Dłutkiem, piórkiem, rysikiem - artystyczne techniki graficzne

Numer: 
697

Zajęcia warsztatowe poprzedzone wykładem o rodzajach technik graficznych. Uczestniczki i uczestnicy zapoznają się z rycinami ze zbiorów Muzeum Drukarstwa przedstawiającymi rzekę Wisłę. Ilustracje zostaną omówione pod względem techniki ich wykonania, sposobu ilustrowania oraz przekazu grafcznego. Następnie dzieci poznają technikę grafiki artystycznej – linoryt – i własnoręcznie wykonają ilustrację z wyobraźni lub inspirowaną oglądanymi ilustracjami. Obrazek zostanie własnoręcznie wytłoczony na zabytkowej prasie korektorskiej. 

 

Termin: 
wtorek, 25 Września, 2018 - 12:00
środa, 26 Września, 2018 - 12:00
czwartek, 27 Września, 2018 - 12:00
piątek, 28 Września, 2018 - 12:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia warsztatowe poprzedzone wykładem o rodzajach technik graficznych.
Organizator: 
Organizator: 
Muzeum Drukarstwa
Wykonawca
mgr
Joanna
Makuch - Folwarska
Wykonawca
mgr
Maria
Biegańska
Miejsce spotkania: 
Ząbkowska 23/25
03-736 Warszawa