Krajobraz - wartość niedoceniona

Numer: 
748

Prelekcja połączona z pokazem przezroczy. Omawiane zagadnienia:
- czym jest krajobraz?
- typy krajobrazów: krajobraz pierwotny, naturalny, kulturowy i zdewastowany,
- elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności,
- estetyka i piękno krajobrazu,
- skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
- kondycja krajobrazu a jakość życia człowieka.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 23 Września, 2019 - 10:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Typy krajobrazów, elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności.
Organizator: 
mgr
Maciej
Szajowski
Miejsce spotkania: 
ul. Tetmajera 38
05-080 Izabelin
Spotkanie w dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego