Uczeń – Inny (kulturowo) nie znaczy Obcy

Numer: 
727

Celem warsztatu jest kształtowanie wśród uczniów kompetencji międzykulturowych poprzez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę, a także umiejętności w zakresie okazywania szacunku i akceptacji wobec inności w jej poszczególnych wymiarach. W trakcie warsztatu uczniowie dowiedzą się, czym jest tolerancja i dlaczego warto mieć kolegów z różnych kultur. Uczniowie poznają ogólne zasady komunikacji międzykulturowej, a także poszczególne etapy procesu adaptacji kulturowej. Jednocześnie nauczą się, jakie działania mogą sami podejmować w ramach edukacji międzykulturowej. Uczestnicy warsztatów poznają również wybrane biografie dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

Termin: 
poniedziałek, 23 Września, 2019 - 09:30
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Celem warsztatu jest kształtowanie wśród uczniów kompetencji międzykulturowych poprzez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę oraz umiejętności w zakresie edukacji i komunikacji międzykulturowej.
Organizator: 
Wykonawca
dr
Joanna
Stepaniuk
Miejsce spotkania: 
ul. Karowa 18
00-927 Warszawa