Molekularny smartfon, czyli wszystko na temat komórek budujących organizm

Numer: 
678

Pierwsze komórki na naszej planecie pojawiły się około 4 mld lat temu, zaś terminu „komórka” (łac. cellula) użył po raz pierwszy angielski przyrodnik Robert Hook dopiero w 1665 roku, obserwując komórki roślinne. W ciągu tych lat komórki ulegały nieustannym zmianom, umożliwiającym lepszą adaptację do zmieniających się warunków środowiskowych. Komórki stanowią budulec każdego żywego organizmu. Pojedyncza komórka może również stanowić autonomiczny organizm. Komórki tworzą zespoły - tkankę, te zaś organy i ostatecznie organizm. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z budową komórek eukariotycznych ze szczególnym uwzględnieniem komórek ssaczych, pokazanie różnic w morfologii komórek, w zależności od pełnionych funkcji w organizmie. W części praktycznej uczniowie dowiedzą się, jak prowadzi się hodowle komórkowe w warunkach laboratoryjnych. Poznają niezbędną aparaturę do obserwacji hodowli i jej analizy.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
środa, 25 Września, 2019 - 10:00
środa, 25 Września, 2019 - 12:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Uczniowie poznają różnice w morfologii komórek ssaków w zależności od pełnionych funkcji. W części praktycznej dowiedzą się, jak prowadzi się hodowle komórkowe w warunkach laboratoryjnych.
mgr
Marcin
Chodkowski
Miejsce spotkania: 
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Budynek nr 24, Zakład Mikrobiologii