Prawa konsumenta - czyli co powinno się wiedzieć, robiąc zakupy

Numer: 
848

Podczas wykładu zostaną omówione aspekty prawne związane z przygotowaniem ucznia do świadomego poruszania się na rynku dóbr konsumpcyjnych - kształtowania umiejętności krytycznego myślenia oraz podejmowania decyzji. Słuchaczom zostaną przekazane podstawowe informacje związane z konsekwencjami prawnymi nieuczciwej sprzedaży, w tym zostaną omówione klauzule abuzywne i wskazane instytucje, które mogą służyć pomocą w sprawach reklamacji. Ponadto uczniowie nauczą się wyróżniać uprawnienia konsumenta z tytułu rękojmi i gwarancji oraz poznają problematykę zawierania umów na odległość.

Uczestnicy nauczą się przede wszystkim, do kogo należy się zwrócić w przypadku problemów ze sprzedawcą oraz prawidłowo zidentyfikować niezadowolone postanowienia umowne. Ponadto będą wyróżniać takie uprawnienia jak rękojmia i gwarancja oraz poznają aspekty prawne związane z zawieraniem umów na odległość.

Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 11:30
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia z prawa konsumenta mają za zadanie pokazanie uczniom, jakie mają prawa jako konsumenci.
Współorganizator: 
Prawo na co dzień - grupa szkolna
Wykonawca
dr
Agnieszka
Gutkowska
Wykonawca
Ewelina
Wójcik
Miejsce spotkania: 
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa
sala 1.4