Korpusy tekstów w nauce języka angielskiego

Numer: 
703

Korpusy językowe to zbiory autentycznych tekstów zapisanych w postaci cyfrowej, które są wykorzystywane powszechnie w badaniach naukowych z dziedziny językoznawstwa korpusowego i pogranicza innych dyscyplin. Jednakże mogą one również służyć jako bardzo przydatne narzędzia w nauce języków obcych. Celem warsztatu jest przedstawienie możliwych zastosowań korpusów nauce języka. W Internecie dostępnych jest wiele różnorakich korpusów, tzn. korpusów jednojęzycznych i wielojęzycznych, korpusów o tematyce ogólnej, jak i korpusów specjalistycznych. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowanych kilka korpusów, które mogą stanowić pomoc w nauce języka angielskiego, jak również stosowania poprawnej polszczyzny, są nimi m.in. Brytyjski Korpus Narodowy (BNC), Amerykański Korpus Współczesnego Języka Angielskiego (COCA), Narodowy Korpus Języka Polskiego (NKJP), a także kilka słowników bazujących na danych korpusowych, np. Glosbe bądź Linguee. Oprócz prezentacji narzędzi korpusowych przedstawione zostaną także praktyczne metody wykorzystania korpusów w (samodzielnej) nauce języka angielskiego. Jako alternatywa dla gotowych korpusów zostanie przedstawiony inny typ korpusu tworzony przez nauczyciela w odpowiedzi na konkretne potrzeby uczniów, a mianowicie DIY (ang. do-it-yourself) corpus, który umożliwia rozwiązanie specyficznych problemów uczniów napotykanych w trakcie nauki konkretnych zagadnień językowych.

Termin: 
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 09:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Warsztat ma na celu przedstawienie narzędzi korpusowych przydatnych w nauce języków obcych. Uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności obsługi korpusów, aby wykorzystać je podczas samodzielnej nauki.
Wykonawca
mgr
Dariusz
Koźbiał
Wykonawca
mgr
Katarzyna
Wasilewska
Miejsce spotkania: 
Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 01.063 pracownia komputerowa