wykład

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Grafy, cykle, łamigłówki

Grafy stanowią pożyteczne narzędzie do modelowania rozmaitych problemów, od projektowania sieci komunikacyjnych i układów elektronicznych, przez wyszukiwanie tras w nawigacji samochodowej, do zastosowań w chemii, biologii, socjologii i sztucznej inteligencji. Na wykładzie skoncentruję się jednak raczej na bardziej rozrywkowych zastosowaniach:

Które figury dają się narysować bez odrywania ołówka od papieru? Jak przyspieszyć odgadywanie zapomnianego PINu do cyfrowego zamka? Jak rozwiązać problem Wież z Hanoi bez użycia rekursji? Na wykładzie opowiem o tych i innych zastosowaniach cykli Eulera i Hamiltona w grafach w szeroko rozumianej matematyce rekreacyjnej.

Nauki matematyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Krystalizacja białka

Znajomość struktury przestrzennej białek pozwala zrozumieć procesy biologiczne na najbardziej podstawowym, atomowym poziomie: sposób, w jaki przebiegają reakcje katalizowane przez enzymy; sposób, w jaki białka oddziałują z innymi białkami i małymi cząsteczkami; itp. Znajomość struktury, miejsc aktywnych lub wiążących w białkach pozwala na zrozumienie ich specyficzności substratowej i zaprojektowanie cząsteczek lepiej z nimi oddziałujących, np. potencjalnych leków.
W krystalografii rentgenowskiej białek największym wyzwaniem jest pierwszy etap na drodze do uzyskania struktury, czyli otrzymanie dobrze rozpraszającego kryształu białka, co będzie tematem opisywanych ćwiczeń.

Nauki chemiczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
 • sob., 2018-09-29 14:00
Spotkanie festiwalowe LASER - potęga światła

Współczesna cywilizacja to świat zaawansowanych technologii. Żyjemy w ich otoczeniu, nie zdając sobie nawet z tego sprawy – pełnymi garściami czerpiemy z zasobów technologii informacyjnych, elektronicznych, chemicznych, medycznych itp.

Jednym z urządzeń, które w istotny (choć dla wielu niedostrzegalny) sposób wpłynęło na kształt współczesnego świata technicznego jest laser – generator światła różnego od wszystkich innych występujących w naturze. 

Głównym celem tego wykładu jest przybliżenie i wyjaśnienie specyficznych właściwości światła laserowego. Zakres wykładu obejmuje omówienie fizycznych podstaw działania lasera i jego budowy, wyjaśnienie i demonstrację podstawowych właściwości promieniowania laserowego – monochromatyczności, kierunkowości, koherencji czasowej i przestrzennej oraz możliwości uzyskiwania niezwykle dużych gęstości mocy optycznej. Przedstawiona zostanie również krótka historia rozwoju techniki laserowej (na świecie i w Polsce), jej perspektywy oraz główne obszary zastosowań – w tym technologiczne, medyczne i militarne.

Wykład będzie uzupełniony demonstracją wybranych typów układów laserowych i krótkim pokazem laserowym.

Nauki techniczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Maria Skłodowska-Curie - symbol nieugiętości polskiego ducha w walce o niepodległość ojczyzny

Pryncypialność poglądów Marii Skłodowskiej-Curie powodowała, iż uczona trzymała się z daleka od polityki. Służąc jednak pomocą, radą czy pieniędzmi, na swój sposób angażowała się w dążenia niepodległościowe ojczyzny. Pierwszy pierwiastek chemiczny odkryty przez małżeństwo Curie w 1898 roku został nazwany przez Marię polonium na cześć kraju jej pochodzenia. W roku 1913 zorganizowała w Warszawie Pracownię Radiologiczną, którą kierowała z Paryża za pośrednictwem swoich uczniów. Jako członek Generalnego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce wykorzystywała swoją pozycję we Francji do zbierania funduszy przesyłanych do kraju. Znalazła się wśród tych, którzy poparli tworzenie Legionów Polskich i niepodległościowe dążenia Józefa Piłsudskiego. W dniu 4 stycznia 1919 roku na dworcu liońskim Maria Skłodowska-Curie witała oficjalną delegację Naczelnika Państwa Polskiego, na której czele stanął jej szwagier dr Kazimierz Dłuski.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Niewyraźnie Pan/Pani dziś wygląda – systemy wizyjne w monitorowaniu kondycji pacjenta

Wkład połączony z pokazem w laboratorium. Impreza będzie miała charakter pokazu systemów pozyskiwania i analizy obrazów dwu i trójwymiarowych oraz ich zastosowania w analizie kondycji fizycznej i psychofizycznej użytkownika. Przewidziane jest krótkie wprowadzenie do tematyki wizji trójwymiarowej, a następnie demonstracja systemów z udziałem publiczności. 

Nauki techniczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
 • sob., 2018-09-29 11:30
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Numeryczne prognozowanie pogody i klimatu: jak to działa

Od niemal pół wieku najsilniejsze komputery na świecie używane są do prognozowania pogody i klimatu.
Jak to się robi? Czy i jak ufać takiej prognozie? Czym się różnią prognozy pogody od prognoz klimatu?
Czy potrafimy przewidywać zmiany klimatu w okresie dziesięcioleci i stuleci, jeśli prognozy pogody na więcej niż ~5 dni nie są wiarygodne?
Na te pytania odpowiem podczas wykładu.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Podróż do wnętrza komórki zdrowej i chorej - co zobaczymy przy użyciu różnych mikroskopów?

Cały nasz organizm jest zbiorem komórek o rozmaitych kształtach i funkcjach. Dzięki różnym typom mikroskopów możemy ocenić ich położenie, kształt oraz wnętrze. Komórki składają się z błony otaczającej organella zawieszone w cytoplazmie. Przy użyciu mikroskopu świetlnego możemy powiększyć komórkę 1000 razy, zaś w mikroskopie transmisyjnym ponad 60 000 razy. Ponadto stosując różnorakie barwniki, można wykrywać różne struktury wewnątrzkomórkowe i obserwować je w tradycyjnym mikroskopie świetlnym albo dzięki barwnikom fluorescencyjnym w mikroskopie konfokalnym. Na tej podstawie wiemy, jak wygląda dana tkanka u pacjenta zdrowego. W naszej codziennej pracy diagnostycznej poszukujemy wszelkiego rodzaju zaburzeń w budowie komórki. Zmiany te mogą dotyczyć zaburzeń kształtu całej komórki (pokażemy to na przykładzie enterocyta w celiakii) albo wybranego organellum np. mitochondriów. Zaburzenia funkcji komórki mogą się objawiać pojawieniem zwiększonej ilości danego białka (np: kolagenu w trakcie włóknienia narządu) lub pojawieniem całkiem nowego/zmutowanego białka (np. niedobór alfa 1 antytrypsyny). Zwiedzający będą mogli się zapoznać z możliwościami obserwacji przy użyciu mikroskopów: świetlnego, transmisyjnego, skaningowego, konfokalnego.

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Przed wojną na Kresach. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie II Rzeczypospolitej

Polacy słabo znają Kresy. Nie jesteśmy świadomi zasług, jakie mają w rozwoju Rzeczypospolitej. Międzywojenne Kresy są białą plamą w świadomości młodego i średniego pokolenia.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Wędrująca Afryka

Kontynent afrykański jest miejscem masowych przemieszczeń ludności, z których część stanowią te powodowane zmianami i ograniczeniami ze strony środowiska przyrodniczego. Na ile wynikają one ze zmian klimatu? Jaki wpływ mają na życie ludzi i w jakim stopniu determinują ich wybory dotyczące miejsca zamieszkania? Czy można żyć w ciągłym ruchu i co takie życie ułatwia, a co uniemożliwia?

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Witkacy i Fizyka

Witkacy to nie tylko awangardowy artysta, ale również filozof i myśliciel. Był doskonale zorientowany w rozwoju współczesnej mu fizyki - teorii względności i mechaniki kwantowej. Głębią spojrzenia mógłby zawstydzić niejednego fizyka…

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Wydobyci z zapomnienia. Czarni Polacy na Haiti

Wykład chce przywrócić pamięć o losie polskich legionistów, których Napoleon Bonaparte wysłał w latach 1802-1803 na Santo Domingo, by stłumić powstanie tamtejszej ludności − dawnych niewolników, którym Rewolucja francuska przywróciła wolność w 1794 roku. Po porażce wojsk francuskich, pierwsza Konstytucja Republiki Haiti z 1805 roku nadała legionistom pozostałym na wyspie obywatelstwo. Ich potomkowie cieszą się do dziś ogromnym szacunkiem.

Polskości „czarnych Polaków” (Polone-Aysiens w języku kreolskim) nie można sprowadzać do rysów twarzy, zielonych czy niebieskich oczu. Decyduje o niej przede wszystkim poczucie przynależności do Polski, która stała się dla nich wartością niezbywalną, wewnętrzną i duchową. Nie należy tego lekceważyć tylko dlatego, że owi Haitańczycy nie mówią po polsku, zaś kontakty kulturowe z „macierzą” zostały zerwane już ponad dwieście lat temu, co sprawia, że nie zajmują się dziś nimi badania polonijne. Przeciwnie, warto wreszcie spojrzeć na polskość jako element tożsamości międzykulturowej, ponadterytorialnej, uwikłanej w rozmaite zaszłości historyczne, sieci zależności i filiacji. Tak pojęta tożsamość (polsko-kreolska, karaibska i afrykańska) może nie tylko wzbogacić naszą kulturę, ale od innej jeszcze strony naświetlić fundamentalną dla polskiej świadomości sytuację „bycia-u siebie i bycia poza granicami”, której przejawem w dziewiętnastym i dwudziestym stuleciu była emigracja.

 

Wykład wzbogaci prezentacja ilustracji dzisiejszych śladów polskich na Haiti, obecnych w języku kreolskim, w religii wudu, w malarstwie i literaturze, i odwrotnie − o wpływie kultury haitańskiej na poszukiwania teatralne Jerzego Grotowskiego i na rozwój badań w Polsce nad literaturą frankofońską na Karaibach.  

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Z roślinami klimatu ciepłego przez tysiąclecia na przykładzie kolekcji PAN Ogrodu Botanicznego

Zapraszamy na odczyt poświęcony roślinom użytkowym klimatu ciepłego np.: cytrusy, kamelia japońska, wawrzyn szlachetny, rozmaryn lekarski.

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Jak nie zostać zjedzonym: broń chemiczna w świecie roślin

Jeśli nie możesz uciec, pozostaje Ci tylko bezwzględna walka o własne życie. Tak właśnie robią rośliny - związane na dobre i na złe z miejscem, w którym wyrosły, wytwarzają cały arsenał środków chemicznych, aby odstraszyć grożących im roślinożerców. Część z wytwarzanych przez rośliny substancji nauczyliśmy się wykorzystywać np. kofeinę (poranna kawa!) czy trucizny mitotyczne (w leczeniu nowotworów), inne pozostają ciągle poważnym zagrożeniem (np. furanokumaryny wytwarzane m.in. przez barszcz Sosnowskiego). Każdą z tych substancji na pewno warto lepiej poznać! 

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-29 12:30
Spotkanie festiwalowe Największe afery sportowe podczas olimpiad, mundiali i turniejów

Skandale, doping i nieprzepisowe zagrania. od przedwojennych afer na olimpiadzie w Trzeciej Rzeszy, po przygody Diego Maradony.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 12:30
Spotkanie festiwalowe Nieznane oblicze traumy: fenomen potraumatycznego wzrostu

Zdecydowana większość badań w psychologii wskazuje na fakt, że doświadczenie traumy prowadzi przede wszystkim do negatywnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym człowieka, prowadząc do wykształcenia się wielu zaburzeń psychicznych, z których najczęstszym jest zaburzenie po stresie traumatycznym (ang. posttraumatic stress disorder, PTSD). Negatywne następstwa zdarzeń traumatycznych są nie tylko intuicyjnie zrozumiałe, ale też niezwykle dobrze udokumentowane w literaturze. Tymczasem stosunkowo niedawno zwrócono uwagę na istnienie paradoksalnych, pozytywnych skutków zdarzeń traumatycznych, czego wyrazem jest fenomen potraumatycznego wzrostu (ang. posttraumatic growth). Podczas wykładu słuchacze będą mieli okazję dowiedzieć się, od czego zależy, że jedne osoby po doświadczeniu traumy załamują się psychicznie, podczas gdy inni ludzie po takich przeżyciach doznają również pozytywnych zmian w swoim życiu. Innymi słowy, celem wykładu jest prezentacja wielowymiarowych aspektów traumy psychicznej, dyskutowanych również pod kątem niektórych zjawisk społeczno-kulturowych, które w istotnym stopniu wpłynęły na to, jak rozumie się i postrzega problematykę doświadczenia traumy przez człowieka.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 12:30
Spotkanie festiwalowe (Zboczona) Historia obyczajów polskich

W filmie „Z-boczona historia kina”, zrealizowanym przez Sophie Fiennes w 2006 roku, słoweński filozof Slavoj Žižek na wybranych przykładach wprowadza w problematykę wzajemnych związków filmu i psychoanalizy. W swoim wystąpieniu nie będę wprawdzie odwoływać się do teorii psychoanalitycznych. Mimo to jego tematem staną się wszystkie te (pozornie) nieobecne już duchy i demony, które przez lata, zwłaszcza w okresie PRL-u, wpływały na współczesny kształt obyczajowości Polaków oraz ich podejście do sfery seksu i seksualności. W czasie rozważań nie chciałbym jednak koncentrować się wyłącznie na fenomenie, ponownie głośnej i popularnej, „Sztuki kochania” Michaliny Wisłockiej czy „Seksu partnerskiego” Zbigniewa Lwa-Starowicza. (Zboczona) Historia polskiej obyczajowości to przecież także szereg innych, równie interesujących zjawisk. Dlaczego V Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń, odbywający się w Warszawie w 1955 roku, często określany jest mianem „międzynarodowego tarła”? Do czego mógł służyć (i służył w istocie) produkowany w Polsce turystyczny aparat do masażu? Jaką wywrotową siłę niosły ze sobą talie kart i ścienne kalendarze? Między innymi na te pytania wspólnie postaramy się odpowiedzieć w czasie spotkania.

 

Karol Jachymek – kulturoznawca, filmoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Stypendysta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2013). Koordynator, wykładowca i współtwórca School of Ideas. Autor książki „Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych”.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe ABC abecadła – skąd wzięły się alfabety?

W świecie pełnym nagłówków, SMS-ów i sloganów zaczynamy powoli doceniać na nowo komunikację, która nie wiąże się z używaniem liter. Dlatego sięgamy po emoji i pismo obrazkowe, które lepiej niż słowo pisane wyrażają nasze emocje. Historia zatacza krąg, warto zatem zastanowić się, co skłoniło ludzkość do używania pisma. W ramach wykładu odpowiemy na to pytanie, a także: Jakie są rodzaje alfabetów? Skąd wiadomo, że A jest pierwsze, a Z ostatnie? I od kiedy używamy alfabetu?

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Kapitał fikcyjny i bańka mieszkaniowa a światowy kryzys w gospodarce kapitalistycznej

Jeżeli zastanawia Was, na czym polega bańka mieszkaniowa lub skąd wziął się kryzys gospodarczy na przełomie 2008-2014 r. – dobrze trafiliście! Ekonomia to tak naprawdę prosta sprawa i proste procesy, do których zrozumienia nie potrzeba żadnej magicznej wiedzy. Wyjaśnimy wspólnie mechanizm kredytu, rozróżnimy pieniądz od kapitału, a także porozmawiamy o tym, jak spekulacje kapitałowe doprowadziły do wielkiego wstrząsu, jakim był kryzys finansowy.

Nauki ekonomiczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Kolorowa plazma kwarkowo-gluonowa

Gdy Wszechświat był bardzo młody, wypełniała go prawdopodobnie materia w postaci plazmy kwarkowo-gluonowej. Jest to stan silnie oddziałującej materii, który tworzony jest przez bardzo gorącą i gęstą mieszankę kwarków i gluonów.  Kwarki i gluony, określane wspólnie mianem partonów, niosą tzw. ładunek kolorowy, powodujący silne oddziaływania między składnikami plazmy. Takie kolorowe partony znaleźć można, na przykład, wewnątrz nukleonów (proton i neutron), z których zbudowane są jądra atomowe. Poprzez zderzanie ze sobą ciężkich jąder atomowych, tak szybkich niemal jak światło, możliwe jest wytworzenie kropel kolorowej plazmy kwarkowo-gluonowej w warunkach laboratoryjnych. W czasie wykładu przedstawione zostaną wyniki badań tego typu zderzeń, otrzymane przez eksperymenty prowadzone m. in. w ośrodku CERN pod Genewą. 

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Losy leku w organizmie - podstawy farmakokinetyki dla przyszłych lekarzy i nie tylko

Co się dzieje po połknięciu tabletki? Wiedza dotycząca mechanizmów działania leków jest często czerpana z reklam telewizyjnych. Jednak rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana…
Farmakokinetyka to nauka o losach leku w organizmie. Opisuje procesy, którym podlega substancja czynna, którą dostarczamy do organizmu. Określane są one skrótem LADME powstały z pierwszych liter angielskich nazw tych procesów. Co się pod nim kryje, zostanie wyjaśnione w tym wykładzie. Uczestnicy poznają pojęcia z zakresu farmakokinetyki, które pozwolą im lepiej zrozumieć przyszłe zalecenia lekarskie.  Po zapoznaniu się z podstawami metabolizmu leków przedstawione zostanie zastosowanie terapii monitorowanej leków. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego stężenie niektórych leków musi być ściśle kontrolowane. Poznają narzędzia, jakimi dysponuje współczesna medycyna w celu zapewnienia bezpieczeństwa terapii, oraz dowiedzą się, jak metody matematyczne mogą pomóc w przyszłości lekarzom i pacjentom. Po zakończeniu spotkania osoby zainteresowane będą miały okazję wycieczki do laboratorium.

Nauki medyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Maria Skłodowska-Curie wielka wśród wielkich

Wykład nawiązuje do wystawy i podzielony został na cztery bloki tematyczne: Maria i jej nadzwyczajna rodzina, wielkie miłości i wybitne córki, jej niezwykła przyjaźń z A. Einsteinem i L. Wertensteinem oraz kontakty ze znakomitymi uczonymi i politykami świata.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Migracje bez granic

Migracje wewnętrzne w Polsce, choć słyszymy o nich znacznie rzadziej, są ważnym rodzajem przemieszczeń ludności, które trwale zmieniają polski krajobraz i społeczeństwo. Jak często i dlaczego przemieszczamy się wewnątrz kraju? Czy chętniej wybieramy Londyn, czy Lądek Zdrój? Czy jesteśmy bardziej mobilni niż reszta świata, czy zdecydowanie mniej?

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Moda młodzieżowa w poł. XIV wieku w Polsce. Źródła literackie i ikonograficzne

Na początku XIV wieku w Europie Środkowej nastąpiły duże zmiany w sposobach ubierania się i układania włosów wśród młodzieży. Zwłaszcza sylwetka młodego mężczyzny bardzo się zmieniła. Obowiązywały krótkie, układane włosy i przylegający do ciała strój. Na nogach noszono wydłużone bardzo ciżmy, tzw. "buty krakowskie". Jak zwykle ubiory młodzieży, a także czasami niekonwencjonalny sposób zachowania wzbudzały niepokój i protesty starszych. Zachowało się z tych czasów kilka świadectw literackich i ikonograficznych z terenu Polski i Czech, poświadczających owe nowości obyczajowe. W literaturze najczęściej jednak poświadczone są w formie krytyki nowinek i nagany dla zachowania młodzieży. 

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Młodzi innowatorzy

Młodzi Innowatorzy. Jest to już 7. edycja serii spotkań poświęconych prezentacji liderów ogólnopolskich konkursów dla młodych wynalazców; możliwość zapoznania się z barierami, na jakie natrafiają, oraz oczekiwaniami.

Spotkanie przedstawi inicjatywy społeczne pozwalające ich wspierać oraz możliwości wykorzystania modelu Osterwaldera i Pigneura do dostosowania rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych do potrzeb młodych talentów i rynku pracy, które łączyłyby młodych innowatorów, organizatorów konkursów i innowacyjnych pracodawców.

W spotkaniach brali udział m.in.: laureaci i organizatorzy ogólnopolskich konkursów dla młodych wynalazców i innowatorów takich jak: E(x)plory, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Naczelna Organizacja Techniczna, Smart up Adamed, Urząd Patentowy.

Uczestniczyli także przedstawiciele innowacyjnych pracodawców oraz centra co-workingowe Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Doradcy Przyszłości z Wrocławia i ReaktorWarsaw dla startupów technologicznych.

Nauki ekonomiczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Od aktywności neuronalnej do funkcjonowania społecznego w schizofrenii

Czy przetwarzaniu informacji o charakterze społecznym towarzyszy specyficzna aktywność neuronalna? Jak zaburzenia poznania społecznego wpływają na funkcjonowanie osób chorych na schizofrenię? Czy neuronauka społeczna może wpłynąć na rozumienie objawów zaburzeń psychicznych?

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Smart contracts - rzecz o umowach wyrażonych w języku programowania zapisanych na blockchainie

Sprytne kontrakty (smart conctracts) stanowią zastosowanie technologii blockchain, które umożliwia nie tylko obracanie aktywami (kryptowalutami), ale także tworzenie złożonych stosunków prawnych pomiędzy różnymi osobami. Sprytne kontrakty powstają wskutek wyrażenia oświadczeń woli w języku programowania, który następnie tłumaczony jest na kod wynikowy - zrozumiały tylko dla komputera. Umowy oparte o technologię sprytnych kontraktów umożliwiają precyzyjne określenie woli stron, bowiem języki maszynowe są bardziej precyzyjne niż język naturalny. Umowy te mogą zostać tak zaprojektowane, że wykonanie ich następuje automatycznie. Zarówno precyzja i automatyzm stanowią atut - wszak jest to coś, czego brakuje tradycyjnie zawieranym umowom. Niestety zarówno praktyka obrotu, jak i nauka prawa dostrzegają pewne problemy związane z tymi cechami - zwłaszcza, gdy treść umowy jest sprzeczna z prawem.

 

dr Jakub Szczerbowski - radca prawny, doktor nauk prawnych, redaktor naczelny Law and Forensic Science

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Sojusz serca i umysłu. Idea holistycznej jedności w języku chińskim

Silnie zakorzenione w myśli chińskiej holistyczne postrzeganie mentalności ludzkiej wydaje się zagadnieniem szczególnie interesującym w zderzeniu z szeroko pojmowaną myślą zachodnią, zdominowaną przez ideę dualizmu pierwiastka materialnego i niematerialnego oraz odczuwania i myślenia. Spotkanie przybliży słuchaczom problematykę siatki występujących w języku chińskim pojęć mentalnych odnoszących się do serca, duszy, umysłu i rozumu. Szczególną uwagę poświęcimy terminowi 心 xin (serce? umysł?), niosącemu bogactwo znaczeń i asocjacji. Wśród licznych przykładów znajdą się cytaty z literatury, wypowiedzi zaczerpnięte z języka potocznego, idiomy i przysłowia.

 

dr Joanna Hryniewska - Sinolog, turkolog, tłumaczka i wykładowca. Specjalizuje się w językoznawstwie sinologicznym, jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na problematyce onomastycznej, fonetyce i fonologii. Prowadzi również badania w dziedzinie lingwistyki kognitywnej. Od roku 2007 związana z Uniwersytetem SWPS jako lektorka i wykładowca. Przekłada beletrystykę i literaturę faktu o tematyce związanej ze współczesnymi Chinami.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Wyjaśnienie pewnej zagadki w ekologii

Historia modelu Lotki-Volterry i wyjaśnienie tajemnicy, jak I wojna światowa wpłynęła na zwiększenie procentu dużych drapieżnych ryb w Adriatyku. Model Lotki-Volterry jest przykładem prostego układu równań, który wyjaśnia zjawiska niewyjaśnialne bez matematyki.

Nauki matematyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Bona i jej córki

Relacje rodzinne w rodzinie królowej Bony i Zygmunta Starego. Więzi Bony z jej dziećmi, a szczególnie z córkami. Wpływ polityki i osobowości matki na życie jej dzieci.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 13:30
Spotkanie festiwalowe Fizyka smogu

Tematem wykładu będą procesy fizyczne, które są odpowiedzialne za powstawanie, rozwój oraz zanik smogu, a także warunki meteorologiczne sprzyjające epizodom aerozolowym w Polsce w chłodnej porze roku. Omówiona będzie różnica pomiędzy smogiem a mgłą w kontekście wielkości mikrofizycznych i optycznych oraz zjawisko wzrostu higroskopijnego cząstek aerozolu w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. W ramach wykładu omówione będą również długookresowe zmiany zanieczyszczenia powietrza w Polsce w oparciu o pomiary fotometryczne, monitoring jakości powietrza oraz bazy danych zawierające informacje o emisjach zanieczyszczeń.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 13:30
Spotkanie festiwalowe Kto właściwie przewidział istnienie fal grawitacyjnych?

Ponad 100 lat temu Albert Einstein, niedługo po sformułowaniu teorii względności, wywnioskował, że przewiduje ona istnienie fal grawitacyjnych. W późniejszych swoich pracach poddał tę hipotezę w wątpliwość, aż w końcu w swoim mniemaniu ją obalił. Wielu uczonych, uznając autorytet Einsteina, nie wierzyło w promieniowanie grawitacyjne. Nieliczni, już po śmierci Einsteina, przekonali środowisko relatywistów, że OTW jednak przewiduje istnienie fal grawitacyjnych. Otworzyło to drogę do budowy detektorów, które trzy lata temu potwierdziły wreszcie doświadczalnie istnienie promieniowania grawitacyjnego. W swoim wystąpieniu opowiem o głównych zwrotach akcji w tej fascynującej historii zmagań kolejnych pokoleń badaczy z prostym pytaniem: co ta teoria właściwie przewiduje?

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 13:30
Spotkanie festiwalowe Sprawni i szczupli jak żołnierze?

Omówione zostaną metody pomiaru sprawności i wydolności fizycznej oraz aktywności fizycznej żołnierzy. Czy testy sprawności fizycznej stosowane w wojsku i w cywilu są różne?

Uczestnicy dowiedzą się, jaki jest poziom sprawności i wydolności fizycznej żołnierzy różnych formacji (m.in. żołnierzy jednostek specjalnych, pilotów wojskowych, żołnierzy kawalerii powietrznej). Ponadto omówiony zostanie wskaźnik masy ciała (BMI) żołnierzy. Następnie dane uzyskane dla żołnierzy zostaną skonfrontowane z wynikami osób nie będących żołnierzami.

Na zakończenie zostanie rozstrzygnięte, czy żołnierze są faktycznie sprawniejsi fizycznie i szczuplejsi niż cywile.

Nauki medyczne
 • sob., 2018-09-29 13:30
Spotkanie festiwalowe Herby szlacheckie w Panu Tadeuszu

Wystąpienie połączone z prezentacją multimedialną uwzględniać będzie następujące kwestie: początek herbów w Europie Zachodniej i w Polsce, rola herbów szlacheckich w kulturze dawnej Polski, części składowe herbu szlacheckiego, heraldyczne fragmenty Pana Tadeusza i krótki komentarz do nich.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 14:00
Spotkanie festiwalowe Jak rosną kryształy, czyli spotkanie fizyki z technologią

W otaczającym nas świecie jest coraz więcej materiałów wymyślonych,  zaprojektowanych i wyprodukowanych przez człowieka. Wiele z tych materiałów ma postać kryształów, a dzięki  najnowszym osiągnięciom technologii możemy wytwarzać kryształy o (prawie) dowolnym składzie chemicznym i (prawie) dowolnych kształtach i wymiarach.  Ale czym w zasadzie są te kryształy? Jak one powstają i do czego mogą służyć?  Czy i jak możemy „sterować” własnościami takich materiałów? W ramach prezentacji prześledzimy „drogę” od pierwiastków  do gotowego kryształu.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 14:00
Spotkanie festiwalowe Krystalizacja białka

Znajomość struktury przestrzennej białek pozwala zrozumieć procesy biologiczne na najbardziej podstawowym, atomowym poziomie: sposób, w jaki przebiegają reakcje katalizowane przez enzymy; sposób, w jaki białka oddziałują z innymi białkami i małymi cząsteczkami; itp. Znajomość struktury, miejsc aktywnych lub wiążących w białkach pozwala na zrozumienie ich specyficzności substratowej i zaprojektowanie cząsteczek lepiej z nimi oddziałujących, np. potencjalnych leków.
W krystalografii rentgenowskiej białek największym wyzwaniem jest pierwszy etap na drodze do uzyskania struktury, czyli otrzymanie dobrze rozpraszającego kryształu białka, co będzie tematem opisywanych ćwiczeń.

Nauki chemiczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
 • sob., 2018-09-29 14:00
Spotkanie festiwalowe Odyseja europejska 2004

2004 rok to ważna data, która, co pokaże historia, zmieniła trwale polskie społeczeństwo pod wieloma względami. Mobilność międzynarodowa Polaków, uwolniona wówczas z wizowych restrykcji, wybuchła na nowo, a Polacy, tak rzadko widziani dotychczas w Londynie, Dublinie czy na samotnej Islandii, pojawili się tam na masową skalę. Czym cechowała się polska emigracja tego czasu? Czy była różna od tej historycznej i dlaczego?

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 14:00
Spotkanie festiwalowe Tajemnice liczb pierwszych

Skąd wiemy, że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele? Co to są liczby pierwsze bliźniacze? Jakie wielokąty foremne można skonstruować przy użyciu cyrkla i linijki bez podziałki i jaki to ma związek z liczbami pierwszymi? Dlaczego znajdowanie coraz większych liczb pierwszych (mających miliony cyfr w zapisie dziesiętnym!) przy użyciu superszybkich komputerów nie jest tylko "sztuką dla sztuki", ale ma poważne znaczenie dla bezpieczeństwa systemów informatycznych? Na te i inne pytania odpowiedzi poznają uczestnicy wykładu.

Nauki matematyczne
 • sob., 2018-09-29 14:00
Spotkanie festiwalowe Archeolog? Detektyw? Odkrywca? O zmaganiach historyka literatury z tekstami

Historyk literatury jest po części archeologiem, bo jego praca polega na wyszukiwaniu w tekstach głęboko ukrytych znaczeń pogrzebanych pod gruzami cywilizacji, która je wydała lub nadbudowanych nowymi znaczeniami wzniesionymi przez kolejne pokolenia.

Jest z pewnością też pracą detektywa, którego mozolnie odkrywane poszlaki i tropy prowadzą do ujawnienia nieznanych wcześniej faktów, treści i połączeń między tekstami i autorami. W ten sposób rozwiązuje nierozwikłane dotychczas zagadki, unika pułapek i dochodzi do ustaleń, które przesuwają granice wiedzy.

I jest odkrywcą, który poznaje obce, egzotyczne kultury i w czasie swych wędrówek trafia do niezbadanych wcześniej zakątków, które pozwalają inaczej spojrzeć na teksty. A jeżeli w dodatku zajmuje się literaturami epok dawnych, wówczas jest też chrononautą – podróżnikiem w czasie, który dociera do dawno zaginionego świata kultury, myśli i idei przyświecających powstawaniu pasjonujących go tekstów.

Jednym słowem to, co fascynujące w pracy historyka literatury, to zetknięcie z tym, co obce, nieznane, nowe chociaż stare, a czasami zwodniczo aktualne. Dlatego musi być i archeologiem, i detektywem, i odkrywcą.

Celem wykładu będzie przedstawienie zmagań historyka literatury z tekstami, w tym wypadku z tekstami francuskiego renesansu (w przekładzie na język polski). Będzie próbą przedstawienia trudności i wyzwań, jakie piętrzą się na drodze do lepszego zrozumienia tekstów i wyjaśnienia tajemnic, jakie skrywają.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 14:30
Spotkanie festiwalowe As easy as ABC? A tale of alphabet(s)

In the world full of headlines, text messages and slogans we’re slowly ditching letters altogether in favour of emojis and pictograms. They tend to express our emotions better than the written word. History comes full circle, which is the moment to think about why we started writing in the first place. During the lecture we will consider following issues: What kinds of alphabets are there? How do we know A comes first? Since when has the alphabet been around?

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 14:30
Spotkanie festiwalowe Zobaczyć niewidzialne, czyli historia o neutrinach

Fizycy cząstek już od dłuższego czasu zajmują się badaniem najmniejszych składników materii. Budując skomplikowane akceleratory - przyspieszacze cząstek, produkujemy  interesujące nas cząstki, które następnie rejestrujemy za pomocą skomplikowanych i dużych instrumentów - detektorów. Ten wykład chciałam poświęcić tajemniczym cząstkom, którymi są neutrina. Zanim nauczyliśmy się produkować wiązki neutrin w akceleratorach, potrzeba było wielu badań. Na początku XX wieku fizycy wątpili, czy neutrina w ogóle istnieją. Przybliżę Państwu historię od zapostulowania istnienia neutrina w 1930 roku przez Wolfganga Pauliego, poprzez odkrywanie tych cząstek, do chwili obecnej, czyli co teraz o nich wiemy i jak obecnie je badamy.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 14:30
Spotkanie festiwalowe Ciepło + Prąd = Termoelektryczność

Zjawiska termoelektryczne, a więc łączące ze sobą ciepło i prąd, znane są od prawie 200 lat i wykorzystywane z powodzeniem w generatorach i chłodziarkach termoelektrycznych małej mocy. W ostatnich latach, wobec wyczerpujących się i w dodatku szkodliwych dla środowiska paliw kopalnych, głównym problemem staje się poszukiwanie alternatywnych źródeł oraz metod lepszego gospodarowania energią. W związku z tym zjawiska termoelektryczne wzbudziły ponowne zainteresowanie naukowców jako bardzo atrakcyjny sposób na lepsze wykorzystywanie energii przy pomocy prostych w konstrukcji i przez to niezawodnych przyrządów termoelektrycznych. W czasie wykładu przedstawię strategię poszukiwania nowych materiałów termoelektrycznych. Omówię również najnowsze metody, takie jak nanostrukturyzacja, zwiększania wydajności termoelektrycznej już znanych materiałów. Nanostrukturyzacja wiąże ze sobą najnowsze metody otrzymywania materiałów wraz ze zdobyczami fizyki kwantowej. Omówione zostaną również nowe trendy w konstrukcji modułów termoelektrycznych mające na celu efektywniejsze wykorzystanie właściwości materiałów termoelektrycznych.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 15:00
Spotkanie festiwalowe Janusowe oblicze innowacji. Bądź innowacyjny albo zgiń

Nie byłoby naszej cywilizacji bez innowacji. Nie byłoby postępu, który jest centralną ideą kultury europejskiej w ostatnich kilku stuleciach. Nie byłoby komfortu życia, dziesiątkowałyby nas zarazy, średnia życia nie przekraczałaby 30 lat. Listę dobrodziejstw, jakie przyniosła innowacyjność, można mnożyć bez końca, a i tak ciężko byłoby ją wyczerpać. Od kiedy ludzie Zachodu wszczepili sobie gen neofilii – umiłowania nowości, o innowacjach mówi się tylko pozytywnie. Dzięki innowacjom jeszcze nigdy tak wielu ludziom nie żyło się tak dobrze w komforcie materialnym (niekoniecznie psychicznym). Innowacja ma jednak Janusowe oblicze: narzuca bezwzględny imperatyw nowości. Zastawia pułapkę: coraz więcej efektywności coraz mniej rozumności.

 

dr hab. Kazimierz Krzysztofek -  profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Staż podoktorski w Massachusetts Institute of Technology w zakresie badań nad mediami i technologiami komunikacji, gościnny wykładowca w College of Liberal Arts, Pensylvania State University. Zainteresowania badawcze: społeczne aspekty technologii cyfrowych, społeczeństwo informacyjne i sieciowe, przemysły kreatywne, technologie kultury.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 15:00
Spotkanie festiwalowe Kampania permanentna na Facebooku. O czym piszą partie i dlaczego właśnie o tym?

Wiele badań pokazało, że dla skuteczności kampanii wyborczej najważniejsze jest nie stanowisko, jakie politycy przyjmują w różnych sprawach, ale to, jakie tematy podejmują. Wygrywa ten, kto zdoła przekonać elektorat do własnej interpretacji bieżących wydarzeń. W czasie wykładu przedstawiona zostanie analiza wpisów polskich partii na ich profilach na Facebooku w ciągu jednego politycznie gorącego miesiąca 2017 roku.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 15:00
Spotkanie festiwalowe Najważniejsze dokonania edytorskie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Edytorstwo naukowe to fascynująca dziedzina i zadanie dla dociekliwych uczonych, którzy odnajdują radość w kompetentnym pośredniczeniu między nieobecnymi już autorami i żyjącymi czytelnikami, rozumiejąc potrzebę służenia w ten sposób narodowej kulturze w zmieniającym się świecie. Ważną częścią działań Instytutu Badań Literackich PAN,  w obliczu niespotykanego dotąd zniszczenia substancji kulturowej kraju w wyniku II wojny światowej, a także w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne  i badawcze rozwijającej się humanistyki, stało się opracowywanie nowoczesnych komentowanych wydań zarówno unikatowych zabytków najdawniejszego piśmiennictwa polskiego, narażonych na zniszczenie, jak i rozpowszechnionych dzieł najważniejszych klasyków, narażonych na błędne odczytanie i niezrozumienie. Na przykładzie dokonań edytorskich IBL PAN można prześledzić, jak wstępne instytutowe koncepcje trzech typów wydań naukowych przeznaczonych dla różnych czytelników interesująco zmieniały się w spotkaniu z potrzebami odbiorców, prowadząc do wykształcenia się nowych form wydań autorów epoki staropolskiej i oświecenia. W Instytucie kstałtowały się też zasady wydawania zarówno pełnych korpusów dzieł literackich wybitnych pisarzy romantyzmu, pozytywizmu i modernizmu, jak i korespondencji i literatury dokumentu osobistego – obszarów piśmiennictwa coraz bardziej interesujących dla współczesnych czytelników. W najnowszych czasach edytorzy naukowi stają też wobec nowych problemów dostosowania sposobów utrwalania i rozpowszechniania tekstów w środowisku cyfrowym, dającym nowe szanse wielowarstwowego udostępniania i opracowania tekstu. Od „Bogurodzicy” do wirtualnych „dzieł w toku” –  badacze związani z Instytutem od lat tworzą nowe standardy edytorstwa wszystkich gatunków literatury wszystkich epok.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 15:00
Spotkanie festiwalowe Optyka nanostruktur plazmonicznych

Metale to nie tylko dobre przewodniki prądu elektrycznego, odpowiednio ustrukturyzowane i oświetlone umożliwiają manipulację światłem w skali mniejszej od tysięcznej części milimetra. Pozwala to na budowę urządzeń optycznych o szerokiej funkcjonalności, mających zastosowanie w takich dziedzinach wiedzy jak telekomunikacja, medycyna czy technologiach wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 15:00
Spotkanie festiwalowe Źródła energii a ochrona klimatu

Realizacja porozumienia paryskiego dotyczącego zapobieżenia niebezpiecznej zmianie klimatu poprzez powstrzymanie wzrostu średniej temperatury globalnej powyżej 2 stopni C oznacza w praktyce całkowite zaprzestanie emisji ze spalania węgla, ropy i gazu w ciągu 30 lat. Dlaczego tak jest? Co będzie, jeśli tego nie zrobimy i doprowadzimy do większej zmiany klimatu? Jak zbudować bezemisyjny system energetyczny w oparciu o dostępne technologie?

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 15:00
Spotkanie festiwalowe Czy Mickiewicz był dwujęzyczny, czyli czym zajmują się badacze bilingwizmu

Napoleon Bonaparte, Maria Skłodowska-Curie, Samuel Beckett, Katie Melua, Natalie Portman… i Adama Mickiewicz. Co poza talentem i wybitnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie łączy te osoby? Wspólnym mianownikiem ich losów jest… dwujęzyczność. Co jednak kryje się pod tą nazwą? Czy dwujęzyczność to po prostu znajomość dwóch języków? Czy dwujęzycznym trzeba się urodzić, czy można nim zostać? Czy osoby dwujęzyczne znają swoje języki w tym samym stopniu? Czy dwujęzyczność pomaga w życiu? Jakie trudności mogą się z nią wiązać? Czy osoby dwujęzyczne mają podwójną tożsamość?

Wykład będzie okazją do udzielenia odpowiedzi na te pytania, a także do obalenia pewnych mitów dotyczących dwujęzyczności. Omówione zostaną także szczególne przypadki dwujęzyczności – dwujęzyczność pisarzy, a także dwujęzyczność osób niesłyszących. Na samym końcu słuchacze będą mogli zapoznać się z publikacjami pracowników Instytutu Romanistyki dotyczącymi dwu- i wielojęzyczności, a także dowiedzieć się, czego o dwu- i wielojęzyczności na romanistyce uczą się studenci.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 15:30
Spotkanie festiwalowe Nowoczesne metody radioterapii

Podczas wykładu zostaną przedstawione najnowsze techniki i urządzenia, które pozwalają skutecznie napromienić guz nowotworowy, a jednocześnie oszczędzić zdrowe tkanki.

Zostaną przedstawione podstawy fizyczne radioterapii hadronowej oraz akceleratory używane do przyśpieszania protonów i jonów węgla stosowanych w tym rodzaju radioterapii. Zostaną podane przykłady działających ośrodków oraz planowane centra radioterapii hadronowej. Na podstawie współpracy z wiodącymi ośrodkami światowymi zostaną omówione wskazania medyczne do stosowania radioterapii hadronowej oraz wyniki kliniczne.

Pokazane będą również inne, wybrane techniki napromieniania oszczędzające tkanki zdrowe: radioterapia stereotaktyczna, radioterapia śródoperacyjna oraz selektywna radioterapia wewnętrzna.

Ideą radioterapii stereotaktycznej jest podawanie relatywnie wysokich dawek napromieniania na bardzo ograniczony i dokładnie wyznaczony obszar chorobowy. Chodzi o to, by skoncentrować napromienianie tylko tam, gdzie jest to niezbędne, oszczędzając otaczające guz zdrowe tkanki.

Radioterapia śródoperacyjna to jedna z najnowocześniejszych metod napromieniania miejsca po wyciętym całkowicie lub częściowo guzie nowotworowym. W trakcie zabiegu operacyjnego pacjent otrzymuje jednorazową wysoką dawkę promieniowania, która eliminuje komórki rakowe w przestrzeni przylegającej do guza.

Selektywna radioterapia wewnętrzna jest loko-regionalną techniką stosowaną w radiologii interwencyjnej w przypadku nieresekcyjnych nowotworów wątroby.  Zabieg polega na podaniu bezpośrednio do tętnicy wątrobowej mikrosfer zawierających radioizotop itru (90Y). Mikrosfery te selektywnie zatrzymują się w obrębie naczyń patologicznych guzów wątroby, powodując napromieniowanie komórek guza wysokoenergetycznymi elektronami.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 16:00
Spotkanie festiwalowe Wieczór z astronomią w Ostrowiku

Wyjazd do astronomicznej stacji obserwacyjnej w Ostrowiku pod Warszawą. Na miejscu będzie można zobaczyć teleskop, posłuchać popularyzujących wykładów na tematy astronomiczne, popatrzeć w niebo i posilić się przy ognisku.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 16:00
Spotkanie festiwalowe Czy można wierzyć literatom-podróżnikom?

Pisanie o podróżach nie ma wprawdzie tak długiej historii jak samo podróżowanie, ale szczyci się też całkiem długą tradycją. Podczas wykładu na kilku przykładach pokazane zostaną strategie, które przyjmują literaci, żeby opisać świat swoich podróży. Czy wszystkie opisane przygody naprawdę miały miejsce? Czy niektórym podróżnikom naprawdę udało się spotkać w trakcie swoich wojaży dziwne potwory? W jaki sposób ambitni literaci radzili sobie z wcześniejszymi relacjami z podróży do miejsc, które zwiedzali? Czy w relacji z podróży zawsze liczyła się oryginalność? Czy ktoś, poza autorem, mógł wpływać na sposób opisywania nieznanego świata? Czy przytaczane w opisach podróży słowa mieszkańców zwiedzanych krajów naprawdę zostały przez nich kiedykolwiek wypowiedziane? Oto pytania, które pojawią się podczas wykładu i które pozwolą odtworzyć historię gatunku i jego cechy charakterystyczne.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 16:30