Las jako obiekt badawczy

Numer: 
764

Kampinoski Park Narodowy jest wyjątkowo cennym miejscem na Mazowszu. Ten niepowtarzalny teren w około 73% pokryty jest lasami. Drzewa pełnią istotną funkcję we właściwym funkcjonowaniu przyrody i egzystencji człowieka. Dzięki obecności obszarów ochrony ścisłej i czynnej na terenie Parku Narodowego możemy obserwować różnorodne zmiany zachodzące w lasach. Aby zrozumieć, jakie prawa natury są obecne w lesie, niezbędne jest dokładne przyjrzenie się drzewom, no co pozwalają prowadzone prace badawcze.

Spotkanie ma na celu przybliżyć uczestnikom metody badawcze i wybrane wyniki prac naukowych realizowane w drzewostanach KPN. Na spotkaniu spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

- jak mierzy się wysokość drzew,

- skąd wiemy ile drzewo ma lat,

- co to jest pierśnica drzewa,

- czy woda może doprowadzić do śmierci drzewa,

- czy można określić kondycję zdrowotną drzewa,

- gdzie występują pionierskie gatunki drzew,

- dlaczego badamy lasy.

Podczas spotkania będzie można nauczyć się, jak rozpoznawać pospolite gatunki drzew.

Typ szkoły i dziedzina: 
Termin: 
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 09:00
Czas trwania: 
240 minut
Opis skrócony: 
Wykład terenowy przybliżający metody badawcze drzew i pokazujący zmiany zachodzące w drzewostanie na obszarach ochrony ścisłej i czynnej KPN.
Dodatkowe informacje: 
Dojazd autobusem linii 708 ze stacji Metro Młociny. Uczestnicy zajęć powinni mieć zakryte obuwie i odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych.
Organizator: 
Wykonawca
dr
Łukasz
Tyburski
Miejsce spotkania: 
ul. 3 Maja
05-080 Truskaw
Zbiórka na parkingu leśnym w Truskawiu, na końcu ul. 3 Maja (ok. 500 m od pętli autobusowej).