Jak to powiedzieć? Warsztat z wystąpień publicznych dla początkujących

Numer: 
843

Publiczne występowanie to jedna z kluczowych umiejętności w XXI wieku. Skuteczne przemawianie stanowi przewagę konkurencyjną. Umożliwia przekonanie do swoich racji innych. Ułatwia również mierzenie się z edukacyjnymi wyzwaniami, takimi jak wygłaszanie referatów czy branie udziału w debatach.

Zajęcia są przeznaczone dla licealistów chcących poćwiczyć umiejętności publicznego występowania. Warsztat składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, dlaczego przekonywanie innych do swoich racji jest ważną społeczną umiejętnością. Poznają kluczowe zasady budowania wystąpień publicznych oraz strategie retoryczne. Otrzymają również wskazówki dotyczące m.in. opanowania stresu przed wystąpieniem czy angażowania publiczności. Licealiści będą też mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce. Osią części praktycznej warsztatów będzie analiza umiejętności retorycznych oraz stylu występowania każdego z mówców.

Forma: 
Termin: 
wtorek, 25 Września, 2018 - 13:00
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 11:30
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia przeznaczone dla początkujących. Uczniowie poznają strategie retoryczne i sposoby budowania przemówień. Osią części praktycznej warsztatów będzie analiza stylu występowania każdego z mówców.
Organizator: 
Wykonawca
mgr
Weronika
Przecherska
Miejsce spotkania: 
ul. Karowa 18
00-324 Warszawa
sala nr 104 (pierwsze piętro)