Techniki 3D w życiu codziennym

Numer: 
723

Lekcja jest interaktywnym spotkaniem, w trakcie którego uczniowie mogą zapoznać się z podstawami Technik 3D stosowanych w trakcie projektowania oraz produkcji prototypowych części i zespołów maszyn. Podczas spotkania uczniowie będą mieli możliwość zobaczenia, na czym polega współcześnie stosowane modelowanie w środowisku trójwymiarowym oraz w jaki sposób można przenieść do świata nas otaczającego wirtualne modele bryłowe za pomocą techniki druku 3D.

Termin: 
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Dodatkowe informacje: 
Uczestnictwo wymaga wcześniejszego dostarczenia imiennej listy uczestników w celu dopełnienia formalności związanych z wejściem na teren zamknięty WAT.
Wykonawca
dr inż.
Michał
Grązka
Wykonawca
dr inż.
Marcin
Sarzyński
Miejsce spotkania: 
ul. Urbanowicza 2
00-908 Warszawa