Izolowanie barwników biorących udział w fotosyntezie

Numer: 
674

Życie na naszej planecie trwa dzięki energii słonecznej, która jest przekształcana w energię chemiczną w niezwykłym procesie zwanym fotosyntezą. Z fotosyntezą kojarzy nam się przede wszystkim zielony barwnik chlorofil. Tymczasem światło jest absorbowane także przez barwniki pomocnicze – żółte i pomarańczowe karotenoidy. Wszystkie te związki współistnieją w pozornie jednolicie zielonych liściach. Co więcej, u roślin wyższych zieleń chlorofilu też nie jest jednolita, gdyż występuje on w dwóch odmianach, jako niebieskozielony chlorofil a i żółtozielony chlorofil b. W proponowanym doświadczeniu wszystkie te barwniki można samodzielnie otrzymać i zobaczyć!

Uczestnicy zajęć wykonują całe doświadczenie całkowicie samodzielnie, zapoznając się z technikami homogenizacji i ekstrakcji materiału biologicznego oraz identyfikacji związków chemicznych. Ze świeżych liści różnych roślin uzyskują ekstrakt acetonowy zawierający mieszaninę barwników, którą rozdzielają metodą chromatografii cienkowarstwowej na chlorofile a i b, karoteny i ksantofile. Związki te identyfikują, porównując otrzymane wyniki z danymi literaturowymi.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 26 Września, 2019 - 10:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Uczestnicy lekcji samodzielnie izolują ze świeżych liści mieszaninę barwników, zapoznając się z technikami homogenizacji i ekstrakcji materiału biologicznego oraz identyfikacji związków chemicznych.
Organizator: 
dr hab.
Anna
Szakiel
dr
Agnieszka
Mroczek
dr inż.
Marek
Długosz
mgr
Michał
Styczyński
mgr
Rafał
Becker
mgr
Agata
Rogowska
Miejsce spotkania: 
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa