Komorą na Mount Everest. Komory niskich ciśnień

Numer: 
791

Podczas tej lekcji uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat zmian ciśnienia barometrycznego wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. oraz z towarzyszącymi zmianami innych parametrów (temperatura, wilgotnośc powietrza). Omówiony zostanie także wpływ tych zmian na organizm człowieka. W dalszej części wycieczki nastąpi prezentacja symulatorów obniżonego cisnienia barometrycznego, nagłej dekompresji wraz z wyjaśnieniem, jakie badania i szkolenia wykonywane są dla pilotów. Zostanie także omówiony sposób zabezpieczenia pilotów i pasażerów przed skutkami obniżonego ciśnienia barometrycznego wraz z prezentacją wyskościowego ubioru kompensacyjnego.

Termin: 
poniedziałek, 23 Września, 2019 - 10:00
środa, 25 Września, 2019 - 11:00
Czas trwania: 
45 minut
ppłk lek.
Dariusz
Rękawik
Miejsce spotkania: 
ul. Krasińskiego 54/56
01-755 Warszawa