Moja rodzina jest… antyczna

Numer: 
851

Moja rodzina jest antyczna … Uczniowie przeniesieni są do świata starożytnej Grecji, Rzymu, Syrii-Palestyny, w którym żyły rodziny zamieszkujące tereny będące cywilizacyjną kolebką Europy. Wykład dotyczy prezentacji źródeł antycznych na temat rodziny, podziału ról wewnątrz rodziny, organizacji społeczeństw w oparciu o rodzinę, kontraktów małżeńskich, płodności, dzietności, adopcji, spadków, praw karnych, obowiązków dzieci względem rodziców.

Podczas wędrówki śladami starożytnych rodzin uczniowie mają sposobność odkryć antyczne wzory życia rodzinnego, którymi posługują się ich własne rodziny.

Uczniowie zaproszeni są do podjęcia analizy tematu życia rodzinnego na przykładzie sztuki.

Termin: 
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 12:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Uczniowie przenoszą się do świata antycznego, szukając w nim wzorów życia rodzinnego praktykowanego dzisiaj.
Współorganizator: 
Muzeum Narodowe w Warszawie
Wykonawca
dr
Bogusława
Filipowicz
Miejsce spotkania: 
Aleje Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
Muzeum Narodowe w Warszawie, w środku budynku, w holu głównym, po lewej stronie od wejścia: https://www.mnw.art.pl/kontakt/