Tłumaczenie symultaniczne (język hiszpański – język polski): słucham, rozumiem, mówię!

Numer: 
810

Spotkanie ma na celu rozbudzenie zainteresowań przekładem ustnym, a w szczególności jego najbardziej znaną odmianą: tłumaczeniem symultanicznym wykonywanym w kabinie (tłumaczeniem kabinowym). Warsztaty składają się z dwóch komponentów: krótkiego wstępu oraz ćwiczeń praktycznych.

Pierwszy komponent to wprowadzenie do tłumaczenia ustnego: prezentacja jego odmian, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia symultanicznego, a także omówienie kompetencji tłumacza konferencyjnego. 

Drugi komponent to warsztaty. Najpierw uczestnicy zapoznają się z zasadami etyki zawodowej tłumaczy oraz zasadami wykonywania tłumaczenia symultanicznego. Następnie, uczestnicy poznają działanie urządzeń w kabinie i w sali konferencyjnej, dzięki którym tłumaczenie symultaniczne może się odbywać. W dalszej kolejności uczestnicy będą próbować swych sił w tłumaczeniu kabinowym z języka hiszpańskiego na język polski krótkich przemówień o tematyce ogólnej. Po tłumaczeniu każdego przemówienia nastąpi omówienie tłumaczeń, trudności, na jakie napotkali uczestnicy, a także sposobów, w jaki można starać się sprostać wyzwaniom tłumaczenia kabinowego.     

Warunkiem niezbędnym powodzenia spotkania jest interakcja prowadzącej i uczestników w formie żywej dyskusji w języku polskim oraz w języku hiszpańskim, z tego względu od uczestników oczekuje się znajomości języka hiszpańskiego przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 09:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Spotkanie ma na celu rozbudzenie zainteresowań tłumaczeniem kabinowym. Warsztaty składają się z dwóch komponentów: prezentacji cech tłumaczenia i kompetencji tłumacza oraz ćwiczeń praktycznych.
Wykonawca
dr
Agnieszka
Biernacka
Miejsce spotkania: 
Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 00.080 laboratorium kabinowe