Być ekologiem w przyjaźni z Bogiem

Numer: 
621

Podczas lekcji uczniowie przypomną sobie najważniejsze fragmenty biblijne o stworzeniu świata oraz o zadaniach, jakie Pan Bóg powierzył ludziom w związku z opieką nad światem. Wspólnie zastanowią się, na czym ta opieka ma polegać? W jaki sposób możemy być „Bożymi pomocnikami” w opiece nad światem? Ponadto zostaną przybliżone sylwetki wybranych „przyjaciół Boga”, czyli świętych, którzy swym życiem wypełnili zadanie czynienia sobie ziemi poddaną „na medal”, jak choćby św. Franciszek  - patron ekologów. Na koniec każdy uczestnik samodzielnie przygotuje pocztówkę z odpowiednim cytatem biblijnym, którą będzie mógł wręczyć komuś z bliskich, zachęcając do włączenia się w dzieło troski o świat stworzony przez Pana Boga. 

Na zakończenie lekcji każdy z uczniów dostanie pamiątkowe gadżety Koła Naukowego Katechetyków UKSW.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 10:00
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 11:00
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 12:00
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 13:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Lekcja ma przybliżyć uczniom chrześcijański wymiar troski o przyrodę.
Dodatkowe informacje: 
Na zakończenie lekcji każdy z uczniów dostanie pamiątkowe gadżety Koła Naukowego Katechetyków UKSW
Wykonawca
dr
Aneta
Rayzacher-Majewska
Miejsce spotkania: 
Dewajtis 5
00-815 Warszawa
Łącznik, sala 229