Wartościowanie i stereotypizacja psa w językach rosyjskim i polskim

Numer: 
817

Na wykładzie przedstawiony zostanie językowy obraz psa utrwalony w niegradacyjnych porównaniach frazeologicznych z comparatum (nośnikiem porównania) będącym nazwą tego zwierzęcia w językach rosyjskim i polskim. Porównanie jest jednym ze sposobów poznania i oswojenia świata oraz przejawem myślenia abstrakcyjnego. Opis na tej podstawie wykracza poza definicje słownikowe, zawiera dane o subiektywnym postrzeganiu psa przez mówiących i świadczy o stereopizacji psa jako nosiciela cech. Rozpatrzone będą m.in. takie istotne i typowe cechy psa, które są miarą i odniesieniem dla cech i czynności człowieka.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 14:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Na wykładzie przedstawiony zostanie językowy obraz psa utrwalony w niegradacyjnych porównaniach frazeologicznych z nośnikiem porównania będącym nazwą tego zwierzęcia w językach rosyjskim i polskim.
Wykonawca
dr
Dorota
Muszyńska-Wolny
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 01.082