wykład

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Zwierzęta domowe w II Rzeczypospolitej

Jak traktowano zwierzęta w dwudziestoleciu międzywojennym? Nie te użytkowe, służące do pracy w polu, psy policyjne, myśliwskie czy zwierzęta hodowlane, ale domowych ulubieńców? Pierwsze pytanie, jakie należy sobie postawić, dotyczy gatunków zwierząt trzymanych przed wojną w domach „dla przyjemności”. Czy traktowano je jako przyjaciół, domowników czy rzeczy? Jakie zajmowały miejsce w domu, jak (i czy) je leczono? Omówiona zostanie także ochrona zwierząt i procesy wytaczane osobom znęcającym się nad zwierzętami, stosunek do bezdomnych zwierząt i powstawanie schronisk.

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 17:30
Spotkanie festiwalowe Obrazowanie wnętrza człowieka z wykorzystaniem antymaterii – projekt J-PET

Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET, ang. Positron Emission Tomography) to technika obrazowania medycznego procesów zachodzących wewnątrz ciała pacjenta z wykorzystaniem specjalnych radiofarmaceutyków podawanych pacjentowi przed badaniem. Substancja taka gromadzona jest głównie w komórkach nowotworu, gdzie ulega rozpadowi radioaktywnemu na cząstki antymaterii - pozytony. Pozytony (czyli antyelektrony) po napotkaniu elektronów z ciała człowieka ulegają anihilacji, a powstała energia jest emitowana w postaci promieniowania, które jest rejestrowane przez skaner PET.

Obecnie prowadzone są na świecie badania na szeroką skalę nad coraz to bardziej zaawansowanymi technologiami PET, także w Polsce. Jednym z wyzwań czekających na rozwiązanie są ogromne koszty budowy urządzenia PET, które powodują, że ich dostępność różni się znacznie w zależności od zamożności kraju.

Celem projektu J-PET jest stworzenie innowacyjnego, modularnego tomografu cyfrowego do obrazowania całego ciała pacjenta, opartego na detektorach plastikowych, znacznie tańszych od obecnie używanych materiałów. Unikalne własności skanera J-PET pozwalają także na rozwijanie nowatorskich technik obrazowania opartych na tzw. tomografii wielofotonowej.

Podczas wykładu opowiemy, jak funkcjonuje tomograf J-PET oraz zademonstrujemy działanie jego uproszczonego modelu. Opowiemy także o perspektywach użycia nowych wskaźników nowotworowych opartych na zjawiskach kwantowych.

Nauki fizyczne
 • pt., 2018-09-28 17:30
Spotkanie festiwalowe Co dziś znaczy bycie przywódcą?

Przywódców można znaleźć w każdej sferze życia społecznego – w ekonomii, polityce, kulturze, nauce i technologii. Przywódcy potrafią angażować ludzi w osiąganie ważnych wspólnych celów. W czasach, kiedy zmiany zachodzą coraz szybciej i są coraz bardziej nieprzewidywalne, potrzeba przywództwa jest szczególnie duża. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, na czym polega przywództwo, jakie są jego źródła, jakie muszą być spełnione warunki, by pełnić rolę przywódcy i czy każdy z nas może nim się stać.

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Czy warto przebaczać przestępcom?

W tradycyjnym postępowaniu karnym, to pracownicy wymiaru sprawiedliwości nadają kształt temu, w jaki sposób sprawcy i ofiary przestępstw uczestniczą w procesie rozwiązywania konfliktu. Teoria sprawiedliwości naprawczej proponuje bezpośrednie spotkanie pomiędzy stronami konfliktu. Czy taka praktyka ma szansę powodzenia w wymiarze sprawiedliwości? Czy warto zatem przebaczać przestępcom?

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego kot nie może być wegetarianinem? Wymagania żywieniowe psów i kotów

„Żywienie zgodne z naturą” to hasło, które przyświeca większości współczesnych producentów karm dla psów i kotów oraz wielu właścicielom tych zwierząt. W praktyce jednak przekłada się to często na strategie żywieniowe zupełnie w stosunku do siebie przeciwstawne.  Mamy bowiem z jednej strony rosnące zainteresowanie żywieniem psów dietami typu BARF (czyli kości i surowe mięso), a z drugiej - wielu właścicieli pragnie uczynić ze swoich zwierząt wegetarian, a nawet wegan. I co jest niezwykle interesujące, wprowadzając każde z tych rozwiązań żywieniowych, właściciele zwierząt są, w większości przypadków, niezwykle z nich zadowoleni. A to oznacza, że zarówno psy, jak i koty są w stanie dostosować się do różnorodnej diety i przez różny okres czasu funkcjonować całkiem prawidłowo, nawet gdy zjadany przez nie pokarm nie zawiera wszystkich niezbędnych składników. Ale hasło „natura” jest bardzo modne i stąd w ostatnich latach zrobiono naprawdę wiele, aby dużo dokładniej poznać wymagania żywieniowe psów i kotów. Większość tych wymagań i zachowań żywieniowych uwarunkowały dwa czynniki – tryb życia praprzodków dzisiejszych psów i kotów oraz pokarm, do jakiego miały dostęp w środowisku, z którego się wywodzą. Trzeba jednak podkreślić, że głównym czynnikiem decydującym obecnie o sposobie żywienia zwierząt są ich właściciele, dla których wiele z współczesnych strategii żywieniowych (karmy ze świeżym mięsem, karmy bezzbożowe) wydaje się być niezwykle atrakcyjne. Trudno jednak powiedzieć, jak bardzo atrakcyjne są one dla ich podopiecznych.

Nauki weterynaryjne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Kilka naprawdę ładnych zadań, czyli zaproszenie do Olimpiady Matematycznej

Wykład dedykowany jest uczniom, którzy nie mieli wcześniej styczności z Olimpiadą Matematyczną. Opowiemy na nim, jak wyglądają kolejne etapy olimpiady i przedstawimy kilka zadań ze wcześniejszych edycji zawodów. Kilka ostatnich minut poświęcimy pytaniom słuchaczy.

Nauki matematyczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE - From mommy, with love – co przyszła mama wiedzieć powinna

Transmisja pionowa pasożytów, nazywana również wertykalną, jest zjawiskiem obserwowanym u wielu gatunków zwierząt, w tym u człowieka. Do wrodzonego zarażenia może dochodzić poprzez inwazję pasożyta z matki na potomstwo w trakcie ciąży, podczas porodu bądź laktacji. Możliwym skutkiem są powikłania w przebiegu ciąży, poronienia lub zarażenie rozwijającego się zarodka. Transmisja pionowa pasożytów może również prowadzić do zaburzeń rozwoju oraz wad wrodzonych potomstwa. Drogą wertykalną mogą być przenoszone zarówno wywołujące malarię pierwotniaki z rodzaju Plasmodium, jak i Toxoplasma, dla której nosicielami są koty domowe. Również nicienie (glisty ToxocaraAscaris, węgorki z rodzaju Strongyloides) zdolne są do zarażenia rozwijającego się płodu. Leczenie matki w trakcie ciąży jak i noworodków bywa problematyczne, z tego względu profilaktyka przeciwpasożytnicza w okresie ciąży ma szczególne znaczenie dla zdrowia zarówno ciężarnej, jak i rozwijającego się dziecka. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną przykładowe gatunki pasożytów zdolnych do inwazji płodu, drogi zarażenia oraz proponowane działania mające na celu zapobieganie zarażeniom. 

Nauki biologiczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Perfekcjonizm - zasób czy przekleństwo? Jak człowiek staje się perfekcjonistą i co z tego wynika?

Wykład będzie poświęcony perfekcjonizmowi, charakterystyce osobowościowej związanej ze stawianiem sobie trudnych do osiągnięcia celów oraz wymaganiem od siebie ich bezbłędnego zrealizowania. Podczas spotkania i dyskusji uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak psychologowie postrzegają tę cechę oraz co wiemy na temat przyczyn jej powstawania. Przedstawione zostaną także wyniki badań prezentujące wpływ perfekcjonizmu na funkcjonowanie nastolatków i młodych dorosłych.

 

dr Konrad Piotrowski - Psycholog rozwoju, zainteresowany przede wszystkim okresem dorastania i wczesnej dorosłości. W swojej pracy naukowej zajmuje się rozwojem tożsamości, czyli procesem poszukiwania odpowiedzi na jedne z najważniejszych pytań jakie w trakcie swojego życia zadaje sobie człowiek: Kim jestem? Kim chcę być? Aktualnie zgłębia również tematykę perfekcjonizmu, w tym to, jak perfekcjonizm wpływa na sposób poszukiwania własnej tożsamości

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Polacy, Ukraińcy, historia: nieuchronny ciężar przeszłości?

Ostatnie lata w Europie Środkowej i Wschodniej są okresem intensywnego uprawiania państwowej polityki pamięci adresowanej do sąsiadów. Co by się stało, gdyby jej nie było? A jeśli powinna być, to jaka? Właśnie poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy istnieją takie zasoby pamięci historycznej, do których odwołanie mogłoby przyczynić się do odwrócenia negatywnych tendencji w stosunkach między Polakami a Ukraińcami, zamierzamy poświęcić to spotkanie.

Nauki humanistyczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Projektowanie interakcji ucieleśnionej

Moc obliczeniowa ucieleśniona w przedmiotach codziennego użytku, w przestrzeni prywatnej i publicznej. Jakie możliwości daje nowy rodzaj materiału jakim jest połączenie techniki cyfrowej z fizyczną materią. Inteligentne przedmioty, obiekty reagujące na ruch, światło, dźwięk, dotyk, ciepło, poruszające się, unikające lub podążające, porozumiewające się z nami i środowiskiem. Prowokują do określonych działań, modyfikują nasze zachowanie, naturalne w użyciu, harmonijnie wkomponowane w środowisko i dostosowane do naszych potrzeb. Czy to świat bliższy niż może się dziś wydawać? Wiesław Bartkowski opowie o poznawczej roli naszej cielesności i wadze kontekstu społecznego. Pokaże, jakie ma to znaczenie dla projektowania interakcji.

 

mgr Wiesław Bartkowski - Projektant interakcji i badacz systemów złożonych. Specjalizuje się w prowadzeniu badań i realizacji projektów na pograniczu informatyki, nauk społecznych i designu. Symuluje komputerowo i analizuje systemy techno-społeczne. Naukowo zajmuje się complex systems. Realizował badania m.in. w programie „Future and emerging technologies”. Stworzył narzędzia wykorzystywane w ONZ i West Point. Jest twórcą pionierskich na polskim rynku edukacyjnym programów kształcenia łączących informatykę z naukami humanistycznymi i twórczym wykorzystaniem technologii. Jego wizualizacje naukowe i instalacje interaktywne prezentowane były m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Centrum Sztuki Współczesnej, Galerii BOZAR, Zachęcie i Teatrze Nowym.

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Protokół dyplomatyczny - zmurszały przeżytek czy ważny instrument w dyplomacji i biznesie

Jak trzeba się ubrać stosownie do okazji. Czy można przyjść w szortach na garden party ?

Jak trafnie rozsadzić gości, jak  być dobrym gospodarzemv - jak zrobić dobre pierwsze wrażenie i co trzeba wiedzieć, aby nie popełniać  gaf dyplomatycznych oraz jak z nich zręcznie wybrnąć. Jak podziękować za pośrednictwem  wizytówki za  otrzymany prezent. O wszystkim tym oraz o tysiącu innych bardzo ważnych zasad i reguł dowiecie się w trakcie mojego wykładu.

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Sama kreatywność nie wystarczy!

Podczas warsztatu będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na pytania: Dlaczego sama kreatywność nie wystarczy, aby stworzyć innowacyjne rozwiązanie ? Jaką funkcję w rozwijaniu innowacyjności pełni odwaga w podejmowaniu ryzyka oraz umiejętność implementowania innowacyjnych rozwiązań ? Jak wspierać w rozwoju utalentowane osoby, aby ich rzeczywiste talenty rozkwitały i wydawały twórcze owoce ? Czy wśród polskich uczniów i studentów są przyszli Nobliści ?

 

Dr Włodzimierz Świątek - wykładowca i ekspert na kierunku Zarządzanie i Przywództwo, psycholog biznesu, trener, coach i facylitator. Specjalizuje się w zakresie rozwijania kreatywności i innowacyjności jednostki i zespołu. Prowadzi coaching i mentoring dla liderów i zespołów pracujących nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Wspiera jednostki i zespoły w przekraczaniu barier blokujących kreatywność.

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Sekty destrukcyjne, nowe ruchy religijne, współczesna duchowość – pułapki, zagrożenia, manipulacja

Zapoznamy się  ze zjawiskiem sekt destrukcyjnych, nowych ruchów religijnych i innych grup o charakterze parareligijnym, paranaukowym, paramedycznym i parapsychologicznym. Na spotkaniu przekazana będzie wiedza dotycząca powstawania oraz funkcjonowania wyżej wymienionych grup oraz przeprowadzona analiza potrzeb psychologicznych ich członków, zaspokajanych przez udział w wyżej wymienionych grupach. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi metodami werbunku i sposobami uzależnienia jednostki od lidera oraz od innych współwyznawców.

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Świat jest mały. Zmiany klimatyczne i interes narodowy w czasach sieci społecznościowych

Jakie znaczenie ma odległość? Zależy od naszych celów. Jeśli chcemy się przemieszczać, znaczenie ma dystans fizyczny oraz środki transportu, którymi się posługujemy. Jeśli chcemy się z kimś skomunikować, znaczenie mają nasze relacje z tą osobą. Podczas wykładu zobaczymy, jak można odpowiadać na trudne pytania dotyczące skomplikowanych zjawisk dzięki wykorzystaniu teorii sieci.

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe W kamień zamienione

Od 700 000 lat rzeźbiono figurki kobiece, często w kamieniu. Poznamy najpiękniejsze z nich, zobaczymy portrety modelek Wenus z Willendorf lub Kostionek, zobaczymy, jak na styl prehistorycznych rzeźb pań wpływał rodzaj użytego kamienia. (Treść wykładu od 16 lat)

Nauki o Ziemi
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Wieczór z nauką w Międzynarodowym Instytucie

Wieczór z nauką w Międzynorodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej będzie miał autorski charakter kawiarni naukowych dla dorosłych i dzieci. Chcemy zaproponować spotkania na te same tematy jednocześnie dorosłym i dzieciom, każdej z tych grup oddzielnie, proponując im formę specjalnie dla nich. W czasie, gdy dorośli uczestniczyć będą w pokazach, zwiedzaniu laboratorium i wykładach, dzieci wezmą udział w warsztatach/grze edukacyjnej zaproponowanej przez animatorów z BioCentrum Edukacji Naukowej.

Nauki biologiczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Wieczór z nauką w Międzynarodowym Instytucie

 D. Goś , P. Dołowy, 28 IX godz. 18, D, P, Wa, W,W, Zw  

Wieczór będzie miał autorski charakter kawiarni naukowych dla dorosłych i dzieci. Formuła ta oparta jest na zajęciach na te same tematy, lecz w różnych, dopasowanych do potrzeb każdej z grup formach.

Uwaga: Zapisy od 17 IX:www.iimcb.gov.pl

 

Nauki biologiczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego Pan Bóg bardziej kocha Czechów? Sto lat temu i dzisiaj

Nie sposób przeoczyć, że w tym roku Polska obchodzi stulecie niepodległości. Tak się składa, że rok 1918 w podobny sposób zapisał się w historii jeszcze kilku krajów regionu, w tym Czechosłowacji. Po prawie trzystu latach powstało państwo niezależne od monarchii habsburskiej, która rozpadła się na skutek I wojny światowej. Na czele nowego kraju stanął naukowiec – profesor filozofii, Tomáš Garrigue Masaryk, który jeszcze całkiem niedawno nie był specjalnie lubiany przez rodaków. Enfant terrible polityki krajowej i zagranicznej, człowiek, którego Terry Pratchett mógłby opisać słowami, że to, co ważne, wcale nie znaczyło dla niego tego samego, co osobiste. Co jednak ma do tego wszystkiego Pan Bóg? I czy naprawdę można powiedzieć, że kocha Czechów, skoro to rzekomo najbardziej ateistyczny naród świata? W czasie wykładu zastanowimy się wspólnie nad tym, jak to właściwie jest z tymi Czechami, przywołując na plan pierwszy właśnie postać Masaryka. Zostając prezydentem, nie przestał on bowiem być filozofem, a jego idea przenikającej czeską historię myśli humanistycznej jest ciekawą wskazówką, jak radzić sobie z rzeczywistością, która niejednego w trudnych czasach przerasta. Dla Masaryka bowiem jedną z kluczowych zasad była otwartość: nie tylko w znaczeniu tolerancji wobec drugiego człowieka, ale także dopuszczenia możliwości istnienia siły wyższej, która prowadzi wydarzenia tak, by układały się w pewną logiczną całość. Na wykładzie nie zabraknie również odpowiedzi na pytania, jaki wpływ na czeską historię miała pewna niestabilna łódka w niemieckim Lipsku, dlaczego czasami warto w trakcie obiadu nie założyć krawata i czemu czasami pisanie anonimów jest jedyną możliwą metodą uprawiania polityki.

Nauki humanistyczne
 • pt., 2018-09-28 18:30
Spotkanie festiwalowe Żydzi wobec niepodległości II RP

Patriotyzm żydowski w Polsce międzywojennej musiał przejść gruntowną ewolucję. W okresie zaborów Żydzi mogli wybrać kilka możliwych rozwiązań – być lojalni w stosunku do mocarstw zaborczych, mogli stać po stronie Polaków, a nawet razem z nimi walczyć o wolną Polskę albo przynajmniej popierać taką walkę, mogli też pozostać obojętni, jako że niezależnie od rozwoju sytuacji, tak czy inaczej pozostaliby mniejszością narodową w zdominowanym przez inny naród państwie. Ich asymilacja także nie była oczywista – poza zaborem rosyjskim mogła być przyjmowaniem narodowości nie polskiej, ale jednego z narodów państw zaborczych. W momencie odzyskania niepodległości sytuacja diametralnie się zmieniła – Polacy i Żydzi – dwie mniejszości narodowe przestały zajmować równorzędne (i podrzędne) stanowisko w państwie. Żydzi, jako mniejszość, musieli zatem ustosunkować się do nowo powstałego państwa. Zadecydować, czy chcą być tylko jego formalnymi obywatelami, czy też potraktują  je jako ojczyznę, ewentualnie jedną z ojczyzn. Decydując się na to drugie rozwiązanie – a ta decyzja połączyła praktycznie wszystkie ideologie i ugrupowania – musieli nie tylko uzasadnić wobec własnego społeczeństwa ten wybór, ale też w pewnym sensie utożsamić swoje dzieje z dziejami Polaków, zacierając jakiekolwiek ślady, że w czasie rozbiorów nie stali jednoznacznie po stronie odrodzonego państwa polskiego.

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 18:30
Spotkanie festiwalowe Mózg wiecznie młody

Z wiekiem starzeniu podlega całe nasze ciało, a wraz z nim, niestety, również nasz mózg. Dotkliwie to odczuwamy, gdy procesy uczenia się i zapamiętywania zaczynają zachodzić coraz wolniej i wolniej. Przykro mi to mówić, ale nasz mózg naturalnie zaczyna „zwalniać” już w bardzo młodym wieku - trzydziestu lat. Rzadko jednak zdajemy sobie sprawę, że możemy mieć wpływ na zatrzymanie tego procesu. Okazuje się bowiem, że starzenie mózgu jedynie w 25% zależy od naszych genów, natomiast aż w 75% od właściwego stylu życia. De facto to bardzo dobra wiadomość, oznacza bowiem, że przez aktywność fizyczną oraz sposób odżywiania każdy może skutecznie spowalniać procesy starzenia swojego mózgu. To oczywiście ma bezpośrednie przełożenie na stan naszego zdrowia, a co za tym idzie i samopoczucia.

Serdecznie zapraszam na wspólne spotkanie, podczas którego wyjaśnię, na jakiej zasadzie regularne ćwiczenia oraz zbilansowana dieta mogą nam pomóc w zachowaniu wiecznie młodego mózgu. Uwaga! Każdy wiek jest dobry, by zacząć dbać o swój mózg, ale im wcześniej się zacznie, tym większa szansa na odniesienie sukcesu.

Nauki medyczne
 • sob., 2018-09-29 09:00
Spotkanie festiwalowe Bitcoin i inni - kryptografia a kryptowaluty

Podczas wykładu można będzie bliżej poznać kryptowaluty. Zacznę od bitcoina i kryjącej się za nim matematyki, a następnie przejdę do Ethereum i "inteligentnych kontraktów". Na zakończenie opowiem o problemach i ograniczeniach dzisiejszego świata kryptowalut.

Nauki matematyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Emisja CO2 zależy od stylu życia - kalkulator śladu węglowego

Każdy z nas ma swój udział w emisji dwutlenku węgla – gazu, którego emisja powoduje zmiany klimatu. Siedząc w ciepłym pokoju, biorąc kąpiel, podróżując samochodem, pociągiem lub samolotem, robiąc zakupy – korzystamy z energii spalanych paliw kopalnych i przyczyniamy się do emisji dwutlenku węgla. Komputerowy kalkulator osobistych emisji CO2 pozwala określić, ile gazu dostaje się do atmosfery w wyniku nie tylko używania transportu czy mieszkania, ale również konsumpcji towarów przemysłowych, żywności, a także z wszystkich pozostałych sfer życia. Po wprowadzeniu, na przykładzie sposobu życia (niezupełnie statystycznie reprezentatywnego) Pana Kowalskiego, każdy będzie mógł obliczyć swój własny "odcisk węglowy".

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Fizyka z głową w chmurach – wizyta w laboratorium hydrodynamicznym

Podczas pokazów będzie można dowiedzieć się, jak zrobić sobie chmurę i czy można ją postawić na półce, z czego chmury się składają,  jak się ma gotowanie do pogody, co ciekawego można wymalować sobie w szklance wody i wiele innych.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Jak powstaje układ scalony?

Układy scalone (z ang. integrated circuits - IC) są wszechobecne, czasami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Są podstawowymi elementami praktycznie każdego urządzenia elektronicznego, występują m.in. w: urządzeniach AGD, komputerach, telewizorach, samochodach, telefonach, zegarkach, pendrive’ach, odtwarzaczach MP3 itd. Łatwa integracja układów scalonych z układami optycznymi lub mechanicznymi pozwoliła na stworzenie tzw. ‘Systemów na chipie’ (Systems-on-chip), czyli takich systemów, które zawierają w sobie wiele różnych urządzeń wykonanych różnymi technologiami, a zintegrowanych w jeden system elektroniczny. Powstanie takich systemów nie byłoby możliwe bez postępu w miniaturyzacji, czyli rozwoju technologii układów scalonych.

Technologia, czyli nauka o metodach wytwarzania układów scalonych, jest bardzo interdyscyplinarna. Zawiera w sobie wiedzę z wielu dziedzin, takich jak: chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, mechanika, optyka, a przede wszystkim elektronika. Układy scalone już dawno wkroczyły do skali nano, czyli wielkości ekstremalnie małych. Warunki wytwarzania takich układów są również ekstremalne. Jakie są to warunki, jakie są etapy produkcji takiego układu, jak długo to trwa i ile to kosztuje…? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć na tym wykładzie…

Wykład będzie miał na celu przybliżenie szerokiemu gronu słuchaczy specyficznych warunków oraz poszczególnych etapów procesu wytwarzania układów scalonych.  Wykład pozwoli na poznanie ‘od kuchni’ metod realizacji układów, które zdominowały światowy rynek urządzeń elektronicznych.

Nauki techniczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe O bogactwie właściwości grafenu i innych materiałów dwuwymiarowych

Intensywne badania grafenu w ostatnich latach dały impuls do odkrycia wielkiej liczby podobnych materiałów dwuwymiarowych i powstania nowej wręcz dziedziny zainteresowań fizyków i inżynierów materiałowych. Znaleziono w nich wiele zjawisk fizycznych i właściwości rokujących nadzieję na zastosowania głównie w elektronice. Występują tam tak zwane elektrony Diraca, osobliwości van Hove'a, tworzone są tak zwane heterostruktury van der Waalsa, własności energetyczne i spin nośników ładunku poddają się łatwo kontroli zewnętrznym napięciem elektrycznym albo mechanicznymi naprężeniami, istnieją oznaki występowania nadprzewodnictwa. Wykład będzie omówieniem owych egzotycznych zjawisk i prezentacją ich przykładowych zastosowań.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga – promieniowanie rentgenowskie w analizie tkanin zabytkowych

W 1895 roku odkryto nowy typ promieniowania, które od nazwiska odkrywcy nazwano promieniami Roentgena. Bardzo szybko znalazło ono zastosowanie w medycynie. Od ponad 70 lat jest również powszechnie wykorzystywane w analizie dzieł sztuki. W badaniach tkanin zabytkowych pozwala zobrazować warstwy niewidoczne na powierzchni obiektu – sięgnąć tam, gdzie wzrok nie sięga. Na przykładzie późnogotyckiego haftu reliefowego ze Skarbca Jasnogórskiego będą omówione możliwości i ograniczenia nowatorskich metod analitycznych bazujących na promieniowaniu rentgenowskim

Obszar sztuki
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Dziekani Wydziału Fizyki UW opowiedzą o prądzie elektrycznym

Trudno sobie wyobrazić współczesną cywilizację bez wykorzystania prądu elektrycznego. Uporządkowany ruch ładunków elektrycznych odgrywa krytyczną rolę w licznych zjawiskach zachodzących w różnych skalach. Począwszy od sterowania przepływem pojedynczych elektronów, poprzez aktywność elektryczną organizmów, aż do ogromnych prądów zasilających instalacje przemysłowe i płynących podczas wyładowań atmosferycznych - jesteśmy otoczeni płynącymi prądami elektrycznymi.

Na naszym wykładzie przedstawimy kilka przykładów, które są być może mniej znane. Pokażemy, jak prąd elektryczny płynie w różnych ośrodkach, czasem tak nieoczekiwanych jak drewniany kij czy szklana rurka. Przedstawimy różne aspekty związane z prądem elektrycznym i opowiemy do czego można go wykorzystać.

Jak zwykle nasza opowieść będzie ilustrowana licznymi pokazami, które nie goszczą codziennie na salach wykładowych.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:30
Spotkanie festiwalowe Jak geny i środowisko wpływają na zdrowie i długowieczność?

Starzenie się jest postępującym, nieodwracalnym procesem upośledzającym wszystkie funkcje organizmu. Długowieczność zależy przede wszystkim od posiadania korzystnych odmian tych genów, które regulują tempo starzenia. O działaniu genów nie decyduje jedynie ich sekwencja, ale również ich aktywność. Na aktywność genów wpływają różne czynniki, w tym modyfikacje epigenetyczne, które razem tworzą tzw. epigenom. Związane z wiekiem zmiany epigenomu nazywane są „dryftem epigenetycznym”. Tak jak nie mamy wpływu na otrzymane od rodziców odmiany genów, tak poprzez modyfikację stylu życia i środowiska możemy, do pewnego stopnia, wpływać na epigenom i w związku z tym na aktywność genów.

Ważne znaczenie w regulowaniu aktywności genów za pośrednictwem epigenomu ma dieta. Obecnie za najskuteczniejszą uważa się dietę pełnowartościową z ograniczeniem kalorii. Ważna jest jednak nie tylko wartość kaloryczna diety, ale jej skład oraz pochodzenie pokarmów. Najefektywniejsze w modyfikowaniu epigenomu i wydłużaniu zdrowej fazy życia są pokarmy pochodzenia roślinnego. Ponadto wskazany jest umiarkowany, regularny wysiłek fizyczny, regularny wysiłek umysłowy oraz unikanie używek (zwłaszcza tytoniu) i, w miarę możliwości, unikanie szkodliwych warunków środowiskowych i pracy.

Nauki medyczne
 • sob., 2018-09-29 10:30
Spotkanie festiwalowe Antybiotyki – historia odkrycia, mechanizm działania, wpływ na organizm człowieka

Antybiotyki nie tylko zrewolucjonizowały leczenie infekcji bakteryjnych ludzi i zwierząt, lecz także umożliwiły dynamiczny rozwój nowych dziedzin medycyny (np. transplantologii), w dużej mierze przyczyniając się do bezprecedensowego wydłużenia życia ludzi w wieku XX. Wykład przybliży historię badań nad chemioterapeutykami oraz okoliczności odkrycia antybiotyków. Zostaną omówione mechanizmy toksycznego działania tych leków na komórki bakterii oraz procesy nabywania oporności na antybiotyki przez bakterie. Słuchacze będą także mogli poznać korzyści i efekty uboczne stosowania antybiotyków w terapii ludzi.

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Czy dorastanie to czas kryzysu? O tym, jak poszukujemy odpowiedzi na pytanie "Kim jestem?"

Wykład i dyskusja poświęcone będą najważniejszemu zadaniu, jakie staje przed człowiekiem w okresie dorastania - zbudowaniu podstaw własnej tożsamości, tego, kim się jest i kim chce się być. Radzenie sobie przez młodzież z tym zadaniem jest źródłem wielu napięć między nimi a ich rodzicami i stało się podstawą postrzegania okresu dorastania jako czasu kryzysu, buntu, sprzeciwu. Wykład będzie poświęcony przedstawieniu psychologicznych podstaw zmian zachowani, jakie obserwujemy u nastolatków oraz ukazaniu ich rozwojowej funkcji. Pooglądamy także fragmenty bajek, które pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia.

 

dr Konrad Piotrowski - Psycholog rozwoju, zainteresowany przede wszystkim okresem dorastania i wczesnej dorosłości. W swojej pracy naukowej zajmuje się rozwojem tożsamości, czyli procesem poszukiwania odpowiedzi na jedne z najważniejszych pytań, jakie w trakcie swojego życia zadaje sobie człowiek: Kim jestem? Kim chcę być? Aktualnie zgłębia również tematykę perfekcjonizmu, w tym to, jak perfekcjonizm wpływa na sposób poszukiwania własnej tożsamości.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Czy warto zaprzyjaźnić się z czasem, czyli co warto wiedzieć o czasie psychologicznym?

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą na temat czasu psychologicznego. Czym są i jak na nasze funkcjonowanie wpływają orientacje temporalne i kompetencje temporalne? Czy można zarządzać czasem?

 

Dr Joanna Sweklej jest wieloletnim wykładowcą psychologii społecznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Jest Autorką licznych wystąpień konferencyjnych oraz publikacji dotyczących poznawczych i afektywnych mechanizmów poznania społecznego. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół postaw, intuicji oraz świadomych i nieświadomych procesów w dokonywaniu wyborów oraz poznania społecznego i kształtowania relacji społecznych.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe I Ty możesz zostać programistą

Przedstawimy środowisko do programowania wizualnego SCRATCH oraz przykładowe projekty wykonane z jego pomocą. Pokażemy projekty stworzone przez uczniów, w tym zgłoszone na konkurs Kodowanie w SCRATCHu.

Nauka programowania staje się coraz bardziej istotną umiejętnością, zaczyna wchodzić do szkół na całym świecie, w tym w Polsce. W związku z tym jest wiele wątpliwości, czy dzieci potrafią programować i czy wczesne nauczanie programowania ma sens. By rozwiać wątpliwości, chcemy przedstawić najciekawsze projekty stworzone przez uczniów w trakcie zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, w tym projekty zgłoszone na konkurs Kodowanie w SCRATCHu. Przedstawione zostanie środowisko do programowania wizualnego SCRATCH oraz przykładowe projekty wykonane z jego pomocą.

Nauki matematyczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Ku niepodległości. Emancypacja, wynalazki, patriotyzm, czyli jak przetrwać w czasach zaborów

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zaprasza na spotkanie weekendowe skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach politycznej nieobecności, Rzeczpospolita odzyskała niepodległość. Wydarzenie to ma przybliżyć uczestnikom dzieje Polski w drugiej połowie XIX wieku. Społeczeństwo polskie, mimo braku państwowości, kultywowało przywiązanie do historii, tradycji, języka. Zamierzeniem Muzeum jest opowiedzenie o drodze do niepodległości, o różnych obliczach kultury kształtowanej przez Polaków podczas zaborów, o wydarzeniach, ważnych postaciach epoki, literaturze, ubiorze i tańcu. Szacunek dla dziedzictwa przodków, duma z ich dokonań, a przede wszystkim zrozumienie naszych sukcesów i porażek - to cel naszego projektu. 

W programie: 

g. 13.30 Prelekcja „Polacy w armiach zaborców"

g. 11:00 – 15:00

 • Krynoliny, gorsety, kapelusze, czyli moda w II połowie XIX wieku.
 • Żołnierze końca XIX wieku - umundurowanie, broń, musztra, pokazy, pogadanka.
 • Czarna biżuteria - warsztaty inspirowane motywami biżuteri po powstaniu styczniowym. Jakie miala znaczenie, czym sie charakteryzowała, dlaczego była powszechna w końcu XIX wieku.
 • Cylinder - element ubioru elegancego mężczyzny (warsztaty).  
 • Samowar - powszechny atrybut w domach w zaborze rosyjskim (degustacja).
 • Zajęcia animacyjne dla dzieci "Krasnoludki są na świecie!"
 • Adapter, maszyna do szycia, maszyna do pisania, lampa naftowa, czyli nowe technologie XIX wieku.  
 • Kalendarium wydarzeń, Polska i świat (prezentacja).
Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Nie tylko igłą i nitką. Możliwości wykorzystania techniki laserowej w konserwacji tkanin zabytkowych

Konserwacja tkanin zwykle kojarzy się z zastosowaniem różnego rodzaju nici i igieł oraz innych prostych narzędzi, takich jak nożyczki, pęsety, centymetry, lupy. Igła i nitka są podstawowymi narzędziami konserwatora tekstyliów, niemniej w procesie konserwacji podejmowany jest szereg innych działań, głównie gdy pewne, wypracowane już metody są niewystarczające lub niemożliwe do zastosowania. Szczególnie często napotkać można takie problemy przy opracowywaniu metody oczyszczania tkaniny. W takich przypadkach należy szukać alternatywnych rozwiązań. Jednym z nich może być zastosowanie w procesie czyszczenia obiektów techniki laserowej.

Obszar sztuki
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Niewyraźnie Pan/Pani dziś wygląda – systemy wizyjne w monitorowaniu kondycji pacjenta

Wkład połączony z pokazem w laboratorium. Impreza będzie miała charakter pokazu systemów pozyskiwania i analizy obrazów dwu i trójwymiarowych oraz ich zastosowania w analizie kondycji fizycznej i psychofizycznej użytkownika. Przewidziane jest krótkie wprowadzenie do tematyki wizji trójwymiarowej, a następnie demonstracja systemów z udziałem publiczności. 

Nauki techniczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
 • sob., 2018-09-29 11:30
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Patrząc oczami innych – przyjmowanie perspektywy i jej społeczne następstwa

Przedmiotem prezentacji będzie jedynie ludzkie zjawisko - zdolność przyjmowania perspektywy innych, wczuwania się i rozumienia ich stanów, przewidywania sytuacji. Ukażemy złożoność i wielowymiarowość tej wyjątkowej kompetencji, która przejawia się w takich zjawiskach jak: empatia afektywna i poznawcza, inteligencja emocjonalna, prospołeczność, wrażliwość interpersonalna, ale także w bardziej poznawczych kompetencjach takich jak decentracja czy teoria umysłu. Co się zmienia kiedy odkrywamy, że kolega mieszkający w sąsiednim bloku widzi to samo podwórko inaczej? Od momentu opanowania zdolności do decentracji nasz świat już nigdy nie będzie taki sam. Możemy ją wykorzystywać zarówno w dobrej sprawie pomnażania społecznego dobrostanu, jak i wątpliwej - manipulacji innymi ( czasem każdy miałby ochotę być demonicznym Jago powodującym zachowaniami innych). Dlaczego ludzie różnią się łatwością „wchodzenia w buty innych”, co odpowiada za rozwój tej kompetencji? A także jakie konsekwencje wynikają z jej deficytów. Skoncentrujemy się na możliwościach, jakie przyjmowanie perspektywy stwarza w społecznym funkcjonowaniu i interpersonalnych relacjach. Każdy chciałby czasami wiedzeć, co myśli i czuje partner, jaki prezent  sprawiłby największą przyjemność, jak się zachować aby nie urazić, czy dobrze zinterpretowałam jego wyraz twarzy, jak najlepiej komuś pomóc? Pokażemy, wynikające z naszych badań, praktyczne benefity przyjmowania perspektywy:  ułatwianie rozwiazywania konfliktów, usprawnienie procesu edukacji, ograniczenie agresji (także cyberprzemocy), sprzyjanie adekwatnemu spostrzeganiu świata, ograniczanie stereotypów, nasilanie prospołeczności, a przede wszystkim zwiększanie naszej autonomii i podmiotowości.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Pojedynek XIX wieku – przestępstwo, rytuał, paradoks

Pojedynek w XIX wieku to „teatr, w którym krew była prawdziwa”.

Korzystając z rozmaitych źródeł z epoki (wspomnienia, anegdoty, kodeksy pojedynkowe, literatura piękna i jej ekranizacje, grafiki itp.) zestawionych ze współczesnymi wyobrażeniami popularnych powieści i seriali nurtu „retro”, zobaczymy dzisiejsze najczęściej zafałszowane i uproszczone wyobrażenie o tym specyficznym zjawisku. To zachowanie – akceptowane społecznie, choć równocześnie karane przez prawo – miało charakter ściśle zrytualizowanej formy, obwarowanej szczegółowymi przepisami i szczególny sens, ściśle związany z pojęciem honoru  (zob. interpretacje Jurija Łotmana).

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Rentgenowska analiza strukturalna kryształów

Kryształy są wszechobecne w powieściach, filmach i sztuce. Dzięki klejnotom bohaterowie uzyskują wyjątkowe, potężne moce. Niekiedy kryształy mają właściwości uzdrawiające, a czasem są minerałem niezbędnym do rozwoju cywilizacji i eksploracji kosmosu. Bywa też, że po prostu są wyjątkowo cenne - ozdabiają korony królów, władców i oczywiście są najlepszymi przyjaciółmi kobiet. Ale jak to wygląda w prawdziwym świecie? Czy kryształy są wszechobecne także w życiu codziennym? Czy mają jakieś szczególne właściwości? A tak właściwie to co to jest ten „kryształ" i czymże jest ta „krystalografia"? Odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania uzyskasz od prawdziwego krystalografa podczas
wykładu!
 

Nauki chemiczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Singapur - Azjatycka Szwajcaria?

Singapur nierzadko nazywany jest Azjatycką Szwajcarią. Prowadzący, mając za sobą czteroletni pobyt i aktywność dyplomatyczną w Singapurze, podejmie próbę wykazania, że teza ta jest w dużym stopniu zasadna. Ponadto przybliży autentyczne problemy tej jedynej w swoim rodzaju aglomeracji, globalnego centrum i jednego z azjatyckich tygrysów gospodarczych. Singapur cieszy się rosnącym zainteresowaniem regionu i świata, bo i z wielu względów jest państwem wyjątkowym. Wyróżnia go chociażby sam fakt, iż funkcjonuje jako zglobalizowane miasto-państwo, ale jest także centrum businessu, handlu, transportu morskiego i lotniczego, finansów, arbitrażu oraz turystyki. Singapur to, jak się niekiedy podkreśla, „kawałek Zachodu w Azji” i współcześnie jest dla regionu tym, czym w średniowieczu była dla Europy Wenecja. Wiele wskazuje na to, iż w tworzącym się dopiero multipolarnym układzie sił rola tego nieco ponad 5 milionowego kraju będzie rosła, zwłaszcza jeśli chodzi o wzmacnianie więzi transpacyficznych.

 

dr Czesław Kozłowski - Wykładowca Uniwersytetu SWPS, współpracownik Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, zawodowy dyplomata z ponad 30-letnim doświadczeniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Pełnił szereg funkcji dyplomatycznych na placówkach m.in. w Niemczech i Szwajcarii, a ostatnio – w latach 2011-2015 – był Radcą-Ministrem w Ambasadzie RP w Singapurze i kierownikiem sekcji ekonomiczno-handlowej. Jest autorem wielu publikacji, w tym dotyczących procesów integracyjnych w regionie Azji i Pacyfiku.
 

Nauki ekonomiczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Społeczność turecka w Polsce – jak integrują się imigranci?

W polskich badaniach akademickich zagadnienie migracji z Turcji pojawia się rzadko. Tymczasem społeczność turecka w RP jest coraz liczniejsza: przyjeżdżają zarówno imigranci zarobkowi, jak i studenci. Polska stała się dla nich atrakcyjnym krajem zwłaszcza po akcesji do Unii Europejskiej w 2004 roku. Zgodnie z danymi Urzędu ds. Cudzoziemców ze stycznia 2018 r., w różnego rodzaju karty pobytu w Polsce miało 3887 imigrantów tureckich. Do tego należy doliczyć osoby, które przyjęły polskie obywatelstwo. W krajach Zachodniej Europy społeczność turecka jest jeszcze większa: Turcy są najliczniejszą lub jedną z najliczniejszych grup imigrantów z państw trzecich w Niemczech oraz Austrii, Holandii, Belgii, Francji. Jak integrują się imigranci z Turcji? Czym różni się społeczność turecka w Polsce od podobnych społeczności w krajach Europy Zachodniej?

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Sprytne strategie o podłożu kombinatorycznym

Omówione zostanie pojęcie permutacji zbioru skończonego, a następnie podstawowe obserwacje związane z jej rozkładem na cykle. Część zajęć będzie dotyczyć opisu kombinatorycznego, część zaś - zjawisk związanych z losowością.

Nauki matematyczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Świat molekuł 3D

Zaprezentowane zostaną metody wirtualnej rzeczywistości, wykorzystujące m.in. projekcję 3D, pozwalające na lepsze zrozumienie funkcjonowania układów biomolekularnych, w tym biologicznych nanosensorów.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe To, że mamy przeciwciała, to dobrze czy źle?

Przeciwciała (inaczej immunoglobuliny) są specyficznymi białkami produkowanymi w naszych organizmach przez pobudzone limfocyty B. Można je porównać do wysoko wyspecjalizowanych szpiegów, którzy muszą szybko wykryć i połączyć się z białkami, zwanymi antygenami, groźnych dla życia człowieka wirusów i bakterii lub pasożytów. Niestety czasami się zdarza, że z różnych przyczyn organizm zaczyna produkować przeciwciała przeciwko swoim własnym tkankom. Staje się to podstawą do rozwoju choroby autoimmunologicznej. Przykładem takich chorób jest celiakia, autoimmunologiczne zapalenia wątroby, autoimmunologiczne zapalenie trzustki itd. Niektórzy ludzie reagują na białka występujące w ich otoczeniu np. białka w pyłkach traw lub w pokarmach, co nazywamy alergią. Zwiedzający będą mogli się zapoznać z tym, jak wykrywamy przeciwciała przeciw własnym tkankom (autoprzeciwciała) oraz przeciwciała przeciwko alergenom.

Nauki medyczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Wyobraźnia socjologiczna – jak myśleć inaczej?

Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki poznają podstawowe pojęcia świata społecznego, takie jak: rola społeczna, norma społeczna, gender, naród. Następnie wspólnie spojrzymy na sytuacje z życia codziennego z perspektywy socjologicznej. Zastanowimy się, co daje nam takie spojrzenie i dlaczego warto na co dzień używać wyobraźni socjologicznej.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Makata, gobelin czy żakard? Terminologia i typologia popularnych tkanin

Tkaniny, które zdobią domowe wnętrza często bywają nazywane makatami, gobelinami, arrasami, żakardami czy tapiseriami. Pomiędzy tymi rodzajami tekstyliów istnieją jednak zasadnicze różnice technologiczne i techniczne, a więc nazwy te nie powinny być stosowane wymiennie. Intencją wystąpienia jest ułatwienie właścicielom prawidłowego określenia, z jakiego rodzaju tkaniną mają do czynienia.

 

Obszar sztuki
 • sob., 2018-09-29 11:30
Spotkanie festiwalowe Niewyraźnie Pan/Pani dziś wygląda – systemy wizyjne w monitorowaniu kondycji pacjenta

Wkład połączony z pokazem w laboratorium. Impreza będzie miała charakter pokazu systemów pozyskiwania i analizy obrazów dwu i trójwymiarowych oraz ich zastosowania w analizie kondycji fizycznej i psychofizycznej użytkownika. Przewidziane jest krótkie wprowadzenie do tematyki wizji trójwymiarowej, a następnie demonstracja systemów z udziałem publiczności. 

Nauki techniczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
 • sob., 2018-09-29 11:30
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe O ekologii oczyma fizyka

Podwojenie ludności Ziemi i gwałtowna industrializacja zagrażają dalszemu rozwojowi naszej cywilizacji. Podstawowym problemem ograniczającym dalszy jej rozwój będzie przede wszystkim brak energii. Kolejne miejsca na liście zagrożeń to brak dostępu do czystej wody, brak dostatecznej ilości żywności, skażenie środowiska naturalnego, rosnąca bieda i plaga chorób cywilizacyjnych. „Czarny scenariusz” dalszego rozwoju naszej cywilizacji przewiduje konieczność podwojenia produkcji energii elektrycznej do roku 2050. Największym problemem staje się wtedy olbrzymia emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. Według specjalistów taka ilość tego gazu cieplarnianego w atmosferze oznacza nieodwracalne zmiany klimatyczne!  W referacie podane będą przykłady działań proekologicznych

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 11:30
Spotkanie festiwalowe Straszne promieniowanie? Nie dajmy się zwariować

Promieniowanie jonizujące towarzyszy nam od początku naszego życia aż do jego końca. Ma ono niezasłużenie złą sławę, a przecież nawet zwykły nóż, do którego wszak mamy na ogół obojętny stosunek, również można uczynić narzędziem zbrodni. Obecne przepisy ochrony radiologicznej  potęgują strach przed promieniowaniem i abstrahują od wyników licznych prac naukowych, które pokazują, że małe dawki promieniowania mogą mieć dla zdrowia korzystne skutki. Przedstawię liczne przykłady przemawiające za tezą, że promieniowanie w małych dawkach jest nam niezbędne do życia i potrafimy je wykorzystać do leczenia ludzi.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 11:30
Spotkanie festiwalowe Badania na zwierzętach jako motor nauki – historia i współczesność

Zwierzęta od stuleci były obiektem badań w różnych dziedzinach nauki, dzięki nim ludzie poznali wiele tajemnic anatomii, fizjologii oraz biologii molekularnej. Często poznanie ich budowy czy funkcjonowania było inspiracją do technicznych wynalazków.

Współcześni ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak wiele naukowych odkryć będących podstawą powszechnych obecnie procedur medycznych czy technicznych maszyn, nie powstałoby bez badań nad zwierzętami. Używanie zwierząt w badaniach biomedycznych przyczyniło się w znaczący sposób do rozwoju medycyny, ale także przez lata było powodem gorących społecznych i filozoficznych dyskusji. Powodem było nie zawsze etyczne, w naszym rozumieniu, prowadzenie tych badań.

W wykładzie przedstawiona będzie historia udziału zwierząt w najważniejszych odkryciach i wynalazkach ludzkości, od czasów antycznych do współczesnych. Omówiony będzie też sposób, w jaki ludzie podchodzili do obiektów swoich badan i jak to podejście się zmieniało. Wspomnimy o nowych regulacjach dotyczących używania zwierząt w badaniach naukowych i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy można całkowicie zrezygnować z udziału zwierząt w badaniach medycznych.

Nauki medyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego Pan Bóg nie stworzył mnie foką […]? B. Prus. Przyzwyczajenia, pragnienia i potrzeby pisarza

Jak wyglądał poranek pisarza w 1897 roku? Jakie były jego rytuały codzienności? Czego możemy się dowiedzieć o pracy i sposobach spędzania wolnego czasu autora Lalki na podstawie korespondencji, notatek, kronik i wspomnień o Prusie?

Wystąpienie będzie próbą stworzenia portretu człowieka i pisarza w jego codzienności – odzwierciedlonego w swych zwyczajach, słabościach i pragnieniach.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00