O zapożyczeniach w języku polskim na przykładach

Numer: 
836

Celem spotkania jest przedstawienie zjawiska kontaktów językowych oraz klasyfikacji zapożyczeń w polszczyźnie. W pierwszej części warsztatów omówione zostaną pojęcia związane z kontaktami językowymi, zapożyczalnością i rodzajami zapożyczeń, a także przełączaniem i mieszaniem kodów. Przedstawione zostaną również przykłady zapożyczeń. W drugiej części uczestnicy spotkania będą mogli sami spróbować swoich sił w identyfikacji i klasyfikacji zapożyczeń.

Przełączanie i mieszanie kodów to zjawiska typowe dla społeczeństw migracyjnych. Polacy mieszkający w innym kraju i posługujący się na co dzień językami obcymi mogą komunikować się „mieszanką kodów” lub wprowadzać pojedyncze obce elementy do języka ojczystego.

Opracowania naukowe często zawierają próby wyjaśnienia, dlaczego język „pożycza”. Ich autorzy sugerują, że powodami mogą być na przykład wypełnianie luk językowych lub chęć podkreślenia statusu.  Częste podejmowanie tego tematu jest odzwierciedleniem stale rosnącej liczby anglicyzmów w polszczyźnie, która w ciągu ostatniego wieku zwiększyła się aż dziesięć razy.

Ze względu na brak zgody w środowisku akademickim co do terminologii dotyczącej zapożyczeń i ich pożyczalności trudno o ich jednolitą klasyfikację. Podczas spotkania zostaną przedstawione najczęściej używane kategorie i podziały ze względu na drogi „wejścia” do języka, kryterium pochodzenia, stopień przyswojenia, rodzaj zapożyczenia, a także kategorie semantyczne. Omówione zostanie również wymieniane w klasyfikacjach zapożyczeń kryterium wystarczalności języka.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 23 Września, 2019 - 10:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Podczas zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się ze zjawiskiem kontaktów językowych oraz zapożyczeniami w polszczyźnie. Warsztaty odbędą się w pracowni komputerowej.
mgr
Aleksandra
Tomaszewska
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa