Umowy - kiedy i jak je zawieramy? Podstawy prawa kontraktów

Numer: 
870

Słuchacze dowiedzą się, co to są umowy cywilnoprawne i jakie są rodzaje umów, co wynika z zasady swobody umów, a także co to jest forma umowy i kiedy zawarta umowa jest nieważna. Wyjaśnimy także, czy trzeba być pełnoletnim, żeby zawrzeć ważną i skuteczną umowę oraz jakie konsekwencje można ponieść w związku z niewykonaniem umowy.

Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Jakie warunki muszą być spełnione, żeby umowa cywilnoprawna była ważna - czy trzeba być pełnoletnim, żeby zawrzeć umowę? Jakie konsekwencje można ponieść w związku z niewykonaniem umowy?
Wykonawca
mgr
Arkadiusz
Mróz
Miejsce spotkania: 
Dewajtis 5
01-815 Warszawa
sala 326