U źródeł

Numer: 
650

Warsztaty dotyczyć będą początków cywilizacji europejskiej. W naszej pracy będziemy opierać się na źródłach archeologicznych pochodzących z terenów dzisiejszych ziem polskich. Chcemy również przypomnieć, kiedy i w jaki sposób Państwowe Muzeum Archeologiczne zapoczątkowało powszechną dziś  we wszystkich placówkach muzealnych w Polsce modę na działalności edukacyjną i popularyzatorską.

Typ szkoły i dziedzina: 
Termin: 
wtorek, 25 Września, 2018 - 09:00
wtorek, 25 Września, 2018 - 10:30
wtorek, 25 Września, 2018 - 12:00
wtorek, 25 Września, 2018 - 13:30
środa, 26 Września, 2018 - 09:00
środa, 26 Września, 2018 - 10:30
środa, 26 Września, 2018 - 12:00
środa, 26 Września, 2018 - 13:30
czwartek, 27 Września, 2018 - 09:00
czwartek, 27 Września, 2018 - 10:30
czwartek, 27 Września, 2018 - 12:00
czwartek, 27 Września, 2018 - 13:30
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Warsztaty dotyczyć będą początków cywilizacji europejskiej. W naszej pracy będziemy opierać się na źródłach archeologicznych pochodzących z terenów dzisiejszych ziem polskich.
Wykonawca
Joanna
Kołacińska
Miejsce spotkania: 
Długa 52
00-240 Warszawa
budynek