Wartościowanie i stereotypizacja kota w językach rosyjskim i polskim

Numer: 
816

Porównanie jest jednym ze sposobów poznania i oswojenia świata oraz przejawem myślenia abstrakcyjnego. Minimalna struktura porównania składa się z: obiektu A (członu porównywanego, comparandum) i obiektu B (członu porównującego, comparatum), elementu C (tertium comparationis) oraz łącznika – najczęściej spójnika (jak, как).

Jedną z podstawowych funkcji konstrukcji porównawczych jest wyrażenie wartościowania. Na wykładzie przedstawiona zostanie informacja na temat obiektu B (tu: kota), wykraczająca poza definicje słownikowe, włączającą dane o jego subiektywnym postrzeganiu przez mówiących, prowadzącym wręcz do jego stereotypizacji jako nosiciela cechy. Utrwalone w porównaniach frazeologicznych cechy kota okazały się tak istotne i typowe, że stały się miarą i odniesieniem dla cech i czynności człowieka

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 13:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Na wykładzie przedstawiony zostanie językowy obraz kota utrwalony w niegradacyjnych porównaniach frazeologicznych z nośnikiem porównania będącym nazwą tego zwierzęcia w językach rosyjskim i polskim.
Wykonawca
dr
Dorota
Muszyńska-Wolny
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 01.082