"Mała święta" - Elżbieta Krajewska, autorka rozważań pawiackiej „Drogi Krzyżowej”

Numer: 
801

Elżbieta Krajewska urodziła się 27 stycznia 1923 roku w Skoraczewie pow. Jarocin. Na jej postawę życiową niewątpliwy wpływ – obok wychowania w rodzinie ziemiańskiej – miał również system oświaty II RP. W przededniu wybuchu wojny Elżbieta Krajewska ukończyła gimnazjum sióstr Sacré-Coeur w Polskiej Wsi koło Pleszewa. Z tej szkoły wyniosła głęboką wiarę, czemu dała wyraz w rozważaniach „Drogi Krzyżowej” napisanej na Pawiaku w październiku 1943 roku. Po wybuchu wojny rodzina została wysiedlona do Warszawy, gdzie w 1942 roku ukończyła konspiracyjne Liceum Zofii Kurmanowej. Wówczas najprawdopodobniej wstąpiła do Armii Krajowej. Niestety ten etap jej życia zawiódł ją na al. Szucha, gdzie przez dwa dni była poddawana ciężkiemu przesłuchaniu. Mimo tego zachowała niezłomną postawę…

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 25 Września, 2018 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Sylwetka Elżbiety Krajewskiej, niezłomnej żołnierki Polskiego Państwa Podziemnego, więzionej przez gestapo w al. Szucha i na Pawiaku.
Organizator: 
Wykonawca
mgr
Andrzej
Kotecki
Miejsce spotkania: 
ul. Dzielna 24/26
00-162 Warszawa
Muzeum Więzienia Pawiak, oddział Muzeum Niepodległości