Idziemy na cały świat…

Numer: 
662

Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi założeniami działalności misyjnej Kościoła – począwszy od biblijnego nakazu misyjnego, przez działalność Apostołów i postaci świętych i błogosławionych patronów misji aż po dzisiejsze dzieło misyjne. W wyniku burzy mózgów uczniowie zaproponują własne zaangażowanie na rzecz misji, po czym poznają kluczowe informacje na temat Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Na zakończenie wezmą udział w quizie misyjnym. Podczas zajęć będą zastosowane różnorodne metody i środki dydaktyczne, także multimedia. Na zakończenie uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety Koła Naukowego Katechetyków UKSW oraz materiały Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Lekcja będzie przygotowaniem do obchodów nadzwyczajnego miesiąca misyjnego (październik 2019).

Wykładowca, dr Rayzacher -Majewska jest konsultorem Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, członkinią Zespołu ds. opracowania podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach oraz rzeczoznawcą do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Typ szkoły i dziedzina: 
Termin: 
piątek, 27 Września, 2019 - 14:00
piątek, 27 Września, 2019 - 12:30
piątek, 27 Września, 2019 - 11:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Na czym polega misyjna działalność Kościoła? Burza mózgów na temat własnego zaangażowania misyjnego. Zajęcia kończą się quizem misyjnym z nagrodami.
dr
Aneta
Rayzacher-Majewska
Koło Naukowe Katechetyków UKSW
Miejsce spotkania: 
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
nowy gmach