Stres oksydacyjny – przyjaciel czy wróg?

Numer: 
747

Celem eksperymentu będzie analiza bakterii bytujących w naszej jamie ustnej. W tym celu na szalki Petriego zostanie pobrany wymaz z ust każdego z uczestników szkolenia  i wysiany posiewem redukcyjnym na szalki Petriego z odpowiednim podłożem wzrostowym dla bakterii bytujących w jamie ustnej. Następnie wyrośnięte kolonie zostaną pobrane ezą i wyizolowane przez uczestników za pomocą specjalnych zestawów do izolacji DNA plazmidowego.  Otrzymany DNA zostanie poddany działaniu różnych czynników abiotycznych lub biotycznych, czyli tzw. stresowi oksydacyjnemu, który powinien uszkodzić DNA w sposób widzialny. Uzyskane próbki DNA zostaną puszczone na żelu agarozowym i zanalizowane jakościowo i ilościowo w świetle lampy UV. Na podstawie otrzymanych obrazów prążków odpowiednich szczepów bakterii będziemy mogli określić, czy i jaki czynnik zadziała na bakterie korzystnie lub nie, powodując u niej nasilenie lub osłabienie stresu oksydacyjnego.

Każdy z uczestników dostanie certyfikat uczestnictwa w zajęciach oraz zdjęcie żelu agarozowego na pamiątkę.

Termin: 
poniedziałek, 23 Września, 2019 - 09:00
wtorek, 24 Września, 2019 - 09:00
Czas trwania: 
240 minut
Dodatkowe informacje: 
W trakcie spotkania przewidziane są przerwy.
dr hab. inż.
Paweł
Kowalczyk
Miejsce spotkania: 
ul. Instytucka 3
05-110 Jabłonna