wykład

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Niewidzialny świat: okiem skaningowego mikroskopu elektronowego

Jakiej najmniejszej wielkości obiekty jest w stanie rozróżnić ludzkie oko? Co jest mniejsze od tej granicy i czego nie jesteśmy w stanie dostrzec nieuzbrojonym okiem? Czy poznanie niewidzialnego świata może pomóc nam zrozumieć  zjawiska, które obserwujemy na co dzień? Urządzenie takie jak skaningowy mikroskop elektronowy (SEM), dzięki wiązce elektronów o bardzo małej długości fali (nawet 0,05 nm), umożliwia nam obserwację fascynującego świata w skali nano. W czasie zajęć zostanie wyjaśnione, jakie przedmioty możemy obrazować przy pomocy SEM. Wędrówkę od makro- do nanoświata zaczniemy od przyjrzenia się małym organizmom, a skończymy na rozwijającej się hodowli komórek na  nanowłóknach.

 • pt., 2019-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Zjawiska krasowe - od kropli po podziemne labirynty

Wyjątkowość jaskiniowych systemów przyciągała uwagę człowieka już od tysięcy lat.  Obecnie kras stanowi przedmiot badań wielu dziedzin nauki, m.in. geologii, archeologii, biologii. Lekcja ma na celu zapoznanie uczestników z warunkami niezbędnymi do zaistnienia procesu krasowienia, przebiegiem oraz skutkami tego zjawiska. Uczniowie dowiedzą się, jakie zróżnicowane formy krasowe można odnaleźć zarówno na powierzchniach masywów krasowych, jak i w podziemnych systemach jaskiniowych.  Przedstawione zostaną przykłady znanych obiektów związanych z krasem wraz ze wskazaniem sposobów na samodzielne odkrywanie podziemnych systemów.

 • pt., 2019-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Czy turbulencje są niebezpieczne?

Podczas przelotu samolotem często zdarza się natrafić na obszar turbulencji. Samolot zaczyna wówczas drgać lub lekko opadać.
W czasie lekcji opowiemy o tym, czym jest turbulencja. Czy zjawisko to może być niebezpieczne dla pasażerów samolotu? Porozmawiamy również o kaskadzie wirów i pracach genialnego matematyka A. N. Kolmogorova, który opisał turbulentny ruch mas powietrza.

 • pon., 2019-09-23 11:00
 • wt., 2019-09-24 11:00
 • śr., 2019-09-25 11:00
 • czw., 2019-09-26 11:00
 • pt., 2019-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Fraktale są wszędzie

Fraktale, czyli figury geometryczne o nieregularnych kształtach, to pojęcia z obszaru matematyki i fizyki. 
Dr hab. Marek Wolf z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych UKSW  omówi  kilka  przykladów fraktali, pokaże na komputerze  animacje
rysujące fraktal Mandelbrota,  fraktalną paproć, fraktalne drzewo na wietrze, a nawet zagra muzykę fraktalną.  Na zakończenie wyjmie z kieszeni "żywy"  fraktal.

 • pt., 2019-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Idziemy na cały świat…

Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi założeniami działalności misyjnej Kościoła – począwszy od biblijnego nakazu misyjnego, przez działalność Apostołów i postaci świętych i błogosławionych patronów misji aż po dzisiejsze dzieło misyjne. W wyniku burzy mózgów uczniowie zaproponują własne zaangażowanie na rzecz misji, po czym poznają kluczowe informacje na temat Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Na zakończenie wezmą udział w quizie misyjnym. Podczas zajęć będą zastosowane różnorodne metody i środki dydaktyczne, także multimedia. Na zakończenie uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety Koła Naukowego Katechetyków UKSW oraz materiały Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Lekcja będzie przygotowaniem do obchodów nadzwyczajnego miesiąca misyjnego (październik 2019).

Wykładowca, dr Rayzacher -Majewska jest konsultorem Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, członkinią Zespołu ds. opracowania podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach oraz rzeczoznawcą do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

 • pt., 2019-09-27 14:00
 • pt., 2019-09-27 12:30
 • pt., 2019-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Od degeneracji do rekonstrukcji – tajemnice regeneracji mięśni szkieletowych

Regeneracja to niezwykły proces prowadzący do odbudowy prawidłowej struktury mięśni szkieletowych po uszkodzeniu mechanicznym lub wynikającym z miopatii. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane najnowsze doniesienia naukowe dotyczące regeneracji mięśni i badań nad wspomaganiem tego procesu oraz mobilizacji komórek macierzystych do uszkodzonej tkanki.

 • pt., 2019-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Podróż z laboratorium do szpitala, czyli długa droga naukowca do wdrożenia wyników badań

Ludzie chcą żyć coraz dłużej i w dobrym zdrowiu. W okresie ostatnich 100 lat średnia długość życia ludzi uległą podwojeniu, co nie nastąpiło nigdy wcześniej w naszej historii. Zawdzięczamy to głównie higienie, szczepieniom i antybiotykom – wynalazkom z dziedziny chemii, medycyny i biotechnologii. Ale chcemy, by długość naszego życia rosła dalej. Wytwarza to też presję na naukowców, by opracowywali nowe technologie i dalej wydłużali nasze życie. Niestety przenoszenie wynalazków z laboratoriów do firm, a potem do szpitali to bardzo trudny i długotrwały proces. Coraz większą rolę odgrywają w nim małe firmy tworzone przez naukowców na uczelniach. To one są obecnie jednym z głównych źródeł nowych pomysłów w technologiach informatycznych i biotechnologii medycznej. Na wykładzie przedstawimy, jak przebiega proces tworzenia takich firm i jakie na ich założycieli – naukowców – czekają wyzwania, przeszkody, problemy, ale też i nagrody!

 • pt., 2019-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Kłamstwa i fakty o “kryzysie uchodźców”. Ludzie w Limbo

W ostatnich latach politycy i media straszą europejskie społeczeństwa zalewem uchodźców. Utrzymują, że "Islam zagraża naszej kulturze i wolności", że "uciekający przed śmiercią i głodem wprowadzą własne prawa religijne, pozbawiając kobiety podstawowych praw", że "będzie rozbój i bezrobocie" no i że ‘będziemy umierać od sprowadzonych chorób". Taki apokaliptyczny wizerunek popiera się milionowymi cyframi szacującymi liczbę uchodźców dobijających się do drzwi Europy. Mamy się bać i się boimy. Przekaz jest skuteczny.

Na podstawie analizy danych zgromadzonych w trakcie dwuletniego badania etnograficznego prowadzonego w obozie dla uchodźców na południu Europy, porównań dokonanych z innymi badaniami (Francja, Włochy, Grecja, UK) okazuje się, że wzbudzona celowo panika moralna jest nieuzasadniona. Tejże mocnej konkluzji towarzyszy drugie odkrycie, które ujawnia zjawisko, którego trzeba się bać. System stworzony przez różne społeczeństwa i oficjalnie mający na celu pomoc i zapewnienie opieki nad uchodźcami działają w różny sposób. Brak odpowiedniej kontroli ze strony instytucji nadrzędnych (europejskich) umożliwia w niektórych miejscach korupcję i prowadzi do złego traktowania uchodźców przez ludzi i instytucje zawodowo zajmujące się ich opieką. Uchodźcy, będąc bez możliwości zwrócenia się o pomoc w sytuacji nadużyć i wykorzystywania, stają się ofiarą zarówno ludzi ze społeczności przyjmującej, jak i organizacji przestępczych (złożonych z “lokalnych” europejskich obywateli). Uchodźcy są ludźmi żyjącymi w Limbo - pozostają oni w przestrzeni, której nie widzimy i nie chcemy widzieć - w nicości. Są oni skazani na niebyt. Skazani przez nas na Limbo.

Projekt HOPE wsparty finansowo przez NCN - OPUS, nr 2017/25/B/HS6/01725.

 • pt., 2019-09-27 11:30
Lekcja festiwalowa Policz do stu!

Jak ukształtowało się pojęcie liczby? Do czego służyły rachunki dawniej, a czemu służą obliczenia współcześnie? Jak zmechanizowano, a później
zautomatyzowano matematykę użytkową - o tym opowiedzą specjaliści Narodowego Muzeum Techniki. Muzealna lekcja, zilustrowana
prezentacją szeregu dawnych i współczesnych przyrządów obliczeniowych, będzie praktycznym dopełnieniem szkolnych zajęć z historii, fizyki
i matematyki równocześnie. To interdyscyplinarna wyprawa w dziedziny nauki, które dały podwaliny współczesnej cyfrowej cywilizacji.

 • śr., 2019-09-25 11:30
 • czw., 2019-09-26 11:30
 • pt., 2019-09-27 11:30
Lekcja festiwalowa Inwestycje w sztukę

       Inwestycje w sztukę.

 • Rynek sztuki.
 • Typy nabywców dzieł sztuki (handlarz, marszand, inwestor, kolekcjoner).
 • Cechy inwestycji (niska płynność, podaż nie ma charakteru ciągłego, preferencje podatkowe, sukces inwestora zależący od wielu czynników).
 • Wycena. Porównywanie dzieł sztuki pozwala na określenie pewnych determinant m.in.: klasa i pozycja twórcy na rynku sztuki, tematyka i oryginalność prac, okres twórczości, w którym powstało dzieło, podaż dzieł danego twórcy, moda trendy, style w sztuce, autentyczność pracy, czynniki specyficzne.
 • Bezpośrednie inwestycje w sztukę. Zakup od artysty, galerii, podczas licytacji lub w ofercie poaukcyjnej.
 • Rodzaje aukcji. Angielska (licytacja w górę), holenderska (licytacja w dół), aukcja w systemie Vickery. Aukcje internetowe.
 • Domy aukcyjne. Najważniejsze domy aukcyjne na świecie. Polskie domy aukcyjne. Prowizje.
 • Inwestowanie pośrednie. Fundusze inwestycyjne na rynku sztuki.
 • Strategie funduszy rynku sztuki.
 • Art banking na świecie i po polsku.

      Inwestycje w rynek sztuki – zalety i ograniczenia.

 • pt., 2019-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Przewidywalnie irracjonalni. Dlaczego ludzie podejmują nieracjonalne decyzje?

Będzie to wykład z ekonomii behawioralnej przeznaczony dla wszystkich. Opisuje zasadę racjonalnego zachowania w ekonomii oraz skutki jej nieprzestrzegania. Ponadto opisane zostaną mechanizmy psychologiczne skłaniające nas do nieracjonalnych zachowań.

Przed wykładem zostanie rozdany uczestnikom kwestionariusz, w którym będą oni opisywać, jak zachowaliby się w przedstawionych im sytuacjach. Następnie ich zachowania zostaną zestawione z racjonalnymi decyzjami, jakie powinno się podjąć w danym przypadku. Konsekwentnie, na podstawie  wyników otrzymanych przez uczestników, pokazane zostanie, jak ludzie zachowują się nieracjonalnie na skutek występowania efektu kontrastu, efektu „aureoli” oraz efektu świeżości. 

 • pt., 2019-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Idziemy na cały świat…

Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi założeniami działalności misyjnej Kościoła – począwszy od biblijnego nakazu misyjnego, przez działalność Apostołów i postaci świętych i błogosławionych patronów misji aż po dzisiejsze dzieło misyjne. W wyniku burzy mózgów uczniowie zaproponują własne zaangażowanie na rzecz misji, po czym poznają kluczowe informacje na temat Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Na zakończenie wezmą udział w quizie misyjnym. Podczas zajęć będą zastosowane różnorodne metody i środki dydaktyczne, także multimedia. Na zakończenie uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety Koła Naukowego Katechetyków UKSW oraz materiały Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Lekcja będzie przygotowaniem do obchodów nadzwyczajnego miesiąca misyjnego (październik 2019).

Wykładowca, dr Rayzacher -Majewska jest konsultorem Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, członkinią Zespołu ds. opracowania podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach oraz rzeczoznawcą do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

 • pt., 2019-09-27 14:00
 • pt., 2019-09-27 12:30
 • pt., 2019-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Czynnik ludzki w wypadkach lotniczych

Wykład skupia się na problematyce wypadków związanych z lotnictwem, szczególnie zaś z udziałem człowieka – jego funkcjonowania psychologicznego, które w dużym stopniu determinowało to zdarzenie lotnicze.

W wypadkowości lotniczej jest to związane z tzw. czynnikiem ludzkim (Human Factor) determinującym powstanie katastrofy. Czynnik ten nie musi wcale występować podczas czynności związanych z samym działaniem pilotów w kokpicie, ale równie często znajduje się poza nimi i często dużo wcześniej. Analiza każdego zdarzenia lotniczego rozpoczyna się od przeanalizowania czynników ukrytych mogących mieć istotne znaczenie w wyjaśnieniu przyczyn powstania wypadku lotniczego. Idealną teorią wykorzystywaną w tym procesie wnioskowania jest teoria Jamesa REASONA (Swiss cheese). Każda misja lotnicza, jaką załoga statku powietrznego ma do wykonania, obarczona jest ryzykiem. Szacowanie tego ryzyka odbywa się na każdym poziomie podejmowanej decyzji. Mimo tak sformalizowanych procedur dochodzi jednak do wypadków lotniczych. Niektóre czynniki zewnętrze i wewnętrzne, takie jak: pośpiech, rutyna, aprobowanie nadmiernego ryzyka, brak właściwych nawyków i odpowiedniego przeszkolenia, warunki pogodowe, naciski oraz chęć zaimponowania mogą doprowadzić do tragedii. Każde działanie załogi lotniczej obarczone jest ryzykiem popełnienia błędów, gdyż każdy statek powietrzny przemieszcza się w przestrzeni trójwymiarowej. Każda misja lotnicza to nie  tylko praca pilota, ale całego zespołu ludzkiego zabezpieczającego ten lot, dlatego tak ważne jest prowadzenie właściwej profilaktyki, odpowiedniego szkolenia oraz dbanie o komfort psychiczny poszczególnych członków personelu lotniczego w „rodzinie lotniczej".

 • pt., 2019-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Idziemy na cały świat…

Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi założeniami działalności misyjnej Kościoła – począwszy od biblijnego nakazu misyjnego, przez działalność Apostołów i postaci świętych i błogosławionych patronów misji aż po dzisiejsze dzieło misyjne. W wyniku burzy mózgów uczniowie zaproponują własne zaangażowanie na rzecz misji, po czym poznają kluczowe informacje na temat Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Na zakończenie wezmą udział w quizie misyjnym. Podczas zajęć będą zastosowane różnorodne metody i środki dydaktyczne, także multimedia. Na zakończenie uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety Koła Naukowego Katechetyków UKSW oraz materiały Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Lekcja będzie przygotowaniem do obchodów nadzwyczajnego miesiąca misyjnego (październik 2019).

Wykładowca, dr Rayzacher -Majewska jest konsultorem Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, członkinią Zespołu ds. opracowania podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach oraz rzeczoznawcą do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

 • pt., 2019-09-27 14:00
 • pt., 2019-09-27 12:30
 • pt., 2019-09-27 11:00
Spotkanie festiwalowe Ekologia miasta

Współcześnie więcej ludzi mieszka w miastach niż poza nimi. Można powiedzieć, że dla większości z nas krajobraz miejski jest najbliższym środowiskiem życia. Wykład będzie przeglądem zagadnień z szybko rozwijającej się dziedziny ekologii miasta (Urban Ecology). Poruszę problem klimatu miasta, miejskiej wyspy ciepła, gleb w mieście, stosunków wodnych i bioróżnorodności w miastach. Bardziej szczegółowo omówię zagadnienia zieleni miejskiej, jej typów, funkcji i zagrożeń.

Nauki biologiczne
 • pt., 2019-09-27 15:00
Spotkanie festiwalowe Skazani na tlen

Tlen jest jednym z najważniejszych pierwiastków na naszej planecie. Ale nie zawsze tak było. Czy wiesz, jak wyglądało życie na Ziemi przed pojawieniem się tlenu? W jaki sposób tlen doprowadził do masowego wymierania gatunków? W trakcie wykładu na wiele głosów przedstawimy charakterystykę cząsteczki tlenu i jej reaktywnych form oraz zastanowimy się, jak wpływają one na żywe organizmy. Wykażemy, jak wiele obliczy ma tlen i jego reaktywne formy, często mylnie uważane za przyjaciół, i jak pochopnie traktowane wrogo. Czy cząsteczka, która otacza nas z każdej strony i bez której nie możemy żyć, zawsze ma na nas pozytywny wpływ? 

Nauki biologiczne
 • pt., 2019-09-27 16:00
Spotkanie festiwalowe Zastosowanie fizyki jądrowej w leczeniu raka dzisiaj i jutro

Fizyka jądrowa, już od swoich początków w laboratoriach Marii Skłodowskiej-Curie, była interdyscyplinarną nauką, która miała ogromny wpływ na badania medyczne i praktykę kliniczną. Radioterapia jest obecnie stosowana w leczeniu raka od ponad 100 lat. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane zmiany, jakim uległo leczenie nowotworów, i dalsze perspektywy skutecznej radioterapii. Celem radioterapii jest skutecznie napromienić guz, oszczędzając sąsiadujące z nim zdrowe tkanki. Spełnienie jednoczesne tych dwóch warunków - skuteczności i bezpieczeństwa - nadal stanowi wyzwanie techniczne, przed którym staje dziś fizyka jądrowa. Dwie najczęstsze formy radioterapii to radioterapia z użyciem zewnętrznej wiązki uzyskiwanej z akceleratora medycznego oraz brachyterapia, która polega na wszczepieniu radioaktywnych izotopów bezpośrednio do leczonej objętości lub w jej pobliżu. Radioterapia wiązką zewnętrzną odbywa się za pomocą wiązek elektronów, fotonów i ciężkich jonów. Nowoczesne technologie radioterapii umożliwiają dostarczanie wiązki z wielu kierunków, "dopasowanych" do kształtu guza i modulowanych z szybko zmieniającą się intensywnością. Przykłady terapii konformalnej obejmują radioterapię wiązką o modulowanej intensywności (IMRT), radioterapię stereotaktyczną (SRT) i radiochirurgię stereotaktyczną (SRS) - system CyberKnife oraz radioterapię hadronową. Typowe techniki brachyterapii obejmują wiele metod, od wszczepiania stosunkowo dużych, widocznych źródeł radioaktywnych w pobliżu lub bezpośrednio do objętości guza, co jest najczęściej stosowane w leczeniu raka prostaty, po radioembolizację, w której dostarczane są miliony mikroskopijnych radioaktywnych mikrosfer Y-90 przez cewnik bezpośrednio do łożyska guza, jak stosuje się dzisiaj w leczeniu guzów wątroby.

Nauki fizyczne
 • pt., 2019-09-27 16:00
Spotkanie festiwalowe Immunoterapia - nowe metody walki z nowotworem

Mimo stosowania zaawansowanych technik diagnostyki oraz leczenia, glejak mózgu pozostaje chorobą nieuleczalną. Immunoterapia jest jedną z nowych metod leczenia nowotworów i daje także pewną nadzieję pacjentom z glejakami.

Nauki biologiczne
 • pt., 2019-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Sprawiedliwość klimatyczna: wybory etyczne i prakseologiczne

Zmiany klimatyczne, a ściślej zachodząca obecnie globalna destabilizacja klimatu panującego na Ziemi, rodzi pytania o zakres odpowiedzialności i powinności określonych podmiotów (m.in. państw, rządowych organizacji międzynarodowych, korporacji transnarodowych, przedstawicieli władz centralnych, regionalnych, lokalnych, wreszcie zwykłych obywateli) za zaistniały stan rzeczy oraz o wybór efektywnych strategii zapobiegawczych zachodzącym procesom. Istotne wobec tego stają się następujące zagadnienia: kto przed kim i w jaki sposób odpowiada (np. państwa bogatej Północy vs. biedne kraje Południa, wielkie korporacje versus „zwykli” obywatele itp.) oraz kto i jak powinien postępować (dotyczy to poszczególnych aktorów danej kategorii), aby skutecznie ograniczyć lub zatrzymać zachodzące w atmosferze Ziemi zjawiska? Rożne podmioty (od państw narodowych poczynając a na indywidualnych ludziach kończąc, będących w podwójnej roli: obywateli z jednej strony, a drugiej – konsumentów) w różnym stopniu przyczyniają się do zmian klimatycznych. Status formalno-prawny i potencjał danych podmiotów warunkuje w znaczącym zakresie ich ślad ekologiczny. Kwestia podziału odpowiedzialności i koniecznych do podjęcia przez danych aktorów zadań składających się strategię walki z globalnym ociepleniem nie jest jednak oczywista i wzbudza liczne kontrowersje. Omówiony zostanie aspekt moralny globalnych zmian klimatycznych (w kategoriach winy i zadośćuczynienia) oraz aspekt prakseologiczny (związany z wybieraniem adekwatnych, tj. skutecznych, strategii postępowania względem stawianych celów ekologicznych). Uwzględnione będą uwarunkowania społeczno-polit. działań aktorów danej kategorii oraz problem uznawanych przez dane podmioty norm i wartości kształtujących ich decyzje wobec pojęcia sprawiedliwości.

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Trucizny w "Grze o tron"

W walce o tron, i tej historycznej, i tej serialowej, trucizny odgrywały zawsze dużą rolę. Służyły do skrytobójczych otruć, pomagały szybko kończyć pojedynki, czasem pomagały zademonstrować czyjeś wpływy. Podczas wykładu poznamy tajniki trucizn odpowiednich do takich zadań. Rozszyfrujemy też zagadkę śmierci Joffrey’a Baratheona.

Nauki biologiczne
 • pt., 2019-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Zmężniałe, nagie i rozwiązłe Spartanki, czyli o sile stereotypu

W źródłach możemy znaleźć wiele stereotypów dotyczących Spartanek.  Wśród „oskarżeń” wobec spartańskich kobiet starożytni wymieniają m.in. fakt, że nago uprawiały ćwiczenia fizyczne, prowadziły rozwiązły tryb życia oraz że rządziły mężczyznami. Niemalże dwa i pół tysiąca lat później podobnie myślimy o Spartankach. Na ile w tym wszystkim prawdy, a na ile siły stereotypu.

Nauki humanistyczne
 • pt., 2019-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Jak otrzymać obraz pacjenta, wykorzystując antymaterię - projekt J-PET

Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET, ang. Positron Emission Tomography) to technika obrazowania medycznego procesów zachodzących wewnątrz ciała pacjenta z wykorzystaniem specjalnych radiofarmaceutyków podawanych pacjentowi przed badaniem. Substancja taka gromadzona jest głównie w komórkach nowotworu gdzie ulega rozpadowi radioaktywnemu na cząstki antymaterii - pozytony. Pozytony (czyli antyelektrony) po napotkaniu elektronów z ciała człowieka ulegają anihilacji,emitując energię w postaci promieniowania. Promieniowanie to jest rejestrowane przez tomograf PET. Jednym z wyzwań czekających na rozwiązanie są ogromne koszty budowy urządzenia PET, które powodują, że jego dostępność różni się znacznie w zależności od zamożności kraju. Równie istotnym zagadnieniem jest zwiększenie precyzji otrzymywanego obrazu pacjenta. Obecnie prowadzone są na świecie badania na szeroką skalę nad coraz to bardziej nowoczesnymi technologiami PET. W Polsce trwają zaawanasowane prace nad projektem J-PET, którego celem jest stworzenie innowacyjnego, modularnego tomografu cyfrowego PET do obrazowania całego ciała pacjenta. Koncepcja J-PET zakłada zastosowanie detektorów plastikowych, znacznie tańszych od obecnie używanych materiałów. Unikalne własności skanera J-PET pozwalają także na rozwijanie nowatorskich technik obrazowania opartych na tzw. tomografii wielofotonowej. Podczas wykładu opowiemy, jak funkcjonuje tomograf J-PET, pokażemy oraz zademonstrujemy działanie jego uproszczonego modelu. Opowiemy także o perspektywach użycia nowych wskaźników nowotworowych opartych na zjawiskach kwantowych.

Nauki fizyczne
 • pt., 2019-09-27 17:30
Spotkanie festiwalowe Karawitan - muzyczna sztuka indonezyjskiego gamelanu

Wykład dotyczy gamelanu - tradycyjnej muzyki indonezyjskiej, wywodzącej się z pałaców środkowej Jawy. Gamelan to duży zespół muzyczny złożony z metalofonów, czyli wykonanych z brązu rozmaitych gongów i instrumentów sztabkowych, jak również bębnów, instrumentów strunowych i fletów. Gamelan często towarzyszy tradycyjnym tańcom oraz teatrowi cieni. Muzyka gamelanu obejmuje również kompozycje eksperymentalne oraz utwory związane z islamem i religią chrześcijańską.  

Dopełnieniem wykładu będzie koncert muzyki indonezyjskiej w wykonaniu zespołu Warsaw Gamelan Group. Prezentowane utwory to tradycyjne lub bazujące na tradycyjnych kompozycje wykonywane współcześnie w Indonezji. 

Wydarzenie współorganizuje Ambasada Republiki Indonezji w Warszawie. 

Nauki humanistyczne
 • pt., 2019-09-27 17:30
Spotkanie festiwalowe Logiczne rusztowanie świata. O filozofii matematyki Ludwiga Wittgensteina

Dociekania prowadzone w obrębie filozofii matematyki koncentrują się na dwóch typach zagadnień. Pierwszy typ dotyczy natury bytów matematycznych, drugi – charakteru poznania matematycznego. Obie kwestie były przedmiotem rozważań Ludwiga Wittgensteina. Zarysowana w Uwagach o logice i następnie rozwinięta w Traktacie logiczno-filozoficznym koncepcja logiki i matematyki jest zasadniczo odmienna od rozpowszechnionych w filozofii matematyki stanowisk. Wittgenstein nie jest logicystą, intuicjonistą czy formalistą. Odrzuca też istnienie jakiejś formy specyficznego doświadczenia logicznego. Na gruncie nakreślonej przez niego wizji „Tezy logiki opisują rusztowanie świata, albo raczej: przedstawiają je […]” (Traktat logiczno-filozoficzny, teza 6.124). Analogicznie sprawa wygląda w wypadku matematyki: „Logikę świata, którą tezy logiki pokazują w tautologiach, matematyka pokazuje w równaniach” (teza 6.22). Czym jest owa logika świata? W jaki sposób docieramy do niej poznawczo? Jak możemy ją przedstawić? Jakie są różnice między logiką i matematyką a naukami przyrodniczymi? Wykład ma na celu udzielenie odpowiedzi na te pytania.

 • pt., 2019-09-27 17:30
Spotkanie festiwalowe Jak zaćmienie Słońca uczyniło Einsteina celebrytą

 

Całkowite zaćmienia Słońca są spektakularnymi naturalnymi zjawiskami występującymi  co najmniej dwa razy do roku w różnych miejscach na kuli ziemskiej. Całkowite zaćmienie słońca z 29 maja 1919 roku było obserwowane przez dwie grupy angielskich astronomów, którzy postanowili sprawdzić, czy pole grawitacyjne wpływa na bieg promieni świetlnych, jak twierdzil Albert Einstein. Wyniki obserwacji potwierdziły przewidywania Einsteina i niemal z dnia na dzień uczyniły z Einsteina celebrytę

 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Czy sondaże wyborcze kłamią?

Sondaże wyborcze stały się współczesnym miernikiem nastrojów społecznych. Przez część opinii publicznej są one jednak odbierane negatywnie, jako nieskuteczny sposób przewidywania przyszłości. Czym różni się sondaż wyborczy od innych badań tego typu? Czym jest sondaż społeczny i czy dzięki niemu można oszacować wynik wyborów? Na te i inne pytania spróbujemy wspólnie odpowiedzieć ze słuchaczami podczas wykładu pt. "Czy sondaże wyborcze kłamią?".

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Klimatyczne quizy Nauki o klimacie

Naukaoklimacie.pl to tworzona we współpracy z naukowcami strona popularyzująca wiedzę o klimacie. W Noc Badacza jej twórcy zapraszają do udziału w quizach z nagrodami. Będzie można sprawdzić lub poszerzyć swoją wiedzę o klimacie Ziemi, przyczynach jego zmiany oraz możliwych jej konsekwencjach.

Nauki fizyczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Miejsca pamięci współczesnej Chorwacji i Serbii. Co zostało z dawnej Jugosławii?

Spotkanie będzie polegało na pokazie zdjęć miejsc pamięci z Chorwacji i Serbii związanych z polityką pamięci tych dwu państw od rozpadu Jugosławii w 1991 r. do dziś. Omawiając slajdy, prowadzący zrekonstruuje podstawowe mity historyczne z czasów średniowiecza i nowożytności oraz II wojny światowej, na których opiera się współczesna tożsamość chorwacka i serbska. Choć w obu krajach odrzucono ideę jugosłowiańską, jednak nie usunięto wszystkich symboli z okresu 1945-1991. Oznacza to, że ulice marszałka Tity, pomniki walk partyzanckich czy symbole czerwonej gwiazdy nadal można spotkać na ulicach miast. W Chorwacji i Serbii nie było ustawy dekomunizacyjnej, co istotnie odróżnia je od Polski, Ukrainy czy państw bałtyckich. Skłania to do refleksji nad odmiennością jugosłowiańskiego komunizmu od komunizmu w państwach europejskich zależnych od ZSRR. Pokaz slajdów stanowi załącznik książki "Balast czy fundament? Serbia i Chorwacja wobec własnej historii od schyłku Jugosławii do współczesności", która ukaże się z końcem 2019 r.

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Anatomia i fizjologia oka a widzenie artysty

Wykład z pogranicza nauki o ludzkim ciele, czyli anatomii i sztuki. Jak widzimy? Dlaczego widzimy? Jak pracuje oko? Czy to co widzimy ma znaczenie…. Jak odbieramy świat, sztukę ma wpływ na pracę artysty… Przyjdź i przekonaj się na własne oczy!

Nauki biologiczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Poznaj swoją osobowość

Celem warsztatu jest nabycie wiedzy na temat istniejących koncepcji osobowości poprzez ukazanie znaczenia czynników biologicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych, poznanie dynamiki funkcjonowania osobowości, a także zapoznanie z istniejącymi metodami opisu osobowości wraz z możliwością profesjonalnej autodiagnozy oraz interpretacji.

Warsztat jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Ratowanie ginących języków: od teorii do praktyki

Spośród kilku tysięcy języków używanych na świecie większość jest poważnie zagrożona wyginięciem. Od kilkudziesięciu lat podejmowane są na świecie liczne działania rewitalizacji języków, które utraciły swój zasięg i użytkowników. Przywracanie języka do domen, w których nie jest już używany, a także poszerzanie liczby użytkowników o osoby, które wcześniej się tym językiem nie posługiwały (new-speakers), jest podstawowym zadaniem rewitalizacji. Również na terenie Polski istnieją do dziś małe języki, nieuwzględnione ani w „Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”, ani też w „Europejskiej karcie języków regionalnych lub mniejszościowych”. Do języków tych należy m.in. mazurski i wilamowski. W naszym wystąpieniu opowiemy, czym jest rewitalizacja i jakie działania są podejmowane, aby ocalić te małe, autochtoniczne języki.

 

Nauki humanistyczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Rozwiewamy mity związane z polem elektromagnetycznym i sieciami 5G

Czy boisz się promieniowania telefonii komórkowej? Czy wydaje ci się, że powoduje ona raka? A może uważasz, że sieci komórkowe i maszty powodują problemy ze zdrowiem? Zapraszamy na wykład, który odpowiada na te pytania i rozwieje wiele mitów związanych z polem elektromagnetycznym.

Prof. Krawczyk to naukowiec, który od prawie 40 lat zajmuje się tematem promieniowania elektromagnetycznego i jego wpływu na organizmy żywe. Jego macierzystą uczelnią jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, współpracuje też z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu.

Nauki techniczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Rzeczywistość wirtualna w terapii i szkoleniach

Treningi i szkolenia VR są efektywne i znacznie tańsze niż ich tradycyjne formy. Szkolenie VR umożliwia przećwiczenie konkretnych czynności potrzebnych w pracy. W odróżnieniu od tradycyjnych instrukcji czy materiałów wideo, w VR uczestnik zdobywa nie tylko wiedzę, ale też elementarne doświadczenie. Dzięki digitalizacji zachowania może otrzymać precyzyjną informację zwrotną i ćwiczyć różne scenariusze, tworzone na bazie uprzednich doświadczeń. VR umożliwia przeniesienie uczestników w miejsca trudno dostępne lub niebezpieczne  (np. w przypadku strażaków lub górników), a także ćwiczenie umiejętności „miękkich”.

Symulacje VRLab IPPAN pozwalają na ćwiczenie np. publicznych wystąpień, gdzie ważne jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego ze słuchaczami. Innym przykładem może być kierowana do nauczycieli symulacja, w której mogą się oni wcielić w rolę ucznia z dysleksją.  Wyniki badań dowodzą, że przyjmowanie perspektywy innej osoby prowadzi do zmiany zwyczajowego sposobu myślenia o problemach, a przez to, zmiany postaw i zachowania.

Pierwsze udokumentowane próby stosowania VR w terapii leczenia akrofobii (czyli lęku wysokości). Rozwój technologii bardzo ułatwił tworzenie tego rodzaju środowisk. Obecnie można znaleźć bardzo wiele aplikacji wspomagających leczenie fobii.

Dzięki zjawisku ucieleśnienia poprawić można nastrój i ogólny dobrostan psychiczny. Uczestnik wciela się w awatara, czyli swoją cyfrową reprezentację, a to, czego doświadcza awatar, staje się realne dla niego realne. Awatar może przyjąć dowolną formę, a uczestnicy mogą się przenosić między wirtualnymi „ciałami”. Wykorzystali to naukowcy z Barcelony tworząc symulację, w której uczestnik wchodzi w rolę terapeuty i może sam sobie udzielić porady.

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Sekty destrukcyjne, nowe ruchy religijne, współczesna duchowość – pułapki zagrożenia, manipulacja

Co to jest sekta destrukcyjna? Czy wiesz, w jaki sposób werbują i uzależniają swoich członków grupy o charakterze parareligijnym, paranaukowym, paramedycznym i parapsychologicznym? O tym, jak nie wpaść w sidła sekt, jak radzić sobie z nieetycznym wpływem osób trzecich opowie w trakcie wykładu socjolog i pedagog, dr Agnieszka Bukowska. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi metodami werbunku i sposobami uzależnienia jednostki od lidera oraz od innych współwyznawców

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Świat vs. algorytmy. Jak tworzyć treści na FB, IG i YT, żeby ludzie je widzieli Nauki techniczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Szamanizm buriacki w Mongolii

Wykład przedstawia wyniki badań terenowych dotyczących współczesnego buriackiego szamanizmu w Mongolii realizowanych w ramach grantu NCN Miniatura 2. Badania skupiają się nad problemami odrodzenia i instytucjonalizacji etnicznego systemu wierzeń Buriatów, jednego z ludów mongolskiego kręgu kulturowego, którzy zamieszkują współcześnie w trzech graniczących ze sobą państwach: Rosji, Mongolii i w Chinach (Mongolia Wewnętrzna). We wszystkich tych trzech krajach zachodzą procesy zmiany społecznej mające wpływ nie tylko na tryb życia Buriatów, ale także na ich kulturę i wierzenia religijne (tradycyjne religie buriackie to szamanizm i buddyzm w formie lamaistycznej).

W ramach wykładu omówione zostaną wstępne wyniki badań prowadzonych w lipcu i sierpniu 2019 roku, a więc będzie to jedna z pierwszych prezentacji tych badań. Wykład będzie nawiązywał także do wcześniejszych badań dotyczących buriackiego szamanizmu.

W ramach wykładu zaprezentowane zostaną materiały wizualne z badań terenowych, ale nie zabraknie też czasu na pytania i dyskusję. Wykład kierowany jest nie tylko do osób zainteresowanych Mongolią, różnorodnością kulturową i religijną współczesnego świata, ale także do osób, które chciałyby dowiedzieć się, w jaki sposób prowadzi się badania antropologiczne i socjologiczne.

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Ugrofińskie symbole narodowe

Języki uralskie (dzielące się na ugrofińskie i samojedzkie) stanowią drugą pod względem liczebności europejską rodzinę językową. Wprawdzie spośród posługujących się nimi narodów tylko trzy mają "swoje" państwa, jednak wszystkie dysponują swoimi symbolami. Często są to oficjalne symbole utworzonych dla tych narodów (jeszcze w czasach Związku Radzieckiego) jednostek administracyjnych Federacji Rosyjskiej. W swoim bogato ilustrowanym przykładami omawianych flag i herbów wykładzie przedstawię ich historię i wzajemne powiązania między nimi, omówię także popularne wyjaśnienia ich pochodzenia, zarówno te historycznie uzasadnione, jak i później powstałe reinterpretacje, mówiące niekiedy więcej o poszczególnych narodach niż o ich symbolach.

Nauki humanistyczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Czy mniej lub bardziej szlachetne kamienie mogą uzdrawiać?

Wielokrotnie w dziejach powracało przekonanie, że piękne minerały (kamienie szlachetne) mają moc uzdrawiania – zastanowimy się, czy jest ono prawdziwe. Poznamy też minerały – źródła pierwiastków, niezbędnych do życia i rolę tych pierwiastków w nas.

Nauki o Ziemi
 • pt., 2019-09-27 19:00
Spotkanie festiwalowe Jak otruć teściową… czyli kilka słów o truciznach na dworach królewskich i nie tylko

Historia trucizn to historia walki o władzę. Wniknięcie do świata walki o tron, począwszy od rodów królewskich skończywszy na zwykłych podwórkowych mordercach. Jak pozbywano się wrogów, jak walczono o rodzinny spadek… Poznaj ciekawe przypowieści z pogranicza toksykologii i farmakologii, zabarwione ciekawymi historiami, czasem makabrycznymi, lecz drobiazgowymi. Zabierz teściową i posłuchaj historii z humorem.

Nauki chemiczne
 • pt., 2019-09-27 19:00
Spotkanie festiwalowe Osobowość a zaburzenia osobowości

Celem zajęć jest nabycie wiedzy na temat istniejących koncepcji zaburzeń osobowości poprzez ukazanie znaczenia czynników biologicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych, poznanie dynamiki funkcjonowania osobowości, a także zapoznanie z istniejącymi metodami diagnozy zaburzeń osobowości oraz wskazanie sposobów i kierunków oddziaływań terapeutycznych.

Grupa wiekowa: osoby dorosłe

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 19:00
Spotkanie festiwalowe Autyzm a zaburzenia bioenergetyczne; wspieranie funkcji mitochondriów szansą na skuteczną terapię

Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe objawiające się: problemami z nawiązywaniem kontaktów społecznych, zaburzeniami w komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz przywiązaniem do schematów. Zaburzenie to dotyka ponad 0,8 % światowej populacji, a z roku na rok liczba ta wzrasta.

Do chwili obecnej nie wykryto przyczyny występowania autyzmu, brak również skutecznych metod terapii. Badania poczynione w ciągu ostatnich dwóch dekad wskazują na nieprawidłowości w funkcjonowaniu mitochondriów u wielu dzieci z autyzmem. Wykazano również związek między autyzmem a mutacjami w mitochondrialnym DNA.

Pojawia się zatem pytanie, czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu mitochondriów - komórkowych „elektrowni” odpowiedzialnych za wytwarzanie energii mogą być przyczyną zaburzeń obserwowanych w autyzmie. Czy precyzyjne modulowanie funkcji mitochondriów jest szansą na opracowanie nowych, skutecznych metod leczenia autyzmu?

Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć podczas wykładu.

Nauki medyczne
 • sob., 2019-09-28 09:00
Spotkanie festiwalowe Zbuntowany organizm – na czym polegają choroby autoimmunologczne?

Każdy z nas codziennie staje do walki ze światem zewnętrznym, a jedną z form obrony są produkowane przez limfocyty B przeciwciała. To właśnie przeciwciała wykrywają, opłaszczają i prezentują naszemu układowi immunologicznemu groźne dla życia człowieka antygeny, wchodzące w skład wirusów, bakterii czy też pasożytów. Problemy zdrowotne niestety pojawiają się kiedy z różnych przyczyn organizm zaczyna produkować przeciwciała przeciwko swoim własnym tkankom. Staje się to podstawą do rozwoju chorób autoimmunologicznych takich jak np.: celiakia, autoimmunologiczne zapalenia wątroby, autoimmunologiczne zapalenie trzustki itd. Niektórzy ludzie reagują nadmiernie na białka występujące w ich otoczeniu np.: pyłki traw lub w pokarmach, co nazywamy alergią. Zwiedzający będą mogli się zapoznać się w przystępny sposób z metodami jakimi wykrywamy przeciwciała przeciw własnym tkankom (autoprzeciwciała) oraz przeciwciała przeciwko alergenom, z zastosowaniem najnowocześniejszych technik.

Nauki medyczne
 • sob., 2019-09-28 09:00
Spotkanie festiwalowe Pokazać gąszcz historii

Historię zdarzeń, ludzi, rodzin czy narodów opowiadamy zwykle liniowo - tekstem opowieści, rodzinnej, wykładu czy podręcznika. Historia nie jest liniowa. Problemy z jej opowiedzeniem opisał wspaniale Melchior Wańkowicz w “metaopowieści” o tym, jak pisał “Monte Cassino”.

Historię można pokazać. Klasyczna mapa opisująca wyprawę Napoleona na Moskwę i tragiczny odwrót resztek Wielkiej Armii pozwala na jednym arkuszu papieru przedstawić nadzieje, trudy, walki i tragedie tej wielkiej masy ludzi a seria map Bitwy Jutlandzkiej pokazać decyzje - genialne lub błędne admirałów.

Historię możemy teraz pokazywać na interaktywnym obrazie komputerowym - w postaci prostej linii czasu i dynamicznej mapy czy statystyki. Można jednak sięgnąć głębiej i zbudować schemat, w którym da się zamknąć prawdziwe historie badań naukowych, genealogii rodu, bitwy czy sieci korporacji ale i schemat Hamleta czy Szewców Witkacego.

Taki schemat (uczenie mówiąc - ontologię) i jego interaktywną wizualizację pokażemy jako przykład nietrywialnego podejścia do problemów humanistyki cyfrowej.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2019-09-28 09:30
Spotkanie festiwalowe Aktywna aerodynamika szybkich samochodów

Konstruktorzy szybkich samochodów sportowych zauważają korzyści ze stosowania elementów aerodynamicznych podnoszących ich osiągi. Pojawiają się nowe konstrukcje i nowe modele o czasem zagadkowych kształtach. Wykład ma na celu przybliżenie podstaw procesów przepływu wpływających na zachowanie się szybkiego pojazdu. W trakcie pokazu zaprezentowane zostaną modele różnych elementów aerodynamicznych zmieniających parametry pojazdów.

Nauki techniczne
 • sob., 2019-09-28 10:00
Spotkanie festiwalowe Attoświat - gdzie sekunda oznacza tyle, co wiek Wszechświata

Tutaj jedna attosekunda w stosunku do sekundy wydaje się być jak jedno uderzenie serca w stosunku do wieku Wszechświata. O attoświecie oraz o tym, jak go badać przy użyciu współczesnej technologii laserowej opowiem w trakcie wykładu.

Nauki fizyczne
 • sob., 2019-09-28 10:00
Spotkanie festiwalowe Jak możemy wykorzystać swoją nieracjonalność? Rzecz o teorii szturchnięcia (nudge)

Jedną z najważniejszych zmian, jakie zaszły w ekonomii na przełomie XX i XXI wieku był wzrost znaczenia psychologii, co przyczyniło się do narodzin ekonomii behawioralnej. Przedstawiciele ekonomii behawioralnej, posiłkując się intensywnie dorobkiem psychologii, starają się wyjaśnić nieracjonalne zachowania ludzi w różnych sferach życia oraz pomóc im podejmować bardziej optymalne decyzje dla nich samych, a tym samym również dla całego społeczeństwa. W szczególności, na wykładzie tym słuchacze dowiedzą się o najnowszej teorii z obszaru ekonomii behawioralnej, tj. tzw. teorii szturchnięcia (ang. nudge) autorstwa Richarda Thalera, noblisty z ekonomii z 2017 r. Nudge to lekkie szturchnięcie, impuls służący nakierowaniu jednostki w taki sposób, by nie nakazując oraz nie zakazując jej niczego sprawić, by zachowywała się bardziej racjonalnie i tym samym podejmowała lepsze dla siebie i innych ludzi decyzje. Reasumując, słuchacze będą mieli okazję dowiedzieć się nie tylko o najczęstszych przejawach nieracjonalnego zachowania człowieka, ale też posiądą wiedzę o tym, jak będąc świadomym ograniczeń swojej racjonalności, wykorzystać ten fakt do lepszego podejmowania decyzji w życiu codziennym.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-28 10:00
Spotkanie festiwalowe Kolorowa plazma kwarkowo-gluonowa

Gdy Wszechświat był bardzo młody, wypełniała go prawdopodobnie materia w postaci plazmy kwarkowo-gluonowej. Jest to stan silnie oddziałującej materii, który tworzony jest przez bardzo gorącą i gęstą mieszankę kwarków i gluonów.  Kwarki i gluony, określane wspólnie mianem partonów, niosą tzw. ładunek kolorowy, powodujący silne oddziaływania między składnikami plazmy. Takie kolorowe partony znaleźć można na przykład wewnątrz nukleonów (proton i neutron), z których zbudowane są jądra atomowe. Poprzez zderzanie ze sobą ciężkich jąder atomowych, tak szybkich niemal jak światło, możliwe jest wytworzenie kropel kolorowej plazmy kwarkowo-gluonowej w warunkach laboratoryjnych. W czasie wykładu przedstawione zostaną wyniki badań tego typu zderzeń, otrzymane przez eksperymenty przeprowadzane m. in. w ośrodku CERN pod Genewą. 

Nauki fizyczne
 • sob., 2019-09-28 10:00
Spotkanie festiwalowe Więcej światła - Dziekani Wydziału Fizyki prezentują

Światło fascynowało ludzi od najdawniejszych czasów. Najpierw obserwowali tylko zadziwiające zjawiska optyczne w przyrodzie, później sami zaczęli wytwarzać światło. Wreszcie zaczęli także rozumieć, czym jest i jakie ma własności. Dzisiejsza technologia nie potrafi obejść się bez zaawansowanych źródeł i detektorów światła. O zjawiskach optycznych w przyrodzie i świetle w nowoczesnych technologiach opowiemy w trakcie tego wykładu. Naszą opowieść wzbogacimy pokazami, które pomogą przybliżyć najważniejsze własności światła.

Nauki fizyczne
 • sob., 2019-09-28 10:00
Spotkanie festiwalowe Zbudujmy sobie wieżę

Każdy kiedyś budował wieżę z prostopadłościennych klocków, na każdym piętrze dokładnie jeden klocek. Taką też wieżę będziemy budować podczas zajęć. Nasza wieża nie będzie jednak musiała być najwyższa, za to będziemy chcieli, żeby sięgała możliwie daleko. Na wykładzie dowiemy się, jaki to ma związek z sumą 1+1/2+1/3+1/4+1/5+... oraz rozszerzaniem się Wszechświata.

Nauki matematyczne
 • sob., 2019-09-28 10:00
Spotkanie festiwalowe Czy mózg można odmłodzić?

Wraz z biegiem lat dostrzegamy, że nasze ciało starzeje się, my stajemy się nieco wolniejsi, a sprawność i zwinność coraz trudniej utrzymać pomimo licznych zabiegów i ćwiczeń. Podobne zmiany, choć niechętnie, zauważamy w funkcjonowaniu naszej pamięci, w zdolności do nabywania nowych umiejętności, w reakcjach na zaskakujące sytuacje. Czasem te zmiany nie są związane z wiekiem, lecz z narzucanym tempem życia. Co zrobić, gdy dostrzegamy gorszą koncentrację i mniejszą podzielność uwagi? 

Jest jednak dobra wiadomość. Pomimo stresu i upływu lat nasz mózg zachowuje umiejętność rejestrowania i uczenia się, co związane jest m.in. z jego plastycznością, u podstawy której leży tworzenie się nowych połączeń pomiędzy neuronami.

Aby utrzymać lepszą sprawność umysłową zalecana jest zmiana stylu życia czy utrzymanie aktywności intelektualnej. Proponowane są terapie konwencjonalne, ale i te niekonwencjonalne. Obok informacji o dostępnych lekach mających wspomagać procesy pamięci, znajdujemy również reklamy suplementów diety, preparatów dietetycznych lub terapii eksperymentalnych. Po pomoc sięgają nie tylko ludzie dorośli, ale również młodzież, gdyż każdy chce w jak największym stopniu wykorzystać zasoby, które tkwią w jego mózgu.

W trakcie naszego spotkania postaramy się odpowiedzieć na pytania: czy i jak możemy wpłynąć na stan naszego umysłu, zdolności percepcji lub koncentrację?

Nauki medyczne
 • sob., 2019-09-28 10:30