wykład

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Czego pragną kobiety, a czego pragną mężczyźni? Podstawy psychologii ewolucyjnej

Czy rzeczywiście mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus? Zapraszamy na warsztat mający na celu przedstawienie podstawowych mechanizmów zachowania i motywacji ludzkiej w oparciu o założenia psychologii ewolucyjnej. Podczas spotkania słuchacze będą mieli okazje lepiej zrozumieć biologiczne mechanizmy sterujące ich zachowaniem. 

 • czw., 2018-09-27 14:30
Spotkanie festiwalowe Ameryka w erze Trumpa: jak to się stało?

 

Półtora roku od zwycięstwa wyborczego Donalda Trumpa to okres szukania odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: 1) jak to się stało, że Donald Trump wygrał amerykańskie wybory prezydenckie?, 2) jak to możliwe, że amerykańskie (a za nimi światowe) media głównego nurtu oraz obserwatorzy amerykańskiego społeczeństwa nie zauważyli zawczasu, że zwycięstwo to nadchodzi? Im więcej pojawia się badań o zmianie społecznej w USA, o nastrojach wśród białej ludności dawnych regionów przemysłowych, o źródłach, z których wyborcy czerpią wiedzę o świecie; im więcej pojawia się informacji o wykorzystywaniu danych zbieranych na portalach społecznościowych, o zaangażowaniu innych państw i o reakcji władz amerykańskich na nie i im więcej budowanych jest na ich podstawie teorii, tym bliżej jesteśmy wyjaśnienia nie tylko przyczyn sukcesu wyborczego Donalda Trumpa, ale również zrozumienia tego, w jak wielkim stopniu uległy przekształceniu społeczeństwa państw najwyżej rozwiniętych, w tym Stanów Zjednoczonych. Celem tego wykładu jest przedstawienie społecznego i politycznego tła ostatnich amerykańskich wyborów prezydenckich jako próby wyjaśnienia ich przebiegu i wyników, a także zaprezentowania zmian jakie przechodzi Ameryka.

 • czw., 2018-09-27 15:00
Spotkanie festiwalowe Lek roślinny w medycynie ludowej i współczesnej oraz perspektywy rozwoju fitoterapii

Lek pochodzenia naturalnego, lek roślinny, a może produkt leczniczy roślinny? Jakie znaczenie miał w przeszłości, ma dzisiaj, a jakie być może będzie miał jutro. Wino i oliwa, do czego stosowane były w dawnej aptece? Czy skład olejku destylowanego i otrzymanego na drodze ekstrakcji się różni? W jakich postaciach preparatów leczniczych znajdziemy obecnie wyciągi z substancji roślinnych. I czy przyszłość mają tylko izolowane z roślin substancje chemiczne.

Nauki medyczne
 • czw., 2018-09-27 15:00
Spotkanie festiwalowe Nieuczciwe i nieetyczne praktyki publikacyjne naukowców

Jakie znaczenie ma utrzymanie wysokich standardów etycznych dla procesu badawczego i dlaczego współczesna nauka ma coraz większe problemy z nieuczciwymi i nieetycznymi zachowaniami naukowców.

Nauki medyczne
 • czw., 2018-09-27 15:00
Spotkanie festiwalowe Czy szczepienie ma znaczenie? Fakty i mity narosłe wokół szczepień ochronnych

Internet jest pełny sprzecznych informacji dotyczących szczepień ochronnych, dlatego zbieramy wszystkie fakty: tłumaczymy podstawowe terminy i rozpracowujemy teorie spiskowe. Rozwiewamy wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa szczepionek i zasadności ich stosowania. 

Nauki medyczne
 • czw., 2018-09-27 16:00
Spotkanie festiwalowe O tym, jak zielona sieć opanowuje miasto - słów kilka o Nature Based Solution

Przemiany jakie zachodzą na całym świecie wymagają od nas radykalnych zmian w naszym codziennym funkcjonowaniu oraz w otaczającej nas przestrzeni. Z roku na rok, dla coraz większej liczby ludzi, naturalnym środowiskiem życia stają się miasta. Miasta, które jak wykazują liczne badania, najbardziej przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska oraz globalnego wzrostu temperatury. Prowadzi to do dynamicznych zmian klimatu, za którymi stoją liczne katastrofy (fale upałów, powodzie, silne wiatry itp.), którym ludzie na całym świecie muszą stawiać czoła każdego dnia. Aby zwiększyć standard życia ludzi, a także minimalizować negatywny wpływ miast na naturalne środowisko, zaczęto promować ideę zazieleniania miast, wprowadzając w jego struktury tzw. zieloną infrastrukturę. Zielona infrastruktura w aglomeracjach miejskich spełnia wiele istotnych funkcji ekosystemowych, ale jest również ważnym elementem modernizacji miast w kierunku ich adaptacji do zmian klimatu. Wykład zostanie poświecony omówieniu pojęcia, czym jest zielona infrastruktura, przedstawione zostaną również korzyści, jakie wynikają dla miast z jej wprowadzenia w miejskie struktury, jak również zostanie wyjaśnione pojęcie usługi ekosystemowej. Pokrótce przedstawione zostaną zasady kształtowania ZI, a także przykłady realizacji tego typu inwestycji powstające obecnie na całym świecie. Po zakończeniu wykładu zapraszam do dyskusji na temat możliwości wprowadzania tego typu rozwiązań na terenie polskich miast. 

Nauki o Ziemi
 • czw., 2018-09-27 16:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE - Co to jest SmartCity?

SmartPhone, SmartWatch, SmartDom... Praktycznie wszystko jest smart. W ostatnich latach określenie smart robi furorę. Co oznacza smart i co to jest SmartCity? Czy przyszłość mieszkańców miast oznacza życie w SmartCity? Czy miasto może być inteligentne?

Nauki techniczne
 • czw., 2018-09-27 16:30
Spotkanie festiwalowe Wstęp do biologii molekularnej – teoria a praktyka

Biologia molekularna to dziedzina, która fascynuje wiele osób, ale często jest odbierana jako hermetyczna i trudna do zrozumienia. Problem ten jest szczególnie istotny, gdy weźmie się pod uwagę aparaturę stosowaną w badaniach białek i kwasów nukleinowych, która jest niedostępna w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Proponowany wykład jest zaproszeniem do świata biologii molekularnej – przewodnikami będą nauczyciel akademicki Wydziału Biologii UW i student Wydziału Fizyki UW realizujący badania dotyczące struktury białek w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Poprowadzą oni, krok po kroku, po niezwykłym świecie cząsteczek, które oddziałując ze sobą, czynią komórkę żywą. Podróż rozpocznie się od odczytania informacji genetycznej, a skończy na skomplikowanej sieci oddziaływań między białkami. Na wykładzie zostaną poruszone tematy opisywane w podręcznikach licealnych, ale zostaną one uzupełnione o wyniki najnowszych badań.

Nauki biologiczne
 • czw., 2018-09-27 16:30
Spotkanie festiwalowe Afrykańska muzyka elektroniczna. Źródła stylistyk i rytmy przyszłości

W ostatnich latach muzyka afrykańska coraz mniej kojarzy się z folklorem, a coraz bardziej z elektronicznymi rytmami i brzmieniami. Coraz szersze kręgi zataczają takie style jak kuduro, gqom, afrobeats czy singeli. Dr Piotr Cichocki z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej i wytwórni płytowej 1000HZ opowie o tym, jak historycznie powstawała afrykańska elektronika, jaką rolę pełni dzisiaj i jakie polityczne wizje przyszłości zawiera. Skąd biorą się inspiracje, instrumenty i sample? Czy "muzyka tradycyjna" również się digitalizuje? Jakie metody pracy w studiach nagraniowych stosują innowacyjni realizatorzy? Wykład zilustrują dźwiękowe i wizualne dokonania lokalnych producentów, a materiał będzie pochodził w dużej mierze z Afryki Wschodniej, gdzie autor prowadzi badania terenowe dotyczące współczesnej dźwiękosfery. Malawijskie i tanzańskie style muzyki elektronicznej stanowią przy tym według krytyków nowy nurt muzyczny, któremu wróży się wielką światową karierę.

 

Nauki humanistyczne
 • czw., 2018-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Czy wielojęzyczność będzie (jeszcze) potrzebna i do czego?

Czy wielojęzyczność jest zjawiskiem wyjątkowym, czy uniwersalnym? Czy w globalnym świecie, w którym dominuje angielski, poznawanie innych języków ma sens? I czemu może służyć, jeśli nie (tylko) komunikacji? Wykład poświęcony będzie różnego rodzaju dyskursom wokół wielojęzyczności: naukowym, komercyjnym, edukacyjnym, aktywistycznym. Przyjrzymy się, jak wielojęzyczność jest prezentowana przez badaczy, którzy zajmują się różnorodnością językową świata i badaniem języków zagrożonych; sprawdzimy, w jaki sposób jest wykorzystywana przez korporacje, które na niej mnożą zyski; zastanowimy się, czy sposób nauczania języków w dzisiejszym szkolnictwie rzeczywiście prowadzi do wielojęzyczności? Wreszcie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy angielski będzie wkrótce jedynym językiem świata, czy też nowe technologie umożliwią posługiwanie się na równi różnymi językami.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2018-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Heglowska filozofia przyzwyczajenia

Pojęcie przyzwyczajenia odegrało ważną rolę w nowożytnej filozofii przede wszystkim za sprawą Davida Hume'a, który właśnie w przyzwyczajeniu widział źródło koniecznego powiązania zjawisk, a zatem także źródło kategorii przyczynowości. W Hume'owskiej stylizacji rozum stawał się jednak przez to niewolnikiem utartego porządku rzeczy. W przeciwieństwie do tego, G.W.F. Hegel w swej Encyklopedii nauk filozoficznych, a dokładniej: w przedstawionej tam antropologii, interpretuje przyzwyczajenie jako drogę wiodąca ku wolności. Aby nabrać dystansu do własnych potrzeb i pragnień, dusza musi – zdaniem Hegla – przyzwyczaić się do własnych form działania i opanować je aż do uzyskania swoistego automatyzmu. To właśnie dzięki przyzwyczajeniu dusza „bierze w posiadanie” swoje własne „treści”; w ten sposób staje się stopniowo wolna od własnych określeń, jest w stanie nad nimi zapanować. Za pośrednictwem „powtarzania” i „ćwiczenia” swych umiejętności, w duszy rozwija się stopniowo jej „mechanizm poczucia samej siebie”. W wykładzie pprześledzone zostanie i wyjaśnione zaskakujące powiązanie przez Hegla przyzwyczajenia z indywidualną wolnością. 

Nauki humanistyczne
 • czw., 2018-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Jedzenie a koncepcje zdrowia. Problem medykalizacji żywności

Od najdawniejszych czasów wierzono, że żywność ma właściwości lecznicze: spożywanie określonych produktów może pomóc w zwalczaniu pewnych chorób. Ten sposób myślenia był zazwyczaj odzwierciedleniem wierzeń na temat tego, jak istnieje świat i jakie prawa nim rządzą oraz jakie miejsce zajmuje w nim człowiek. We współczesnych społeczeństwach, w których tak wielką wagę przywiązuje się do dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną ciała ludzkiego, także zwracamy uwagę na prozdrowotne właściwości żywności. Jednak źródłem wiedzy o tym, co "zdrowe" jest nie tylko wiedza potoczna, tradycja i doświadczenie, ale również doniesienia naukowe czy reklama. Podczas wykładu przyjrzymy się bliżej dawnym i współczesnym wierzeniom na temat związków między jedzeniem a zdrowiem, a także poznamy zjawisko "medykalizacji żywności" - wykorzystywania odniesień do ideału zdrowego i pięknego ciała w reklamowaniu produktów spożywczych.

 • czw., 2018-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Nowoczesna diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych

Najwięcej zachorowań na alergię obserwuje się w krajach wysoko rozwiniętych, w dużych aglomeracjach miejskich (w Polsce ok. 40% populacji). WHO zaliczyła  choroby alergiczne do grupy chorób cywilizacyjnych. Jaka jest diagnostyka, co i dlaczego uczula i co oznacza nietolerancja pokarmowa.

Nauki medyczne
 • czw., 2018-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Zegary mózgu: życie w czasie i na czas

Wykład koncentruje się na zagadnieniu działania zegara mózgowego, który kontroluje sprawne działanie naszych umysłów.

Poszukiwać będziemy odpowiedzi na następujące pytania: Czy nasz mózg potrzebuje „zegara”? Czy zegar mózgowy tyka u wszystkich w jednakowym rytmie? Jakie są tu różnice indywidualne? A jeśli tak, to z czego wynikają?

Przedstawione zostaną dane osób zdrowych na przestrzeni od wczesnej młodości aż po późną starość. Dane te zilustrowane zostaną przykładami pacjentów z uszkodzonym mózgiem oraz osób z zaburzeniami neurorozwojowymi i neurodegeneracyjnymi. Zaprezentowane zostaną także możliwości  usprawniania umysłu człowieka w świetle najnowszych badań nad mózgiem, które koncentrują się na usprawnianiu zegara mózgowego.

W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania przedstawione zostaną wyniki badań prowadzonych w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN z zastosowaniem autorskiego, innowacyjnego programu komputerowego „Dr Neuronowski”. Program obejmuje zestaw atrakcyjnych gier komputerowych służących usprawnianiu działania umysłu, w tym pamięci, uwagi, mowy. Jest adresowany zarówno do dzieci, jak i dorosłych wykazujących różnego typu deficyty poznawcze (m.in. zmiany związane z procesem zdrowego starzenia się).

Nauki biologiczne
 • czw., 2018-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Gdyby Chile było bliżej

Zapraszamy na spotkanie z Chile, jego zwariowaną geografią i różnorodną przyrodą, krajem niesamowitych krajobrazów w cieniu drzemiących wulkanów. Poznamy jedne z najstarszych drzew i lasów świata oraz żyjące w ich cieniu najmniejsze zwierzęta. 

Nauki o Ziemi
 • czw., 2018-09-27 17:30
Spotkanie festiwalowe Biochemiczna podróż w nieznane – w poszukiwaniu enzymów sierocych

Enzymy – biologiczne katalizatory reakcji chemicznych – są niezbędne dla istnienia życia na Ziemi. To dzięki nim, we wszystkich żywych organizmach mogą zachodzić reakcje chemiczne, bez szkody dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Enzymy odpowiadają nie tylko za trawienie pokarmu, ale przede wszystkim biorą udział w neutralizowaniu toksycznych związków czy wytwarzaniu energii. Bardzo wiele enzymów już znamy, ale jeszcze wiele oczekuje na odkrycie. Jedną z takich grup są enzymy sieroce – jedna z największych zagadek współczesnej biochemii. Od lat prowadzone są intensywne badania, których głównym celem jest charakterystyka molekularna (czyli określenie genów) nieznanych nam enzymów. Mimo pracy, jaką do tej pory włożono w rozwikłanie największych zagadek enzymów sierocych, nadal wiele z nich czeka na odkrycie i opisanie. Dopiero niedawny rozwój nowoczesnych technik biologii molekularnej, bioinformatyki i proteomiki (nauki o białkach) przyśpieszył badania nad tymi niezwykłymi enzymami. Dzięki metodom sekwencjonowania białek z wykorzystaniem spektrometrii mas, możliwe stało się dokładne określanie genów kodujących enzymy sieroce. Wszystko to pozwala na badanie enzymów sierocych pod kątem nowoczesnych terapii skierowanych przeciwko chorobom cywilizacyjnym, nowotworom czy – dużo słabiej opisanym – chorobom sierocym. W trakcie wykładu przedstawię Państwu aktualny stan wiedzy w dziedzinie enzymów sierocych, a także przybliżę to, w jaki sposób poszukuje się i rozwiązuje ich zagadki. Co więcej, w trakcie wykładu przewidziany jest pokaz, który pomoże przybliżyć Publiczności, w jaki sposób działają enzymy i dlaczego są one tak istotne dla naszego życia. Wszystko to przedstawię Państwu ja – Biochemiczny Detektyw. Zapraszam każdego, kto jest głodny wiedzy biochemicznej!

Nauki biologiczne
 • czw., 2018-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Czy mniej lub bardziej szlachetne kamienie mogą uzdrawiać?

Wielokrotnie w dziejach powracało przekonanie, że piękne minerały (kamienie szlachetne) mają moc uzdrawiania – zastanowimy się, czy jest ono prawdziwe. Poznamy też minerały – źródła pierwiastków niezbędnych do życia i rolę tych pierwiastków w nas.

Nauki o Ziemi
 • czw., 2018-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Jaką płeć ma robotnica? Analiza symboli realizmu socjalistycznego

Wykład poświęcony będzie prezentacji symboli realizmu socjalistycznego. Nurt ów służył nie tyle celom propagandowym, ile mitowi politycznemu.

Wykazanie, że socjalizm radziecki działał wedle tych samych zasad co mit lub baśń, natomiast socrealizm w ujęciu strukturalnym był sztuką sakralną.

Analiza oparta głównie na opozycji genderowej w omawianym nurcie - role ikonicznych figur robotnicy i robotnika; opozycje wartości symbolicznych: męskie-niemęskie, kobiece-niekobiece.
 

Nauki humanistyczne
 • czw., 2018-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Migracje bez granic

Migracje wewnętrzne w Polsce, choć słyszymy o nich znacznie rzadziej, są ważnym rodzajem przemieszczeń ludności, które trwale zmieniają polski krajobraz i społeczeństwo. Jak często i dlaczego przemieszczamy się wewnątrz kraju? Czy chętniej wybieramy Londyn, czy Lądek Zdrój? Czy jesteśmy bardziej mobilni niż reszta świata, czy zdecydowanie mniej?

Nauki społeczne
 • czw., 2018-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Miłość romantyczna jako związek partnerski: Zygmunt Krasiński i Delfina Potocka

Kolejny wykład z cyklu „Literatura i psychoanaliza” związany jest z tezami autorki, dotyczącymi nieodkrytego poznawczego i ideowego prekursorstwa epoki romantyzmu. Ukazuje, że połączenie dwu dziedzin naukowych: badań literackich i psychoanalitycznej wiedzy o człowieku pozwala dostrzec w utworach literackich niezauważane, istotne znaczenia, a w biografiach twórców całkowicie pomijane, a kształtujące ich osobowość fakty, okoliczności i wątki egzystencjalne.  Dotyczy to m. in. pojawiającej się zarówno w twórczości, jak w życiu naszych wielkich romantyków, słynnej miłości romantycznej. Rozważania autorki ukazują, że w opartej na takiej miłości i wypełniającej wiele lat  życia więzi Zygmunta Krasińskiego z Delfiną  Potocką kryły się w sposób prekursorski najistotniejsze elementy związku partnerskiego, związane ze sprzeciwem Krasińskiego wobec uprzedmiotowiania kobiety i wytwarzania  społecznej nierówności płci.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2018-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Polak potrafi, czyli polski wkład w transformację Imperium Osmańskiego w nowoczesną Republikę Turcji

W historii przemian państwowości tureckiej, gdy z wielonarodowego imperium przekształcała się w republikę, istotną rolę odegrali nie tylko lokalni przedstawiciele grup religijno-etnicznych, ale także emigranci z Europy.  Ponoć to właśnie rzesze emigrantów z Polski i Węgier po 1848 roku przywiozły ze sobą idee, które przyczyniły się do rozwoju nowych ideologii w Turcji. Nowa „oświeceniowa” koncepcja narodowości oparta na obywatelstwie, a nie na kryteriach etnicznych, rozwinięta w Polsce z tradycji „arystokratycznego” republikanizmu, ukształtowanego w XVIII w., została przetransponowana na grunt Imperium przez polskiego emigranta Konstantego Borzęckiego - późniejszego Mustafę Dżelaleddina Paszę (1826-1876). Swoje koncepcje zawarł on w książce Les Turcs Anciens et Modernes (Konstantynopol,1869), uznanej za pionierską w dziedzinie turkologii, ale też kluczową w formowaniu się koncepcji języka i narodu w ideologii kemalistowskiej późniejszego  Atatürka, twórcy Republiki Tureckiej (1923). Podobną aktywną rolę odegrał były powstaniec styczniowy, generał Marian Langiewicz (Langi Bey, 1827 -1887), nie tylko osmański żołnierz, ale także organizator struktur liberalnego ruchu Młodych Osmanów, którego wiceprzewodniczącym-sygnatariuszem był także polski emigrant Władysław Plater (1808-1889). Z kolei Tadeusz Gasztowtt - Seyfeddin Bey (1881-1936), urodzony w Paryżu dziennikarz, dyplomata i osmański żołnierz-ochotnik, wspierał idee młodotureckiego Komitetu Jedności i Postępu, co ujął w swojej książce La Pologne et lIslam (Paris, 1907), podkreślając, że interesy Turcji i Polski zawsze były ze sobą powiązane.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2018-09-27 18:30
Lekcja festiwalowa Transformacja energetyczna na świecie, czyli dlaczego ma znaczenie skąd czerpiemy energię

Obecnie ogromna większość energii, której używamy do produkcji prądu, ciepła czy w transporcie, pochodzi ze spalania paliw kopalnych. Przed nami jednak rewolucja energetyczna związana z potrzebą ochrony środowiska, przede wszystkim zapobiegania zmianie klimatu. Jak to zrobić? Jakie są zagrożenia i szanse w tym procesie? Jakie technologie mogą nam w tym pomóc i jak zmienią one nasze codzienne życie?

 • pt., 2018-09-28 09:30
Lekcja festiwalowa Warstwowa budowa lasu

Las to miejsce, gdzie żyje obok siebie wiele gatunków roślin i zwierząt. Roślinność układa się w mniej lub bardzie wyróżnione warstwy, a każda z nich zamieszkiwana jest przez określoną grupę zwierząt, roślin i zwierząt, które znajdują tu odpowiednie warunki do życia.

Zdobyte wiadomości i nabyte umiejętności przez uczniów:

 • znają pojęcia: las, rodzaje lasu (iglasty, liściasty i mieszany),
 • potrafią wymienić poszczególne warstwy roślinności w lesie,
 • wymieniają i potrafią określić warstwy lasu (pnie i korony drzew, podrost, podszyt, runo i ściółka leśna),
 • rozpoznają charakterystyczne gatunki żyjących tam roślin i zwierząt, potrafią przyporządkować je do poszczególnych warstw,
 • rozpoznają drzewa po liściach i owocach,
 • potrafią ułożyć łańcuch pokarmowy z organizmów występujących w lesie,
 • znają zasady prawidłowego zachowania się w lesie.
 • pt., 2018-09-28 09:30
Lekcja festiwalowa Czy tablica Mendelejewa jest skończona

Wykład popularnonaukowy przedstawiający historię układu okresowego pierwiastków. Duża część prezentacji dotyczy wytwarzania pierwiastków sztucznych metodami reakcji jądrowych, w tym tzw. pierwiastków superciężkich. Wykładowi towarzyszy zabawa ilustrująca problemy związane z wytwarzaniem nowych pierwiastków.

 • pt., 2018-09-28 10:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Krople wiedzy, czyli ciekawostki i fakty o właściwościach wody

Woda stanowi najważniejszy składnik materii zawierający rozpuszczalne sole, substancje organiczne i gazy. Przy określonych parametrach stanu woda wyróżnia się spośród innych substancji odmiennością właściwości fizyczno-chemicznych, co wpływa w decydujący sposób na naturę świata fizycznego i biologicznego. W każdej dziedzinie życia znajomość właściwości wody jest niezmiernie istotna. Podczas wykładu omówione zostaną fizyczne i chemiczne właściwości wody. Uczniowie uzyskają informację nt. zasobów wody na świecie i dowiedzą się, czym różni się woda słona od słodkiej. Spróbujemy uświadomić dzieciom, jakie jest znaczenie wody dla życia i zdrowia roślin, zwierząt oraz ludzi, a także przypomnimy o konieczności jej oszczędzania.

 • pt., 2018-09-28 10:00
 • pt., 2018-09-28 11:30
Lekcja festiwalowa ODWOŁANA - Siła reklamy - o kulturowych aspektach przekazów reklamowych

Reklama łamie stereotypy, lecz także je utrwala (kulturowe, społeczne, ale i językowe)...w jaki sposób? To temat naszego spotkania!

 

dr Tomira Chemielewska-Ignatowicz - adiunkt Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu SWPS w Warszawie, kulturoznawczyni i językoznawczyni, od lat związana z branżą medyczną, stąd zainteresowania marketingiem i PR, usługami medycznymi, antropologią medycyny, socjologią medycyny.

 • pt., 2018-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Znamy minerały! Od jak dawna?

Zastanowimy się, jakich minerałów i do czego używali nasi przodkowie pół miliona, 30 i 10 tysięcy lub tylko 2 tysiące, a nawet pięćset lat temu. Poznamy też najdawniejsze „podręczniki mineralogii” napisane w starożytnej Grecji, Rzymie oraz w średniowieczu.

 • pt., 2018-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Wielki Szczyt Klimatyczny

Od 3 do 12 grudnia 2018 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja poświęcona zmianom klimatu. Jej celem jest znalezienie konsensusu, aby działalność ludzi nie przyczyniała się do pogarszania stanu środowiska. Celem debaty jest ukazanie jej uczestnikom ogromu zmian, które zachodziły i zachodzą w atmosferze, przyczyniając się do zmian klimatycznych. Poprzez ukazanie problemu i wyjaśnieniu zjawisk chcemy przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej ludzi, którzy żyją w dużych miastach. Wspólna troska o środowisko przyczyni się do zmiany postępowania, a to zaowocuje w przyszłości dla teraźniejszych i przyszłych pokoleń.

 • pt., 2018-09-28 10:30
Lekcja festiwalowa Nie tylko wojna - życie codzienne 6. pułku piechoty Legionów w okresie I wojny światowej i II RP

Opowieści o życiu codziennym  żołnierzy i dowódców 6. pułku piechoty Legionów z wykorzystaniem zdjęć z albumów 6. pułku piechoty Legionów z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych.

 • pt., 2018-09-28 11:00
 • pt., 2018-09-28 13:00
Lekcja festiwalowa Spaliłbym wszystkie wydania na jednym stosie! – o losach XIX-wiecznych edycji dzieł A. Mickiewicza

Cytat na początku tematu to wypowiedź Adama Mickiewicza o Konradzie Wallenrodzie. Oczywiście nie odnosi się ona do wszystkich dzieł i wydań poety, ale zwraca uwagę na to, że losy wydań były i mogły być różne, że autor, wydawcy i cenzorzy miewali różne podejścia, że wydana książka zaczyna żyć własnym życiem, nie zawsze jest zgodna z zamysłem artysty  i nie zawsze funkcjonuje tak, jak przewidywał twórca. 

 • pt., 2018-09-28 11:00
Lekcja festiwalowa Zróżnicowanie kulturowe świata a działania humanitarne i uchodźstwo.

Wykład będzie okazją do odkrywania tajników wiedzy z obszaru psychologii międzykulturowej, a także autorefleksji, konstruktywnej wymiany zdań i generowania twórczych rozwiązań problemów związanych z niesieniem pomocy osobom z innego kręgu kulturowego.

 • pt., 2018-09-28 11:00
Lekcja festiwalowa Krople wiedzy, czyli ciekawostki i fakty o właściwościach wody

Woda stanowi najważniejszy składnik materii zawierający rozpuszczalne sole, substancje organiczne i gazy. Przy określonych parametrach stanu woda wyróżnia się spośród innych substancji odmiennością właściwości fizyczno-chemicznych, co wpływa w decydujący sposób na naturę świata fizycznego i biologicznego. W każdej dziedzinie życia znajomość właściwości wody jest niezmiernie istotna. Podczas wykładu omówione zostaną fizyczne i chemiczne właściwości wody. Uczniowie uzyskają informację nt. zasobów wody na świecie i dowiedzą się, czym różni się woda słona od słodkiej. Spróbujemy uświadomić dzieciom, jakie jest znaczenie wody dla życia i zdrowia roślin, zwierząt oraz ludzi, a także przypomnimy o konieczności jej oszczędzania.

 • pt., 2018-09-28 10:00
 • pt., 2018-09-28 11:30
Lekcja festiwalowa Czy tablica Mendelejewa jest skończona

Wykład popularnonaukowy przedstawiający historię układu okresowego pierwiastków. Duża część prezentacji dotyczy wytwarzania pierwiastków sztucznych metodami reakcji jądrowych, w tym tzw. pierwiastków superciężkich. Wykładowi towarzyszy zabawa ilustrująca problemy związane z wytwarzaniem nowych pierwiastków.

 • pt., 2018-09-28 10:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Krople wiedzy czyli ciekawostki i fakty o właściwościach wody

Woda stanowi najważniejszy składnik materii zawierający rozpuszczalne sole, substancje organiczne i gazy. Przy określonych parametrach stanu woda wyróżnia się spośród innych substancji odmiennością właściwości fizyczno-chemicznych, co wpływa w decydujący sposób na naturę świata fizycznego i biologicznego. W każdej dziedzinie życia znajomość właściwości wody jest niezmiernie istotna. Podczas wykładu omówione zostaną fizyczne i chemiczne właściwości wody. Uczniowie uzyskają informację nt. zasobów wody na świecie i dowiedzą się, czym różni się woda słona od słodkiej. Spróbujemy uświadomić dzieciom, jakie jest znaczenie wody dla życia i zdrowia roślin, zwierząt oraz ludzi, a także przypomnimy o konieczności jej oszczędzania.

 • pt., 2018-09-28 13:00
Lekcja festiwalowa Mazowsze – raj geologa

Poznamy niezwykłe krajobrazy wydmowe, różnorodność przepływów wody w rzekach, „przechowalnie wody” – mokradła. Sprawdzimy, czy naprawdę lodowiec pozwolił nam przez stulecia jeść potrawy z mąki. Całość  przyprawimy słoną wodą z dużych głębokości...

 • pt., 2018-09-28 13:00
Lekcja festiwalowa Nie tylko wojna - życie codzienne 6. pułku piechoty Legionów w okresie I wojny światowej i II RP

Opowieści o życiu codziennym  żołnierzy i dowódców 6. pułku piechoty Legionów z wykorzystaniem zdjęć z albumów 6. pułku piechoty Legionów z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych.

 • pt., 2018-09-28 11:00
 • pt., 2018-09-28 13:00
Lekcja festiwalowa Od degeneracji do rekonstrukcji – tajemnice regeneracji mięśni Szkieletowych

Regeneracja to niezwykły proces prowadzący do odbudowy prawidłowej struktury mięśni szkieletowych po uszkodzeniu mechanicznym lub wynikającym z miopatii. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane najnowsze doniesienia naukowe dotyczące regeneracji mięśni i badań nad wspomaganiem tego procesu oraz mobilizacji komórek macierzystych do uszkodzonej tkanki.

 • pt., 2018-09-28 13:00
Lekcja festiwalowa Polska – Japonia: między kulturami. O poezji, malarstwie, sztuce książki

Polska i Japonia to kraje bardzo odległe geograficznie i kulturowo. Na płaszczyźnie literatury i sztuk wizualnych łączy je jednak zaskakująco wiele. Fascynacja Dalekim Wschodem zaowocowała u nas bardzo różnorodnymi zjawiskami artystycznymi przetwarzającymi orientalne formy, motywy, style.

W trakcie wykładu pokazywać będę japońskie malarstwo tuszowe, drzeworyty ukiyo-e, kaligrafię, przedmioty codziennego użytku. Prace obcych artystów zestawię następnie z kompozycjami polskich twórców XX i XXI wieku (m.in. S. Wyspiańskiego, F. Ruszczyca,  O. Boznańskiej, L. Wyczółkowskiego, A. Dudzińskiego, K. Szpilkowskiej), zwracając uwagę na podobieństwa kompozycyjne, techniczne, tematyczne.

Interesować mnie będzie również poezja i sztuka książki – na gruncie dalekowschodnim bardzo silnie powiązana z malarstwem tuszowym i kaligrafią. Zastanowię się, czy po polsku da się napisać prawdziwe haiku i tankę (będę analizować teksty M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, S. Grochowiaka, Cz. Miłosza, M. Białoszewskiego, R. Krynickiego). Pokażę także, w jaki sposób polscy autorzy nawiązujący do japońskich form poetyckich starają się uatrakcyjnić swoją twórczość wizualnie. Opowiem wreszcie, powołując się na konkretne przykłady, czemu tłumaczenia jednego japońskiego wiersza są tak różne.

Wykład połączony będzie z prezentacją multimedialną.

 • pt., 2018-09-28 13:30
Lekcja festiwalowa Co Unia Europejska daje swoim obywatelom?

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa wykracza poza ramy integracji gospodarczej, coraz mocniej akcentując znaczenie ochrony praw obywatela. Szczególnym momentem było w tym zakresie ustanowienie obywatelstwa UE, które stanowi fundamentalny status każdego obywatela państwa członkowskiego, dający szereg uprawnień wynikających bezpośrednio z przepisów unijnych. Obywatele UE mogą uczestniczyć w życiu politycznym UE, posiadają wiele praw związanych z możliwością przemieszczania się na terytorium UE, mogą wywierać istotny wpływ na instytucje unijne w celu podjęcia inicjatyw poprawiających sytuację obywateli. Obywatele UE odnoszą zatem coraz więcej bezpośrednich korzyści wynikających z członkostwa ich państw w UE. Możemy wymienić np. wzmocnioną ochronę praw konsumenta, zniesienie opłat roamingowych czy szereg działań prowadzących do poprawy środowiska naturalnego. Obywatele UE mogą swobodnie podejmować naukę na terenie UE i korzystać z gwarancji równego traktowania we wszystkich państwach członkowskich.

Problemem pozostaje słaba wiedza obywateli o UE, przeradzająca się często w niechęć do niej. Celem spotkania będzie dyskusja na temat korzyści, jakie obywatele mogą odnosić z członkostwa w UE i jednocześnie ewentualnych zagrożeń i trudności w pogłębianiu procesów integracyjnych z perspektywy obywatela.

 • pt., 2018-09-28 14:00
Spotkanie festiwalowe Co warto wiedzieć o komunikacji w mediach społecznościowych?

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jakiego typu komunikacja w mediach społecznościowych jest najskuteczniejsza i jakie cele komunikacji należy wyznaczać.

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 15:00
Spotkanie festiwalowe Inżynieria tkankowa - rola inżynierów

Inżynieria tkankowa, obecnie gałąź medycyny regeneracyjnej, powstała w wyniku prac lekarza - prof. Josepha Vacanti oraz inżyniera chemika - prof. Roberta Langera. Tak jak rola lekarzy w opracowywaniu technik leczenia i odtwarzania tkanek i organów ludzkich nie budzi żadnych wątpliwości, tak obecność w tym gronie inżynierów, a w szczególności inżynierów chemików wymaga wyjaśnienia.

Na wykładzie wprowadzającym w techniki inżynierii tkankowej przedstawię Państwu podstawowe założenia tej dziedziny. Nie obędzie się bez rysu historycznego, pokazującego początkowe próby regenerowania tkanek już w starożytności i średniowieczu. Jednak największy nacisk położę na rolę inżynierów w opracowaniu najnowszych rozwiązań tej bardzo dynamicznie rozwijającej się dziedziny nauki. Przedstawię zagadnienia, takie jak projektowanie i wytwarzanie rusztowań do hodowli tkanek, konstrukcja bioreaktorów pozwalających w sposób kontrolowany wytwarzać ludzkie tkanki (i nie tylko) oraz krótko opiszę czujniki stosowane w takich zagadnieniach. Wszystkie te tematy będą oparte o definicję inżynierii tkankowej i jej znaczenie w kontekście rozwiązywania obecnych problemów medycznych.

Inżynieria tkankowa ma szansę stać się kolejną dziedziną medycyny, dzięki której powrót do zdrowia będzie szybszy i prostszy. Szczególnie w przypadkach skomplikowanych uszkodzeń ciała, problemów starzejących się organów oraz miejsc po usunięciu nowotworów.

Nauki chemiczne
 • pt., 2018-09-28 15:00
Spotkanie festiwalowe Komórki macierzyste, czyli tam i z powrotem

Komórki macierzyste obecne w naszych organizmach odpowiedzialne są za odnowę i regenerację tkanek i narządów. W laboratoriach wykorzystywane są do badań, których celem jest zrozumienie ich funkcjonowania, a także opracowanie terapii różnego rodzaju schorzeń. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną te, z których może powstać każdy rodzaj tkanki: komórki pluripotencjalne.

Nauki biologiczne
 • pt., 2018-09-28 15:00
Spotkanie festiwalowe Jak media cyfrowe zmieniają literaturę?

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej ukazuje zmiany, jakie dokonują się w sposobie istnienia literatury w przestrzeni cyfrowej. Na przykładach hipertekstów literackich zamieszczonych w internecie ukazywane są: rola ruchu, barwy, kształtu czcionki w kreowaniu świata przedstawionego utworów narracyjnych oraz w kreowaniu znaczeń tekstów poetyckich.

Nauki humanistyczne
 • pt., 2018-09-28 16:00
Spotkanie festiwalowe Rak piersi i szyjki macicy - czy to tylko sprawy kobiece?

Zajęcia poświęcone będą jednym z najczęstszych nowotworów wykrywanych wśród kobiet – rakowi piersi i szyjki macicy. Podczas zajęć zostanie omówiona ich epidemiologia, etiologia,  profilaktyka.

Nauki medyczne
 • pt., 2018-09-28 16:00
Spotkanie festiwalowe Wstęp do filozofii prawa. Dlaczego prawnicy potrzebują filozofów?

Wykład ma na celu przybliżyć jego uczestnikom przedmiot i znaczenie filozofii prawa. Podstawowe problemy tej dziedziny nauki zostaną zaprezentowane głównie na podstawie pracy pt. „Pojęcie prawa” autorstwa angielskiego, dwudziestowiecznego filozofa Herberta L. A. Harta, który streścił je w trzech pytaniach: „Czym przepisy prawa różnią się od rozkazów i gróźb i jak są z nimi związane? Jakie są związki prawa z moralnością i sprawiedliwością? Czym są reguły postępowania i jak odnosi się do nich prawo?”. Prowadzący zajęcia zarysuje trudności związane z odpowiedzią na te dylematy, odwołując się do zagadnień obejmujących m.in. etykę, język i wartości. W świetle tych pojęć omówi również kwestię władzy sędziego, porówna poglądy Harta z opiniami innych filozofów (R. Dworkin, G. Radbruch) oraz skontrastuje wyznawaną przez niego koncepcję pozytywizmu prawniczego z ideą prawa naturalnego, wyjaśniając różnice pomiędzy tymi dwoma stanowiskami. Wykład zostanie także wzbogacony o refleksję na temat miejsca prawa w kulturze i jego związków z filozofią na przestrzeni dziejów. Prelegent zademonstruje na odpowiednich przykładach, jak dzięki filozofom zmieniało się rozumienie i treść praw i jak refleksja nad nim potrafi przekształcać utrwalone instytucje prawne, podczas gdy jej brak może doprowadzić do ich skostnienia. Prowadzący spróbuje również wraz z uczestnikami zajęć rozstrzygnąć niektóre trudności i paradoksy filozofii prawa, które zilustruje przypadkami zaczerpniętymi z praktyki prawniczej, a także literatury i innych dzieł kultury.

Nauki prawne
 • pt., 2018-09-28 16:00
Spotkanie festiwalowe Zastosowanie fizyki jądrowej w leczeniu raka dzisiaj i jutro

Fizyka jądrowa już od swoich początków w laboratoriach Marii Skłodowskiej-Curie była interdyscyplinarną nauką, która miała ogromny wpływ na badania medyczne i praktykę kliniczną. Radioterapia jest obecnie stosowana w leczeniu raka od ponad 100 lat. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane zmiany, jakim uległo leczenie nowotworów, i dalsze perspektywy skutecznej radioterapii.

Celem radioterapii jest skutecznie napromienić guz, oszczędzając sąsiadujące z nim zdrowe tkanki. Spełnienie jednoczesne tych dwóch warunków - skuteczności i bezpieczeństwa nadal stanowi wyzwanie techniczne, przed którym staje dziś fizyka jądrowa.

Dwie najczęstsze formy radioterapii to radioterapia z użyciem zewnętrznej wiązki uzyskiwanej z akceleratora medycznego oraz brachyterapia, która polega na wszczepieniu radioaktywnych izotopów bezpośrednio do leczonej objętości lub w jej pobliżu.

Radioterapia wiązką zewnętrzną odbywa się za pomocą wiązek elektronów, fotonów i ciężkich jonów. Nowoczesne technologie radioterapii umożliwiają dostarczanie wiązki z wielu kierunków "dopasowanych" do kształtu guza i modulowanych z szybko zmieniającą się intensywnością. Przykłady terapii konformalnej obejmują radioterapię wiązką o  modulowanej intensywności (IMRT), radioterapię stereotaktyczną (SRT) i radiochirurgię stereotaktyczną (SRS)- system CyberKnife oraz radioterapię hadronową.

Typowe techniki brachyterapii obejmują wiele metod, od wszczepiania stosunkowo dużych, widocznych źródeł radioaktywnych w pobliżu lub bezpośrednio do objętości guza, co jest najczęściej stosowane w leczeniu raka prostaty, po radioembolizację, w której dostarczane są miliony mikroskopijnych radioaktywnych mikrosfer Y-90, przez cewnik bezpośrednio do łożyska guza, jak stosuje się dzisiaj w leczeniu guzów wątroby.

Nauki fizyczne
 • pt., 2018-09-28 16:00
Spotkanie festiwalowe Jak nie zostać zjedzonym: broń chemiczna w świecie roślin

Jeśli nie możesz uciec, pozostaje Ci tylko bezwzględna walka o własne życie. Tak właśnie robią rośliny - związane na dobre i na złe z miejscem, w którym wyrosły, wytwarzają cały arsenał środków chemicznych, aby odstraszyć grożących im roślinożerców. Część z wytwarzanych przez rośliny substancji nauczyliśmy się wykorzystywać np. kofeinę (poranna kawa!) czy trucizny mitotyczne (w leczeniu nowotworów), inne pozostają ciągle poważnym zagrożeniem (np. furanokumaryny wytwarzane m.in. przez barszcz Sosnowskiego). Każdą z tych substancji na pewno warto lepiej poznać! 

Nauki biologiczne
 • pt., 2018-09-28 16:30
Spotkanie festiwalowe Polityka oczami filozofa

Filozofia to ta dziedzina wiedzy, która nie ma ”dobrej prasy”. Zdarza się że poprzez filozofowanie rozumie się ogólne rozważania nad życiem czy nawet mędrkowanie. Bywa ono męczące dla otoczenia, zwłaszcza gdy wiąże się ze skłonnością do narzucania przekonań innym.

Naukową interpretacją polityki zajmują się natomiast politolodzy, socjolodzy lub ekonomiści. Każdy z tych naukowców ma wiedzę, która odwołuje się bezpośrednio do faktów: wyników wyborów, sondaży opinii czy wskaźników rynkowych. Filozof nie ma takich narzędzi, ale nadaje namysłowi nad polityką właściwy jedynie dla filozofii dystans.

Pierwszy wymiar tego dystansu to wymiar czasowy. Filozofia ma długą tradycję. Od czasów starożytnej Grecji filozofowie byli świadkami wielu rządów, typów władzy, przewrotów, wojen i zakulisowych rozgrywek.  Filozof może w związku z tym popatrzeć na współczesną politykę jako jedną z możliwych form organizacji wspólnoty, wskazać, że wszelkie instytucje wcale nie muszą być takie, jak są.

Drugi wymiar dystansu nadaje metoda – racjonalny namysł. Jeśli polityk angażuje emocje – wypowiada się po tej lub innej stronie sporu, obywatel również, filozof zaś stara się spojrzeć na sam spór nieco z zewnątrz. Jest ekspertem w zakresie pojęć i argumentacji. Zna logikę, potrafi więc wskazać chwyty retoryczne, oddzielić prawdę od opinii, uporządkować opinie, poddać je krytycznej analizie.

Trzecim wymiarem dystansu jest dystans wobec faktów oraz uwzględnienie elementu decyzji. Truizm głosi, że z tego co było rzadko wynika to, co będzie. Jednak to właśnie na tego typu analizę skazani są przedstawiciele nauk o polityce, politologowie, socjologowie, ekonomiści. Filozof zaś ukazuje niesprowadzalną do faktów różnicę celów i zadaje pytanie o to, kto i w jakim zakresie podejmuje decyzje.

Nauki humanistyczne
 • pt., 2018-09-28 17:00
Spotkanie festiwalowe Przygody Bajtazara, czyli zaproszenie do Olimpiady Informatycznej

W tym roku Olimpiada Informatyczna skończyła 25 lat. Olimpiada to zawody indywidualne przeznaczone dla uczniów szkół średnich, choć mogą w niej brać udział uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych. Łącznie w pierwszych etapach Olimpiady wystartowało 21 989 uczniów. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się umiejętnościami analizowania problemów obliczeniowych, układania wydajnych algorytmów i implementowania ich w językach programowania wysokiego poziomu, doboru stosownych struktur danych, testowania programów i pracy w środowisku programistycznym - po prostu muszą działać tak, jak zawodowi informatycy. Najlepsi uczestnicy Olimpiady reprezentują Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej i w innych zawodach międzynarodowych, osiągając znaczące sukcesy. Ukoronowaniem tych sukcesów było dwukrotne zwycięstwo indywidualne Polaka w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej, w 2006 i 2007 roku.

To, co wyróżnia Olimpiadę Informatyczną, to ambitne i inspirujące zadania. Rozwiązanie zadania olimpijskiego jest źródłem satysfakcji, a trudności napotkane przy próbie rozwiązania stymulują do poszukiwań, dyskusji i samokształcenia. Wiele zadań na Olimpiadzie Informatycznej dotyczy problemów, które powstają w wyimaginowanym królestwie Bajtocji, a główną postacią jest w nich mieszkaniec tej krainy, Bajtazar. "Przygody Bajtazara" to także tytuł okolicznościowej książki zawierającej wybór 50 zadań z wszystkich edycji Olimpiady Informatycznej, która została wydana w tym roku z okazji 25-lecia Olimpiady.

Podczas prezentacji przedstawię, w sposób zrozumiały dla niespecjalisty, przykłady zadań olimpijskich oraz przedstawię najważniejsze osiągnięcia Olimpiady i jej uczestników.

Nauki matematyczne
 • pt., 2018-09-28 17:00
Spotkanie festiwalowe Spaliłbym wszystkie wydania na jednym stosie! O losach XIX-wiecznych edycji dzieł A. Mickiewicza

Cytat na początku tematu to wypowiedź Adama Mickiewicza o Konradzie Wallenrodzie. Oczywiście nie odnosi się ona do wszystkich dzieł i wydań poety, ale zwraca uwagę na to, że losy wydań były i mogły być różne, że autor, wydawcy i cenzorzy miewali różne podejścia, że wydana książka zaczyna żyć własnym życiem, nie zawsze jest zgodna z zamysłem artysty  i nie zawsze funkcjonuje tak, jak przewidywał twórca. 

Nauki humanistyczne
 • pt., 2018-09-28 17:00