Monitorowanie zmian klimatu przy użyciu technik satelitarnych

Numer: 
785

Współczesne badania klimatu w coraz większym stopniu wykorzystują techniki satelitarne do ciągłych obserwacji atmosfery, a także do stałego śledzenia temperatury powietrza, opadów atmosferycznych, bilansu promieniowania, prędkości i kierunku wiatru, zawartości pary wodnej, mikrofizyki chmur i aerozoli, stężenia gazów śladowych (m.in. dwutlenku węgla, metanu, ozonu, CFC, tlenków azotu), temperatury powierzchni wody i lądu, zasolenia mórz, występowania i grubości lodu morskiego, zasięgu pokrywy śnieżnej. Dowiemy się, dlaczego dla większości z wymienionych parametrów techniki satelitarne okazały się być najbardziej wiarygodnym sposobem uzyskiwania danych klimatologicznych.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 27 Września, 2018 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Wykonawca
dr
Edyta
Woźniak
Miejsce spotkania: 
ul.Bartycka 18A
00-716 Warszawa