Ile warta jest nieruchomość?

Numer: 
733

W trakcie gry uczestnicy dowiedzą się, czym jest nieruchomość i poznają cechy rynkowe, które wpływają na jej wartość, w szczególności określą przedmiot wyceny, zbadają dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków oraz obliczą pole powierzchni działki ewidencyjnej na podstawie współrzędnych punktów granicznych. Uczestnikom lekcji przybliżony zostanie zawód geodety oraz rzeczoznawcy majątkowego. 

Termin: 
środa, 25 Września, 2019 - 09:00
środa, 25 Września, 2019 - 10:30
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Co wpływa na cenę nieruchomości? Jak oszacować koszt zakupu działki? Lekcja przybliży zawód geodety oraz rzeczoznawcy majątkowego.
dr inż.
Magdalena
Karabin-Zych
dr inż.
Natalia
Sajnóg
mgr inż.
Małgorzata
Stańczuk-Gałwiaczek
Miejsce spotkania: 
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa