Ile warta jest nieruchomość?

Numer: 
733

W trakcie gry uczestnicy poznają działanie wybranych instrumentów geodezyjnych, wykonają pomiary odległości, obliczą na tej podstawie powierzchnię i dowiedzą się, co wpływa na wartość nieruchomości.

Termin: 
środa, 26 Września, 2018 - 09:00
środa, 26 Września, 2018 - 10:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
W trakcie gry uczestnicy poznają działanie wybranych instrumentów geodezyjnych, wykonają pomiary odległości, obliczą na tej podstawie powierzchnię i dowiedzą się, co wpływa na wartość nieruchomości.
Wykonawca
dr inż.
Magdalena
Karabin-Zych
Wykonawca
dr inż.
Natalia
Sajnóg
Wykonawca
mgr inż.
Małgorzata
Stańczuk-Gałwiaczek
Miejsce spotkania: 
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, III piętro, s. 308