«Учись и пой!» – uczymy się języka rosyjskiego poprzez piosenki

Numer: 
718

Spotkanie będzie mieć formę lekcji pokazowej języka rosyjskiego przeznaczonej dla uczniów ze znajomością języka co najmniej na poziomie podstawowym. Celem lekcji będzie zaprezentowanie uczniom, jakie możliwości daje wykorzystanie piosenek do nauki języka rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania. Do wybranych piosenek zostaną zaproponowane zróżnicowane zadania i ćwiczenia językowe. Wykorzystanie muzyki jest zazwyczaj uważane za ciekawy i przyjemny sposób rozwijania kompetencji językowych (poprzez m.in. ćwiczenie wybranych konstrukcji gramatycznych, przyswajanie nowego słownictwa, ćwiczenie słuchania i wymowy) oraz kompetencji komunikacyjnych (m. in. poprzez analizowanie treści wyrażonej w danym utworze). Przykładowe ćwiczenia to uzupełnianie luk w tekście utworu (gramatyka i leksyka), powtarzanie fragmentów tekstu piosenki, uczenie się go na pamięć oraz śpiewanie. Dodatkową wartością, jaką wnosi wykorzystanie muzyki na zajęciach językowych, jest rozszerzenie wiedzy i kształtowanie kompetencji kulturowej poprzez zapoznawanie uczniów z muzyką jako częścią życia i kultury danego kraju, jak również odniesienia w utworach do rosyjskich realiów. Zaproponowana lekcja ma uświadomić osobom uczącym się języków obcych, że praca z autentycznym materiałem językowym jest nieodzownym elementem współczesnej dydaktyki języków obcych.

Forma: 
Termin: 
wtorek, 24 Września, 2019 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Celem lekcji jest przedstawienie, w jaki sposób materiał muzyczny może zostać wykorzystany do nauki języka obcego.
Dodatkowe informacje: 
Zajęcia są przeznaczone dla uczniów ze znajomością języka rosyjskiego co najmniej na poziomie A2.
dr
Wioletta
Mela-Cullen
Miejsce spotkania: 
ul.Dobra 55
00-312 Warszawa