Po co nam prawo?

Numer: 
730

Głównym celem zajęć „Po co nam prawo?” jest pokazanie uczniom różnorodność prawa. Uczniowie nauczą się przede wszystkim identyfikować i  rozróżniać normy obowiązujące, takie jak prawo, moralność, normy etyczne, religia. Zrozumieją mechanizmy przenikania tych norm między sobą i ich wpływ na prawo. Zobaczą, że prawo i moralność czasem się przenikają, ale nie zawsze idą ze sobą  w parze.  Poznają i nauczą się scharakteryzować  postawy  wobec prawa i będą potrafili je przyporządkować do konkretnych ludzkich zachowań. Uświadomią sobie wieloznaczność pojęcia prawo, przez co zrozumieją  różnicę między prawem  a obowiązkiem.

Termin: 
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Głównym celem zajęć „Po co nam prawo?” jest pokazanie uczniom różnorodność prawa. Uczniowie nauczą się zarówno identyfikować i rozróżniać normy obowiązujące, jak i postawy ludzi wobec prawa.
Współorganizator: 
Prawo na co dzień - grupa szkolna
Wykonawca
dr
Agnieszka
Gutkowska
Wykonawca
Anna
Polimeno
Miejsce spotkania: 
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa
sala 1.4