Świat pierwiastków w naszym ciele

Numer: 
682

Organizm człowieka i innych żyjących stworzeń składa się z ogromnej liczby różnych związków chemicznych, które podlegają ciągłym reakcjom biochemicznym, aby regulować funkcje życiowe. Te związki zbudowane są z pierwiastków, z których najbardziej rozpowszechnione są: tlen (65%), węgiel (18,25%), wodór (10%) oraz azot (2,8%). Inne pierwiastki znane są pod nazwami mikro- i makroelementy. Chociaż każdy z nich stanowi nie więcej niż 0,1% masy ciała, to pełnią one niezwykle ważne funkcje w procesach biochemicznych. Ich niedobór może prowadzić do poważnych schorzeń, np. niedobór wapnia prowadzi do krzywicy. Dlatego w laboratoriach wykonuje się testy diagnostyczne sprawdzające poziom różnych pierwiastków w organizmie. Zapraszamy do Zakładu Biochemii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na lekcję praktyczną, podczas której uczniowie będą mieli okazję sami przeprowadzić analizy biochemiczne pozwalające wykryć obecność makroelementów w surowicy zwierząt, a następnie zinterpretować wyniki, wskazując na możliwość wystąpienia danej choroby u badanego pacjenta weterynaryjnego.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 24 Września, 2019 - 11:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Uczniowie będą mogli oznaczyć poziom wybranych pierwiastków w organizmie i zinterpretować wyniki, wskazując, czy pacjent był zdrowy, czy chorował z powodu niedoborów.
prof.
Małgorzata
Gajewska
dr
Alicja
Majewska
lek. wet.
Maria
Milczarek
Miejsce spotkania: 
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Budynek nr 24, Katedra Nauk Fizjologicznych, Zakład Biochemii