Naturalna promieniotwórczość skał – przydatna cecha przy poszukiwaniu węglowodorów

Numer: 
811

Uczestnicy nauczą się rozpoznawać podstawowe skały osadowe: piaskowce, wapienie, sole i iłowce, oraz nauczą się, jaką rolę pełnią te skały w systemie naftowym (skały zbiornikowej, macierzystej lub uszczelniającej). Dowiedzą się, jak można rozpoznawać te skały na podstawie metod geofizycznych w oparciu o naturalną promieniotwórczość skał. Efektem będzie interpretacja profilu skał osadowych, w którym uczestnicy rozpoznają skały zbiornikowe, macierzyste i uszczelniające dla węglowodorów.

Typ szkoły i dziedzina: 
Termin: 
poniedziałek, 23 Września, 2019 - 11:30
wtorek, 24 Września, 2019 - 11:30
czwartek, 26 Września, 2019 - 11:30
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób poszukujemy złóż węglowodorów i co jest nam w tym celu przydatne.
Dodatkowe informacje: 
Po zakończonej lekcji możliwość zwiedzenia Muzeum Geologicznego im. S.J. Thugutta mieszczącego się na Wydziale Geologii.
Organizator: 
dr
Anna
Poszytek
Miejsce spotkania: 
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa