Podstawy rysunku technicznego do przygotowania schematów produkcji żywności w systemie CAD

Numer: 
806

Warsztaty rozpocznie wprowadzenie dotyczące podstaw rysunku technicznego, które mogą wpłynąć na  opracowanie schematów produkcji artykułów spożywczych. Dla lepszego zrozumienia tematu zostaną przedstawione przykłady opracowań studenckich zespołów obrazujące fragmentarycznie koncepcje schematycznego przedstawiania produkcji żywności. Wykorzystując systemu komputerowego wspomagania projektowania (ang. CAD - Computer Aided Design), uczestnicy warsztatów spróbują opracować schematy produkcji artykułów spożywczych zgodnie ze wskazówkami prowadzącego. Uczestnicy pragnący czynie skorzystać z warsztatów powinny znać podstawy obsługi komputera, a w szczególności przydatna byłaby znajomość obsługi aplikacji graficznych. 

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
środa, 26 Września, 2018 - 10:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Wykorzystując system komputerowego wspomagania projektowania (CAD), uczestnicy poznają, jak można połączyć podstawy rysunku technicznego z opracowaniem schematów produkcji artykułów żywnościowych.
Dodatkowe informacje: 
Zajęcia warsztatowe zostaną przeprowadzone w warunkach wydziałowej sali komputerowej (WNoŻ, SGGW w Warszawie) z wykorzystaniem kilkunastu stanowisk komputerowych z zainstalowany systemem komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD.
Wykonawca
dr hab. inż.
Dariusz
Piotrowski
Miejsce spotkania: 
Nowoursynowska St 159c
02-776 Warszawa
Budynek 32, pierwsze piętro