Czy polszczyzna może być neutralna płciowo? Warsztaty tłumaczeniowe w parze angielski-polski

Numer: 
839

Celem spotkania jest zaznajomienie publiczności z problematyką tłumaczenia języka neutralnego płciowo (ang. gender-neutral language) w parze angielski-polski. To niezwykle aktualne – ale i kontrowersyjne – zagadnienie ostatnimi czasy budzi zainteresowanie nie tylko opinii publicznej, ale i środowiska akademickiego.

Warsztaty składają się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. W pierwszej z nich zostaną przedstawione definicja języka neutralnego płciowo i przykłady jego użycia w języku angielskim. Ponadto omówione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu translatoryki i lingwistyki, takie jak ekwiwalencja czy kryteria zapożyczalności (ang. borrowability). W części drugiej uczestniczący w spotkaniu będą mieli okazję skonfrontowania się z rzeczywistością zawodu tłumacza.

Przykłady wykorzystane podczas zajęć pochodzą m.in. z mediów społecznościowych (Facebook, Twitter), szeroko rozumianej popkultury (literatura, filmy, seriale) oraz realiów prawnych i instytucjonalnych obu obszarów językowo-kulturowych (kodeksy, oficjalne komunikaty, wytyczne dla pracowników, itp.).

Warsztaty uwrażliwią publiczność nie tylko na specyfikę trudnej i wymagającej profesji tłumacza, ale przede wszystkim, zwiększą ich świadomość językową, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 23 Września, 2019 - 11:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Podczas spotkania zostanie zaprezentowana problematyka tłumaczenia języka neutralnego płciowo w parze angielski-polski. Warsztaty będą składały się z części teoretycznej i praktycznej.
Dodatkowe informacje: 
Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie minimum B1.
mgr
Anna
Jamka
mgr
Aleksandra
Tomaszewska
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa