Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy

Numer: 
696

Lekcja jest okazją do zapoznania uczestników z projektem "Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy", który jest realizowany w Muzeum Warszawskiej Pragi od 2015 roku. W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane materiały filmowe dokumentujące zainicjowaną przez muzeum współpracę między praskimi rzemieślnikami oraz młodymi projektantami z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Będą one punktem wyjścia do dyskusji na temat szans i zagrożeń wynikających z międzypokoleniowej współpracy, a także roli instutucji kultury w procesie rewitalizacji Pragi.

Termin: 
wtorek, 25 Września, 2018 - 10:30
środa, 26 Września, 2018 - 10:30
czwartek, 27 Września, 2018 - 10:30
piątek, 28 Września, 2018 - 10:30
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia będące punktem wyjścia do dyskusji na temat szans i zagrożeń wynikających z międzypokoleniowej współpracy, a także roli instytucji kultury w procesie rewitalizacji Pragi.
Organizator: 
Organizator: 
Muzeum Warszawskiej Pragi
Wykonawca
mgr
Anna
Wigura
Miejsce spotkania: 
Targowa 50/52
03-733 Warszawa