Od ptaka do ptactwa, czyli kilka słów o zmianach semantycznych w angielszczyźnie średniowiecznej

Numer: 
807

Zmienność znaczeniowa jest jedną z podstawowych kwestii w procesie badań nad językiem. Istnieje wiele czynników, zarówno językowych jak i pozajęzykowych, które w istotny sposób kształtują znaczenie słów, sytuując je w różnorakich kontekstach. Z punktu widzenia językoznawstwa, do podstawowych zmian semantycznych należą: specjalizacja, generalizacja, amelioracja oraz pejoracja znaczenia. Każda z nich stanowi osobny mechanizm niezbędny do zaistnienia zmiany językowej. A jakie zmiany zaszły w angielskich wyrazach fowl ‘ptactwo’, courage, crucial, husband, meat, girl, nice, pretty, knave, silly ? Odpowiedź na nie otrzymasz wkrótce.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 11:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Jak pierwotne znaczenie słowa kształtuje znaczenie współczesne? Zjawisko zmienności znaczeniowej ilustrują terminy takie jak fowl (kiedyś:) ‘ptak’, girl ‘dziecko’, nice ‘głupi’, pretty ‘nieuczciwy’.
Organizator: 
Wykonawca
mgr
Weronika
Kaźmierczak
Miejsce spotkania: 
Hoża 69
00-681 Warszawa