Sekty destrukcyjne, nowe ruchy religijne, współczesna duchowość – pułapki, zagrożenia, manipulacja

Numer: 
855

Zapoznamy się ze zjawiskiem sekt destrukcyjnych, nowych ruchów religijnych i innych grup o charakterze parareligijnym, paranaukowym, paramedycznym i parapsychologicznym. Na spotkaniu przekazana będzie wiedza dotycząca powstawania oraz funkcjonowania wyżej wymienionych grup oraz analiza potrzeb psychologicznych ich członków, zaspokajanych przez udział w wyżej wymienionych grupach. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi metodami werbunku i sposobami uzależnienia jednostki od lidera oraz innych współwyznawców.

Forma: 
Termin: 
wtorek, 25 Września, 2018 - 09:00
środa, 26 Września, 2018 - 10:00
czwartek, 27 Września, 2018 - 11:30
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Zapoznamy się ze zjawiskiem sekt destrukcyjnych, nowych ruchów religijnych i innych grup o charakterze parareligijnym, paranaukowym, paramedycznym i parapsychologicznym.
Organizator: 
Wykonawca
dr
Agnieszka
Bukowska
Miejsce spotkania: 
Pl. Defilad
00-901 Warszawa