykładowe analizy zmian zachodzących na powierzchni Ziemi.

 • czw., 2018-09-27 09:00
 • czw., 2018-09-27 10:30
Lekcja festiwalowa Świat jest mały. Zmiany klimatyczne i interes narodowy w czasach sieci społecznościowych

Jakie znaczenie ma odległość? Zależy od naszych celów. Jeśli chcemy się przemieszczać, znaczenie ma dystans fizyczny oraz środki transportu, którymi się posługujemy. Jeśli chcemy się z kimś skomunikować, znaczenie mają z kolei nasze relacje z tą osobą. Podczas wykładu zobaczymy, jak można odpowiadać na trudne pytania dotyczące skomplikowanych zjawisk dzięki wykorzystaniu teorii sieci.

 • pon., 2018-09-24 09:00
 • wt., 2018-09-25 10:00
 • śr., 2018-09-26 11:30
 • czw., 2018-09-27 09:00
Lekcja festiwalowa Sztuka kamuflażu

Kamuflaż jest często stosowany przez zwierzęta w celu ukrycia się przed drapieżnikami lub potencjalnymi ofiarami.
 Zwierzęta opracowały wiele sposobów skutecznego kamuflażu:

 • dostosowują barwę swojego ciała do otoczenia (np. żaba, skowronek),
 • utrudniają drapieżnikom widoczność poprzez uwalnianie specjalnych substancji chemicznych do otoczenia lub wywołują zmętnianie wody,
 • upodobniają kształt swojego ciała do elementów otaczającego je środowiska (np. patyczak).

Najpopularniejsze przystosowania ochronne, stosowane przez zwierzęta, a zwłaszcza występujące wśród owadów:

MIMIKRA – polega na upodabnianiu się zwierząt bezbronnych do zwierząt zdolnych do obrony. Przykładem mogą być tu bezbronne motyle: przeziernik osowiec upodabniający się do uzbrojonej w żądło osy oraz rusałka pawik odstraszająca wielkimi, przerażającymi „oczami” – plamami na skrzydłach.

MIMETYZM – sztuka naśladowania albo upodabniania się kształtem, barwą, deseniem na powierzchni ciała do otaczającego środowiska lub do innych organizmów. Jest to przystosowanie ochronne, które ma na celu nie tylko ukrycie się przed drapieżnikiem, ale również maskowanie (kamuflowanie) się drapieżników (np. modliszki zwyczajnej) czatujących na potencjalne ofiary. 

 • czw., 2018-09-27 09:30
Lekcja festiwalowa Zdjęcia lotnicze i ALS w badaniu historii funkcjonowania obozów pracy i zagłady z okresu II WŚ

Archiwalne zdjęcia lotnicze i nowe technologie lotniczego skanowania laserowego ALS pozwalają na badanie różnych miejsc, w tym obozów pracy i zagłady z okresu II Wojny Światowej. Dzięki nowym technologiom udaje się badać ślady przeszłości i odtworzyć historię zmian wielu miejsc. Co dzięki nim można odkryć w przypadku badania historii funkcjonowania obozów pracy i zagłady z okresu II Wojny Światowe, ukaże niniejszy wykład.

 • czw., 2018-09-27 09:30
Lekcja festiwalowa Co dziś znaczy bycie przywódcą?

Przywódców możemy znaleźć w każdej sferze życia społecznego – w ekonomii, polityce, kulturze, nauce i technologii. Przywódcy potrafią angażować ludzi w osiąganie ważnych wspólnych celów. W czasach, kiedy zmiany zachodzą coraz szybciej i są coraz bardziej nieprzewidywalne, potrzeba przywództwa jest szczególnie duża. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, na czym polega przywództwo, jakie są jego źródła, jakie muszą być spełnione warunki, by pełnić rolę przywódcy i czy każdy z nas może nim się stać.

 • śr., 2018-09-26 09:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Historia ziarenka piasku

Czym jest piasek, co mają z nim wspólnego kryształ górski, ametyst, cytryn, morion, praz? Jak piasek zachowuje się w na wietrze, w rzekach, w morzu? Co z nim się stanie, gdy znajdzie się głęboko pod powierzchnią Ziemi. I do czego nam się przydaje na co dzień?

 • czw., 2018-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Kult Józefa Piłsudskiego a świadomość historyczna społeczeństwa II Rzeczypospolitej

W kalendarzu odrodzonej Rzeczypospolitej wiele dat wiązało się bezpośrednio z postacią Józefa Piłsudskiego. Obchody stały się pretekstem do gloryfikowania jego osoby i budowania – już za życia – otaczającej go legendy. W okresie walk o niepodległość, a potem tworzenia odrodzonego państwa polskiego postać ta pełniła rolę szczególną, otoczona była swoistym kultem. Legenda Piłsudskiego zrodziła się już podczas wojny, a ugruntowała ją legionowa poezja i pieśń. Kreowaniu legendy w świadomości Polaków służył bogaty i pełen tajemnic życiorys Piłsudskiego. Stał się on podstawą do postrzegania go jako wskrzesiciela Polski, a czasem nawet męczennika sprawy polskiej. Piłsudski był uważany za budowniczego Polski, jej obrońcę, strażnika. Wykreowano go na przywódcę duchowego i wychowawcę narodu. Legenda, budowana latami, była istotnym elementem kształtowania świadomości historycznej II RP, podstawą tworzenia określonych postaw społecznych i obywatelskich.

 • czw., 2018-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Monitorowanie zmian klimatu przy użyciu technik satelitarnych

Współczesne badania klimatu w coraz większym stopniu wykorzystują techniki satelitarne do ciągłych obserwacji atmosfery, a także do stałego śledzenia temperatury powietrza, opadów atmosferycznych, bilansu promieniowania, prędkości i kierunku wiatru, zawartości pary wodnej, mikrofizyki chmur i aerozoli, stężenia gazów śladowych (m.in. dwutlenku węgla, metanu, ozonu, CFC, tlenków azotu), temperatury powierzchni wody i lądu, zasolenia mórz, występowania i grubości lodu morskiego, zasięgu pokrywy śnieżnej. Dowiemy się, dlaczego dla większości z wymienionych parametrów techniki satelitarne okazały się być najbardziej wiarygodnym sposobem uzyskiwania danych klimatologicznych.

 • czw., 2018-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Od wolności wewnętrznej do niepodległości - religijny wymiar patriotyzmu

W 100-lecie odzyskania niepodległośc uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w lekcji ukazującej związek patriotyzmu z religijnością. Na przykładzie wybranych postaci historycznych oraz wybitnych przedstawicieli Kościoła zostanie przedstawiona relacja miłości do Boga i miłości do Ojczyzny. Jak przekonają się uczniowie, troska o kraj ojczysty wpisuje się w powszechne wezwanie do świętości i jest jednym z istotnych aspektów zmierzania do ojczyzny w niebie. W odniesieniu do konkretnych postaci zostanie ukazana rola wolności, do której ludzie zostali wezwani przez zwycięstwo Jezusa nad grzechem. Po analizie tekstów biblijnych i życiorysów postaci uczniowie dostrzegą znaczenie owej wewnętrznej wolności dla zachowania niepodległości wobec wszelkich przymusów zewnętrznych.

 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 11:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • czw., 2018-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Produkty spożywcze okiem chemika

Podczas wykładu z pokazem uczniowie dowiedzą się, jakie są podstawowe składniki odżywcze w produktach spożywczych. Omówione zostaną ich wszystkie rodzaje oraz funkcje, jakie spełniają w ludzkim organizmie. Zainteresowani będą mogli zobaczyć doświadczenia chemiczne potwierdzające ich obecność w różnych produktach, np. wykrywanie białka w twarogu, glukozy w soku czy skrobi w ziemniaku.

 • czw., 2018-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Warszawa - jaka była, jaka jest, jaka będzie

Warszawa to najszybciej rozwijające się miasto w Polsce. Ciekawi różnorodnością, przyciąga możliwościami. Czy zawsze taka była? Czy Pałac Kultury i Nauki zawsze był symbolem miasta? Czym mieszkańcy przemieszczali się po Warszawie przed wybudowaniem metra? Gdzie mieszkali i jak spędzali czas? Na te i inne pytania odpowiemy na warsztatach pod tytułem „Warszawa - jaka była, jak jest i jaka będzie”. Podczas spotkania porozmawiamy o najważniejszych funkcjach miasta – mieszkalnictwie, transporcie, handlu i rekreacji. Przedstawimy dawne i obecne symbole miasta. Chcemy również, aby dzieci także podzieliły się swoją wiedzą o mieście i sposobem postrzegania miasta. W ramach zajęć zorganizowany będzie quiz, dzięki któremu dzieci będą mogły sprawdzić swoją wiedzę o Warszawie oraz swoje wyobrażenia o dawnej Warszawie. Na koniec zajęć  przedstawimy wyobrażenia mieszkańców Warszawy dotyczące miasta, spisane w latach 60. ubiegłego wieku. Wspólnie z dziećmi ocenimy celność tych pomysłów, a dzieci przedstawią swoją wizję „Warszawy za 50 lat”.

 • czw., 2018-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Współczesne Chiny - polityka i społeczeństwo

Wykład będzie miał na celu przedstawienie podstawowej wiedzy dotyczącej współczesnych Chin i obejmować będzie następujące zagadnienia:
1. Informacje ogólne: system polityczny, tożsamość kulturowa i narodowa, język, obecna sytuacja gospodarcza
2. Problemy i wyzwania: zanieczyszczenie środowiska, opieka socjalna, nierówności społeczne, cenzura
3. Społeczeństwo: konkurencja w edukacji i karierze zawodowej, życie w mieście, więzi rodzinne, wierzenia.

 

Marcin Jacoby – doktor sinologii (UW, 2008), od 2017 r. wykłada w Katedrze azjatyckiej oraz pracuje jako Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. W latach 2008–2017 kierował Projektem Azja w Instytucie Adama Mickiewicza (realizacja ponad 70 projektów kulturalnych w Azji Wschodniej) oraz wykładał w Zakładzie Sinologii Uniwersytetu Warszawskiego (zajęcia z chińskiego języka współczesnego i klasycznego, tłumaczeń ustnych, historii sztuki i historii literatury). W latach 2002–2008 pracował w Zbiorach Sztuki Orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie.
Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych o sztuce i kulturze chińskiej (m. in. Chiny bez makijażu), tłumacz chińskiej literatury klasycznej (m. in. przekłady dzieł Zhuangzi, Liezi), tłumacz ustny z języka chińskiego i angielskiego, od 2009 roku konsultant Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do egzaminów na tłumacza przysięgłego z języka chińskiego (Ministerstwo Sprawiedliwości).

 • czw., 2018-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Oczami satelitów, czyli Ziemia widziana z kosmosu...

Co widzi satelita i dlaczego tak niesamowity jest świat widziany z kosmosu? Dlaczego satelita widzi inaczej niż człowiek? Co można zobaczyć z kosmosu? Młodzież pozna odpowiedź na te i inne pytania. W trakcie lekcji przedstawiony zostanie króki wykład wprowadzający, a następnie na podstawie danych lotniczych i satelitarnych młodzież wykona przykładowe analizy zmian zachodzących na powierzchni Ziemi.

 • czw., 2018-09-27 09:00
 • czw., 2018-09-27 10:30
Lekcja festiwalowa Głębokie korzenie sztuki

Czy sztuka jest wrodzoną cechą gatunku ludzkiego? Kiedy narodziła się i jakie pełni funkcje. Najstarsze przejawy sztuki. Czy sztuka ograniczona jest do gatunku Homo sapiens?

Dr Marcin Ryszkiewicz, wybitny popularyzator nauki, autor licznych książek dla wszystkich, których interesują zagadki życia na Ziemi, ewolucja człowieka i biologiczne uwarunkowania kultury.

 • czw., 2018-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Od wolności wewnętrznej do niepodległości - religijny wymiar patriotyzmu

W 100-lecie odzyskania niepodległośc uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w lekcji ukazującej związek patriotyzmu z religijnością. Na przykładzie wybranych postaci historycznych oraz wybitnych przedstawicieli Kościoła zostanie przedstawiona relacja miłości do Boga i miłości do Ojczyzny. Jak przekonają się uczniowie, troska o kraj ojczysty wpisuje się w powszechne wezwanie do świętości i jest jednym z istotnych aspektów zmierzania do ojczyzny w niebie. W odniesieniu do konkretnych postaci zostanie ukazana rola wolności, do której ludzie zostali wezwani przez zwycięstwo Jezusa nad grzechem. Po analizie tekstów biblijnych i życiorysów postaci uczniowie dostrzegą znaczenie owej wewnętrznej wolności dla zachowania niepodległości wobec wszelkich przymusów zewnętrznych.

 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 11:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • czw., 2018-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Po co nam muzea? - czyli o kulturowym wkładzie muzeów w budowę tożsamości narodowej

W przededniu stulecia odzyskania niepodległości zadajemy pytanie o rolę i znaczenie muzeów w budowaniu tożsamości narodowej Polaków. 

Zbiory muzeów diecezjalnych i kościelnych, będących placówkami niezależnymi, w szczególny sposób definiowały polską kulturę nawet w okresach braku politycznej suwerenności. Zbierając i chroniąc zabytkowe przedmioty sztuki sakralnej, niekiedy drobne a może nawet skromne obiekty - elementy narodowej tożsamości, rozproszone w małych kościółkach parafialnych - muzea kościelne ratowały je przed grabieżą i zniszczeniem przez zaborcę. Swoją działalnością zapewniły trwałość lokalnych tradycji, ciągłość historyczną i kulturową.

Na tym tle Muzeum Archidiecezji Warszawskiej z 80-letnią historią jest instytucją, która przez swoje skomplikowane i dramatyczne dzieje w szczególny sposób przyczyniła się do
stworzenia materialnego zapisu naszego dziedzictwa. 

Wykład ma na celu podkreślanie wkładu Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w utrzymanie kulturowej ciągłości i ukazanie stałych elementów narodowej tożsamości w znanych i nieznanych dziełach z różnych epok.

 • czw., 2018-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Znad Luciąży nad Dźwinę i Dniepr - 6. pułk piechoty Legionów w walkach o Polskę (1915-1921)

Opowieści o szlaku bojowym żołnierzy i dowódców 6. pułku piechoty Legionów w walkach okresu I Wojny Światowej i bojów o granice II RP - z wykorzystaniem zdjęć z albumów pułku z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych.

 • czw., 2018-09-27 11:00
 • czw., 2018-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Nowoczesne technologie kosmiczne na świecie i w Polsce

Od listopada 2012 Polska jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jednak polska przygoda z kosmosem rozpoczęła się już dużo wcześniej. Nasi inżynierowie zaprojektowali do tej pory kilkadziesiąt instrumentów działających na różnych sondach europejskich i amerykańskich. Na wykładzie dowiemy się, które z polskich rozwiązań są najlepiej oceniane i konkurują z najbardziej zaawansowanymi technologiami kosmicznymi na świecie.  

 • czw., 2018-09-27 11:30
Lekcja festiwalowa Produkty spożywcze okiem chemika

Podczas wykładu z pokazem uczniowie dowiedzą się, jakie są podstawowe składniki odżywcze w produktach spożywczych. Omówione zostaną ich wszystkie rodzaje oraz funkcje, jakie spełniają w ludzkim organizmie. Zainteresowani będą mogli zobaczyć doświadczenia chemiczne potwierdzające ich obecność w różnych produktach, np. wykrywanie białka w twarogu, glukozy w soku czy skrobi w ziemniaku.

 • czw., 2018-09-27 11:30
 • czw., 2018-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Sekty destrukcyjne, nowe ruchy religijne, współczesna duchowość – pułapki, zagrożenia, manipulacja

Zapoznamy się ze zjawiskiem sekt destrukcyjnych, nowych ruchów religijnych i innych grup o charakterze parareligijnym, paranaukowym, paramedycznym i parapsychologicznym. Na spotkaniu przekazana będzie wiedza dotycząca powstawania oraz funkcjonowania wyżej wymienionych grup oraz analiza potrzeb psychologicznych ich członków, zaspokajanych przez udział w wyżej wymienionych grupach. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi metodami werbunku i sposobami uzależnienia jednostki od lidera oraz innych współwyznawców.

 • wt., 2018-09-25 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • czw., 2018-09-27 11:30
Lekcja festiwalowa Wpływ różnych modeli kultury na komunikowanie się i rozwiązywanie sporów  i konfliktów 

Zarówno gdy przebywamy w Polsce  lub  jesteśmy w trakcie podróży zagranicznej spotykamy się z ludźmi wywodzącymi się z  odmiennych kultur  i używających różnych języków,  norm wyrażania się  i komunikowania się przy pomocy słów, ale też  i mowy ciała. Zdarza się, że nie potrafimy się z owymi  obcymi porozumieć, gdyż błędnie interpretujemy ich słowa, gestykulację, ruchy ciała. Zapraszamy na wykład, podczas którego dowiecie się, co należy zrobić, aby zdobyć umiejętność rozszyfrowywania  kodów  innych kultur,  rozumieć  to, co  my  i oni  chcemy sobie wzajemnie  przekazać i jak  rozwiązywać  nieporozumienia  i spory.

 • czw., 2018-09-27 11:30
Lekcja festiwalowa Anatomia radiologiczna ssaków i ptaków

Prowadzący wykład przedstawi zagadnienia dotyczące anatomii ssaków i ptaków na podstawie zestawu obrazów radiologicznych.  Wykład będzie szczególnie interesujący dla uczniów uczęszczających do klas o profilu biologiczno-chemicznym oraz techników weterynaryjnych. 

 

 

 • czw., 2018-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Od wolności wewnętrznej do niepodległości - religijny wymiar patriotyzmu

W 100-lecie odzyskania niepodległośc uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w lekcji ukazującej związek patriotyzmu z religijnością. Na przykładzie wybranych postaci historycznych oraz wybitnych przedstawicieli Kościoła zostanie przedstawiona relacja miłości do Boga i miłości do Ojczyzny. Jak przekonają się uczniowie, troska o kraj ojczysty wpisuje się w powszechne wezwanie do świętości i jest jednym z istotnych aspektów zmierzania do ojczyzny w niebie. W odniesieniu do konkretnych postaci zostanie ukazana rola wolności, do której ludzie zostali wezwani przez zwycięstwo Jezusa nad grzechem. Po analizie tekstów biblijnych i życiorysów postaci uczniowie dostrzegą znaczenie owej wewnętrznej wolności dla zachowania niepodległości wobec wszelkich przymusów zewnętrznych.

 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 11:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • czw., 2018-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Słodkie złoto z dalekiego lądu. Historia czekolady

Osładza nam życie, czasem bywa chwilą zapomnienia, innym razem formą pocieszenia. Uwielbiana przez dzieci i dorosłych, przez niektórych nazywana najlepszym przyjacielem kobiet detronizującym diamenty - czekolada, bo o niej tu mowa, stała się smakołykiem, bez którego nie wyobrażamy sobie naszego życia. Ale czy wiemy, czemu zawdzięcza swój hipnotyczny, brązowy kolor oraz zapach, drażniący nasze zmysły od momentu otwarcia opakowania aż do ostatniej kostki. Jednak czy czekolada zawsze miała postać znanej nam tabliczki? Dlaczego nazywana jest pokarmem bogów i wojowników? Czy faktycznie była tak cenna, że pełniła rolę pieniądza?

Gdy myślimy o czekoladzie, a w zasadzie o kakao, jego pochodzeniu i znaczeniu dla tradycji i kultury, automatycznie nasuwają się skojarzenia z cywilizacjami prekolumbijskimi, ceniącymi ziarno kakaowca do tego stopnia, ze uznawano je za dar boga kakao. Podczas wykładu dowiemy się, jaka była "czekolada" jej pierwszych smakoszy, jak ją przygotowywano i czy była smaczna. Zagłębimy też się w mit El dorado, który rozpalał wyobraźnię odkrywców Nowego Świata, a doprowadził między innymi do tego, że ładownie statków konkwistadorów, zamiast złota, wypełniały worki czarnego złota. Zapoczątkowana w ten sposób kariera czekolady na europejskich stołach rozpoczyna długi proces rozwoju produkcji i popularyzacji tego smakołyku.

 • czw., 2018-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Porowata przyroda - od atomu do kości i betonu

Lekcja, organizowana w ramach Festiwalu Naukiw IPPT PAN, ma charakter lekcji z przyrody i ma dwa wątki przewodnie. Wątek teoretyczny obejmuje fascynujące zagadnienie różnych ośrodków porowatych, z pustkami występującymi w różnych skalach. Dotyczy to zarówno ośrodków spotykanych w naturze - np. kości, jak i w technice, gdzie znakomitym i bardzo rozpowszechnionym przykładem jest beton. Pokaz praktyczny obejmuje dynamiczne badanie wytrzymałości mechanicznej materiałów – na przykładzie doświadczenia z uderzeniem wysokoenergetycznej fali mechanicznej w próbkę. Część doświadczalna będzie uzupełniona elementarnym wprowadzeniem do zagadnienia.

 • czw., 2018-09-27 12:30
Lekcja festiwalowa Co dziś znaczy bycie przywódcą?

Przywódców możemy znaleźć w każdej sferze życia społecznego – w ekonomii, polityce, kulturze, nauce i technologii. Przywódcy potrafią angażować ludzi w osiąganie ważnych wspólnych celów. W czasach, kiedy zmiany zachodzą coraz szybciej i są coraz bardziej nieprzewidywalne, potrzeba przywództwa jest szczególnie duża. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, na czym polega przywództwo, jakie są jego źródła, jakie muszą być spełnione warunki, by pełnić rolę przywódcy i czy każdy z nas może nim się stać.

 • śr., 2018-09-26 09:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Dieta – moda czy konieczność?

Przedmiotem zajęć będzie omówienie najpopularniejszych diet szeroko dostępnych w internecie oraz często stosowanych przez młodzież szkolną. Celem wykładu będzie wskazanie plusów oraz minusów danego sposobu żywienia oraz wskazanie, które z nich są korzystne dla naszego zdrowia, a które stanowią jedynie modę

Krótki plan zajęć:

1. Przedstawienie się oraz krótka wzmianka o kole.

2. Wprowadzenie do tematu - przedstawienie najpopularniejszych diet.

3. Omówienie wad i zalet wybranych diet (m. in. dieta Dukana, diety eliminacyjne, dieta dr Dąbrowskiej...). Krótka ocena każdej z nich.

 • czw., 2018-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa My, źródła energii i środowisko

Przejrzymy źródła energii, konwencjonalne i tzw. ekologiczne. Sprawdzimy, czy istnieją źródła „energii czystej” nie oddziałujące niekorzystnie na środowisko oraz jaki sposób „mechanicznego” przemieszczania się ludzi ma najmniejszy wpływ na nasze otoczenie.

 • czw., 2018-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Od wolności wewnętrznej do niepodległości - religijny wymiar patriotyzmu

W 100-lecie odzyskania niepodległośc uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w lekcji ukazującej związek patriotyzmu z religijnością. Na przykładzie wybranych postaci historycznych oraz wybitnych przedstawicieli Kościoła zostanie przedstawiona relacja miłości do Boga i miłości do Ojczyzny. Jak przekonają się uczniowie, troska o kraj ojczysty wpisuje się w powszechne wezwanie do świętości i jest jednym z istotnych aspektów zmierzania do ojczyzny w niebie. W odniesieniu do konkretnych postaci zostanie ukazana rola wolności, do której ludzie zostali wezwani przez zwycięstwo Jezusa nad grzechem. Po analizie tekstów biblijnych i życiorysów postaci uczniowie dostrzegą znaczenie owej wewnętrznej wolności dla zachowania niepodległości wobec wszelkich przymusów zewnętrznych.

 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 11:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • czw., 2018-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Produkty spożywcze okiem chemika

Podczas wykładu z pokazem uczniowie dowiedzą się, jakie są podstawowe składniki odżywcze w produktach spożywczych. Omówione zostaną ich wszystkie rodzaje oraz funkcje, jakie spełniają w ludzkim organizmie. Zainteresowani będą mogli zobaczyć doświadczenia chemiczne potwierdzające ich obecność w różnych produktach, np. wykrywanie białka w twarogu, glukozy w soku czy skrobi w ziemniaku.

 • czw., 2018-09-27 11:30
 • czw., 2018-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Znad Luciąży nad Dźwinę i Dniepr - 6. pułk piechoty Legionów w walkach o Polskę (1915-1921)

Opowieści o szlaku bojowym żołnierzy i dowódców 6. pułku piechoty Legionów w walkach okresu I Wojny Światowej i bojów o granice II RP - z wykorzystaniem zdjęć z albumów pułku z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych.

 • czw., 2018-09-27 11:00
 • czw., 2018-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Czy warto przebaczać przestępcom?

W tradycyjnym postępowaniu karnym, to pracownicy wymiaru sprawiedliwości nadają kształt temu, w jaki sposób sprawcy i ofiary przestępstw doświadczają procesu rozwiązywania konfliktu. Teoria sprawiedliwości naprawczej proponuje bezpośrednie spotkanie pomiędzy stronami konfliktu. Czy taka praktyka ma szansę powodzenia w wymiarze sprawiedliwości? Czy warto zatem przebaczać przestępcom?

 • czw., 2018-09-27 14:00
Lekcja festiwalowa Moda młodzieżowa w poł. XIV wieku w Polsce. Źródła literackie i ikonograficzne

Na początku XIV wieku w Europie Środkowej nastąpiły duże zmiany w sposobach ubierania się i układania włosów wśród młodzieży. Zwłaszcza sylwetka młodego mężczyzny bardzo się zmieniła. Obowiązywały krótkie, układane włosy i przylegający do ciała strój. Na nogach noszono wydłużone bardzo ciżmy, tzw. "buty krakowskie". Jak zwykle ubiory młodzieży, a także czasami niekonwencjonalny sposób zachowania wzbudzały niepokój i protesty starszych. Zachowało się z tych czasów kilka świadectw literackich i ikonograficznych z terenu Polski i Czech, poświadczających owe nowości obyczajowe. W literaturze najczęściej jednak poświadczone są w formie krytyki nowinek i nagany dla zachowania młodzieży. 

 • czw., 2018-09-27 14:00
Lekcja festiwalowa Zbyt małe by zobaczyć, a jednak ważne. Rzęski w zdrowiu i chorobie

Rzęski to krótkie, przeważnie kilkumikrometrowe wypustki komórek, posiadające mikrotubularny cytoszkielet. Choć niepozorne, struktury te są niezbędne dla naszego prawidłowego rozwoju embrionalnego i funkcjonowania po narodzinach. To dzięki nim m. in. widzimy, swobodnie oddychamy i jesteśmy płodni. Ale gdy rzęski są uszkodzone lub ich brak, zaczynają się poważne problemy.

 • czw., 2018-09-27 14:00