Czy aktywność fizyczna może być szkodliwa dla naszej psychiki? Uzależnienie od ćwiczeń fizycznych

Numer: 
747

Wyniki badań naukowych jak i doświadczenie osób aktywnych fizycznie wskazują na wiele korzyści psychicznych płynących z systematycznych ćwiczeń fizycznych. Są one szczególnie dobrze widoczne w sferze emocjonalnej i obrazie własnej osoby. Ćwiczenia fizyczne poprawiają nastrój, zmniejszają ryzyko depresji. Osoby aktywne fizycznie mają bardziej pozytywny obraz własnego ciała niż niećwiczące. Istnieje jednak druga strona medalu - przekraczające granice zdrowia ćwiczenia fizyczne mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, także w sferze zdrowia psychicznego. Jednym z nich jest uzależnienie od ćwiczeń fizycznych, traktowane współcześnie jako uzależnienie od czynności. Zjawisko to zostało po raz pierwszy opisane w latach 70. ubiegłego wieku. Słuchacze zostaną zapoznani z objawami tego uzależnienia. Będą mogli ocenić, czy są nim zagrożeni, wypełniając Skalę Uzależnienia od Ćwiczeń Fizycznych i obliczając jej wyniki. Poznają fizjologiczne i psychologiczne mechanizmy, które prowadzą do tego uzależnienia. Dowiedzą się, kto jest najbardziej na nie narażony i jakie czynniki pozwalają przewidywać ryzyko uzależnienia. Przedstawione zostaną różnice między uzależnieniem pierwotnym i wtórnym, ich związek z zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami obrazu własnego ciała. Słuchacze poznają objawy dysmorfii mięśniowej, nazywanej potocznie bigoreksją, która także prowadzi do nadmiernych, zagrażających zdrowiu ćwiczeń fizycznych. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie co robić, by uniknąć uzależnienia i maksymalizować korzyści psychiczne płynące z systematycznych ćwiczeń fizycznych.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 25 Września, 2018 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Słuchacze poznają mechanizmy uzależnienia od ćwiczeń fizycznych, czynniki ryzyka, jego związki z zaburzeniami odżywiania i obrazu ciała. Wypełniając krótką skalę, ocenią, czy sami są nim zagrożeni.
Wykonawca
prof. dr hab.
Monika
Guszkowska
Miejsce spotkania: 
Marymoncka 34
00-968 Warszawa
Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa Sala wykładowa nr 4