wykład

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Ciepło + Prąd = Termoelektryczność

Zjawiska termoelektryczne, a więc łączące ze sobą ciepło i prąd, znane są od prawie 200 lat i wykorzystywane z powodzeniem w generatorach i chłodziarkach termoelektrycznych małej mocy. W ostatnich latach, wobec wyczerpujących się i w dodatku szkodliwych dla środowiska paliw kopalnych, głównym problemem staje się poszukiwanie alternatywnych źródeł oraz metod lepszego gospodarowania energią. W związku z tym zjawiska termoelektryczne wzbudziły ponowne zainteresowanie naukowców jako bardzo atrakcyjny sposób na lepsze wykorzystywanie energii przy pomocy prostych w konstrukcji i przez to niezawodnych przyrządów termoelektrycznych. W czasie wykładu przedstawię strategie poszukiwania nowych materiałów termoelektrycznych. Omówię również najnowsze metody, takie jak nano-strukturyzacja, na zwiększanie wydajności termoelektrycznej już znanych materiałów. Nano-strukturyzacja wiąże ze sobą najnowsze metody otrzymywania materiałów wraz ze zdobyczami fizyki kwantowej. Omówione zostaną również nowe trendy w konstrukcji modułów termoelektrycznych mające na celu efektywniejsze wykorzystanie właściwości materiałów termoelektrycznych.

Nauki fizyczne
 • sob., 2019-09-28 11:00
Spotkanie festiwalowe Co tęcza ma wspólnego z muzyką? Słowo o synestezji

Czy kiedykolwiek pijąc jakiś napój pomyślałeś sobie: "Rany! To smakuje, jak płyn do okien!" A może jedząc coś specyficznego myślałaś: "To smakuje jak drewno!" Jeśli tak, staliście się, drodzy czytelnicy, "ofiarami" skojarzeń międzyzmysłowych, w tym przypadku współdziałania smaku i zapachu. Myślicie, że coś takiego jest możliwe z innymi zmysłami? Oczywiście, że tak! Zapraszamy serdecznie na zajęcia poświęcone zjawisku synestezji. Jak powstają mieszanki zmysłowe z zmysłem słuchu na czele? O tym podczas naszego spotkania! 

Obszar sztuki
 • sob., 2019-09-28 11:00
Spotkanie festiwalowe Co zobaczyła Alicja podrugiej stronie lustra?

Przeglądając się odbiciu w lustrze, możemy odkryć wiele ciekawych sytuacji w geografii, technice, biologii i chemii, medycynie i farmacji, fizyce, zdobnictwie, krystalografii, a nawet zobaczyć rzeczy, które nie istnieją - wszystko będzie związane z najbardziej zagadkowym pojeciem matematyki, jakim jest orientacja. Trop zaprowadzi nas nawet do pytania, skad biorą się pojęcia, których używamy.

Nauki matematyczne
 • sob., 2019-09-28 11:00
Spotkanie festiwalowe Historia hymnu

Opowieśc o hymnach Unii Europejskiej i polskim Mazurku Dąbrowskiego. Dzieje powstania polskiego hymnu, popularność i tradycja.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2019-09-28 11:00
Spotkanie festiwalowe Koniec świata chłopów. Tańczący jastrząb Juliana Kawalca

Julian Kawalec jest zaliczany do najwybitniejszych przedstawicieli tzw. nurtu chłopskiego w literaturze polskiej. W powieści „Tańczący jastrząb” (1964) opisuje transformację kulturową polskiego społeczeństwa po II wojnie na przykładzie losów jednostki. Bohater opowieści, Michał Toporny, przechodzi metamorfozę: z chłopa staje się mieszczaninem. Punktem wyjścia przemiany staje się nauka czytania i pisania. Awans społeczny był możliwy wskutek objęcia władzy przez komunistów i rozwoju przemysłu. Jednym z głównych elementu komunistycznego programu była elektryfikacja wsi, która, wraz z innymi czynnikami, doprowadziła do upadku tradycyjnej wiejskiej kultury. Bohater zdobywa wykształcenia i szybko pnie się po szczeblach kariery, zostając w krótkim czasie dyrektorem wielkiego przedsiębiorstwa. Literacki topos „z chłopa królem” realizuje się tutaj w świecie PRL-owskiego industrializmu. Jednak nowa, miejska tożsamość Michała Topornego nie pozwala mu na zaspokojenie wszystkich egzystencjalnych potrzeb, a pęd ku awansowi zawodowemu nie daje duchowego spełnienia. Toporny jest bohaterem tragicznym: jego życie nie może zakończyć się szczęśliwie, a jest to skutek zbłądzenia. Ironia tragiczna przejawia się w tym, że bohater dążąc do poprawienia swej kondycji doprowadza do klęski osobistej. Jednak czytelnik nie zostaje pozostawiony bez nadziei, która przybiera postać synów Topornego, starszego - „wiejskiego” i młodszego - „miejskiego”, którzy są zdolni do harmonijnego współdziałania.

Powieść przełożona na niemiecki, francuski, rumuński, ukraiński, rosyjski, bułgarski, hiszpański, fiński i litewski została również zekranizowana przez Grzegorza Królikiewicza w roku 1977.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2019-09-28 11:00
Spotkanie festiwalowe Niewidzialne, więc nieistniejące? O bezdomności kobiet w Polsce Mgr Katarzyna Dębska

Stereotypowa osoba doświadczająca bezdomności to mężczyzna mieszkający na ulicy, zaniedbany, uzależniony od alkoholu, nieposiadający rodziny lub nieutrzymujący z nią kontaktu. Kobieta nie mieści się w tym wyobrażeniu ze względu na wciąż silnie obecne przekonanie o tym, że kluczową sferą życia kobiety jest dom. Tymczasem, jak pokazują badania, „kobieca” bezdomność istnieje, ale pod wieloma względami różni się od tej „męskiej”. Wśród kobiet doświadczających bezdomności są zarówno takie, które musiały opuścić swoje domy czy mieszkania z powodów finansowych czy ich faktycznej utraty (np. spalenia się domu), jak i te zmuszone uciekać z domu (samotnie lub z dziećmi) z powodu przemocy domowej. W trakcie wykładu zaprezentuję wyniki badania prowadzonego w ramach projektu badawczego „Dynamika bezdomności kobiet”, prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim pod kierownictwem dr Magdaleny Mostowskiej, w trakcie którego rozmawiałyśmy zarówno z praktykami (osobami prowadzącymi placówki dla kobiet, decydentami, pracownikami organizacji pozarządowych zajmujących się bezdomności etc.), jak i z kobietami będącymi w sytuacji bezdomności. Na to, kogo uznamy za osobę znajdującą się w kryzysie bezdomności, wpływa przyjęta przez nas definicja bezdomności. Podczas prezentacji wskażę specyfikę Europejskiej Definicji Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego (ETHOS), którą posługujemy się w badaniu. Opowiem również o naszych doświadczeniach z terenu oraz trudnościach (praktycznych, metodycznych, etycznych), z jakimi zetknęłyśmy się w trakcie badań.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-28 11:00
Spotkanie festiwalowe Polityka wobec imigrantów muzułmańskich w Polsce - spójna czy wielogłosowa?

Polska jest coraz bardziej różnorodna pod względem kulturowym,etnicznym,religijnym.Celem prezentacji jest przedstawienie dwóch wymiarów polityki dotyczącej imigrantów z krajów muzułmańskich:narracji politycznych (to, jak dany problem jest przedstawiany przez decydentów i polityków)oraz regulacji prawnych.Te dwa aspekty są powiązane ,ale z drugiej strony różnią się, są zakorzenione w odmiennych historycznych i instytucjonalnych kontekstach.Normy prawne w zakresie podtrzymywania różnorodności kulturowej grup muzułmańskich są dość liberalne, natomiast polityka przyjmowania imigrantów z państw islamskich, zwłaszcza w sferze dyskursywnej, jest zupełnie odmienna. Co leży u podłoża tych różnic?

Nauki humanistyczne
 • sob., 2019-09-28 11:00
Spotkanie festiwalowe Problemy techniczne szybkiej kolei próżniowej

W ramach zajęć przybliżymy słuchaczom propozycję konstrukcji bardzo szybkiego środka transportu - Hyperloop. Przedstawimy wyniki prac dotyczące uruchomienia tego rodzaju systemu transportowego. Skupimy się na zagadnieniach aerodynamiki, które pełnią kluczową rolę w działaniu urządzenia.

Nauki techniczne
 • sob., 2019-09-28 11:00
Spotkanie festiwalowe Trucizny w "Grze o tron"

W walce o tron, i tej historycznej, i tej serialowej, trucizny odgrywały zawsze dużą rolę. Służyły do skrytobójczych otruć, pomagały szybko kończyć pojedynki, czasem pomagały zademonstrować czyjeś wpływy. Podczas wykładu poznamy tajniki trucizn odpowiednich do takich zadań. Rozszyfrujemy też zagadkę śmierci Joffrey’a Baratheona.

Nauki biologiczne
 • sob., 2019-09-28 11:00
Spotkanie festiwalowe XAI, czyli interpretowalna sztuczna inteligencja. Jak sieć neuronowa podejmuje decyzje?

Głębokie sieci neuronowe doskonale sobie radzą z problemami zbyt trudnymi dla klasycznych metod uczenia maszynowego, jednak często dużym wyzwaniem jest odpowiedzenie na pytanie, dlaczego sieć neuronowa podjęła taką, a nie inną decyzję. Aktualnie dynamicznie rozwija się dziedzina interpretowalnej sztucznej inteligencji (XAI), której celem jest zajrzenie do czarnej skrzynki, którą są głębokie sieci neuronowe. Na niniejszym wykładzie  zostaną omówione metody XAI w kontekście sieci neuronowych przetwarzających dane obrazowe.

Nauki techniczne
 • sob., 2019-09-28 11:00
Spotkanie festiwalowe Aerozole głównym czynnikiem odpowiedzialnym za silne ogrzewania klimatu w Polsce na przełomie wieków

W czasie wykładu omówiony będzie wpływ redukcji stopnia zanieczyszczenia powietrza nad Polską na ilość docierającego promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi.

Nauki fizyczne
 • sob., 2019-09-28 11:30
Spotkanie festiwalowe Jak działa czarna dziura?

Intuicyjny opis mechanizmów zaburzających czasoprzestrzeń w okolicy czarnych dziur.

Nauki fizyczne
 • sob., 2019-09-28 11:30
Spotkanie festiwalowe Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach?

Umiejętność rozsądnego gospodarowania pieniędzmi niejednokrotnie stanowi wyzwanie dla osób dorosłych, a wiedza ekonomiczna staje się niezbędnym elementem życia. Warto zastanowić się jaką wiedzę o świecie ekonomii posiadają nasze dzieci, czy wystarczającą, by odnaleźć się w codzienności współczesnego konsumenta? Nasze pociechy wyrastają w kulturze konsumpcjonizmu, w której to, kim się jest zależy coraz bardziej od tego, co się ma. Dodatkowo, reklamy skierowane do najmłodszych i zabiegi sklepów odpowiednio przystosowane do danej grupy wiekowej, przyczyniają się do myślenia: „muszę to mieć", niezależnie, czy jest mi to rzeczywiście potrzebne, czy nie. Proponowany wykład będzie miał na celu przedstawienie rozwoju wiedzy ekonomicznej polskich dzieci wraz z wiekiem, roli edukacji/socjalizacji ekonomicznej, sposobów uczenia najmłodszych o wartości pieniądza, podstaw ekonomii, oszczędzania i świadomej konsumpcji. Ponadto, podczas spotkania zastanowimy się wspólnie z uczestnikami, kiedy i czy warto poruszyć temat pieniędzy z naszymi dziećmi, jaką wiedzę finansową powinno posiadać dziecko w danym wieku oraz jak nauczyć dziecko oszczędzania.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-28 11:30
Spotkanie festiwalowe O Mazurku Dąbrowskiego na podstawie dokumentów z zasobu PAN Archiwum w Warszawie

Archiwa osobiste uczonych to doskonałe żródła historyczne. dzieje państwa i narodu znajdują swój wyraz w historii życia i działalności wybitnych jednostek. Co o "Mazurku Dąbrowskiego" mozna znaleźć w archiwach osobistych polskich uczonych ?

Nauki humanistyczne
 • sob., 2019-09-28 11:30
Spotkanie festiwalowe Poszukiwania Nowej Fizyki w najpiękniejszym eksperymencie przy LHC - LHCb

W trakcie wykładu zostanie omówiony Model Standardowy, teoria opisująca oddziaływania cząstek elementarnych. Przedstawionych zostanie kilka przykładów badań, w których poszukiwane są sygnały Nowej Fizyki i nowych źródeł łamania symetrii materia-antymateria.

Nauki fizyczne
 • sob., 2019-09-28 11:30
Spotkanie festiwalowe Białka dziwnych kształtów i jak je badać?

Białka pełnią różne funkcje dzięki zróżnicowanym strukturom przestrzennym, jakie przyjmują. Przez lata biolodzy sądzili, że stabilna struktura przestrzenna i możliwość swobodnego ruchu w obrębie komórki są niezbędne do pełnienia funkcji przypisanych poszczególnym białkom. Na wykładzie przyjrzymy się nietypowym białkom – takim, które tworzą regularne agregaty, a nawet takim, które nie mają stabilnej struktury przestrzennej, a pełnią konkretne funkcje w organizmie.

Nauki biologiczne
 • sob., 2019-09-28 12:00
Spotkanie festiwalowe Filmowa rzeczywistośc wirtualna ( Cinematic VR )

Filmowy VR (nazywanego często  ang. cinematic VR) to zupełnie nowy rodzaj doświadczeń,możliwy dzięki pojawieniu się na rynku kamer rejestryjących stereoskopowy obraz 360  stopni. W odróżnieniu od tradycyjnego VR, generowanego komputerowo, cechuje go fotorealizm. Od klasycznego filmu różni się zaś tym, że obraz otacza widza ze wszystkich stron. Ma też pewne ograniczenia-na razie nie jest interaktywny w takim stopniu,w jakim interaktywne mogą być gry komputerowe lub tradycyne środowiska wirtualne. Czy może przydać się do nauki,terpii,szkoleń? Dzięki tzw. iluzji obecności przestrzennej  współobecności można się spodziewać pozytywnych efektów. Uczestnicy umieszczeni w centrum wydarzeń mogą zapomnieć o otaczającym ich fizycznie świecie i w pełni doświadczać świata wirtualnego. Umiejętnie zrobiony film VR to większa motywacja do eksploracji, uwaga,pamięć wpływ na postawy i zachowania.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2019-09-28 12:00
Spotkanie festiwalowe Fizyka i muzyka

Jak wiadomo, wielu  wybitnych fizyków było jednocześnie niezłymi muzykami (np. Albert Einstein).  Na wykładzie zapoznamy się z „fizyką dźwięku”, czyli jak fizycy badają i opisują zjawiska dźwiękowe.  W szczególności poznamy odpowiedzi na pytania: Co to jest dźwięk? Co to jest głośność i wysokość dźwięku? Jak człowiek odczuwa różne dźwięki? Jak powstaje dźwięk w instrumentach muzycznych? Dlaczego współbrzmienie niektórych dźwięków jest przyjemne dla ucha a innych nie? Co to jest skala naturalna i temperowana? Co to jest barwa dźwięku i dlaczego różne instrumenty dają różne barwy? Na wykładzie będziemy ilustrować te zagadnienia za pomocą generatorów dźwięku symulujących instrumenty muzyczne oraz będziemy analizować różne dźwięki.  Zachęcamy do przyniesienia własnych instrumentów, na przykład gitary, których dźwięki będziemy mogli wspólnie zanalizować.

Nauki fizyczne
 • sob., 2019-09-28 12:00
Spotkanie festiwalowe Historyczne odmiany jabłoni w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie

Ogród Botaniczny w Powsinie to zbiór kolekcji roślin zgromadzonych na obszarze ok.40 ha. Jedną z kolekcji, założoną w latach 1992-1993, stanowią stare, nieuprawiane bądź całkiem zapomniane odmiany jabłoni, takie jak "Kosztela", "Papierówka", "Malinowa Oberlandzka", "Złota Reneta" i wiele innych. Odmiany te owocują przemiennie, tzn. co drugi rok, i głównie dlatego zostały wyparte z sadownictwa wielkotowarowego przez nowoczesne odmiany. W naszym Ogrodzie zgromadzono blisko 700 starych odmian jabłoni w kolekcji ekspozycyjnej i w szkółce, niektóre z nich pochodzą nawet z XII wieku, np. "Aporta" i "Bursztówka Szlachetna".

Nauki biologiczne
 • sob., 2019-09-28 12:00
Spotkanie festiwalowe Jak zdobyć nagrodę Nobla z matematyki – o Johnie Nashu i Lloydzie Shapleyu

Teoria gier zajmuje się matematycznym badaniem sytuacji konfliktowych, znajdywaniem optymalnych strategii, rozwiązywaniem dylematów społecznych. Wykład będzie elementarnym wprowadzeniem do teorii gier. Omówiona zostanie koncepcja równowagi Nasha w grach konkurencyjnych, wartość Shapleya w grach kooperacyjnych oraz algorytm Gale-Shapleya optymalnego parowania się ludzi ze względu na ich preferencje.

Nauki matematyczne
 • sob., 2019-09-28 12:00
Spotkanie festiwalowe Labirynt filozoficzny

Wszystkich, którzy chcą zadać filozofom z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN także i inne nurtujace pytania filozoficzne oraz przedstawić im własne przemyślenia, serdecznie zapraszamy na pobłądzenie po korytarzach Pałacu Staszica. W rolę:Heraklita, Platona,Dionizego Areopagity,św.Tomasza,Kartezjusza,Husserla,Kierkegaarda,Freuda,św.Agustyna, Schopenhauera,Nitzschego,Heraklita i Arystotelesa wcielą się pracownicy naszego Instytutu.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2019-09-28 12:00
Spotkanie festiwalowe Laser – potęga światła

Współczesna cywilizacja to świat zaawansowanych technologii. Żyjemy w ich otoczeniu, nie zdając sobie nawet z tego sprawy – pełnymi garściami czerpiemy z zasobów technologii informacyjnych, elektronicznych, chemicznych, medycznych itp.

Jednym z urządzeń, które w istotny (choć dla wielu niedostrzegalny) sposób wpłynęło na kształt współczesnego świata technicznego jest laser – generator światła różnego od wszystkich innych występujących w naturze.  

Głównym celem tego wykładu jest przybliżenie i wyjaśnienie specyficznych właściwości światła laserowego. Zakres wykładu obejmuje omówienie fizycznych podstaw działania lasera i jego budowy, wyjaśnienie i demonstrację podstawowych właściwości promieniowania laserowego – monochromatyczności, kierunkowości, koherencji czasowej i przestrzennej oraz możliwości uzyskiwania niezwykle dużych gęstości mocy optycznej. Przedstawiona zostanie również krótka historia rozwoju techniki laserowej (na świecie i w Polsce), jej perspektywy oraz główne obszary zastosowań – w tym technologiczne, medyczne i militarne.
Wykład będzie uzupełniony demonstracją wybranych typów układów laserowych i krótkim pokazem laserowym.

Nauki techniczne
 • sob., 2019-09-28 12:00
Spotkanie festiwalowe LEGO Matematyka

W poszukiwaniu form wyrazu myśli naukowej i popularnonaukowej dotarliśmy do filmów wykonywanych metodą poklatkową. Jako budulec scenografii posłużyły klocki LEGO. Aktorami są figurki produkcji tej samej firmy. Dwoją się one i troją na ekranie, aby - poza sprawieniem przyjemności widzowi z samego oglądania żartobliwej animacji - przekazać jakąś ciekawostkę naukową. Tymczasem podczas warsztatu zaprezentujemy ciekawostki matematyczne, jako że matematyka jest nam najbliższa. Będzie można dowiedzieć się, jak paradoksalne wnioski można wyciągnąć z elementarnych nawet rozważań probabilistycznych (paradoksalne, jednak zgodne z eksperymentami), czy przekonać się, iż sprytne kodowanie problemu może umożliwić błyskawiczne rozwiązanie nawet złożonej zagadki. Poza prezentacją gotowych dzieł odsłonimy nieco kulisy ich powstawania.

Nauki matematyczne
 • sob., 2019-09-28 12:00
Spotkanie festiwalowe Naprawa DNA dla początkujących – bajka o tym, jak organizm broni się przed nowotworami i starzeniem

Szacuje się, że w każdej komórce ludzkiego organizmu może dochodzić do około 10 000 uszkodzeń DNA w ciągu doby. Głównym źródłem uszkodzeń materiału genetycznego są: produkty uboczne fizjologicznych procesów metabolicznych, związki mutagenne, promieniowanie UV oraz promieniowanie. Najistotniejszym źródłem uszkodzeń są reaktywne formy tlenu, w tym wolne rodniki, oraz pochodne utleniania białek i kwasów tłuszczowych. Czynniki te mogą upośledzać tak kluczowe dla komórek procesy, jak parowanie zasad azotowych, replikację i transkrypcję.

Ponieważ materiał genetyczny jest narażony na tak wiele zróżnicowanych czynników mogących go uszkodzić, w toku ewolucji komórki wytworzyły odpowiednie mechanizmy naprawcze. W sytuacji, gdy uszkodzenia DNA nie zostaną naprawione, a komórka nie zostanie odpowiednio „spacyfikowana” przez mechanizmy obronne organizmu np. samobójczą śmierć (apoptozę), może dojść do poważnych dla całego organizmu konsekwencji w postaci np. choroby nowotworowej. Jednakże nowotwory to najczarniejszy scenariusz, który może nigdy nie nastąpić. Mimo to stabilność genomu (zapewniana przez mechanizmy naprawy DNA) jest kluczowa przez całe życie człowieka i jest ona wypadkową tempa powstawania uszkodzeń oraz efektywności systemów naprawy. Z wiekiem stają się one coraz mniej wydajne, co skutkuje tym, że genom jest gorzej chroniony i staje się coraz mniej stabilny. Prawdopodobnie jest to jedną z przyczyn starzenia oraz częstszego występowania nowotworów u osób starszych.

Podczas spotkania opowiem Państwu, dlaczego naprawa DNA jest kluczowa dla naszego organizmu, co dzieje się z komórkami, w których doszło do uszkodzenia DNA, oraz w jaki sposób wiąże się to z nowotworami i starzeniem.

Nauki medyczne
 • sob., 2019-09-28 12:00
Spotkanie festiwalowe Oryginalne dokumenty Leonarda da Vinci - co się stało z archiwum mistrza renesansu?

Co się stało z bezcennymi notatkami, rysunkami i projektami jednego z największych geniuszów w historii ludzkości ?

Nauki humanistyczne
 • sob., 2019-09-28 12:00
Spotkanie festiwalowe Roboty medyczne - przyszłość medycyny

Podczas wykładu zostaną przedstawione istniejące rozwiązania robotów-telemanipulatorów chirurgicznych i medycznych stosowane w praktyce medycznej, jak i nowe koncepcje takich robotów i doświadczenia własne autora z zakresu projektowania i konstrukcji manipulatorów do zastosowań w medycynie.

Zostanie zaprezentowane spektakularne zastosowanie robotów chirurgicznych wykorzystywanych do operacji minimalnie inwazyjnych serca dotyczących wykonywania tzw. by-passów w chorobie niedokrwiennej serca. Najbardziej znane roboty dla chirurgii to AESOP i ZEUS oraz daVinci produkcji USA. W referacie zostanie przedstawiona typowa procedura stosowana w chirurgii z użyciem robota-telemanipulatora, w którym narzędzia są sterowane zdalnie, zaś kamera endowizyjna, przekazująca obraz operowanego miejsca, jest sterowana głosem. Stosowana jest tu technika endoskopowa, w której wprowadza się do ciała pacjenta narzędzia laparoskopowe zamocowane do ramion robota i specjalny układ optyczny - obrazowód z kamerą i źródłem światła. Ramiona robota kopiują ruchy rąk chirurga, ale są o wiele precyzyjniejsze, ponieważ drżenie rąk chirurga nie przenosi się na ramiona robota.

Ta nowa technika stała się obecnie bardzo atrakcyjna i dynamicznie się rozwija, brak jeszcze jednolitych standardów technicznych i projektowo-konstrukcyjnych w tym zakresie i wiele zagadnień czeka nadal na rozwiązania. Można je uzyskać na drodze analizy odpowiednio sformułowanych modeli uwzględniających specyfikę podejmowanych zagadnień z pogranicza anatomii, medycyny, biomechaniki i inżynierii medycznej – w referacie zostaną przedstawione nowatorskie metody projektowania i konstruowania innowacyjnych rozwiązań manipulatorów do zastosowania w medycynie.

Nauki techniczne
 • sob., 2019-09-28 12:00
Spotkanie festiwalowe Wiek XIX i osobliwe rozrywki

Tematem spotkania będą zabawy „wyższych sfer” spotykane między końcem XVIII w. a II wojną światową, przeznaczone na ogół dla osób dorosłych. Omówimy niegdyś popularne formy rozrywki, które dla współczesnego  odbiorcy są zapomniane (np. spacer konny, corso), lub zadziwiające – ze względu na infantylność (jak wiele gier towarzyskich) albo wielki nakład czasu, koszty i wysiłek, jakich wymagało ich przygotowanie (maskarady, żywe obrazy, szarady, amatorskie przedstawienia teatralne itp.). Niektóre ówczesne sposoby spędzania wolnego czasu nie są dziś akceptowane z powodu swojej „niepoprawności politycznej” (jak upodobanie do brutalnych walk ludzi i zwierząt czy pokazów dziwolągów), inne uznalibyśmy za nieco makabryczne lub niebezpieczne (np. moda na spirytyzm, żarty pojedynkowe). Warto też pamiętać o specyficznej sytuacji, kiedy rzekoma rozrywka stawała się w rzeczywistości nużącym i kosztownym obowiązkiem.

Ilustracją dla poruszanych zagadnień będą przykłady czerpane z polskiej i obcej literatury pięknej (i jej współczesnych ekranizacji), wspomnień, a także prasy codziennej i materiałów ikonograficznych z epoki.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2019-09-28 12:00
Spotkanie festiwalowe Zabytki polskiej techniki pancernej dwudziestolecia międzywojennego

Państwo polskie po odzyskaniu niepodległości postawiło na rozwój obronności. Wiązało się to szeregiem innowacji technicznych oraz rozwojem nowych rodzajów broni i uzbrojenia. Zabytki tego okresu, część z nich rozproszona po Europie, stanowią interesujący materiał dokumentalny oraz konserwatorski. Specjaliści Narodowego Muzeum Techniki przedstawią fakotografię najciekawszych z nich, zapoznają słuchaczy z przebiegiem pozyskiwania zbiorów uzbrojenia oraz ich konserwacji.

Nauki techniczne
 • sob., 2019-09-28 12:00
Spotkanie festiwalowe Biskupin: polskie Pompeje w świecie polityki, ideologii i kultury XX wieku

 Fenomen Biskupina, najbardziej znanego stanowiska archeologicznego w Polsce XX stulecia. Znaczenie i wpływ w wydarzeniach kulturalnych i politycznych.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2019-09-28 12:30
Spotkanie festiwalowe Kto może mieć mózg matematyczny?

O niektórych ludziach mówimy: „O! To prawdziwy mózg matematyczny!” Czy „mózg matematyczny” to właściwość tylko niektórych wybrańców losu? Współczesne badania psychologiczne, jak i neuroobrazowe, prowadzone na ludziach i zwierzętach pokazują, że „mózg matematyczny” zaczął się kształtować we wczesnej ewolucji kręgowców, a jednocześnie u ludzi wykazuje zaskakującą ciągłość między przybliżonym spostrzeganiem liczebności zbiorów a symboliczną, zaawansowaną matematyką. Jednocześnie jednak wykształcenie przez człowieka językowych i kulturowych technik liczenia i zapisu liczb wprowadza zmiany w funkcjonowaniu „mózgu matematycznego” i dodaje do niego nowe struktury. Przedstawiając działanie mózgu matematycznego, omówimy podstawowe systemy przetwarzania informacji o liczbie, wspólne dla ludzi i zwierząt, ich mózgowe podstawy oraz jak uczenie się językowych systemów liczenia, a później zapisu liczb w postaci cyfr i innych symboli, zmienia funkcjonowanie mózgowych mechanizmów przetwarzania liczb. Będzie mowa o „neuronach liczbowych”, związkach umysłowych reprezentacji liczby i przestrzeni, o tym, jak spostrzegają i różnicują liczby ryby, kurczaki, szympansy, noworodki, niemowlęta i profesjonalni matematycy, a jak, i dlaczego z liczbami nie mogą sobie poradzić niektóre mózgi skądinąd inteligentnych ludzi.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-28 12:30
Spotkanie festiwalowe Demon Maxwella, czyli dlaczego komputery muszą się grzać?

Jednym z najstraszniejszych potworów Fizyki jest słynny Demon Maxwella, którego działalność prowadzi do pozornego łamania zasad termodynamiki, pozwalając zbudować jeden z wariantów perpetum mobile. Zagadka Demona ma rozwiązanie, a jego konsekwencją jest to, że komputery zawsze będą potrzebowały wiatraczków....

Nauki fizyczne
 • sob., 2019-09-28 13:00
Spotkanie festiwalowe Gry i algebra

Ile kart powinna tak naprawdę mieć talia do gry w Dobble? Jak daleko zajdzie armia pionków, jeśli mogą one poruszać się po nieskończonej planszy, tylko przeskakując jednego z sąsiadów? W znalezieniu odpowiedzi na te pytania pomogą nam liczby: reszty z dzielenia i rozwiązania pewnego równania kwadratowego.

Nauki matematyczne
 • sob., 2019-09-28 13:00
Spotkanie festiwalowe Hugo Steinhaus, wybitny matematyk, znakomity nauczyciel i złośliwy aforysta

Prezentacja nieznanych faktów z życia niezwykłych dokonań Hugona Steinhausa, "odkrywcy" Stefana Banacha, współtwórcy lwowskiej szkoły matematycznej, twórcy wrocławskiej szkoły teorii prawdopodobieństwa, człowieka o szerokich zainteresowaniach, obdarzonego wielkim poczuciem humoru, znanego z dowcipnych i ciętych wypowiedzi, wybitnego aforysty.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2019-09-28 13:00
Spotkanie festiwalowe I jak tu nie kochać małych dawek promieniowania jonizującego?

Opiszę nie tylko pozytywne skutki małych dawek promieniowania jonizującego obserwowane na komórkach, myszach czy psach, ale przede wszystkim rewelacyjne osiągnięcia zastosowania takich dawek do leczenia bardzo różnych chorób u ludzi, u których klasyczna medycyna okazała się bezradna. Wprawdzie jesteśmy przyzwyczajeni do faktu, że promieniowaniem leczy się nowotwory, jednak leczenie to polega na uśmiercaniu komórek rakowych wysokimi dawkami promieniowania. Pokażę, że użycie kilkudziesięciokrotnie mniejszych dawek może posłużyć pobudzeniu układu immunologicznego do intensywnej obrony przed namnażającymi się komórkami rakowymi. Co istotne, nie chodzi jedynie o choroby nowotworowe. Leczenie małymi dawkami ma już za sobą sukcesy w skutecznym leczeniu wielu innych chorób. Szczególnie interesującymi przykładami są procedury wykorzystujące głównie radon, choć ten gaz jest często uznawany za jeden z najistotniejszych czynników wywołujących raka płuc. Doświadczenie mówi nam, że małe dawki promieniowania jonizującego mogą przedłużyć życie, a najwyraźniej otrzymywane przez nas dawki promieniowania naturalnego są znacznie mniejsze od potrzebnych organizmowi dla jego optymalnego działania. Szerokie korzystanie z promieniowania jonizującego w małych dawkach toruje sobie w medycynie drogę w leczeniu coraz bardziej rozmaitych schorzeń. Zastanowienie się nad tym fenomenem pokazuje w jaskrawy sposób, że wdrukowany w nasze umysły strach przed promieniowaniem, bez względu na wysokość dawki, nie ma podstaw ani naukowych, ani praktycznych i przeciwdziała naszemu naturalnemu rozwojowi.

Nauki fizyczne
 • sob., 2019-09-28 13:00
Spotkanie festiwalowe Miasteczko Wilanów – raj dla lemingów?

Od czasów rozpoczęcia budowy w roku 2002 Miasteczko Wilanów wzbudza wiele kontrowersji. Z jednej strony przedstawiane jest jako wyjątkowy projekt architektoniczno-urbanistyczny, z drugiej zaś jako miejsce zamieszkania „słoików” i „lemingów”. Według krytyków Miasteczka jego mieszkańcy, ślepo podążający za trendami wyznaczanymi przez międzynarodowe korporacje, przypominają lemingi – zwierzęta, które miałyby bezmyślnie ulegać masowemu pędowi i w ten sposób popełniać zbiorowe samobójstwa. Typowy mieszkaniec Miasteczka Wilanów byłby widziany jako przedstawiciel klasy średniej, przyjezdny do Warszawy z innej miejscowości, skupiony jedynie na karierze konformistyczny pracownik wielkiej korporacji. Miasteczko Wilanów zasłynęło w mediach jako obszar o ograniczonym dostępie do przestrzeni i usług publicznych. W tym zamieszkanym przez 25 tysięcy osób osiedlu funkcjonuje tylko jedna publiczna szkoła podstawowa, nie ma publicznej przychodni internistycznej, brak również publicznego parku. Pierwsza szkoła podstawowa w Miasteczku Wilanów została otwarta w 2016 roku. Placówka planowana była na 500 uczniów, zapisało się do niej zaś 750 dzieci. Obecnie do szkoły uczęszcza prawie 1200 uczniów. Domniemywać można, że problem ten będzie narastać. Wilanów ma najwyższy z dzielnic Warszawy przyrost naturalny; wciąż powstają tam nowe inwestycje mieszkaniowe. Pomimo powyższych niedogodności w badaniach jakości życia mieszkańcy Miasteczka Wilanów deklarują wysoki poziom zadowolenia z miejsca zamieszkania. Podczas wykładu przeanalizuję fenomen Miasteczka Wilanów przez pryzmat relacji pomiędzy sferą publiczną a prywatną z odniesieniem do wybranych teorii socjologii miasta.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-28 13:00
Spotkanie festiwalowe O wodzie, klimacie i pogodzie

Skraplając całą wodę znajdującą się w atmosferze, otrzymalibyśmy warstwę grubości zaledwie 2,5cm. To niewiele. A jednak potrafi nieźle namieszać! To wodzie zawdzięczamy to, jak wygląda klimat Ziemi, a także zjawiska takie jak chmury, deszcz czy huragany. Podczas wykładu opowiem o zjawiskach atmosferycznych z udziałem wody.

Nauki fizyczne
 • sob., 2019-09-28 13:00
Spotkanie festiwalowe Sprężanie falami uderzeniowymi - zastosowania w silnikach rotacyjnych

Inżynierowie zwykle unikają w swoich konstrukcjach jakichkolwiek objawów przepływów pulsujących, oscylujących. Istnieją jednak maszyny przepływowe wykorzystujące oscylujący przepływ. Z sukcesem wykorzystywane były jako urządzenia doładowujące silniki tłokowe (Comprex). Wykład poświęcony jest prezentacji zasad działania takich urządzeń i współczesnych projektów wykorzystujących przepływy nieustalone.

Nauki techniczne
 • sob., 2019-09-28 13:00
Spotkanie festiwalowe Taciunia, „władza moja” czy „dama nudnego autoramentu”? Oktawia, żona Prusa

Oktawia z Trembińskich, młodsza kuzynka Aleksandra Głowackiego (pseud. Bolesław Prus) w wieku 24 lat została jego żoną. Ślub odbył się 14 stycznia 1875 roku w Lublinie. Doczekali razem koralowych godów. Jaką ona była żoną, a on jakim był mężem? Czy byli szczęśliwym małżeństwem?

W listach Głowacki, zwracając się do żony, używał samych serdecznych słów w rodzaju: „Najdroższa Taciuniu”, „Najukochańsza Laluniu”, „Mój miły Ptaszeczku”. A rzeczownik „Żona” w odniesieniu do Oktawii zawsze pisał wielką literą.

Ona zaś jako żona Prusa przyjmowała na siebie wiele obowiązków: archiwisty porządkującego materiały męża, doradcy i pierwszego recenzenta, któremu pisarz pokazywał swoje utwory i z którego zdaniem się liczył. Oktawia doradzała, oceniała, a nawet… cenzurowała (zachowały się ślady po kartach starannie wyciętych z notesów Prusa). Dbała też o dom, o czyste kołnierzyki do koszuli męża, o jego odpoczynek, zaś po śmierci pisarza (przeżyła go o 24 lata!) o pamiątki po nim, na których losie bardzo jej zależało (w listach do muzeum, dokąd m. in. przekazywała rzeczy pisarza podpisywała się jako: „Oktawia Głowacka (Prusowa)”).

Prus korzystał z pomocy żony, np. przy ocenie nowel w ramach konkursu jego imienia ogłoszonego przez łódzki „Rozwój”. Zwykł o niej mawiać: „Władza moja tak chce, skończone: róbmy, jak ona każe”. Wreszcie to właśnie jej zadedykował Faraona.

O pani Głowackiej krążyły też niepochlebne opinie, jak chociażby ta autorstwa Żeromskiego: „Jest to dama nudnego autoramentu, ciężko nad podziw kombinująca”. Czy rzeczywiście była kobietą „nudną” czy może „roztropną”?

Śladów Oktawii, żony Prusa wiele jest jeszcze do odkrycia.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2019-09-28 13:00
Spotkanie festiwalowe W poszukiwaniu harmonii sfer. O związkach muzyki z matematyką

Muzykę w czasach antyku i średniowiecza zaliczano do nauk ścisłych. Takie przyporządkowanie może dziwić: zazwyczaj widzimy w niej sztukę wzbudzającą emocje, których nie da się sprowadzić do liczb. Czy bogactwo przeżyć, jakie oferuje nam muzyka, nie stoi zatem w sprzeczności ze światem rachunków, twierdzeń i dowodów? Bynajmniej! 

Do zaistnienia muzyki konieczny jest dźwięk, doskonale nadający się do matematycznego opisu. Fakt ten odnotowali myśliciele starożytnej Grecji. Pitagoras wraz ze swoimi uczniami sądził nawet, że harmonia między dźwiękami jest odbiciem harmonii panującej we Wszechświecie. Koncepcja ta, znana pod nazwą harmonii sfer, zyskała wielką popularność. Jej echa wybrzmiewały aż do końca renesansu. Dziś zapewne mało kto skłonny byłby doszukiwać się w muzyce odzwierciedlenia kosmicznych praw. Poglądy, podobnie jak praktyka muzyczna, szybko się zmieniają - niezmienne jednak pozostają prawa natury i ludzka ciekawość. Dlaczego niektóre zestawy dźwięków zdają się przyjemniejsze od innych? Z czym wiąże się brzmienie różnych instrumentów? Co sprawia, że zazwyczaj korzystamy z 12 nazw dźwięków? Dlaczego nie da się doskonale nastroić fortepianu? Krocząc za Pitagorasem, na te i inne nurtujące pytania postaramy się znaleźć odpowiedź podczas naszego spotkania.

Obszar sztuki
 • sob., 2019-09-28 13:00
Spotkanie festiwalowe Zbyt piękne, by było prawdziwe – o oszustwach w nauce

Na wykładzie zostaną przedstawione przykłady oszustw naukowych z dziedziny biologii. Na czym one opolegają, dlaczego zostały popełnione i jak je ujawniono?

Nauki biologiczne
 • sob., 2019-09-28 13:00
Spotkanie festiwalowe Obesogeny – czym są i w jaki sposób przyczyniają się do rozwoju otyłości?

Rosnąca częstość występowania otyłości we współczesnym świecie stanowi istotny problem społeczny i ekonomiczny. Szukając przyczyn tego stanu rzeczy, zwrócono uwagę na korelację pomiędzy zwiększającą się liczbą osób otyłych a rosnącym zanieczyszczeniem środowiska. Tak powstała koncepcja obesogenów, czyli związków chemicznych, które wpływając na metabolizm tkanki tłuszczowej, mogą sprzyjać rozwojowi otyłości u ludzi.

Obecnie zidentyfikowano szereg substancji, które hamując enzymatyczny rozkład tłuszczów lub pobudzając ich syntezę, a także stymulując powstawanie nowych komórek tłuszczowych (adipocytów), sprzyjają odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Substancje te są obecne w produktach codziennego użytku, np.: w opakowaniach żywności  czy w środkach ochrony roślin.

Szczególnie wrażliwe na wpływ obesogenów są młode organizmy, u których długotrwała ekspozycja na te substancje może trwale zaburzyć szlaki metaboliczne. To właśnie obesogenom zawartym w różnych produktach codziennego użytku przypisuje się znaczącą rolę w rozwoju otyłości u dzieci i młodzieży. Dlatego istotna jest identyfikacja potencjalnych źródeł obesogenów, a także prowadzenie badań mających na celu przeciwdziałanie ich szkodliwemu wpływowi na metabolizm tkanki tłuszczowej. 

Nauki medyczne
 • sob., 2019-09-28 13:30
Spotkanie festiwalowe Lot ptaków i owadów

Małe rozmiary i wysoka częstotliwość ruchów skrzydeł owadów czynią je interesującym a jednocześnie trudnym obiektem badań. Podczas wykładu zostaną przedstawione podstawy aerodynamiki lotu owadów zilustrowane animacjami wyników badań numerycznych.

 • sob., 2019-09-28 14:00
Spotkanie festiwalowe Od wieżowca do stawu (kolanowego) – nowe życie ściany komórkowej

Przyzwyczailiśmy się, myśląc o wykorzystaniu ściany komórkowej roślin, wyobrażać sobie deski z pni drzew czy arkusze papieru. Bardziej zorientowani w temacie mogli pomyśleć jeszcze o ulubionym bawełnianym T-shircie. Ostatnie lata przyniosły jednak rozkwit technologii opartych właśnie na ścianach komórkowych roślin lub na ich składnikach, takich jak celuloza czy pektyny. Zrewolucjonizowały one budownictwo, przemysł paliwowy, dietetykę i medycynę. Przyniosły także tak potrzebne teraz podejście ekologiczne - czyste technologie i biodegradowalne materiały.

Nauki biologiczne
 • sob., 2019-09-28 14:00
Spotkanie festiwalowe Jakie chmury w cieplejszym klimacie?

Postępujące globalne ocieplenie wpływa na niemal wszystkie procesy i zjawiska atmosferyczne: zmienia bilans energetyczny planety i poszczególnych jej obszarów,  globalną cyrkulację atmosfery, cykl hydrologiczny, wpływa na poszerzenie gamy i intensywności zjawisk ekstremalnych. Zmieniają się też chmury. Jakie chmury będziemy mieli w cieplejszym klimacie? Jakich chmur będzie więcej a jakich mniej w różnych miejscach na globie? Jakie skutku zmiany zachmurzenia odczujemy?
O tym opowiem w trakcie wykładu.

Nauki fizyczne
 • sob., 2019-09-28 14:30
Spotkanie festiwalowe Zastosowanie fizyki jądrowej w leczeniu raka dzisiaj i jutro

Fizyka jądrowa, już od swoich początków w laboratoriach Marii Skłodowskiej-Curie, była interdyscyplinarną nauką, która miała ogromny wpływ na badania medyczne i praktykę kliniczną. Radioterapia jest obecnie stosowana w leczeniu raka od ponad 100 lat. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane zmiany, jakim uległo leczenie nowotworów, i dalsze perspektywy skutecznej radioterapii. Celem radioterapii jest skutecznie napromienić guz, oszczędzając sąsiadujące z nim zdrowe tkanki. Spełnienie jednoczesne tych dwóch warunków - skuteczności i bezpieczeństwa - nadal stanowi wyzwanie techniczne, przed którym staje dziś fizyka jądrowa. Dwie najczęstsze formy radioterapii to radioterapia z użyciem zewnętrznej wiązki uzyskiwanej z akceleratora medycznego oraz brachyterapia, która polega na wszczepieniu radioaktywnych izotopów bezpośrednio do leczonej objętości lub w jej pobliżu. Radioterapia wiązką zewnętrzną odbywa się za pomocą wiązek elektronów, fotonów i ciężkich jonów. Nowoczesne technologie radioterapii umożliwiają dostarczanie wiązki z wielu kierunków, "dopasowanych" do kształtu guza i modulowanych z szybko zmieniającą się intensywnością. Przykłady terapii konformalnej obejmują radioterapię wiązką o modulowanej intensywności (IMRT), radioterapię stereotaktyczną (SRT) i radiochirurgię stereotaktyczną (SRS) - system CyberKnife oraz radioterapię hadronową. Typowe techniki brachyterapii obejmują wiele metod, od wszczepiania stosunkowo dużych, widocznych źródeł radioaktywnych w pobliżu lub bezpośrednio do objętości guza, co jest najczęściej stosowane w leczeniu raka prostaty, po radioembolizację, w której dostarczane są miliony mikroskopijnych radioaktywnych mikrosfer Y-90 przez cewnik bezpośrednio do łożyska guza, jak stosuje się dzisiaj w leczeniu guzów wątroby.

Nauki fizyczne
 • sob., 2019-09-28 14:30
Spotkanie festiwalowe Dlaczego funkcjonowanie poznawcze jest tak ważne w schizofrenii?

Współcześnie schizofrenia jest traktowana jako zaburzenie psychiczne o charakterze neurorozwojowym, w którym występują zaburzenia czynności mózgu. Obok objawów wytwórczych

i negatywnych wyodrębniono w schizofrenii także dysfunkcje poznawcze. Dotyczą one wielu obszarów poznawczych, takich jak funkcje wykonawcze, pamięć operacyjna, słowna, procesy uczenia się. Zaburzenia poznawcze mają istotne znaczenie dla przebiegu choroby, procesu zdrowienia

i funkcjonowania psychospołecznego. Przez wiele lat te objawy były niedoceniane w procesie leczenia. Tymczasem, nieleczone długo się utrzymują, obniżają efektywność psychoterapii i rehabilitacji oraz utrudniają powrót do różnych ról społecznych, w tym kontynuowania nauki, podjęcia pracy zawodowej.

 

Do niedawna uważano, że występują istotne różnice w nasileniu zaburzeń poznawczych u osób

z różnym początkiem zachorowania: w okresie adolescencji i w okresie dorosłości. Wczesny wiek zachorowania (poniżej 18 roku życia) łączono z deterioracją funkcji poznawczych wraz z czasem trwania choroby, a tym samym z gorszym rokowaniem. Wyniki najnowszych badań wskazują, że takich różnic nie ma, ale, co ważniejsze, także na możliwość osiągnięcia, niezależnie od okresu zachorowania, poziomu funkcjonowania takiego, jak u osób zdrowych.

 

W ostatnich latach dysfunkcje poznawcze stały się celem diagnozy i oddziaływań terapeutycznych. Mamy dowody, że możemy skutecznie poprawiać funkcjonowanie poznawcze u osób chorujących

na schizofrenię, a tym samym ich całościowe funkcjonowanie. Sprzyja temu nowoczesna farmakoterapia, zintegrowane interwencje terapeutyczne wraz z treningami funkcji poznawczych. Takie wielopłaszczyznowe oddziaływania wzmacniają proces zdrowienia we wszystkich obszarach: poznawczym, emocjonalnym, społecznym

Nauki medyczne
 • sob., 2019-09-28 15:00
Spotkanie festiwalowe Jak się starzeć powoli?

Badania nad procesem starzenia przebiegają na trzech różnych poziomach. Są to badania eksperymentalne na poziomie biologii molekularnej, badania eksperymentalne na zwierzętach i badania obserwacyjne na ludziach. W trakcie wykładu zastanowimy się czy wnioski wypływające z tych badań możemy wykorzystać aby przedłużyć nasze własne życie.

Nauki biologiczne
 • sob., 2019-09-28 15:00
Spotkanie festiwalowe Rękopisy dostępne od ręki

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk posiada bogatą, unikatową kolekcję rękopisów cenionych pisarzy oraz ludzi nauki i kultury. Obok wersji rękopiśmiennych ich dzieł w naszych zbiorach znajduje się bardzo interesująca korespondencja. Część tej kolekcji została zgromadzona przez znanego warszawskiego bibliofila Jana Michalskiego, inne biblioteka zakupiła lub otrzymała w darze. Celem spotkania jest pokazanie obiektów zeskanowanych w ramach projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” (OZwRCIN). Można je odszukać w Internecie pod adresem http://rcin.org.pl. Dzięki temu każdy zainteresowany bez wychodzenia z domu, w sposób nieograniczony i nieodpłatny, może korzystać z rękopiśmiennego zasobu biblioteki.

Treści oraz dane udostępnione w repozytorium to materiały dawne jak również współczesne o wyjątkowym znaczeniu dla nauki i kultury. W bibliotece cyfrowej poza rękopisami użytkownik znajdzie m.in. starodruki, prace naukowe i popularnonaukowe (zgromadzone w czasopismach, seriach, książkach, materiałach archiwalnych), dokumentację badań, a także mikrofilmy, fotografie, dokumenty dźwiękowe, mapy, kartoteki. W ramach projektu zostanie zdigitalizowanych 145 992 obiektów.

Prezentacji kolekcji i projektu będzie towarzyszyć wystawa oryginalnych dokumentów oraz ich reprodukcji. Całość dopełni wizyta w pracowni digitalizacyjnej, gdzie zostaną pokazane skanery i sam proces skanowania.

 • sob., 2019-09-28 15:00
Spotkanie festiwalowe Strajk nauczycieli 2019 – przyczyny, przebieg, perspektywy

Podczas wykładu i dyskusji przyjrzymy się z socjologicznej perspektywy strajkowi nauczycieli w 2019 roku. Odpowiemy na pytania: Jakie były postulaty strajkujących nauczycielek i nauczycieli? Jak udało się zorganizować tak duży strajk? Jak przebiegał strajk? Czy i jak rząd oraz niektórzy dyrektorzy próbowali przeciwdziałać strajkowi? Przyjrzymy się reakcjom polityków i społeczeństwa. Porównamy strajk nauczycieli do innych strajków, m.in. strajku pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT oraz strajku akademików w Wielkiej Brytanii w 2016 roku. Porozmawiamy o strategiach stosowanych przez pracownice i pracowników strajkujących w różnych zakładach pracy. Spotkanie poprowadzi doktorantka Instytutu Socjologii badająca prawo do strajku w Polsce.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-28 15:00
Spotkanie festiwalowe Czego jeszcze nie wiemy o neutrinach?

Neutrino to jedna z cząstek elementarnych, której właściwości fizycy badają od lat.  Mimo iż  bardzo licznie występuje we Wszechświecie, bardzo trudno było ją wykryć, czyli zarejestrować w eksperymencie naukowym. W latach obecnych istnieje wiele eksperymentów badających właściwości tej cząstki. W czasie wykładu chciałabym Państwu przybliżyć, jakie w tej chwili mamy doświadczenia naukowe i co próbujemy zmierzyć w sektorze neutrinowym. Przy użyciu eksperymentów akceleratorowych fizycy udowodnili, że neutrina mają masę, jakkolwiek nikomu nie udało się jeszcze zważyć neutrina. Inne fascynujące fizyków pytanie, to czy neutrino i anty-neutrino będące jego antycząstką to ta sama cząstka czy też nie. Wiele się zmieniło od czasu odkrycia neutrin, ale jeszcze pozostaje wiele otwartch pytań, na które szukamy odpowiedzi. I to będzie tematem mojego popularnonaukowego wykładu.

Nauki fizyczne
 • sob., 2019-09-28 16:00