Wszystko płynie

Numer: 
779

Przepływy cieczy i gazów są bardzo powszechnymi zjawiskami, które w różnorodnych postaciach możemy spotkać w codziennym życiu. Mają one dla nas ogromne znaczenie, mimo że nie zawsze sobie to uświadamiamy. Nasza planeta zbudowana jest w większości z płynnej magmy pokrytej cienką warstewką skorupy ziemskiej. Ponad nią trwa nieprzerwanie krążenie w oceanach i w atmosferze. Wszystko to nieustannie kształtuje zmieniającą się powierzchnię Ziemi, pogodę oraz klimat. Przepływy są też nieodzownym składnikiem życia. Każda żywa istota, każda komórka składa się w większości z wody, która jest w ciągłym ruchu.

Wreszcie przepływy są wykorzystywane w wielu obszarach techniki i w urządzeniach, których używamy.

W czasie lekcji zapoznamy się z najważniejszymi pojęciami fizycznymi związanymi z przepływami, takimi jak ciśnienie, lepkość, gęstość, napięcie powierzchniowe. Dowiemy się o różnych rodzajach przepływów. Zobaczymy też, jak możemy wykorzystać właściwości przepływów, na przykład do budowy chemicznego mikrolaboratorium.

Termin: 
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 10:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Omówimy pojęcia fizyczne związane z przepływami cieczy i gazów, takimi jak ciśnienie, lepkość, gęstość, napięcie powierzchniowe. Dowiemy się o różnych rodzajach przepływów i ich wpływie na nasze życie
Wykonawca
dr hab.
Piotr
Korczyk
Wykonawca
dr inż.
Sławomir
Błoński
Wykonawca
mgr inż.
Damian
Zaremba
Wykonawca
dr
Dominik
Kwiatkowski
Miejsce spotkania: 
ul. Pawinskiego 5B
02-106 Warszawa