Misja kosmiczna „PAŃSTWO”

Numer: 
734

Celami warsztatu są: rozumienie przez jego uczestników kluczowych pojęć w życiu publicznym, czyli instytucja państwa, polityka publiczna, obywatel, władza, konstytucja oraz kształcenie świadomości wpływu obywateli na państwo i państwa na obywateli. Metody wykorzystywane podczas warsztatu to: rozmowa nauczająca, wykład, uczenie się przez współpracę, analiza tekstu źródłowego, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów

Termin: 
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 09:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Warsztat z elementami wykładu. Przelecimy kosmos w poszukiwaniu rozumienia państwa i polityki publicznej. Spróbujemy też przejąć władzę!
Wykonawca
doktorantka
Katarzyna
Obłąkowska-Kubiak
Miejsce spotkania: 
Al.Niepodległosci 162
02-554 Warszawa